14 Mayıs 2011 Cumartesi

381-NASIL BİR ANAYSA SAYIN ERDOĞAN BEY! 3

 OSMAN TÜRKOĞUZ
İzmir;14 Mayıs 2011.

                        NASIL BİR ANAYASA SAYIN ERDOĞAN BEY!-3
“Türkiye kendine din olarak Kemalizmi almış ve başka hiçbir dine hayat hakkı tanımayarak kitlelere zorla dikte ettirmiştir..” Recep Tayyip Erdoğan.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde10- “Herkes, dil, ırk, renk, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.”
“Türkiye’nin yarınında artık Kemalizm’e ve Kemalizm benzeri rejimlere, sistemlere yer yoktur.” Recep Tayyip Erdoğan.
“Demokrasi bizim için bir amaç değil, araçtır. Amacımıza ulaşana kadar demokrasiye bağlıyız.” R.T.Erdoğan.
“Demokrasi bizim için bir tramvaydır. İstediğimiz durağa gelince ineriz ”R.T.Erdoğan.
“Artık bugün, demokrasi düşüncesi daima yükselen bir denizi andırmaktadır. 20’inci yüzyıl, birçok baskıcı hükümetlerin bu denizde boğulduğunu görmüştür.” Gazi Mustafa Kemal,1930.
“Demokrasi ülke aşkıdır” Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Afet İnan Uçmay, Medeni Bilgiler.
“Bazı insanları her zaman, bazı insanları da zaman, zaman aldatabilirsiniz, tüm insanları her zaman aldatmanız mümkün değildir!” Abraham Lyncolyn
                        Sayın Erdoğan Beyimiz; yani ya,meydanlarda demokrasi adına atmış olduğunuz nutuklar da Takiyye eseri mi oluyor? Pekiyi olarak yeminlerinizi öğrendik; ama ve lakin öğrenmek istediğimiz bizce önemli bir konu var: Anayasamızın 81’inci maddesinde örneği verilmiş olan  milletvekillerimizin Ant içme metni:
            Madde 81- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve başlarken aşağıdaki şekilde ant içerler:
            “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanma ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”
            Sayın Erdoğan Beyimiz, insanlar er olarak doğmuş olabilirler; Anadolu’muzda erlik, sözünden, özünden ve yemininden dönmemek olarak kabul edilmektedir. Sizlere; tüm insanlarımızın gözleri önünde içmiş olduğunuz bu ant için soruyorum: Ne diyorsunuz?
            Anayasamıza ve içmiş olduğunuz antlara karşı söylemlerinizi hep yurt dışında söylüyorsunuz!
            İspanya’da da bir şato inşa etmiştiniz:
            “ Bir tutturmuşlar laiklik elden gidiyor diye, millet isterse tabii ki gidecektir bee!”
            “Sonra nedir bu laiklik Allah aşkına? Bu ne menem şey?”
            “Sayın Öcalan’ın durumuna gelmek istiyorum. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, aldığı kellelerin—Şehidedilen Asker, Polis, öğretmen ve Türk vatandaşlarını KELLE olarak kabul ettiğini  etmektedir—
            “Türkiye’yi eyaletlere bölmek lâzım. Merkezi yönetimlerin bir takım yetkileri bunlara verilmelidir. Belediye başkanları da bu konuda en yetkili olmalıdır. O bölgelerdeki her türlü eğitim de bunlara bırakılmalıdır.”
            “Referansımız islamdır. Tek hedefimiz islam devletidir.” R.T.Erdoğan.
       Sayın Er olarak doğmuş olan Beyimiz; size soracağım daha çok sorularım var. Ancak, ”Kısa Anayasanıza” temel olacak Anayasamıza, çağımıza ve akla aykırı olan bu fikirlerinizin nasıl yansıtılacağını öğrenmek hakkımıza saygılıysanız, lütfen cevap vermelisiniz.
            Bu sözleri daha önceden bilenler ve yeni okuyanlara da Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün bir ricasını ve bir tanısını yazıyorum:
                                      “EFENDİLER,”
            “Sırası gelmişken aziz Milletime şunu tavsiye ederim ki; başının üzerine çıkaracağı adamların kanındaki öz cevheri çok iiyi tahlil etmek dikkatinden bir an bile geri kalmasın...” Nutuk.
            “Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan uluslar arasında ruhen demokrat doğan tek ulus Türklerdir.” Ord.Prof.Dr.E.Z.Karal, Kemal Atatürk Düşüncesi,s.148
            Şehir, şehir dolaştırılan bindirilmiş alkışçıları aklınızla irdelemenizi önerir, saygılarımı sunarım.

379-NASIL BİR ANAYASA SAYIN RECEP BEY!

                                                                  
         OSMAN TÜRKOĞUZ
         osmanturkoguz@hotmail.com
         İzmir;12 Mayıs 2011.

                   NASIL BİR ANAYASA SAYIN RECEP BEY!
                            “Bölerler yönetirler, Parçalarlar yutarlar!” Ostüzü.
“Hâlbuki hangi istiklâl vardır ki ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hâdiseyi kaydetmemiştir!”Mareşal Gazi Mustafa Kemal,06 Mart 1922,TBMM: Kürsüsü.
         Sayın Recep Beyefendimiz; seçim meydanlarında ve dahi özel programlarınızda:”Bana oylarınızı veriniz, Anayasayı değiştireyim!” Buyuruyorsunuz.
         Sizin ANA sıfatına alerjiniz olduğunu ünlü emrinizden anlamıştık:”Ananı da al git!” Siz bu emrinizi cihana karşı verirken, o garip vatandaşımızın, yani sizin deyiminizle “milli irademizin” yanında Anası da yoktu. Yalınız,%92,7 Halkoyu ile onaylanmış Anayasamızda yazılı hakları vardı. Anadan mı Anayasamıza? Yoksa Anayasamızdan mı Anaya geçtiğinizi? Bilemiyoruz! Bal gibi biliyoruz da!
         Yalınız şu ünlü yemininizi de ezbere biliyoruz:
         “Ben, Muhammed müslüman ümmetindenim, Türkiye dinsiz, laik bir memleket haline gelmiştir. Hayatımı Mustafa Kemal dinsizliği ile savaşa adayacağıma, Türkiye’yi bir din ve şeriat devleti haline getirmek için mücadele edeceğime, Kemal Paşa zamanında çıkarılan dinsiz kanunların tatbikini önleyeceğime, kısa zamanda, ümmet esasına dayanan, şeriat devletinin kurulması için çalışacağıma, dinim, Allah’ım ve bütün mukaddesatım üzerine yemin ve kasem ederim.”
         Tüm yuvarlak ve Atatürk devrimi, üniter devlet ve Türklük aleyhine söylemlerinizi de biliyoruz. Müslümanlığın ve Ümmetçiliğin kardeşliğimizin yaratıcısı olduğunu sürekli iddianıza tarihimiz ve insanlık tarihi başka türlü yanıtlar vermektedir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında, yalınız Anadolu’da (135) ayaklanmanın neden çıktığını; dinleri, peygamberleri ve dilleri aynı olan Arapların neden ayrı devletler halinde biri birlerini öldürdüklerini; Müslüman ve Ümmet olan Arapların aynı inançta olan Türkleri neden sırtından hançerlediklerini açıklıyabilir misiniz? Fransız devriminin getirmiş olduğu aydınlanma ile Milliyetçiliklerine sarılan tüm uluslar bağımsız ulus devlet olarak egemenliklerine kavuşmuşken; Osmanlı İmparatorluğu modası geçmiş ve Araplaşmak olan ümmetçiliği nedeniyle perişan edilmişti.
        

İzleyiciler

Blog Arşivi