3 Temmuz 2016 Pazar

2022/İSLAMİYETTE KADIN--ERKEK AYRIMI YOKMUŞ!


 

            TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. Çeşmealtı;03 Temmuz 2016.

         “İSLAMİYETT KADIN—ERKEK AYRIMI YOKTUR?!”

        Resulallah (S.A.V)erkeklere ve kadınlara eşit olarak gönderilmiştir.Allah(CC) ve peygamber erkek ve kadınlara tek hitapla hitap etmiştir….”Prof.Dr.Fahri Kayadibi,Posta gazetesi,02 temmuz 2016.Hoca,insafa gel de atma?!Hangi Müslüman kadın,bu dünyada DÖRT koca alır ve cennette de sayısız Erkek,Gılman ve Huri alır?!”ZAMAN DEĞİŞTİKÇE AHKÂM DA/HÜKÜMLER DE/DEĞİŞİR*!İBADET AYETLERİ VE MESELLER DIŞINDAKİ HÜKÜMLER,İLKEL ARAP KABİLESİNİN SOSYAL DURUMUNU DÜZENLEYEN HÜKÜMLERDİR.MUSTAFA KEMAL,BU DURUMU GÖREREK TÜRK TOPLUMUNUN SOSYAL İLİŞKİLERİNİ ÇAĞIMIZA VE İNSAN ONURUNA YAKIŞACAK BİR BİÇİMDE DÜZENLEMİŞTİR.Geviş getireceğinize,insanları aldatacağınıza çağa uyun?!ISİD’İN YAPTIĞI KLASİK İSLAM HUKUKUNA UYGUNDUR?!MASALINI ANLATMAYIN?!OKUYALIM VE DÜŞÜNELİM:

“TV. İZMİR;12 Ocak 2015.YENİDEN, GÖT KILLARIMIZA ARMAĞAN.

         Geçen gün,internetten bir konferansı seyrettim,kanım dondu,insanlığımdan da çok utandım.Beyazlar giyinmiş,çok sayıdaki kadın,yüksekçe bir yere oturmuş,sakalı bir sapkını dinliyordu?!Konu da çok ilginçti:”KOCALARI TARAFINDAN DÖVÜLMENİN  RAHMETİ VE FAZİLETİ?!Koyun sürüsü haline sokulmuş kadınlar,melemeden dinliyorlardı.Aslında el birliği ederek bu Salak Sapığa temiz bir sopa çekerek kadın tarafından dövülmenin erdemini göstermeleri gerekirdi?!Kadını dövmek, ibadet ayetlerinden değildir.Kız çocuklarını diri,diri gömen ya da doğar,doğmaz genelevi patronlarına satan ,kadını hiç sayan ilkel Araplara verilmiş bir haktır?!Muamelat ayetlerindendir.”ZAMAN DEĞİŞTİKÇE AHKÂM DA/HÜKÜMLER DE /DEĞİŞİR.Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bizler de bu ilkelikten kurtulduk.Osmanlı, asırlardır uğramış olduğu yenilgileri Tanrısal iradeye,Göksel iradeye bağlayarak sürüleştirmiş olduğu insanlara yutturmuştu?!BİZLER,AMASYA GENELGESİ İLE GÖKSEL İRADEYİ YERE İNDİREREK,BEŞERİ İRADEMİZLE VATANIMIZI,TÜRKLÜĞÜMÜZÜ VE İNSANLIĞIMIZI KURTARMIŞTIK…”Osman TÜRKOĞUZ.

Kuran ın kadını aşağılayan ayetleri :Türk Diyanet Vakfı tarafından yayımlanan; Kur'an-ı Kerîm ve Türkçe Meali'nden, aynen alınmış olan ve aşağıda sure numaraları verilmiştir âyetleri.”
    “Her şeyi anlamak mümkün
ve fakat kadınlarımızın; bu ayetleri okuyup amin demelerini anlayabilmek gerçekten çok zor. belki de, Kuran’ın Türkçe okunmasına gösterilen tepkinin ardında, kadınların; bu ayetlere muhtemel tepkilerinden korkulması yatıyordur, kim bilir...
"Allah'ın kimini kimine üstün kılmasından ötürü ve erkeklerin, mallarından sarf etmelerinden dolayı, erkekler, kadınlar üzerine hâkimdirler. iyi kadınlar, gönülden boyun eğenler ve Allah'ın korunmasını emrettiğini, kocasının bulunmadığı zaman da koruyanlardır. Serkeşlik etmelerinde endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin, yataklarında onları yalnız bırakın, nihayet dövün. Size itaat ediyorlarsa onların aleyhine yol aramayın. Doğrusu Allah Yüce'dir, Büyük'tür."(Nisa/34).

"Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde belli hakları vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler." (Bakara/228).
"Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdir de) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helâl olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır."(Nisa/3).
"Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları (mümin kadınlar), ellerinin altında bulunanlar (köleleri), erkeklerden, ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb. Tâbi kimseler yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar (Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler). Ey müminler! Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz" (24/Nur/31).
"Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür"(Nisa/4/34
" Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir sulh yapmalarında onlara günah yoktur. Sulh (daima) hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve Allah'tan korkarsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. "Nisa/4/128.”

“ALLAH,erkekleri kadınlardan üstün tutmuştur.Nisa/34,Bakara 228/Her iki cinsi de yaratan o değil midir?!Doğanın yarattıklarına tercih mi koymuştur*!

“Ey iman edenler,eşlerinizden ve çocuklarınızdan bazıları size düşmandır.Onlardan sakının?!64 Teagabün/14.”Cennette,her Müslüman erkeğe 72 kadın,100 huri ve 100 gılman vardır!””Mirasta erkek kadına oranla iki misli pay alır.”Nisa11-176. 78/    NEB(31-34); Şüphesiz ki takvâ sâhibleri için (büyük) bir kurtuluş, bahçeler ve üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta kızlar ve dolu kadehler vardır!”Takva sahibi kızlara ve kadınlara neden kazma saplı erkekler yoktur!?Nerede Kaldı eşitlik*!

“insanın insana secde etmesini emredecek  olsaydım,kadını kocasına secde etmesini emrederdim?!Not:Hani Allahın emirlerini sadece tebliğe memurdun?!”Kadınlar,Cehennem ehlidir.”Hadis.”Benden sonra,erkeklere kadınlardan daha zararlı fitne sebebi bırakmadım?”Hadis.!Buharî,Nikâh17.”Uğursuzluk üç şeyde vardır:Kadında,atta ve evde?!Hadis.”Namaz kılan adamın önünden eşek,karaköpek domuz ve kadın geçerse namaz bozulur!?Hadis,Buharî 8/102.”Kocasını memnun ederek ölen kadın cennetliktir?!Tirmizi,Radâ 10.ve diğerleri.”Kocasının cerahatli vücudunu yalayan bir kadın yine de onun hakkını ödeyemez?!”Hadis.Dört kadınla evlenmek vaaz edildiği halde,Muhammet 24 KADINLA EVLENMİŞTİ.Hz. Ali’nin Ebu Cehil’in kızını Fatma’nın üzerine kuma getireceğini duyan Muhammet,halkı camide toplayarak,”Fatma benim bir parçamdır.Kim Fatma’yı üzerse beni de üzmüş sayılır.Fatma’yı boşamadan evlenmek caiz değildir?!”Buyurmuş,Zavallı Ali Fatma öldükten sonra 10 Kadınla daha evlenebilmiştir.Bunlardan 10’u erkek ve 17’si kızı olmuştur.Ümmete  cennet vadedenler,cenneti dünyada yaşamışlardır?!

“EY İNSANLAR;KADINLAR SİZE ALLAHIN EMANETİDİR.?!”Veda hutbesi.” BU DÜŞÜNCE TARZINI BENİMSEYAN SAPIK BİR ARAP TA,”KADIN İNSAN MIDIR*!?BAŞLIKLI BİR DOKTORA TEZİ HAZIRLAYARAK SUUDİ ÜNİVERSİTESİNDE DOKTOR OLMUŞ VE TEZİNİ DE AKADEMİK TARTIŞMAYA AÇMIŞTIR*!Kadın Allaha en yakın varlıktır.Bu Sıpanın babasının ve dahi anasının  eşek olduğu anlaşılmıştır.İSLAM ÜLKELERİNDE DİŞİ HAYVANLARI DÜZMENİN DİNEN HİÇ BİR SAKINCASI YOKTUR DA??

 

4:11 -
Allah size evlatlarınızın miras taksimini şöyle emrediyor: Çocuklarınızda, erkeğe iki kadın payı kadar, eğer hepsi kadın olmak üzere ikiden de fazla iseler, bunlara mirasın üçte ikisi ve eğer bir tek kadın ise o zaman ona malın yarısı vardır. Eğer ölen, ana ve baba ile birlikte çocuklar da bırakmışsa ana babanın her birine ölenin terekesinden altıda bir; şayet ölenin çocuğu yok da, mirasçı olarak ana ve babası kalmışsa, ananın payı üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa terekenin altıda biri ananındır. Bu paylar, ölenin borçları ödenip, vasiyeti de yerine getirildikten sonra hak sahiplerine verilir. Baba ve çocuklardan, hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu, siz bilmezsiniz. Bütün bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah âlîmdir, hakîmdir.”
 
PEYGAMBER VE KADINLAR: DOST MU, DÜŞMAN MI? Hz. Muhammed’in kadınlarla ilgili olarak şu tür sözler söylemiş olduğu rivayet edilmektedir: “Koca karısını yatağına davet eder de o bunu reddedip, kocası kızgın bir şekilde uyursa, melekler ona sabaha kadar lanet edeceklerdir.”3 -“Benden sonra erkeğe kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım.”4 -“Başlarına bir kadını geçiren bir topluluk asla iflah olmayacaktır.”5 -“Cehennemi gördüm, oradakilerin çoğu kadınlardı.”6- Ait oldukları bağlamlardan kopartılıp günümüzün eşitlikçi söylem ortamında gündeme getirilen bu sözler hemen kadın düşmanı bir muhtevayı akla getirmektedirler. Bununla birlikte şu hadislerin varlığı da bir gerçektir:  “Hiçbiriniz karısına, bir köleye vurur gibi vurup da ondan sonra akşam onunla birlikte uyumasın”7 -“Aranızda en iyiniz ailesine en iyi şekilde davrananınızdır. Ben de aile- sine karşı en iyi davrananlarınız arasındayım.”8 -“Cennet annelerin ayakları altındadır.”9-Şeriat ve Kadın, Profesör Dr. İlhan Arsel.
 
“Ey iman edenler,eşlerinizden ve çocuklarınızdan bazıları size düşmandır,onlardan sakınmalısınız?!4-Tegabün/14.
“İnsanın insana secde etmesini emredecek olsaydım,kadını kocasına secde etmesini emrederdim*!Hadis,Tirmizî,Radâ10 ve diğerleri.Not:Allah kızmaz mıydı  , Ey Muhammet?!
“Kocasını memnun ederek ölen kadın cennetliktir?’!Hadis. Tirmizî, Radâ 10 ve…””Benden sonra,erkeklere kadınlardan daha zararlı fitne sebebi bırakmadım”.Hadis,Buharî,Nikâh 17..””Uğursuzluk Üç şeyde vardır:Kadında,atta ve evde?!Hadis.”Ey insanlar,kadınlar size Allahın emanetidir*!Veda konuşması.Bu söz üzerine “Kadınlar insan mıdır?!”Konulu bir doktora tezi Suudi Arabistan üniversitesine verilmiş ve tartışmaya da açılmıştır.”İyi bir kadın Yüz karakarga içinde bir akkarga gibidir?!Hadis.”Kadınlar,cehennem ehlidir?!”Hadis.”bir kadın kocasının irinli kaplı bedenini yalasa yine de hakkını ödeyemez*”Hadis.Hz.Ali,Fatma’nın üzerine Ebu Cehilin kızıyla evlenmek istediğin de,mescide halkı toplayan Fatma’nın babası Muhammet,şiddetle karşı çıkarak,Fatma benim Parçamdır,Fatma’yı üzen beni de üzmüş olur. Fatma’yı boşarsa evet…”Diyerek isyan etmiştir.Kendisi 24 kadınla evlenmiştir. Karılarından birisi tarafından zehirlenerek öldürülen Torunu Hasan,DÖRT KARISINI BOŞAYARAK YENİDEN DÖRT KADINLA EVLENİRDİ.400 KADININ IRZINA GEÇTİĞİ DE ÖVÜNÜLEREK ANLATILMAKTAYDI?!Ali,Fatma’nın ölümünden sonra,on kadınla daha evlenebilmişti…

İzleyiciler

Blog Arşivi