11 Ocak 2015 Pazar

1293/DEVLETİN DİNİ OLURSA SİKİNİ KİM KESECEK!              TC.                                                            

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İzmir;17 Nisan 2012.DEVLETİN DİNİ OLUR DİYEN DİNSİZLERE!

                                      DEVLETİN DİNİ OLURSA;

ŞEYİNİ KİM, NEREDE                                                                                                                                                                                                                           VE NASILSÜNNET EDECEKTİR!

                   16/17 Nisan 2012 gecesi, oğlum Cansın Türkoğuz, beni uyardı. Besleme bir televizyon kanalında kendinden menkul masallarla konuşan birkaç Dini Büsbütün! Türkçe Ezandan başlayarak, Rahmetli Büyük Kahramanımız ve Büyük Devlet Adamımız Mustafa İsmet İnönü’ye ver yansın etmişler. İçlerinden birisi de diğerlerinin onayladığı bir fikir ortaya atmış:%99’u Müslüman olan Devletimizin dininin de İslam dini olması gerek!”Buyurmuş. Aklıma yıllarca önce İzmir vilayet konağında, bir vali muavini arkadaşımın odasında ve huzurlarında yaşadığım bir olay geldi. Sayın Nevzat Ayaz, Zonguldak’ta benim valimdi. İzmir’e tayini çıktığında bir kere ziyaret etmiştim. Vali muavinlerinden birisi ile de dört ayrı yerde beraber çalışmıştık. Bendeniz Manisa il jandarma alay komutanı olduğum sıralarda O Da Salihlide kaymakamdı. A.P Genel Başkanı Süleyman Demirel’in Salihli’de, gece açık hava toplantısını kabul etmediğinden valilik şansını da yitirmişti. Odasında uyuşturucu maddelerle mücadele komisyonu toplantısı varmış. Benim bu konudaki uzmanlığımı bildiği için, beni de ısrarla toplantıya sokmuştu. Konu nasıl açıldı anlayamadım; “dinsiz devlet olmaz!”Dedi; daire müdürlerinden birisi. İzmir il jandarma alay komutanlığı adına toplantıya katılan bir jandarma astsubayı da:”Kesinlikle, devletin dini olmalı!”Dediğin de ol Vali Muavini arkadaşım:”Beyler, peşinen söyleyeyim, bu konuda Sayın Türkoğuz ne derse ben de o taraftanım!”Dedi. Toplantıda Ziraat Mühendisi bir Bayan da vardı. Ben, o Han’ıma:”Sayın Bayan, burada bu tartışmada siz de erkeksiniz!”Dedim ve Ol dair müdürü arkadaşa dönerek:”Burada yasal olarak bulunmamam ve sizin masallarınıza da yanıt vermemen gerektiği biliyorum. Ama Sayın Vali Muavinimiz topu bana attığından fikrimi söylemek zorundaydım. Benim Manisa’da görev yaptığımı duyduğunuz da:”Ben, Manisa Valisi Mustafa Yörükoğlu’nu hiç sevmem; çünkü bir okul meselesinde benim kızıma torpil yapmadı!”Buyurdunuz. İşte ben de Sayın Mustafa Yörükoğlu’nu bu davranışları nedeniyle çok takdir ediyor ve sayıyorum. Burada da aramızda büyük bir boyut farkı vardır.

         Affınıza sığınarak size soru sormak durumundayım; dedim ve cebimden çıkardığım Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10’uncu maddesini okudum:

         X.Kanun önünde eşitlik.

         MADDE10-“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

                   Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

                   Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”

         Sizler; Sayın  Mühendis Hanım fikrini söylemedi,”Devletin Mutlaka Bir Dini Olmalı!”Diyorsunuz.Çoğunuz da benim gibi 1982 Anayasamıza olumlu oy verdiğinizi sanıyorum İçinizden olumsuz oy vermiş olan da çıkabilir.Ama Türk halkının %92.07’si bu anayasamızı evet oyları ile kabul etmiştir.Hepimizin bu Anayasamıza uymamız ve bu Anayasamızın hükümlerine saygı göstermemiz bir vatandaşlık görevidir.Devletin bir dini olduğunda bu 10’uncu maddenin hükmü ne olacaktır!Devlet,kabul ettiği dine sahip olursa diğer dinler,mezhepler,felsefi inançlar yok sayılacaktır.Tek doğru kabul edilecektir.Tek doğrulu devletlerin ve bu devletlerin halkının perişan halleri ortadadır.O zaman bir dine sahip olan devletin tüm vatandaşları da zorunlu olarak o dinden olacaklardır.Kadınların sosyal hayattaki yerleri hiçe indirgenecektir.Kadınlar,doğurduklarınıngerisinde kalacaklardır.Devlet bir Tüzel Kişiliktir.Köylerin de,Vilayetlerin ve Ticari şirketlerin de tüzel kişiliği vardır.O zaman onların da dinleri devletin dininden olmak zorundadır.Din ve tüm sosyal Düzen Kuralları insanların mutluluğu için vardır;tüm insanlar da Gerçek kişilik sahibidirler.Din egemen olduğunda,öteki sosyal düzen kurallarını içine alarak yok edecektir.Toplum taşlaşacak ve ilerleme de duracaktır.Osmanlı Devletini dini İslam dinidir;Macarların,Almanların ve  diğer Avrupalı devletlerin de dinleri Hıristiyanlıktır.Asırlarca din savaşları uğruna milyonlarca kişi boşu boşuna öldürülmüştür.Tüm tüzel kişilerin de dine göre mezhepleri olduğun da toplum bölünerek paramparça olacaktır.Kaldı ki,devletin dininin Müslümanlık olduğunu kabul edelim.İçimizde sünnet olmayan yoktur.Bunu bir dini vecibe olarak kabul etmişiz.Hacca giden,beş vakit namaz kılan,Cuma ve Bayram namazlarını kaçırmayanlar da vardır.Müslüman dinine sahip olan bir devletin sünnet olması,namaz kılması da dinin emridir.Devlet nasıl hacca gidecektir ve nasıl sünnet edilecektir.Devletin dini olmaz,devlet vatandaşlarının 10’uncu maddede sıralanan inançları olur ya da hiç inancı da olmaz.Buna kimse ve özellikle de devlet ve iktidar hiç karışamaz.Bizler,çeşitli dinlere mensup olanları öldükten sonra da sınıflandırmaktayız.”Ölüm geldiğinde,inançlı insanla inançsız insan arasında fark ortadan kalkar.”Ünlü Sofokles,Milattan çok önce,80 yaşında yazdığı Antigone trajedisinde antigoneyi böyle konuşturmaktadır.Bendeniz böyle inanıyor ve bu inancıma göre yaşantımı da sürdürüyorum.Bir sorusu olan var mı?Dediğimde,Jandarma astsubayı ayağa kalkarak:”Sayın Komutanım,yanılgımızı çok iyi anladım.Devletlinin dini olur,ya da olmaz!”Sağ olasınız!” Dedi. Kimseden de ses çıkmadı. Sayın Vali Muavinimiz:”Bir şey diyecek var mı?”Dediğinde, yine de konuşan olmamıştı. TAMAM,

DEVLETİMİZİN DİNİ İSLAM DİNİ OLSUN! SÜNNETÇİ KEMAL DE ÖLDÜ! DEVLETİMİZİN MASLAHATINI KİME KESTİRELİM?! DEVLETİN ARKA SAĞDIÇLARINA DA NASIL GÜVENELİM* O KARGAŞALIKTA DEVLETİMİZİ ŞAPARSA!*

    

 

 

 

İzleyiciler

Blog Arşivi