31 Ağustos 2015 Pazartesi

2080-ZIRVALAMIŞSIN SAYIN İHSAN ÖZKES?                TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. ÇEŞMEALTI,31 Ağustos 2015.

                          HZ. Muhammet ve ATATÜRK,HIRSIZIN AYAĞINA GİDER Mİ?!

Herkesin ayağına gidenin ayağına sadece Yalakakları gider?!Ostüzü.HZ.MUHAMMET VE ATATÜRK HAYATTA OLSALARDI AKSARAYA GİDERLERDİ?”İHSAN Özkes,Yeni fırdöndülerden?İNTERNETTEN ALINTIDIR:


“işte bütün servetim bu yüzük.İstanbul’a hizmete Hazırım.İktidara geldiğimde zengin olursam biliniz ki Recep Tayyip Erdoğan hırsızlık yapmıştır?!

        “Ünlü Muhaddis-Fakih İbn Hemmam (ölm. 211/ 826 ) o dev eseri el-Musannef'te bize bildiriyor ki, Hz. Peygamber, kamu malından iki dirhemlik bir miktarı çalan Eşça'lı sahabesinin cenaze namazını kılmamıştır. ( Ebû Dâvûd, Cihâd 133; îbn Mâce, Cîhad 34; Muvatta, Cihad 25: Müs-ned, IV, 114, V, 192.) (El-Camiu li Ahkâmi'l-Kur'an/İmam Kurtibi, Ali İmran suresi 161 ayetin tefsiri)

Hz. Peygamber, kamu malı çalmış, kamu hakkında tasallutta bulunmuş olanların cenaze namazını kılmamıştır. ( Zâdü'l- Mead, Beyrut 1981 baskısı, 1/515, 3/107-108 ) olayı, İbnü'l Kayyım'ın sözcükleriyle verelim de kaynak sıkıntısı (!) çekenlerin ufku açılsın.

"Bir harp sonrasında Hz. Peygamber’e: "Filanca, falanca şehit oldu" diye tekmil verdiler. O, bunların birisi için şöyle dedi: ' Hayır! İşte o dediğiniz kişi şehit olmamıştır. Ben onu cehennem içinde görüyorum. Sebebi de, kamu malından (Beytü'l mal'dan devlet malından) çaldığı bir giysidir. Hz. Peygamber bunun ardından Hattab oğlu Ömer'i çağırarak şu talimatı verdi: ' Git, ey Hattab oğlu, git de insanlara şunu duyur: Cennete yalnız ve yalnız müminler girecektir." (Müslim, İman; İbn. Hanbel, Müsned, 1/30, 47)

"Hayber seferi sırasında ölen birinden söz ettiklerinde Hz. Peygamber şöyle buyurdu: 'Arkadaşınızın cenaze namazını siz kılın' Bu sözü duyan sahabelerin yüzü renkten renge girdi. Bunu gören Hz. Peygamber dedi ki: 'O arkadaşınız, kamu mallarından bir miktar aşırmıştı. Sebep işte budur.' Bunun üzerine, sahabeler, ölen adamın eşyasını karıştırıp baktılar, bir de ne görsünler, Yahudilerden ganimet olarak ele geçmiş bir deri pabucu aşırmış" (İbn. Hanbel, Müsned, 2/213, Ebu Davud, hadis no: 2712; Hâkim,2/127 ) .

Başka bir rivayete göre bir adam Haber’de ok atıyordu. Bu adam öldüğü zaman ashab, "Ne mutlu, şehid oldu!" dediler. Hz. Peygamber (s.a.s) ise: "Hayır. Muhammed'in canı elinde olan (Allah'a) yemin ederim ki, onun taksim edilmeden Önce ganimetlerden (gizlice) almış olduğu o kadife, özerinde bir ateş gibi yanacaktır" (Buhâri, Megazî. 38; Müslim, İman, 183 (1/108); Ebu Davud, 3/68.) buyurmuştur.”

Peygamberi bilmem amma, ATATÜRK, kimin ayağına gitmiştir? Tüm liderler onun ayağına geldikleri halde o hiçbir ziyareti iade etmemiştir a Dombalak kafalı Dümbük?

 

 

İzleyiciler

Blog Arşivi