28 Mart 2013 Perşembe

1017/ŞEYHÜLİSLAM MEHMET GÖRMEZ EFENDİ!         OSMAN TÜRKOĞUZ
         osmanturkoguz@gmail.com
         İzmir;28 Mart 2013.

                            ŞEYHÜLİSLAM MEHMET GÖRMEZ EFENDİ!
         ATATÜRK’TEN Korkanlar Partisi  Şeyhülislamı Esseyit Mehmet Ayıntaplı Efendimiz; İzmir’i ziyaretlerinde, günahlarımızı ve aldatmaya dayalı olmayan moral inançlarımızı   Allah adına yüzümüze vurmaktan çekinmeyerek tam bir din simsarı eyyamcısı olduğunu ortaya koymuştur:
         “İzmir dindarlığının irfana ihtiyacı var! İzmir’in dini ve manevi hayatını yeniden ayağa kaldırmak için bir Müftü atadık!”Birkaç sene önce İzmir il müftülüğü kitaplığına gitmiştim. Eskiden satışa sunulan kitaplar kaldırılmış,yerlerine Kaçak Fethullah Gülenin kitap paketleri konmuş!Birden kükredim,sesimden semavatuzemin inledi.Peşimden gelen bir görevli,aynı yüksek tonla bana.”Sayın Komutanım;burada artık ilmi ve dini kitaplar yerine Fethullah Gülenin kitapları satılıyor!”Demişti.O Bey,oradaki hizmetlilerden birisiymiş.
         Sizlere Mehmet Görmez Efendinin örnek almış olduğu şeyhülislamlardan söz etmek istiyorum:
         1*Padişah Avcı Mehmed’in huzurunda, Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ile Şeyhülislam Bursalı Mehmet Emin Efendi arasındaki konuşmayı okuyalım:
         Mehmet Efendi:”Köprülü Mehmet Paşanın ölümü isabet oldu. Çünkü namuslu ve iktidarlı birçok adamların haksız yere kanının akıttı!”
         Fazıl Ahmet Paşa”Babam öldürdüklerini hep senin fetvanla öldürdü!”
         Mehmet emin Efendi:”Ne yapayım şerrinden korkardım.Bu sebeple fetvaları verdim!”
         Fazıl Ahmet Paşa.”Ya Allah’tan korkmayıp mahlûktan korkmak ilmi diyanete layık mıdır?”Deyince; Mehmet Emin Efendi şeyhülislamlıktan azledilerek Bursa’ya sürülmüştür.”Osman Türkoğuz, Halifelik s.78,İ.H.Danişment Osmanlı Tarih Kronolojisi c.3,s.536.
        
Mora kaybedildiği zaman devrin Şeyhülislamı Yasinci zade Abdülvehap Efendiden,”Mora’nın kaybının din bakımından gerekli olduğuna dair bir fetva alınmıştır.”Osman Türkoğuz, Halifelik, s.77,Av.Abdülkadir Altunsu Osmanlı Şeyhülislamları s.184.
         Ulusal Kurtuluş Savaşında, dış düşmanlarımızla ve iç ihanetlerle boğuşan Milli Kuvvetlerimizi çökertmek için de İslam dini alabildiğinde aleyhimizde kullanılmıştır. Bir tarafta İskilipli Atıf Hoca,Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi  ve Sait Molla Hainleri diğer tarafta da Vatan ve İslam hanin Dürri Zade Es-Seyyid Abdullah’ın Kuvvayı Millicilerin dinen öldürülmesi gerekli olduğuna,bunlardan birisini öldürenin de cennete gideceğine dair iğrenç fetvası.
         Başsavcımızın emrinde olduğunu alenen açıklayan ve  anayasamızın 136’ıncı maddesini de unutan bu Mehmet Görmez Efendi’nin,vatanımızı bölmek için öldürülen PKK’LI Hainler için de cennetlik bir fetva vermesini beklemekteyiz.Yoksa devlet bakanı olmak mümkün görülmemektedir.


                                                                               

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi