25 Temmuz 2015 Cumartesi

2069/İHANETBU KADAR OLUR ANCAK.              TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. Çeşmealtı;21 Temmuz 2015.

                     İHANET BU KADAR OLUR ANCAK?!

“İNKILÂPTARİHİ, VATANHAİNLİĞİDİR!”MUSTAFA Armağan, Prof.Dr. Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni. Ekim 2015 sayısı.

Derin Tarih adlı dergiyi aldım, içinden Osmanlı posta pullu “KİŞİYE ÖZEL”,bir zarf çıktı.İki adet, Osmanlı Tuğralı kırmızı pulla da kapatılmış. Gönderen: Derin Tarih Dergisi. Bir de TUMTURAKLI BİR EL YAZISI İLE MESAJ YAZILMIŞ:

“Aziz Okuyucumuz, Size çok özel bir mektup emanet ediyoruz. İtinayla saklayacağınız bu kıymetli mektubu okuduğunuzda yazana ve yazılana birer Fatiha okumanız rica olunur”.Zarfın içinden büyükçe ve çok kaliteli bir kâğıt çıktı. Bir yüzünde Nebati harfleriyle yazılmış uzunca bir yazı vardı. Öteki yüzünde de; kâğıdın üst ortasında “DERİN TARİH DERGİSİ”,sol tarafında Osmanlının ünlü amblemi, sağ tarafında da padişahın tuğrası vardı. Kâğıdın orta yerinde de:”OSMANLININ PEYGAMBER SEVGİSİ!”Yazılıydı. Mektup Türk alfabesine göre de yazılmıştı. Titiz bir şekilde okumama rağmen anlayamadığımı itiraf etmek zorundayım: Mektup, çok büyük olduğu için Çeşmealtında taratamadım. Birkaç satırını vereceğim, hükmü de siz veriniz:              “SULTAN ABDÜLAZİZ’İN PEYGAMBER EFENDİMİZE(Sav) YAZDIĞI MEKTUP”

“Elhamdülillahi vahdeh Bismillâhirahmânirrâhim “

“Essalâtü ve’s-selâmü aleyke yâ Resûlallah ,Esselâtü ve’s-selâmü aleyke yâ Habiballah.Esselâtü ve’s-selâmü aleyke yâ ResûleÜmmet.Essalâtü ve’selâmü aleyke  yâ Şefi’a Ümmet.Essâlatü ve’s-selâmü aleyke y’a Hateme’l Embiyâ ve’l-Mürselin.Salavâtullahi ve selâmühü aleyhim ve alâ âlihim ve Ashabihim ecma’in.Ol hakk-ı hulliyet ve hazreti risâletpenâhi ve vucûd-ikerem-i cûd-i rahmetşinâsilerinde “leylâke leylâke lemâ halaktü’leflâk”hitab-ıizzet-i ecelliyyetiyle muhatap olan mefhâr-i mevcudâtve seyyidü seyyidi’s-sâdât aleyhi ekmelü’t-tehiyyât efendimiz şef’imüşeffe’imiz ve melce-i penâhımız hazretlerinin nazif’ü latif gubar-ı pür Enver-i saadet ve mâiye-i kimyâ-i muallâ vücûd-i terbiyet-ifeyz-i âsâr-ı muattar ve sâye-i âfitâb-ısipihr-rahmet efendimiz hazretlerinin gubar-ı pür Enver-i mâye-i kimyâ saadet,feyz’i âsâr-ı muattar ve sâye-i ……”Ensonunda; zarfının çıktısı ile mektubun da bir kısmının çıktısını bilgisayarıma yükleyebildim.OKUYUCULARA HİTAP YAZISI TÜRKÇE,MEKTUP TÜRK DİLİNE İHANETİN ESERİ.NE YAZAN ANLAYABİLİR,NE DE PEYGAMBER ANLAYABİLİR?!PEYGAMBERİN MEZARINDA TÜRKÇEYE YA DA ARAPÇAYA TERCÜME EDİLEREK OKUNMALIDIR.

           Türkçeye ihanet, Türk ulusuna ihanettir.18’inci yüzyılda; Osmanlı ordusunu modernleştirmek üzere ülkemize gelen iki Macar asıllı mühendis topçu subayının bir saptaması çok önemlidir:

           “Türklerin bu denli aptal olmalarının nedeni,konuştukları dillerinin anlaşılmazlığına bağlıdır!?”                                                                                                                                       “Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk             Ulusu, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.”
Gazi Mustafa Kemal, 24 Eylül 1930
“Sadri Maksudi Aral’ın“ Türk Dili İçin” kitabına yazdığı ÖNSÖZ. 
“Bu Sultan Abdülaziz’i biz çok iyi biliriz:Horoz dövüşünde ,dövüşü  kazanan horozun boynuna kendi eliyle Osmanlının en büyük nişanını takan  zırzop.Avrupa dönüşünde,hükümet Osmanlı bankasından 360.000 altın borç alarak karşılama töreni yaptığı halde,”Mısırda bile daha iyi karşılama yaptılar,bu karşılama çok basit olmuş!”Diyebilen zevzek.Sarayında,geceleri uzun geceliğinin içine don giymezdi.O zaman don lastiği icat edilmediğinden çariyeleri şapmak için uçkurlu don vakit kaybettirirmiş?!Oysa Napolyon Bonapart,Kendisinden Légione D’honere madalyasın isteyen aşçısına:”Légione  d’honer madalyası Fransa’ya hizmet edenlere verilir.Oysa sen maaşının karşılığında bana hizmet etmektesin?!Demişti.İşte aralarındaki  kafa farkı?!                                                                               Konfüçyüs’se sordular: Bir ülkeyi yönetmeye çalışsaydınız ilk iş ne oludu?”
Büyük Filozof yanıt verdi:

“Hiç şüphesiz dili gözden geçirmekle işe başlardım.” Ve dinleyicilerin hayret dolu bakışları karşısında sözlerine devam etti. “ Dil kusurlu olursa, sözcükler düşünceyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa, yapılması gereken şeyler, doğru yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılamazsa töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa, adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa, şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. İşte bunun içindir ki hiçbir şey dil kadar önemli değildir.” Dedi.
Bu sözün üzerinde söz söylemek olur mu?

“DİLDE BAŞLAYAN ÇÖZÜLME, ULUSAL ÇÖZÜLMEYLE SONUÇLANIR!”Osman TÜRKOĞUZ. Bir devleti yıkmaya ve bir ulusu da çökertmeye karar verenler, onun dili ve tarihi ile oynarlar1?Ostüzü.

           “İNKILÂP TARİHİ, VATAN HAİNLİĞİDİR!İHANET BU KADAR İFADE EDİLİR ANCAK VE ANCAK?!

           İnkılâp: Toplum düzenini ve yapısını daha iyi bir duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik; iyileştirme, devrim ve reform demektir.

           İnkılâp: Değişim; bir halden başka bir hale geçme.

           İnkılâp’ıkötüleyenlerinyaptıklarıİNKİLAPTIR!YANİ KELPLEŞME,TÜRKÇESİ DE KÖPEKLEŞMEDİR ANCAK?!

           Fransız inkılabı=Fransız İhtilali=Fransız devrimi?!

İHTİLAL: Bir sistemi kökünden değiştirmek için yapılan, sert, acımasız ve kanlı bir toplumsal başkaldırı ve uyanış.

HÜKÜMET DARBESİ: COUPD’ETAS=Yönetimi ve yönetimdekileri değiştirmek için bir grubun yönetiminde yapılan müdahale.Eski hamam,eski tas,tellaklar değişir sadece.İnkılâp=ihtilal olmaktadır.Hz.Muhammet,dinde,ALLAH inancında büyük bir İnkılâp=İhtilal yapmıştır.Fransız İnkılâp tarihi  demek te vatan hainliği mi oluyor?!Hz. Muhammed’in yaptığı değişikliğin tarihi de mi vatan hainliği olmaktadır?!ULAN SAPIKLAR,NEDEN HARF İNKILÂBINA VE KIYAFET İNKILÂBINA UYMAKTASINIZ?!Osmanlı neden inkılâp yaparak Meşrutiyeti ve anayasayı ilan etti?!Hz. İsa’nın HAVARİLERİ,Hz. Muhammed’in de SAHABELERİ vardı.Mustafa Kemal’in de Türk toplumuna yalınız inancı vardı.Sizin bu mektubunuzu anlayan var mıdır?A DANGALAKLAR?!

          İhtilaller üzerine:“...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir.”

Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk

“İhtilal ne iyi, ne de fenadır. İhtilali şartlar yaratır. Eğer şartlar ihtilale gebeyse ve eğer iktidarlar bu şartları gereği gibi değerlendirmezse, ihtilal olur!”

“Eğer, insan hakları yürütülemez, vatandaş hakları zorlanırsa, ihtilal behemehâl olur!”

İsmet İnönü (18 Nisan 1960 söylevinden):

  “Tarih daima göstermiştir ki, ihtilal iki türlü olur: Ya doğru yoldan sapmış olan sokak           serserileri meşru hükümetler aleyhine teşebbüs ederler. Yahut insan hakları          dışında hükümet sürmek sevdasına düşen siyaset serserileri, ihtilali zorla    meydana getirirler. Siyaset adamlarının bu gerçeği hiç unutmamalarını tavsiye         ederim.”

İsmet İnönü, 6 Eylül 1958, Balıkesir Nutku”. 

 

 

İzleyiciler

Blog Arşivi