21 Temmuz 2013 Pazar

1085/EEYVAH DEVLET TE GİTMİŞ ELİMİZDEN!


                      TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


İzmir;21 Temmuz 2013

 EYVAH! DEVLET TE GİTMİŞ ELİMİZDEN!

         “Her şeyi Devletten beklemeyelim. Tencere ve Tava çalanı Yargıya ve Polise şikâyet edelim!”Başsavcımız Ekselansları Bay Recep Tayyip Erdoğan.

Bir bakan herhangi bir yere gittiğinde:”Biz,devlet olarak buraya  geldik!”Der.Halbuki Bakan olarak oraya gelmiştir.Bir Vali de aynı sözü kullanır!halbuki Vali olarak oraya gelmiştir.

Devlet, örgütlenmiş Ulus demektir.15 Temmuz 1974’te Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Kıbrıs adasına çıktık. Bir devletin tüm ögeleriyle bir yerde olmasıdır devlet olarak deyimi.1999 Yersarsıntısının yıkıntılarına devlet olarak gittik.

Taksim Gezi olayı başladığında; Cumhurbaşkanı, Başbakan vekili, İç İşleri Bakanı, İstanbul’un Sayın Recep Tayyip’i aklayan Valisi Hüseyin Mutlu ve Türkiye Devleti yerli yerindeydi. Gezi olayına akıllıca ve insani duygularla yaklaşılmıştı.Doğu Afrika gezisinden başarısızlıkla dönen Bay Recep Tayyip Erdoğan /Maalesef/yurdumuza döndüğünde olaya yaklaşımı şiddetle olmuştu.Bu şiddetle yaklaşımı da emreden Başsavcımız Sayın Erdoğan olmuştu.Her şiddetli yaklaşımın arkasında mutlaka ve mutlaka Bay Recep  Tayyip Erdoğan mevcuttu.Karalama,şiddetle olayların üstüne gitme,polise ihbar ve vur emrinin arkasında da O vardır.Vatandaşlarımızdan istemi de Vatandaşları biribirine düşürtmeye yöneliktir.Bu emrin arkasında ve önünde de Bay Recep Teyyip Erdoğan vardır.Önce Başbakanlığı,sonra Hükümeti ve Yasama erkini,sonra da Başsavcılığı ve Yargı erkini ele geçiren Bay Recep Teyyip Erdoğan en sonunda da Devleti ele geçirdiğini Türk Halkına vermiş olduğu,ilkel ve yasadışı fermanıyla kanıtlamış olmaktadır.Erklerimizi,Adaletimizi ve Anayasal haklarımızı,ülkemizin üniter yapısını bir tek kişiye kaptırdık diye üzülürken Devletimizi aynı kişiye kaptırtmışız.N’olcak şimdi bizim Devletsiz ve parçalanma noktasındaki halimiz!Bu ülkede, Sayın Başsavcımızın ne olduğunu anlatacak Cesur bir Psikolog ya da Psikanalist yok mudur!

İzleyiciler

Blog Arşivi