24 Ağustos 2012 Cuma

789/İKTİDAR SAHİPLERİNİN GÖZYAŞLARI!

OSMAN TÜRKOĞUZ
 Çeşmealtı,23 Ağustos 2012.
                   İKTİDAR SAHİPLERİNİN GÖZYAŞLARI!
         İleti iletme yazım:
HEY İKTİDAR SAHİPLERİMİZ HEY!HATALARINIZ VE BAŞKALARININ ULUSAL POLİTİKALARINA UYARAK BUNCA ŞEHİT AİLELERİNİ AĞLATTIĞINIZ GİBİ;SON ENDÜLÜN HALİFESİ ABDULLAH SAĞIR GİBİ,ANITKABİR'E ÇIKARAK AĞLAYINIZ!TÜYÜ BİTMEDİK İNSANLARIMIZIN HAKLARI YENİLİRKEN;AVINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE YİYEN TİMSAHLAR GİBİ AĞLAYINIZ
         Ağlamak, kişinin iç dünyasının dışa yansımasıdır.Bir yakının kaybeden kişi ağlar.Hiç ummadığı bir zamanda,hiç ummadığı bir şeye kavuşan kişi de ağlar.Sevgilisine kavuşamayan ya da ummadığı bir zamanda sevgilisine kavuşan da ağlar.Bendeniz de çok ağlamışımdır!?Şehit haberlerine,şehit yakınları ile birlikte Tüm Türk Ulusu ağlar.Bir Katırın öldürülmesine İç İşleri Bakanımız,Sayın İdris  Naim Şahin bile ağlamıştır.İnsanlar,en çok ta çaresizliklerine ağlarlar.Sayın Bakanımız,Öldürülen Katırın katillerinin peşinde olduğundan,köylülerimizin kendilerine yaptığı:”PKK,bölgede pusu kurma peşinde!”İhbarına”Bi şeycikler olmaz!”Diyerek yanıt vermiş ve Bu nedenle de Beş Yiğidimiz haince öldürülmüştür!Bakanlarımızın ve Vyanmar’a ağlamak için giden Majeste Emine Kadının ağlaması da,bitip,tükenmelerinden ve kendi yarattıkları teröre yenik düşmelerindendir!
         Ulusal Kurtuluş Savaşımızın bir dönüm noktası olacak  olan Büyük Taarruz’da,57’inci Fırkamız Karşısındaki Çiğil Tepeyi verilen sürede düşüremediği için, Fırka Komutanımız  Miralay Reşat Bey, intihar etmişti.Bu Yiğitçe olayın kurbanına Mareşal Gazi Mustafa Kemal,İzmir’e varıştan sonra ağlamıştı.
         Gazi Orman çiftliğindeki çalışmalar sürdürülürken, bir ziraat Mühendisi yola engel olduğundan bir iğde ağacını kestirmişti. Üzerindeki mis kokulu çiçekleriyle, şehit bir asker gibi yola boyunca yatan iğde ağacının bu halini gören Cumhurbaşkanımız Mareşal Gazi Mutsa-fa Kemal, kesilmiş ağacın başında hüngür,hüngür ağlamış ve kendi kendine de yüksek bir sesle konuşmuştu:
         “Ne istediğiniz bu  iğde ağacından?O her bahar kimseden emir almaksızın mis kokulu çiçeklerini ve iğdelerini bize sunmuyor muydu!”
          732 Tarihinde; Endülüs Emevileri ile Hıristiyanlar arasında yapılan Puatiye(Puvatya-Poitiers) Meydan Muharebesinde; Endülüs  Emevi Hükümdarı Abdurrahman ül Gafiki’nin öldürülmesi üzerine; Endülüs Emevi Devletinde iç kavgalar ve iç karışıklar başlamış oldu.Emevi Devleti iç çekişmeler nedeniyle yıkıldı.Yerine Beni Ahmer Devleti kuruldu(MS:1233/1492,Baş şehri de Gırnata oldu).Bu devletin son Hükümdarı ve Halifesi Abdullah Sağır adlı zevk ve safa düşkünü bir Salaktı.İki küçük Hıristiyan devleti,evlilik bağı ile birleşerek 1492 tarihinde Son Endülüs Emevi devletine son verdiler.
         Ülkesini terk etmek üzere olan Abdullah Sağır,bir tepenin üzerine,maiyeti ile birlikte geldiğinde; akşam güneşinin kızıla boyadığı Gırnata şehrine bakarak,hıçkıra,hıçkıra ağlamaya başlamıştı.Oğlunun bu durumunu gören Ana Kraliçe,tarihe geçen şu sözleri söylemişti.
"Ağla utanmaz ağla. Erkekçesine vatanını,  müdafaa ve muhafaza EDEMİYEN SENİN GİBİLERİNE, kadınlar gibi ağlamak yakışır."
        Ağlayınız Ey!Mustafa Kemal Atatürk ve Çağdaşlık düşmanları,hem de hüngür,hüngür ağlayınız,halkımıza kapattığınız camilerimizde ağlayınız!Birlik ve beraberlik dini olan Müslümanlığı da ülkemiz ve ulusumuzu böldüğünüz gibi böldüğünüz  için ağlayınız!Yenilginize ağlayınız!Üzerinize vebal olarak yazılmış sebep olduğunuz ölümler için ağlayınız!Devletin olanakları ile saltanat süremeyeceğiniz ve Halkımızı din ve Allah ile aldatamayacağınız için ağlayınız?Abdullah Sağır gibi ağlayınız,size ancak ağlamak yakışır! Çaresizliğin,inkârcılığın,Mustafa kemal Atatürk’e ve Türklüğe düşmanlığın sonunun ağlamak olduğu için ağlayınız!

788/BEYZSBOL SOPASI VE KIRBAÇ!

OSMAN TÜRKOĞUZ                                                               osmanturkoguz@gmail.com
 Çeşmealtı;24 Ağustos 2012.

                   BEYSZBOL SOPASI VE KIRBAÇ!
Müslüman asıllı USA Başkanı  Barak Obama’nın; BOP AS BAŞKANI SN.R. T. ERDOĞAN ile telefonla konuşurken, sağ elinde,kalınca bir Beysbol sopası tutuğu dünya basınına yansımıştı. Bendeniz, Barak Obama’nın ve politik kurmaylarının hiç tarih bilmediklerini hemen anlamıştım.Şöyle ki:
          Tarihi Atina sitesi deniz ticareti ve soygunlarla çok zengin olmuştu. Her Atinalı ailenin, vatandaş sayılmayan ve seçimlerde de oy hakları bulunmayan üçer kölesi vardı. Filozof Aristo,köleler için”Canlı aletler!”Deyimini kullanmıştı.Atinalılar,evlerini ve ailelerini kölelerine bırakarak,çok uzun sürecek, uzak bir sefere çıkmışlardı.
Seneler sonra;bol Ganimetler ve esirlerle Atina’ya döndüklerinde, bir ordu gibi örgütlenip, silahlanan  kölerinin evlerine ve ailelerine sahip olarak  karşılarına dikildiklerini görmüşlerdi.Derhal karşılaşan iki ordudan Atinalı Efendilerin ordusunun yenilmek üzere olduğunu gören Atinalı komutan,ordusuna:
         Silahları at,kırbaç çekkk!”Komutunu vermişti.Kırbaç şakırtılarını duyan tüm köleler de silahlarını atarak,Efendilerinin ayaklarına kapanmışlardı.
         Tarihimizi iyi bilenlerimiz de hatırlarlar; Şam’da Türk Ordusuna karşı başlatılan bir ayaklanma girişimini Mustafa Kemal, arabasından inerek, elindeki kırbaçla bastırmıştı.Barak Obama’ya önerim şu olacaktır:”Beysbol sopası aynı sopayı tutanlara karşı kullanılır.Bir daha emir kulları ile konuşurken kırbacını göstererek konuşurlarsa daha etkili sonuca ulaşmış olurlar.!
        

İzleyiciler

Blog Arşivi