20 Şubat 2011 Pazar

297-KARDEŞİM EYFEL KULESİ

OSMAN TÜRKOĞUZ

osmanturkoguz@hotmail.com

İzmir;20 Şubat 2011.

KARDEŞİM EİFFEL KULESİ.

Eski defterleri karıştırırken; büyük politikacılarıma örnek, bu çok eskiden yazılmış şiirimi buldum. Yırtmaya da gönlüm razı olmadı. Sonra da, Silivrilik bir durum da göremediğimden sizlerle paylaşmaya karar verdim.

Bu Paris denilen şehirde

Bir sen varsın yapa yalınız,

Bir de ben varım,

Kardeşim Eiffel Kulesi.

Hatıra resimleri çektirirler boy, boy,

Önünde gelip te duranlar.

Sorarlar mı derdini hiç!

Kışın üşüdüğünü, yazında yandığını?

Bir güzel kıza tutulup,

İçin, için adını andığını!

Neden parmakların göğe doğru;

Neden kapkara ve ıssız suratın,

Ülkemdeki heykeller gibi;

Bunları sana soran oldu mu hiç?

Kim anlar derdinden, kim anlar derdimden,

Anlayan olur mu dertlerimizden;

Çilekeş Kardeşim Eiffel kulesi?

Sen o köşede yapa yalınızsın kalabalıklar içinde;

Ben de Notre Dam köprüsündeyim,

Seine nehrinin sularında hayalim.

Benim de tanıdığım çok,

Hep dertlerini dinlerim insancıkların.

Sormadılar bana bir kere, açmıyım,

Açıkta mıyım, tokmuyum, âşık mıyım, ?

Ülkemi özledim mi diye!

Biliyorum insanların bu haline,

Donup kaldığını, Canım Kardeşim Eiffel Kulesi.

296-SOYUTTAN SOMUTA MUSTAFA KEMAL-3

OSMAN TÜRKOĞUZ
Çeşmealtı; 29 Temmuz 2010

SOYUT’TAN SOMUT’A MUSTAFA KEMAL! (3)

İLGİ:   1 - Azınlıklar ve Misyonerler. Oto. Ling’te.
2- Bir Milleti ve bir Dini bölen Fetvalar! Oto. Ling’te.

Sırtını kürke, kapını Türk’e alıştırma!”
Osmanlının özdeyişi.
“Eyeri kaltağ Osmanlı,
Şalvarı şaltağ Osmanlı,
Ekende yok, biçende yok,
Yiyende ortağ Osmanlı.”
Söyleyeni bilinmeyen bir Türkmen tekerlemesi.

“Benim için en büyük övgü; TÜRK OLARAK DÜNYAYA GELMEMDİR!”EBU’L GAZİ Bahadır Han.
“BENİM İÇİN EN BÜYÜK ŞEREF TÜRK OLARAK DOĞMAKTIR!”MUSTAFA KEMAL.
“Önce TÜRK’ÜM, sonra TÜRK’ÜM. Daha sonra, yine de TÜRKÜM. Ve MUTLUYUM. Ostüzü.

Toplumsal konumunu yitiren Türk-Türkmen’in aşağılanışı!
Dönme-Devşirmelerin Türk etniği üzerinde kurmuş olduğu üstünlüğün bir başka tezahürü de, Türklüğün ve Türkmenliğin sürekli aşağılanması olmuştur. Bu aşağılanma kampanyasının, Osmanlı yönetiminde, kurucu Türk öğenin toplumsal konumunu yitirmesiyle başlamış olduğu sabittir.
Yönetimde Dönme-Devşirmelerin yetkisi arttıkça, bu tür karalamalar ve alçaltmalar kampanyası da sesini yükseltmiştir. Bu tür propagandanın özü de sınıfsal nitelikte olmasıdır.

295-SOYUTTAN SOMUTA MUSTAFA KEMAL-1

 OSMAN TÜRKOĞUZ
Çeşmealtı;23 Temmuz 2010

                      SOYUT’TAN SOMUT’A MUSTAFA KEMAL!(1)

                               BİRİNCİ BÖLÜM.
                 
                  "Doğğu, haksızlığı Tanrı'ya; Batı da haksızlığı namluya havale eder!"  Papaz Ernest Renan. 1 Mayıs 1882

                 Milletler, maddi ve manevi değerlerini yitirmekle yıkılmazlar. Milletleri yok eden illet, hafızalarını yitirmiş olmalarıdır!” Prof.Dr. Gustave Le Bon.

Elbe adasından 1100 askeri ile kaçarak, Marsilya sahillerinden Fransa’ya çıkan Napolyon Bonapart’ın, ünlü 101 günlük imparatorluğu vardır. İngiltere ile Prusya hemen anlaşarak ordularını Belçika topraklarına sokarlar. Avusturya ve Rusya ordularının gelmesini beklemeden; Napolyon Bonapart; önce, Prusya kuvvetlerine saldırır.16 Haziran 1815 günü; Belçika’da Ligne muharebesinde; Prusyalı komutan Blücher’i yener; fakat Prusya ordusunu imha edemez. General Blücher Waterlo yakınındaki Wawel’e çekilir.18 Haziran 1815 günü sabahı çok şiddetli yağmur yağar. Waterlo Meydan Muharebesi aynı gün öğleden sonra başlar. İngiliz ordusu ile Napolyon kuvvetleri arasında korkunç muharebe bütün hızı ile devam eder. Bir binanın ele geçirilmesi için iki taraftan (15.000) kişi ölür. İngiliz Başkomutanı Dük Wellington’un ordusu yenilmek üzereyken; Dük, İncil’den dualar okumaya son vererek; yüksek sesle:
“Ya gece, ya da General Blücher yetiş!” Diye bağırır. Dağılmış güçlerini toparlayan Prusyalı Komutan Blücher, şimşek gibi muharebe meydanına yetişerek Napolyon Bonapart’ın yenilmesini sağlar ve 1805 Osterliç yenilgisindeki tutsaklığının intikamını da alır.

294-harp oyunları ve.

OSMAN TÜRKOĞUZ
İzmir; 20 Şubat 2011

HARP OYUNLARI VE PLAN TATBİKATLARI HAKKINDA!

Bir ülkenin aydın geçinenlerinin de bu denli bilgisiz ve yanlı olması dehşet verici bir durumdur.
Harp oyunsuz ve plan tatbikatsız stratejik ve taktik eğitim olamaz.
Bu oyunlarda, karşılıklı iki güç vardır: Dost ve Düşman. Oyunun yapılacağı arazinin durumu ve mevsimine göre de hava durumu çok önemlidir.
İkinci Cephenin açılması sırasında, İngiliz Meteoroloji Uzmanı Yüzbaşı, Müttefik Orduları ve İkinci Cephenin Başkomutan Eisenhover’e meteorolojik bir rapor sunmuştu: ”4–5 ve 6 Haziran 1944’te güzel bir hava aralığı vardır.”
Oynanan harp oyunlarında da, normal savaş yapılıyormuş gibi hazırlıklar yapılır, Dost ve Düşmanın imkân ve kabiliyetleri değerlendirilir. Her iki taraf bir muharebedeki tüm askeri davranışları ortaya koyarlar. Bu oyunlar,”Çok gizli”gizlilik derecesiyle ve Hizmete Özel olarak icra edilir.

İzleyiciler

Blog Arşivi