26 Ocak 2013 Cumartesi

895/W.CHURCHİLL'İN YENİCEDE SABAH RÜYASI!

 
 
OSMAN TÜRKOĞUZosmanturkoguz@gmail.com
İzmir;25 Ocak 2013
W.CHURCHİLL'İN Yenice'de SABAH RÜYASI
VE
SAYIN RECEPTAYYİP'İMİZİN MALİ HÜLYASI!"Her memleketin hak ettiği bir hükümet vardır!"Joseph Domaistre"Ben Muhammed Müslüman ümmetindenim.Türkiye dinsiz,laik bir memleket haline gelmiştir.Hayatımı Mustafa Kemal dinsizliği ile savaşa adayacağıma,Türkiye'yi bir din ve şeriat devleti haline getirmek için mücadele edeceğime,Kemal Paşa zamanında çıkarılan dinsiz kanunların tatbikini önleyeceğime,kısa zamanda ümmet esasına dayanan,şeriat devletinin kurulması için çalışacağıma;dinim,Allah'ım ve bütün mukaddesatım üzerine yemin ve kasem erderim!"Bay Recep Tayyip Erdoğan.
Davos dönüşü;"Son Osmanlı Padişahı!"Pankartı ile karşılanan,ulusalcılığa düşmanlığını vurgulayan Ümmetçi kişi.
Ulusal asabiyetlerini kazanan toplumlar uluslaşarak; Ümmetçilik batağında debeleyen Osmanlıyı yenerek kepaze etmişlerdir.150,000nüfuslu Yunan halkı Osmanlıya kök söktürtmüştür.Arkasına tüm hıristiyanlık âlemini ve Ümmetçi Osmanlıyı alan Yunan Ordusu da,Türklük asabiyetini kazanmış olan yalınayak Türk'e yenilmiştir.Fransız Devriminin getirmiş olduğu aydınlık onura yetişememek çok acınacak bir haldir.Uluslaşamamış,ümmet düzeyinde bırakılmış toplumların uluslararası arenada hiç bir saygınlıkları ve itibarları yoktur.Sürü muamelesine tabi tutulurlar,başlarındaki çoban onlar adına hüküm verir.Şeriat hukuku uygulayan müslüman ülkelerde hırsızların ellerini en büyük hırsızlar kestirmektedir.Ümmetçi dindarın ne vatanı vardır,ne milleti vardır ne de milliyeti vardır.Yalınızca,kulaktan dolma Arap meselleri vardır.Bir sınavı kazanarak,Birleşmiş Milletlerin İsviçrenin Cenevre kentindeki binasında açılmış olan Barbitürük/Keyif veren maddeler/kursuna katılmıştım.Tüm uzmanlar,bu maddeleri kulklanmanın sefalet ve fakirlikle doğrudan bağıntılı olduğunu anlatırken;Amerikadan gelen bir Zenci Profesör tam aksini anlatmıştı:Türkiye'de haşhaş ekimi ile uğraşan ve Afyon adını da alan 5000 yıllık bir şehirleri de vardır.Afyon ekimi ile uğraşan dünyanın en yoksul ve en sefil Türk köylüsü Afyon kullanmaz.Bizi taklit eden,Türk asabiyetini kaybederek yozlaşan bazı kimselerle sanatkarlar arasında kullanan vardır."Deyince Afrikalılar itiraz etmişlerdi.Asya'da ve Afrika'da sefalet ile haşhaş kullanımının denkleştiğini söylemişlerdi.Amerikalı Zenci Profesör:"Söyledikleriniz,Türk köylüsü dışındakiler için geçerlidir.Aranızda bir Türk Jandarma Albayı var.Hükümetine durumu aksettirsin, sizin Türkiye'ye ziyaretinize izin alsın da gidip gözlerinizle görünüz.Amerika'da ve Avrupa'da afyon kullanımı zenginler ve çok para kazananlar arasında çok yaygındır!"Demişti.
Bizler,ulusal çıkarlarımızın ve ulusal onurumuuzun söz konusu edildiği durumlarda hem çok asabiyiz,hem de Asabiyet sahibiyiz.Osmanlı da Arap asabiyetini başı üstünde tutardı:Kavm'i Necibi Arap!"Derdi.General Necip te öldü,Arap kavmi de sipsivri Kavm'i Arap olarak sömürüye açıldı.İkinci ve Kinci Abdülhamit;Eyinli Said Paşa'ya:"Elimden gelse bu milletin dilini Arapça yapardım!" Dediğinde; yanıtını da hemen almıştı:"O zaman da Haşmetlü Padişahım,küçük bir Arap kavminin reisi olurdunuz!"Hz.Muhammed'in ;"ben Arabım!"Dediğini bilmeyen yoktur."Bütün dünya müslümanlarını Kureyşli müslümanlar yönetecektir.Bütün kafirleri de Kureyşli kafirler yönetecektir.""Ben Arapça konuştuğum ve cennette konuşulan dil de Arapça olduğu için ,büütün müslümanlar Arapça öğrenmek zorundadır!"Bütün hadis kitaplarında bu hadislere ulaşmak mümkündür.Tüm bunlar,Hz.Muhammed'in Arap asabiyetinde olduğunu göstermez mi?Benim için cennet,Türkçe konuşulan,Türkçe şarkılar söylenen ve Türkçe sövülen yerlerdir. Şimdi burada,Sayın Recep Beyimize yalınız Osmanlı Padişahlığı makamı verilmiş olsa bile bu asla mümkün olamaz.Halifelik makamı Son Osmanlı Padişahından esirgenmiş!Onun sahibi USA'DA,Amerikalıların gözetimi altında tutulmaktadır.Neden Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyimiz Son Osmanlı Padişahı olamaz!Anlatayım:Türk Milleti;Kayı boyuna mensup olmayan ya da Cengiz Han ile bağlantısı olmayan yöneticiyi asla kabul edemez.Osmanlılar;Anadolu beylikleri üzerinde egemenliklerini kazabilmek için;İkinci Murat döneminde;Yazıcıoğlu Ali'ye KAYI BOYUNDAN indiklerini yazdırtmışlardı.AsılKAYI Boyu,Hindistan'da ve Mısır'da "Devletit Türkiyye'yi kuranlardır. Bay Erdoğan'ı ümmetçiliğe iten nedeni kendisi açıklamıştı:On yaşındayken,O'NU bir telaş almıştı:Öteki Dünya'da melekler Milliyetini sordukların da nasıl yanıt vermeliydi.Yahudi asıllı Gürcü dese olmazdı;baba tarafından da Yunanlılıkla bağlantısı vardı.Bu durumu;Ulusal Kurtuluş Savaşında;Mustafa Kemal'e karşı çete kuran dedesine sorduğunda,şu yanıtı almıştı:"Müslümanım der geçersin!"
" Cumhurbaşkanı İsmet İnönü: ”Ben, Enver Paşa değilim, beni savaşa sürükleyemezler.” Diyerek kararını önceden bildirmişti.
Cumhurba
şkanı İsmet İnönü, ilk defa İngiltere Başbakanı W. Churchill ile Adana’da karşılaşmıştır.
Tarih 30 Ocak, 1 Şubattır. W.Churchill, Türkiye’nin hemen savaşa girmesini istemektedir.
İtalya’ya karşı açılacak bir sefer, Almanların Balkanlardaki durumlarını kötüleştirecektir.
Türkiye sava
şa girince, Romanya petrol kuyuları bombalanacak, petrolsüz kalan Almanya’nın erken çöküşü sağlanacaktır.
W.Churchill’in tezi böyledir. İki taraf arasındaki görüşmeler, Yenice tren İstasyonu’na çekilen bir vagon içersinde yapılmaktadır. Mareşal Fevzi Çakmak ve Başbakan Şükrü Saraçoğlu’da görüşmelere katılmışlardır. Bu nedenle, Türkiye’nin 1943 yılı sona ermeden savaşa girmesi istenir. W. Churchill, bunu ister.
İsmet İnönü, Türkiye’nin savaşa hazır olmadığını, Türk silâhlı kuvvetlerinin, yeni silâhlarla ve yeni araç gereçlerle donatılması gerektiğini savunur. Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak uzun bir ihtiyaç listesi hazırlayarak İsmet İnönü’ye sunar. Listedeki istekler hemen kar
şılandığı takdirde; Türkiye, Almanya’ya karşı savaşa girecektir. Listedeki ana istekler şunlardır:
1-(2.500.000)ki
şilik bir orduyu, son model teçhizatla donatmak,
2-(2.500) Tank,
3-Sayısız lokomotif, vagon, uçak, top, her türlü yaç malzemeleri,
4-Asker ayakkabısı,matara,yemek levazımatı,
5-Askerin giyim,kuşamı,iğneden ipliğineher türlü ihtiyacını,
6- ( 250.000) ki
şilik, mavi gözlü İngiliz askeri ister.
W. Churchill’in (1.000.000) ki
şilik müstemleke askeri teklifi kabul görmemiştir.
İstek listemizdeki malzemeler temin edildiğinde ve SSC Birliğinin gerçek niyeti açığa çıktığında Türkiye Cumhuriyeti savaşa girecektir. Bu malzemeler, çok uzun sürede temin edilirse, Türkiye Cumhuriyeti Şubat, 1945 tarihinde, savaşa girecektir.
Gerçekten; İsmet İnönü sözünü tutup, 23
Şubat 1945 tarihinde Nazi Almanyası’na savaş ilan etmiştir.
Cumhurba
şkanı İsmet İnönü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldiğinde etrafını sararan milletvekillerine:
“Sava
şa sürüklenmek söz konusu değildir. Saldırıya uğrama durumu başka, yükümlülüklerimizde geçerlidir. Başka türlü savaşa girmek için kırk kere düşünürüz, sonra yine kırk kere düşünürüz, ondan sonra yine düşünürüz.” der. İsmet Paşa’nın bu sözünü dinleyen bir milletvekili: ”En büyüğümüzün ölçülülüğü, en büyük güvencemiz.”Der.
W. Churchill, sava
şa girmesi için İsmet İnönü’nü ikna edemez.
Yenice görü
şmelerinde bulunan bir Fransız diplomatının anıları yayımlandı. Fransız Diplomat :” Churchill kızdı, tehdit etti, yalvardı ve hatta ağladı. İsmet Paşa’yı istediği noktaya getiremedi. İsmet Paşa hep, ilk tavrını değiştirmedi.” diye yazmaktadır.W.Churchill;Yenice İstasyonunda bir hayal kurar:"Bu topraklara egemen olan Osmanlı İmparatorluğunu dağıtmakla en büyük hatayı yaptık.Acaba,bu topraklara egemen olan bir Türk İmparatorluğu kuramazmıyız!"Buna;"W.Churchill'in Sabah Rüyası," denilmiştir.Bu rüya,Barak Obama'dan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a intikal etmiştir.Neden mi?Osmanlı devleti devlet olma onurunu yitirmiş,Batılı devletlerin ve kendisinden kopan devletlerin oyuncağı olmuştu.Gözü kapalı Sevr anlaşmasını onaylamıştı.İngiliz Casusu Mustafa Sagir'in Ankara'da yargılanarak asılması İngilizlerin gözünü açmıştı.Oysa,istanbul'da yalancı tanıklar ve çatma belgelerle Mehmet Nusret Bey,Dıramalı Rıza,Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey,İngilizlerin emri üzerine idam edilmişler,kuvvayı milliciler de gıyaplarında idam cezasına çarptırılmışlardı.Yalta Konferansında;Türkiye'nin müttefikler tarafında savaşa girmesi konuşulurken Jozef Stalin hiddetlenerek,Türkiyenin savaşa girmesi için keyfini bekleyemeyelim;kulağından tutup savaşa sokalım!"Demişti.Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ulusal onuruna ve çıkarına sahip bir devletti.Kahire konferansında İsmet İnönü'nün üç maddelik dayatması bir onurlu devlet başkanının harcıydı:"1*Eşit söz hakkı olacaktır.
2*Müzakereler hazırlanacak gündeme göre olacaktır.Önceden verilmiş kararlar tebliğ edilmiyecektir.
3*İstenilecek hususlar uygulanabilir ve Türkiye Cumhuriyetine yük getirmemiş olacaktır!"Osman Türkoğuz;Babasız ve Şekersiz Bırakmak.
Osmanlı Devleti canlandırılırsa;suriye'de ona bağlanır,Amerikanın ve batılıların kuklası bir devlet yaratılmış olur.İsmet İnönü'nün Türk asabiyetine dayanan inadı;Türkiye Cumhuriyeti Askerlerinin ve Aydınlarının Emperyalist ülkelerin jandarması olmama inadı,Osmanlılığı politika malzemesi yaptırtmıştır.İsviçre--Davos dönüşü;Bay Recep Tayyib Erdoğan'ı karşılamada, İstanbul'da asılan "Son Osmanlı Padişahı" pankartı,Emperyalizmin köhnemiş Ümmetçi Osmanlı devleti özleminin ifadesidir.Emperyalizm için iki büyük tehlike vardır:Türklük bilinci ve Atatürk devrimi
İsmet Paşa İktidardan düştüğünde; bir zamanlar o’nu göklere çıkaranlar, o’nu yerden yere vururken, Churchill şu İngilizce mektubu yazmıştır:
“AZİZ GENERALİM,”
“Her ne kadar benim Türkiye politika ili
şkilerine karışmaklığım doğru olmayabilirse de; Türkiye’nin mukadderatına riyaset ettiğiniz uzun devrenin kapanmış olduğunu şahsen büyük teessür duyarak öğrenmiş bulunuyorum. Bana öyle geliyor ki, tarih general olarak kazandığınız zaferlerden başka, Türkiye Cumhuriyeti’ni, İkinci Dünya Savaşı’nın vahim tehlikeleri içinde nasıl sıyırıp geçirdiğinizi ve aynı zamanda, Mustafa Kemal tarafından sert mücadelelerle kurulmuş olan hürriyetçi ve ilerici hükümet şeklini nasıl koruduğunuzu kaydedecektir. Dostça ve zevkli olan mülakatımızı daima hatırlarım ve politika sahnesinden şimdiki çekilmenizde, size en iyi dileklerimi yollarım.” Pek samimiyetle sizin Winston S. Churchill.Osman Türkoğuz;Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış politikaları.

İzleyiciler

Blog Arşivi