14 Ocak 2011 Cuma

237-BİR DUDU DA MEDET OLUR!


                    OSMAN TÜRKOĞUZ
                    osmanturkoguz@hotmail.com
                    İzmir; 14 Ocak 2011.

                              BİR DUDU DA MEDET OLUR!

Devşirme ve dahi Dönme Rüstem Paşa’nın Van’daki Kirli donunun döt dikişinde bulunan bit, O’NU Birinci Süleyman’a damat yapmıştı. ”İkbal’i Bit!”
Emekli Köprülü Mehmet Ağanın şapdığı Ermeni Dudusu da Osmanlıda huzur yaratmıştı! Ostüzü.

          Osmanlı tahtına Deli İbrahim lâkabı ile (18)’inci Padişah olarak oturacak olan, Birinci Ahmet ile Rum Anastasia’nın oğlu doğduğundan beş sene sonra Avrupa’da Otuz Yıl Savaşları başlamıştı.
Osmanlının bu savaşlardan yararlanacak hal ve gücü de yoktu. İşin garip tarafı da, Deli İbrahim 18 Ağustos 1648’de, bir cariye ile kapatılmış olduğu odadan çıkartılarak, paşaların sille ve tokat dövdükleri Cellât Kara Ali ve yamağı, Padişah boğma korkusundan arındırılarak, don ve gömlek tir, tir titreyen Deli İbrahim’i yağlı kementleriyle boğmuşlardı.
Vestfalya barış antlaşması da iki yerde, 15 Mayıs 1648 ve 24 Ekim 1648 tarihlerinde imzalanmıştı.
          Bu devre arasında, biz de boş durmamıştık, Lehistan’a ve İran’a savaş açmış, bir Padişahın ırzına geçerek boğmuş, bir Padişahı tahta çıkarıp hemen indirmiş, her türlü işrete bulaşmış bir Padişahımızı erken yaşta gömmüş, bir Padişahımızı da anlattığım gibi boğmuştuk.

236- FELAKETLERİ UNUTMAK VE BÖLÜNEREK YIKILMAK!

          OSMAN TÜRKOĞUZ
          osmanturkoguz@hotmail.com
          İzmir 31 Aralık 2010
                             
                              FELAKETLERİ UNUTMAK!
                                                 VE
                               BÖLÜNEREK YIKILMAK! (12 Ocak 2011).

“Bir cemiyette en muzır adam, ehliyetsiz olduğu halde salahiyet sahibi olandır!
Başvekil İsmet Paşa, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin diploma töreni.08 Temmuz 1929.
“Benim milletimden ısrarla istediğin tek şey şudur: Kendisini yönetmek için başının üzerine çıkaracağı adamların, kanındaki ve vicdanındaki cevheri incelemekten bir dakika fariğ olmasınlar.” Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
Cesaret insanı zafere/Kararsızlık tehlikeye/Korkaklıkta ölüme götürür.”Filozof Seneca, Sayın Şenol Güneş’ten.
“Buz dağının görünen kısmına göre manevra yapan kaptan da gemideki yolcularla beraber ölür.” Ostüzü.

          Ortaçağdan sonra; barutun icadı, topçuluğun gelişmesi ve yeni keşfedilen kıtalardan getirilen servetler, küçük devletlerin yıkılarak merkezi kırallıkların gelişmesini sağlamıştı.
Sonunda büyük imparatorluklar kurularak sayısız devleti çatısı altında toplamıştı.
Fransız İhtilali ve Büyük Filozofların aydınlatmaları ile haksızlığa ve zulme uğrayan ulusların bağımsızlıklarını kazanmalarına neden olmuştu.

İzleyiciler

Blog Arşivi