12 Ocak 2014 Pazar

1211/HSYKURULU HASEKİ OLUR GARİ!


                   

 

 

                TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İZMİR;12 Ocak 2014

KANUN TEKLİFİ YASALAŞIRSA, HSYKURULU "HASEKİ" OLUR,CARİYE OLARAK TA SON PADİŞAHIMIZ BİRİNCİ İRTECEPTEN DE  HEP UCUBE DOĞURUR GARİ!


                                         HSYK! İSTEĞE DÖNÜŞTÜRÜLÜRSE OLUR

                                                             HASEKİ!

            AİLECEK KALKINMA PARTİSİ,2023’E kadar dümdüz gitmeyi hedef haline koymuş!Gözleri o denli kararmış ve ürkmüş ki,ne Anayasa dinledikleri var,ne de utanmayı bildikleri.Bay Recep Tayyip Erdoğan’ımızın elinde  yüksek maaşlı ve  sayısız suç dosyalı bir Kanun Matbası Meclis var.Sanki Arabistan çöllerinde,önüne dikilen her engeli Kanun ile aşmada,yaptığı hatalar yüzüne vuruldukça da şaşım,şaşım şaşmada!Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu  anayasa dışı bir davranışı yok mu saydı!Hemen bir kanun ile bu kurulu AKP ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ’IN EMRİNE VERDİR!HSYK Başkanı bir açıklama mı yaptı,onu da yok say!

            Pakistan’da bir askeri darbe ile iktidara gelen ve ilkokulu ülkemizde bitirmiş olan bir General, Pakistan Yüksek Mahkemesini saf dışı bırakacak  bir kanun teklifini Pakistan Parlamentosuna verdiğin de ne mi oldu? Tüm Pakistan Yargıçları bu yasa teklifine karşı geldikleri gibi, Pakistan’ın Yüksek Mahkeme Yargıçlarının tümü de görevlerinden istifa etti. Ülkemizi bataklığa sürükleyen bu iktidarsız iktidardan kurtarmak için,bu özverili davranışı HSYKURULU Yargıç ve Savcılarından beklemek hukukçu olmanın onurunu kurtarmak için şart haline gelmiştir. Bugüne kadar bu görevlerinden istifade edenlerden bunu beklemek Türk toplumunu hakkıdır da.

            Sayın Bay Bekir’imizin  hazırlamış olduğu kanun teklifi yasalaşırsa ne mi olur? HSYK, ADALETTEN KAÇANLAR PARTİSİNİN HASEKİ’Sİ OLUR! Sözlüğe bakarsanız, HASEKİ kelimesinin  Osmanlı Padişahından çocuk doğurmuş Cariye anlamına geldiğini görürsünüz.HSYK’DA üçüncü bir semt adı olarak tarihe geçer:Haseki,İstanbul’da ve Suriye’de bir semt adıdır da !HSYKURULU ‘UN esir alınması Türkiye’nin köleleştirilmesinin ilk adımıdır,HSYK Anayasal bir kuruluş olma vasfını yitirerek AKP’NİN CARİYESİ OLUR!

 

1212/YAHU SEN HANGİ DİNDENSİN!


              TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İZMİR;12 OCAK 2014

         “Dünya üzerinde son Sinegok, son Kilise ve son cami yıkıldığında,insanlar ebedi barışa kavuşacaklardır.”Lev Tolstoy.

         Dünya üzerindeki soygunların, yağmaların, toplu kıyımların ve insanları kamplara bölerek biri birlerini öldürmelerinin  tek sebebi Din ve Din Adamlarıdır. Hiç bir Bilgin ve Filozofun Din Adamlarının ve Dinlerin insanlara yapmış olduğu ve de halen yapmakta oldukları  KÖTÜLÜKLERİ yaptığı da görülmemiştir.  Ostüzü.

                     “YAHU SEN HANGİ DİNDENSİN?”

         Adresime bu soru cümlesi düştüğünde tam 43 sene geriye gittim: Besençon Üniversitesine bağlı CLA, Dil Enstitüsündeki yabancı arkadaşlarımın özel konuşmalarını teybime kaydetmiştim. Çok Sevimli bir Japon kızı konuşmasını “Amin” diye bitirdiğinde,”Müslüman mısınız?”Diye safça soruma çok tepki göstermişti.Meğer,o kelime yağmur yağıyor demekmiş.O kız bana:”Bizim Allahımız,Peygamberimiz ve din kitabımız yok!”Dedi.Bizlere,dinsiz bir milletin uçurumun kenarında olacağı öğretilmişti.Nasıl oluyor?Dediğimde de;”anlatayım diyerek söze başlamıştı:İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar,Japon halkı üzerinde Din ve Tanrı kavramı büyük bir etkendi.

 Tüm gayretimize  ve fedakârlığımıza rağmen savaşı at hırsızı Amerikalılar kazanmıştı. Amerikalılar İki şehrimize de Atom bombası atarak büyük felaketlere neden olmuştu. Tanrı Amerikalıları tuttu ve milyonlarca Japonun ölümüne neden oldu. Bizim dualarımız ve Tanrıya olan inancımız işe yaramamıştı. Farzedelim ki Tanrı yoktur, her şey oluruna yürümekte ve katiller kazanmaktadır.Her iki halde de Tanrıya ve dinlere olan inancımızı yitirdik.”Dedi.Ben de:”Din birleştirici bir unsur,Japon toplumunu bunca felaketlere rağmen ayakta tutan ve birleştiren öce nedir:burada her yaştan Japon öğrenciler ve çok yaşlı Japonlar ahenk içindesiniz.”Dedim.Kızcağız

“diğer dinler ahlakı yutarak ahlaksızlıkları yarattı. Biz de dinin yerine ahlakı koyduk. Siz dâhil burada her ülkeden Müslüman öğrenciler ve yaşlı kimseler var. Bunlar Müslüman olduklarını söyledikleri halde, Müslümanlığın icaplarını yerine getiren de yok. Bu bir nevi aldatmaca olmuyor mu? Devletler arası ilişkilere bakarsak, Hıristiyan devletler biribirleriyle savaştıkları gibi, başka dinlere mensup devletlerle de savaşmaktadırlar. Savaşan tarafların halkları savaşı kazanmak için Allaha dua etmekteler.Allah hangisinin duasını  kabul edecek!Müslüman devletler de aynı bataklığın içindeler.   Aralarında biz Japonlarda görülmeyen sürtüşmeler de var. Müslüman kadınları ve kızları Hıristiyan erkeklerle beraberler.İlginçtir yalınız Türk kızları ve kadınları,dini vecibelerini yerine getirmedikleri halde,çok onurlu ve gururlular.Bu fark nereden ileri geliyor?”Dedi.”Biz,Mustafa Kemal Atatürk sayesinde,bağnazlıkları aştık,vicdan hürriyetine de kavuştuk.Anayasamızda,hiçbir kimsenin dini  ve felsefi inancına,  karışılamayacağına,dil,din,ırk farkı gözetilmeksizin kanun önünde tüm insanların eşit sayılacağına dair Türk halkı tarafından da benimsenen bir hüküm var. Yalınız; diğer Müslüman ülkelerinde din diğer sosyal düzen kurallarını yuttuğu halde, bizde din sosyal düzen kurallarından sadece birisi olarak insanların vicdanlarında yaşatılır.Ükemizde hukukun egemenliği vardır.”Dedim.Daha sonraları,diğer Japon öğrencilerle iletişim içine girdim ve dinin yerine konulmuş olan ahlak kurallarını inancın ve bağlılığın örneklerini de gördüm.Yalan ve saygısızlık hiç yoktu.Karşılık beklemeden mükemmel bir yardımlaşma vardı.Kimse,kimsenin işine de karışmıyordu,geleneklerine de çok bağlıydılar.Tokyo Üniversitesinin en Yaşlı profesörü ile genç bir kız iletişim kurabiliyordu.Kavga ve taşkın  tartışmalar da yoktu.Daha sonra, Sayın Erkan Altınsoy’un,”Japonlardan öğrenilecek on temel kural” yazısını okudum ve Japonları bir dine bağlı olmadan  birleştiren  Ortak bağı öğrenmiş oldum. Buyurunuz:

         1*AĞIRBAŞLILIK,

         2*ONUR,

         3*YETENEK,

         4*ERDEM,

         5*DÜZEN

         6*ÖZVERİCİLİK

         7*DUYARLILIK,

         8*EĞİTİM,

9*MEDYA,                                                                                             10*VİCDAN.

2011 yılında meydana gelen Fukuşima Tusinomisinde uğranılan çok büyük bir felakete rağmen,Japon halkının göstermiş olduğu düzene uyum dünyayı şaşkına çevirmişti.Bir paket makarna ve  bir pet şişesi su almak için sırasını sabırla bekleyen insanlar ortak bir kültürün ürünleriydi.Bir zamanlar,Newyork’ta bir gece  elektrik kesilmesi nedeniyle Onbeş Milyar Dolarlık soygun yaşanmıştı da!Geçen sene;Berlinde bir Alman,

 24 saatlik Müslümanlığı yaşayacak örnek  bir Müslüman aile bulamamıştı da! Müslümanlık ahlakı ve gelenekleri de öldürmüştü. Ülkemizde Müslümanım diyen iktidar sahiplerinin yaptığı kepazelikleri hoş gören Müslüman halkımıza ne buyurulur!Afganistan’da ve Suriye’de kafa kesen  Müslümanlara ülkemizde nasıl insan denilir?O Japon kızı Haklı değil mi?

“Tanrı, ya kötülükleri ortadan kaldırmak ister de, kaldıramaz
veya kaldırabilir, ama kaldırmak istemez;
ya da ne kaldırmak ister ne de kaldırabilir yahut da hem kaldırmayı ister hem de kaldırabilir.

Eğer ortadan kaldırmak istiyor da kaldıramıyorsa,
O güçsüzdür ki bu durum Tanrı’nın karakteriyle uyuşmaz;
eğer ortadan kaldırabiliyor fakat kaldırmak istemiyorsa,
O kıskançtır ki bu da aynı şekilde Tanrı ile uyuşmaz;
eğer O ne ortadan kaldırmayı istiyor ne de kaldırabiliyorsa, hem kıskanç hem güçsüzdür, bu durumda da, Tanrı değildir;
eğer hem ortadan kaldırmayı istiyor hem de kaldırabiliyorsa -ki yalnızca bu Tanrı’ya uygundur-, o zaman kötülüklerin kaynağı nedir?
Ya da o kötülükleri niçin ortadan kaldırmamaktadır?

Epikuros: Mö:341-270
Tanrı kötülüğü önlemek istiyor da gücü mü yetmiyor?
Öyleyse o güçsüzdür
.
Yoksa gücü yetiyor da kötülüğü önlemek mi istemiyor?
Öyleyse o iyi niyetli değildir.
Hem güçlü, hem de iyi ise, bu kadar kötülük nasıl oldu da var oldu?

David Hume:1711-1776
"Eğer tanrı varsa,onu affetmem için ayaklarıma kapanmalıdır!"
Nazi hapishanesinde bir mahkûmun duvara yazdığı cümle “
SAĞOLASIN T. C. ORAj POYRAZ.

 

TANRI’DAN MEKTUP VAR!

    SAYIN TURGAY TEZCANLI’DAN

“DİYELİM Kİ, BEN HİÇ BİR ZAMAN VAR OLMADIM. 

O ZAMAN BU MAİLİ BOŞVERİN;

GİDİN, ADAM GİBİ YAŞAMAYA BAKIN!
EGER VAR OLDUM İSE,

BENİM ADIMA ELÇİ VE VEKİL YARATIP BİRBİRİNİZİ

KANDIRIYORSUNUZ. ONU ANLADIK DA,

PEKİ, BENİM ADIMI NİYE ORTAYA ATIP KULLANIYORSUNUZ?

EĞER BEN ALLAH İSEM, 

NİYE MUSA'YI GÖNDEREREK CUMARTESİ'Yİ, 

İSA'YI GÖNDEREREK PAZAR GÜNÜNÜ 

VE MUHAMMED İLE CUMA GÜNÜNÜ TATİL YAPAYIM?
NİYE İSA'NIN

MÜRİTLERİ KİLİSEDE ŞARABI RAHAT İÇEBİLİRKEN,
DİĞERLERİ İÇTİĞİNDE KIRBAÇ YEMEK ZORUNDA KALIYOR?
NİYE BİRİSİNİ

KARA ÇARŞAFA SARMAM GEREKİRKEN DİĞERİNİN ÜSTSÜZ

GEZMESİNE MÜSAADE EDEYİM?
BİRİSİ İMAMI İLE

DİĞERİ PEYGAMBERİ İLE BİR BAŞKASI HAYALLERİ İLE MUTLU OLSUN AMA SONUNDA NEDEN BİRİSİ HATEM DİĞERİ MATEM OLSUN ?
EĞER Kİ BEN VAR İSEM VE DİNLERİN ANLATTIĞI GİBİ BU DENLİ SEVGİ DOLU İSEM, TARİHTEKİ EN KANLI

SAVAŞLAR, DİNİ VECİBELERİN YERİNE GELMEMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KATLİAMLAR NEDEN HEP DİN ADINA GERÇEKLEŞTİ ???
HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ, ÖLENLER CENNETTE MİDİR YOKSA CEHENNEMDE Mİ?

VEYA DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ, MUSA, İSA VE MUHAMMED ÖNCESİNDE DOĞAN VE ÖLENLERİN HESABINA NASIL BAKILACAK?
DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?

BEN BÖYLE BİR ALLAH OLSAYDIM, NİYE O ZAMAN BİR ÇOK YAMUK İNSANIN BENİM ADIMA ALLAHLIK YAPMASINA, BENİM VEKİLİMMİŞ GİBİ DAVRANMASINA VE YERYÜZÜNÜ CEHENNEME ÇEVİRMESİNE MÜSAADE EDİYORUM ?,
İBADETE MUHTAÇ OLAN BİR ALLAH ?! 

EMİRLERİNDEN VAZGEÇENLERİ GADDARCA CEHENNEME GÖNDERECEĞİNE YEMİN EDEN BİR ALLAH ?!
YERYÜZÜNÜ BİR DENEY ORTAMI, İNSANLARI DENEY FARESİ GİBİ GÖREN VE YERYÜZÜNDE YASAKLADIĞI HER ŞEYİ (ŞARAP, ZİNA VB...) CENNET İÇİN VAAT EDEN BİR ALLAH ?!
EMİN OLUN Kİ,

O BEN DEĞİLİM VE OLAMAM!
ARKADAŞ, 

AYAK, AYAK ÜSTÜNE ATIYORSUN VE BEKLİYORSUN Kİ, FALAN VEYA FİLAN ERMİŞ GELECEK SENİ İHYA EDECEK,   ÖYLE Mİ

MADEM ONU BEKLİYORSUN, BUGÜNDEN İTİBAREN CENNETİN KAPISINI MÜHÜRLÜYORUM VE KİMSEYİ SOKMAYACAĞIM!

ANLAŞILDI MI?
HEPİNİZİN BEYNİNDE BİR KAÇ MİLYAR GRİ HÜCRE VARDIR. BOZULMASINLAR VEYA TOZLANMASINLAR DİYE ASIL SİZ ONLARI ÇALIŞTIRIN...
DÜNYANIN İÇİNE EDER, DÖNÜP "ALLAH'IN TAKDİRİ"DERSİNİZ.

HİÇ Mİ AKLINIZA GELMİYOR ?
EN AZINDAN BİR GOOGLE MÜDÜRÜ KADAR BECERİ SAHİBİ DEĞİL MİYİM Kİ, HEM ÜRETİCİLER HEM TÜKETİCİLER MEMNUN OLSUNLAR ?!
SİZ BİR KEZ GOOGLE İÇİN SIGN-IN YAPINCA UZUN BİR SÜRE O BAĞLANTIYI KOPARMADAN GÖTÜREBİLİYORSUNUZ.
PEKİ HER GÜN BENİM İÇİN 5 DEFA SIGN-IN YAPMANIZA NE GEREK VAR ? GÖNÜLDEN BENİMLE İSENİZ YETERLİ.

BİR ÖMÜR VE SÜREKLİ OLARAK O BAĞLANTI İLE DEVAM EDEBİLİRİZ.
ŞAHSINIZ VE YAKINÇEVRENİZ İÇİN ETTİĞİNİZ DUALARINIZA GELİNCE... 

EMİN OLUN, ONLARIN %99.99 SPAM OLARAK KALIYOR VE HİÇ 'MAIL BOX'IMA YANSIMIYOR.
BEN SİZE DÜŞÜNÜN DİYE AKIL VERDİM,

HAREKETE GEÇİN DİYE EL VERDİM,

YÜRÜYESİNİZ DİYE AYAK VERDİM,

GÖZ, KULAK, AĞIZ VE DİĞERLERİ...

SİZ KARAR VERESİNİZ, UYGULAMAYA KOYASINIZ DİYE BUNLAR VERİLDİ.
YOKSA VERMEYİP, DUALARLA, MUSKALARLA, KENDİ

KANUNLARIMLA SİZİN YERİNİZE KARAR VERİP UYGULAMAYA KOYARDIM.
SİZ BENİM HER DİNİ YARATIRKEN BİRİSİ VEYA BİRİLERİNİN HUYUNA VE ZEVKİNE GÖRE VE ARALARINDA BU DENLİ FARKLILIKLAR BULUNABİLECEK KADAR KARARSIZ VE DENGESİZ OLDUĞUMU NASIL DÜŞÜNÜRSÜNÜZ?
VEYA HER YENİ DİN İLE BİRLİKTE TEMELDEN HER ŞEYİ BAŞTAN DEĞİŞTİRMEMİ NASIL BEKLERSİNİZ ? 

AKLINIZI KULLANMANIZI

TAVSİYE EDERİM!

*** 

NE MUTLU "TÜRK'ÜM" DİYENE!

Mustafa Kemal ATATÜRK.

"Dünyada her millet, icraatına tahammül ettiği hükümetin  mesuliyetine ortak sayılır."    

Mustafa Kemal ATATÜRK

 

 

 

 

İzleyiciler

Blog Arşivi