14 Haziran 2012 Perşembe

747/BELEŞ BULGURCULARIMIZA HAZIRLANAN YALANCI DOLMALAR

OSMAN TÜRKOĞUZ osmanturkoguz@gmail.com Çeşmealtı;12 Haziran 2012. BELEŞ BULGURCULARIMIZA HAZIRLANAN YALANCI DOLMALAR! Beni okumak zahmetine katlanan ve katlanacak olan vatansever arkadaşlarım; öncelikle şimdi anlatacaklarımı iyice okuduktan sonra; SN. Recep Beyimizin ettiği aşağıdaki yemini de okumalısınız.Okumalısınız ki nereye götürüldüğümüze kara verebilmelisiniz.//MAREŞAL Gazi Mustafa Kemal’den: “Bizi yanlış yola sevk eden habisler, biliniz ki çok kere din perdesine bürünmüşlerdir!” “özgürlüğün de, eşitliğin de dayanak noktası, ulusal egemenliktir.” “Bir toplum aynı amaca bütün kadınları ve erkekleri ile beraber yürümez ise ilerlemesine teknik olarak imkân ve bilimsel olarak ihtimal yoktur!” “Şuna kani olmak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir!” !”Bir toplum,bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan oluşmaktadır.Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin?” “Dünyanın hiçbir yerinde ,hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının üstünde kadın mesaisi zikretmek olanağı yoktur.” “Maddi özellikle manevi çöküş,korku ile..güçsüzlükle başlar.” “Türk kadını,sen yerlerde sürünmek için değil,başımızın üstünde göklere yükselmek için varsın!” “Benim milletimden istediğim yegane şey şudur:Bağrından çıkartarak başının üstüne yükselttiğin adamların kanındaki ve vicdanındaki cevheri tetkik etmekten bir dakika tevaki etmesinler!” “Asıl büyük tehlike ve milleti çökerten husus içerideki cephenin suskunluğudur!”Yukarıdaki alıntı sözler Mareşal Gazi Mustafa Kemal’e aittir. “Dünya üzerinde Türk kadınından daha namuslu kadın yoktur.”Voltaire,François Marie Arouet(21 Kasım 1694/30 Mayıs 1778/ Yüksek bir mevkiye yerleşen alçak kişiden daha kötü bir şey olamaz.” ”Claudianus. Sağ olasınız Sayın M.G özgücü. “Efendim;tutturmuşlar Laiklik giderse diye!Halkımız istedikten sonra tabii ki gider kardeşim!”İberik yarımadasından Sn.Bay Recep Tayyib Beyimiz. “Efendim, istediğimiz istasyona geldiğimizde demokrasi treninden ineceğiz!”Sn.Bay Recep Tayip Erdoğan Beyimiz. Türkiye Cumhuriyetini ilgilendiren Amerika Birleşik Devletlerinin 2011 yılı ulusal güvenlik Siyaset Belgesi: “Dünya üzerinde bulunan her devletin Milli Menfaatlerini gerçekleştirmek için Milli Hedefleri ve Milli Stratejileri vardır. Bu hedefler, Milli Güvenlik Siyaseti Belgelerinde açıklanmaktadır. AKP iktidarı sayesinde; Türkiye Cumhuriyeti, Ümmetçiliğe ve dış devletlerin önerilerine kilitlenmiş durumdadır. Bizi ilgilendiren ve bugünkü durumumuzu ve yarınımızı etkileyecek olan Tek şey, Amerika Birleşik Devletlerinin Milli Güvenlik Siyaseti Belgesindeki 21’inci Yüzyıl Hedefleridir. Amerika Birleşik Devletlerinin Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinde iki önemli konu vardır, bizleri bugünkü karmaşaya ve dağınıklığa iten. Burasını iyi okuyup, aklımızı da başımıza almazsak yarın için de çok geç kalmış olacağımızı şimdiden söyleyebilirim: 1*“21’inci yüz yılda; hiçbir ülke ya da ülkeler topluluğuna STRATEJİK GÜÇ OLMA İZNİ VERİLMEYECEKTİR!” 2*”Bu hedefin sağlanması için önleyici güç kullanımı da dâhil her yola başvurulacaktır.” Amerika Birleşik Devletleri’nin, Türkiye toprakları üzerinde ÜÇ temel, ÜÇ’Ü DE mümkünse ulaşılabilir nitelikte hedefleri vardır: “1-Büyük İsrail’in oluşturulması, “2-Büyük Ermenistan’ın oluşturulması, “3-Büyük Kürdistan’ın oluşturulması. Daha uzun vadede: A-İstanbul merkezli Büyük Ortodoks devletinin kurulması, B-Pontus Rum ve Yunan devletinin kurulması, C-Konya merkezli HİLAFET devletinin kurulması! Çok önemli bir haber: “Ankara-Cumhuriyet Bürosu.” “Vali ve kaymakamlar Amerika Birleşik Devletlerine eyalet uygulaması stajına gittiler.” “Demokrasi bizim için bir tramvaydır. İstediğimiz durağa gelince ineriz!”Sn.R.T.Erdoğan “Türkiye’yi eyaletlere bölmek lâzım.Merkezi yönetimin bir takım yetkileri bunlara verilmelidir.Belediye başkanları da bu konuda en yetkili olmalıdırlar.O bölgelerdeki her türlü eğitim dr bunlara bırakılmalıdır. “Sn.R.T.Erdoğan “Türkiye YİRMİBEŞ Eyalete bölünmelidir!”Diyarbakır belediye başkanı Osman Demirtaş. Önce;bir Alman yazarın yazmış olduğu “Türkiye’nin etnik Yapısı” adlı kitap tercüme edilerek yayımlandı.Bu kitapta Türkiye’de 37 farklı etnik yapı olduğu iddia edilmiştir. 2007’ye kadar sürekli olarak Cumhuriyetimizin var oluş nedeni olan değerlere saldırılmıştır.Halk umursamaz bir hale geldiğinde de sistemi savunanlar yerlerinden kovulmuşlar,aleyhte Yayın yapacak sözlü ve yazılı basına ağırlık verilmiştir.2007’den itibaren de önceden hazırlanmış olan suç dosyaları taraftar basına sızdırılmış,idari ve adli alt yapı da düzenlenmiştir.Şimdi de yapılan hazırlıklara bir bakalım: A-İftira ve karalama ve bahane dosyaları hazırlandıktan sonra,Sayın RTE kendisini Türkiye Cumhuriyetinin Başsavcısı ilan etti.Böylesine bir Başsavcılık makamı Rus devletinde ve onun etki alanındaki devletlerde mevcuttur. B-Bir geceyarısı operasyonu ile,”Geceyarısı Ekspresi gibi,”%92.07 Halkoyu ile kabul edilen Anayasamızın 145’inci maddesi değiştirildi. C-Önceden hazırlanmış,gizli tanıklarla ve Müddei hususilerce ve Hususi Ağır ceza hükeması ile destekli dosyalar işleme konuldu.Müddei hususilerin binlerce sahifelik iddianameleri kabul edilerek sanık mevkiine konulan tüm devlet görevlileri tutkulandı.Silivri ve Hasdal Esir Kampına dolduruldu. Ç-Türk Silahlı Kuvvetleri SARI ÖKÜZÜ verdi. D-03 Kasım 2003 Tarihinde icra edilen Plan Tatbikatı ve harp oyunları;arasına sonradan icat edilen yazı şekilleri ile ve sonradan adlandırılmış sokak ve kurum adları ile süslenerek suç dosyası haline sokuldu.Herkes dinlendi,şüphe ile sanıklanan masum ve onurlu kahramanlarımız ve bilim adamlarımız uzun süre kalacakları esir Kamplarına dolduruldu. İngiliz Polisi Rahmetli George Orwel’in “1984” romanı gerçeğe dönüştürüldü. E-Kahramanlar vatan haini,vatan hainleri de kahraman yapıldı.Heykelleri dikildi ve aslarına devlet binaları yapıldı.Tarikatlar devletimizin tüm katmanlarına sokuldu.Din ve Allah ile ve yalanla aldatmalar en büyük politika halinde kullanıldı.Türkiye Cumhuriyetini tüm sosyal ve ekonomik değerleri çarçur edildi. F-Rahmetli İsmet İnönü üzerinden Türkiye Cumhuriyetine ve Mustafa Kemal’e saldırılar başlatıldı. Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasının kırmızı çizgilerinin kaldırılabileceği hususunda fetvalar alındı.Türk,Türklük ve Türkçemiz aşağılandı.Üniter yapımız da tecavüzlere uğratıldı. G-Amerika Birleşik devletinin istediği Sevr içerikli anayasanın halk tarafından kabulü için ne mümkünse yapıldı. Milletvekillerinin maaşları tasavvurun üstüne çıkartıldı. Yaşamak için zam isteyen memurlar ve emekliler özel polisler tarafından gazlanarak coplandı.Genelkurmay Başkanımız sayın İlker Başbuğ da terör örgütü yönetmek suçu ile iftiraya uğratıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri iğdiş edildi.İftira ve karalamalar halk nazarında TSK’YA gölge düşürdü,TSK tehlikesi böylece önlenmiş oldu. Ğ-Sayın RTE’NİN kanser olduğu ve iki senelik bir ömrü kaldığı propagandası yayınlanarak halkımızın acıma hislerine sığınıldı. Sonuca Beş Dakika kaldı. Efendim;Genel bir Af Kanunu çıkartılarak vatan hainleri ile birlikte tüm Esir Kampındaki Tutsaklar da suçlulukları sabit kalarak azat edilecek ve Koloni ve’l esaret anayasası da böylece oylanarak Türkiye Cumhuriyeti,çağdaşlık,kadın hakları ve Atatürkçülük te tarihten silinecektir.Türk toplumu Jozef Stalin’in tavukları durumuna sokuldu.Özel polis ve koruma ordusu kuruldu.İyi uykular Canım Türkiye’m ve Masa başı Atatürkçülerimiz.Saygı ve kaygılarımla.

İzleyiciler

Blog Arşivi