20 Aralık 2013 Cuma

1200/PANDORANIN KUTUSU VE AYAKKABI KUTUSU!


         TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İZMİR;20 Aralık 2013/Lütfen, her iki öyküyü de aynı mantık ölçüsünde değerlendirir misiniz? Gerçek Ayakkabı kutusunu masallarla karıştırtmamalısınız? Sanık ördekler götleri ile dalmaya başladılar! HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA CUMHURİYET SAVCISININ EMRİ GEÇERLİDİR.Polis ilk defa onurlu bir soruşturma yapmıştır!Panik te bundandır!

 

                             PANDORANININ KUTUSU= MASAL!

                                               VE

                                AYAKKABI KUTUSU!= GERÇEK!

HER İKİSİ DE İNSANLIĞI VE ULUSLARI YIKAR, ATAR! NAMUSLULAR VE YİĞİTLER HAPİSLERDE YATAR! BU NEDENLE DA SOYGUNCU KAHPE DÖLLERİ ORTALIKTA FİNK ATAR. KOYUNLAŞAN TOPLUM DA YALANCILARININ AĞZINA BAKAR!

“Zeus, Eski Yunan   uygarlığında en önemli tanrı olarak görülmektedir. Pandora ise, Zeus ile ilgili bir kapaavramdır. Eski Yunan Medeniyetindeki inanışa göre Zeus, kötülük yapan insanları cezalandırmak için çok güzel bir kadın olan Pandora’yı yaratmıştır.

Pandora kelimesinin anlamı ise, Tanırların hediyesini ifade eder. İnanışa göre Zeus’un insanoğlunu cezalandırmak için çok güzel bir kadın olan Pandora’yı neden yarattığı incelenirse Eger, Zeus’un ateşini Prometheus’un kardeşi Epimetheus kendisinden çalmıştır ve çalınan bu ateş Epimetheus tarafından insanlara verilmiştir. Zeus, bu duruma oldukça kızmıştır ve insanlardan intikam almak için Pandora’yı yaratmıştır. Yunan mitolojisindeki inanış bu şekilde kendini göstermektedir. Zeus tarafından intikam almak için yaratılmış olan Pandora’ya, ateşi Zeus’ tan çalan Epimetheus âşık olur. Kardeşi Prometheus kardeşini oldukça fazla uyarmıştır fakat bu uyarılara rağmen Epimetheus, Pandora ile evlenmiştir. Eski Yunan Medeniyetindeki bu efsane bu evlenmeyle başlamış bulunur ve aynı zamanda bu efsane binlerce yıl öncesinden günümüze Kadar gelebilmeyi başarmış durumdadır. Mitolojide Pandora'nın kutusu

Zeus Pandora'nın eline kapalı bir kutu verir ve onu Prometheus'un kardeşi Epimetheus'a gönderir.

Olacakları önceden görebilen kâhin Prometheus bunun üzerine kardeşi Epimetheus'u Zeus'tan gelecek hiçbir hediyeyi almaması hususunda uyarır. Fakat Epimetheus hediyeyi elinde tutan güzel Pandora'yı görünce kardeşinin nasihatlerini unutur ve bunun karşılığında insanlığa en büyük kötülüğü getirir. Epimetheus, Pandora'nın çekiciliğine karşı koyamaz ve yapacağı en son şeyi ilk sıraya koyarak onunla evlenir. O zamana kadar erkekler kötülüğü, hastalığı, sıkıntıyı, yalanı bilmiyorlardır. Yeryüzüne bütün kötülükler Pandora ile birlikte bu kutuyla gönderilmiştir. Tek yapılmaması gereken ise bu kutunun açılmasıdır.

Zeus'un eline tutuşturduğu kutuda ne olduğunu merak eden Pandora bu merakına daha fazla dayanamayarak bu kutuyu açar. Bu kutu açılınca ne kadar kötülük, dert, kıskançlıklar, hastalıklar, açlık, yaşlılık, delilik, ahlaksızlık varsa yeryüzüne yayılır. Pandora bu kutunun kapağını kapatmak istese de çok geç olmuştu artık yeryüzü bu kötülüklerle olumsuzluklarla çevrelenmiştir. Buna rağmen Pandora, kutunun kapağını son hamleyle kapatır. Kutunun içindeki tüm hastalıklar ve kötülükler dışarı fırlar,acele ile Pandora’nın kapattığı  kutunun içinde yalınız UMUT kalır!”Şimdi bu  Efsaneyi Rahmetli  Azra Erhat’ın MİTOLOJİK SÖZLÜK adlı eserinden okuyalım:

            PANDORA: Hesiodos’un/Foçalı Çok tanrılı dinlerin peygamberi, Ostüzü/  hem “Theogonia” hem de “İşler ve Günler” adlı eserlerinde uzun uzadıya anlattığı Pandora efsanesi Ortadoğu ve özellikle Samî kaynaklı olsa gerek; çünkü ilk kadının yaratılışı, yani adem’le Havva  Efsanesinin Yunan Mitosuna aktarılmış bir kopyasına benzer.Kadını her kötülüğün ,her dert ve belanın başlangıcında görmek Yunan görüşlerine pek uymaz.Nitekim Hesiodos’tan sonra bu efsaneyi işleyen pek olmamıştır.Yunan yazınında Homeros şiiri ve onun dile getirdiği iyimser,gülümser dünya görüşü ağır basmış,karamsarlığı olduğu kadar kadın düşmanlığını da silip süpürmüştür.Hesiodos’un yansıttığı akım başka çağ ve ülkelerin sanatını etkilediği içindir ki,Pandora Efsanesini buraya almayı uygun gördük.Aşağıdaki anlatım,”İşler ve Günler’deki anlatımdır,Pandora ve Prometheus efsanelerinin bir karışımını verir:

Tanrılar, yeraltına gizlemiş besinleri. /Yoksa insan bir  gün çalışıp rızkını sağlar,/ Sonra bir yıl sırtüstü yatardı,/ Asar bırakırdı sabanını ocak başında,/ Çözerdi çiftini, çubuğunu,öküzlerini./

Zeus kızınca Prometheus’a/Kendini aldatan o sivri akıllıya,/Sakladı varını, yoğunu insanlardan./O gün bugündür dertlere boğdu insanoğlunu./

         Zeus gizledi besini insandan,/Ama İapetos’un güçlü oğlu Prometheus/Çaldı Zeus’un ateşini insanlar için/Sakladı onu Narthes kamışının işçinde./kızdı bulut devşiren Zeus, dedi ki ona./”İapetos oğlu, sivri akıllı kişi seviniyorsun ateşi çaldın,beni aldattın diye,/Ama bil ki dert açtın kendi başına da:/Aldığın ateşe karşı bir bela/Öyle bir bela sokacağım ki insanlara,/Sevmeye,okşamaya doyamayacaklar bu belayı”/böyle dedi ve kah!kah güldü insanların ve tanrıların babası./Namlı,şanlı Hephaistos’u çağırdı hemen,/EK:Zeus’un topal oğlu Aphrodit’in  kocası ve Demirciler tanrısı.Ostüzü./”Bir parça toprak al,suyla karıştır dedi,/içine insan sesi koy,insan gücü koy,/Bir varlık yap ki yüzü ölümsüz tanrıçalara benzesin./

 

“Bedenini güzelim genç kızlara./Athena, sen de ona elişlerini öğret dedi/Renk, renk kumaşlar dokumasını öğret./Nur topu Aphrodite, sen de büyülerini kuşat ona./İstekler,arzularla tutuştur gönlünü/yüz gözlü devi öldüren Hermales,sen de /Bir köpek yüreği,bir Tilki huyu koy içine./”Böyle dedi  Zeus,onlar da yaptılar dediğini/ :/Koca Hephaistos topal tanrı hemen/Bir kız biçimine soktu toprağı./Gök gözlü Athena süslü kuşağını sarıverdi beline.

 

“O canım Kharitler ve o güzelim Pettho/Altın gerdanlıklar taktılar boynuna./Horalar bahar çiçekleriyle donattılar saçlarını.

 

“Hermelas doldurdu göğsüne yalanı, dolanı,/Uzaktan gürleyen Zeus’un oluyordu isteği./Ses koydu içine o Tanrılar kılavuzu ve PANDORA adını taktı./PANDORA demek bütün tanrıların armağanı demekti,/Çünkü bütün Olimposlular insanların başına bela etmişti onu./Tanrıların babası kurunca bu düzeni,/Epimetheus’a gönderdi Pandora’yı kılavuz tanrı Hermelas’la ./Epimheteus unuttu Prometheus’un  dediğini:/Zeus’tan armağan alma demişti ona Ptometheus, alırsan ölümlüleri derde sokarsın demişti,/Armağanı aldı ve alınca anladı başına bela aldığını./eskiden insanoğulları bu dünyada dertlerden kaygılardan uzak yaşardı, bilmezlerdi ölüm getiren hastalıkları,/Pandora açınca kutunun kapağını, dağıttı insanlara dertleri,acıları./Bir tek umut kaldı dışarı çıkmadık,kapağı açılınca dert kutusundan./Umut tam çıkacakken Pandora kapamıştı kapağı,böyle istemişti bulutlar devşiren Zeus./O gün bugündür insanların başı dertte,toprak bela doludur,deniz bela doludur,geceleri dert doludur,gündüzleri dert dolu,belalar başı boş dolaşır sessizce ölümlülerin çevresinde;Derin düşünceli Zeus ses vermedi onlara sessizce gelişlerini duymasın  diye insanlara,/Görüyorsun ya Zeus’un dilediğine karşı konmaz!”SGK.S.236/237.

         Burada anlatılan masaldaki  Pandoranın kutusu ile içinden milyonlarca Dolar ve Avro çıkan  Ayakkabı kutusunun kaderleri örtüşmektedir: Kutunun içine  konulan her türlü şerefsizlik,yalakalık,vatan hainliği Allah ve din ile aldatma,bir ulusu ve onun kurmuş olduğu onurlu devleti yıkma,içilen andlara ihanet suçları kutunun açılması ile dışarı çıkmıştır.Sayın Bay Recep Beyimizin kutuyu acilen kapatması ile de kendileri ve daha büyük ihanetler kutunun içersinde kalmıştır. Kutuyu bu hali ile unutulmuşluk lağımına gömmek murat edilmektedir,tıpkı Deniz Feneri ve ötekiler gibi.Ama,Türk toplumu uyanmamakta direnirse kutudan dışarıya akan pislik onu boğmaya yetecektir.Kutuyu yaratanın  da baş tanrı Fethullah ve Harici bedhahların olması düşünülebilir Garik!

 

 

/

1199/PANDORANIN KUTUSU VE AYAKKABI KUTUSU!


         TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İZMİR;20 Aralık 2013/Lütfen, her iki öyküyü de aynı mantık ölçüsünde değerlendirir misiniz? Gerçek Ayakkabı kutusunu masallarla karıştırtmamalısınız? Sanık ördekler götleri ile dalmaya başladılar! HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA CUMHURİYET SAVCISININ EMRİ GEÇERLİDİR.Polis ilk defa onurlu bir soruşturma yapmıştır!Panik te bundandır!

                             PANDORANININ KUTUSU= MASAL!

                                               VE

                                AYAKKABI KUTUSU!= GERÇEK!

HER İKİSİ DE İNSANLIĞI VE ULUSLARI YIKAR, ATAR! NAMUSLULAR VE YİĞİTLER HAPİSLERDE YATAR! BU NEDENLE DA SOYGUNCU KAHPE DÖLLERİ ORTALIKTA FİNK ATAR. KOYUNLAŞAN TOPLUM DA YALACILARININ AĞZINA BAKAR!

“Zeus, Eski Yunan   uygarlığında en önemli tanrı olarak görülmektedir. Pandora ise, Zeus ile ilgili bir kapaavramdır. Eski Yunan Medeniyetindeki inanışa göre Zeus, kötülük yapan insanları cezalandırmak için çok güzel bir kadın olan Pandora’yı yaratmıştır.

Pandora kelimesinin anlamı ise, Tanırların hediyesini ifade eder. İnanışa göre Zeus’un insanoğlunu cezalandırmak için çok güzel bir kadın olan Pandora’yı neden yarattığı incelenirse Eger, Zeus’un ateşini Prometheus’un kardeşi Epimetheus kendisinden çalmıştır ve çalınan bu ateş Epimetheus tarafından insanlara verilmiştir. Zeus, bu duruma oldukça kızmıştır ve insanlardan intikam almak için Pandora’yı yaratmıştır. Yunan mitolojisindeki inanış bu şekilde kendini göstermektedir. Zeus tarafından intikam almak için yaratılmış olan Pandora’ya, ateşi Zeus’ tan çalan Epimetheus âşık olur. Kardeşi Prometheus kardeşini oldukça fazla uyarmıştır fakat bu uyarılara rağmen Epimetheus, Pandora ile evlenmiştir. Eski Yunan Medeniyetindeki bu efsane bu evlenmeyle başlamış bulunur ve aynı zamanda bu efsane binlerce yıl öncesinden günümüze Kadar gelebilmeyi başarmış durumdadır. Mitolojide Pandora'nın kutusu

Zeus Pandora'nın eline kapalı bir kutu verir ve onu Prometheus'un kardeşi Epimetheus'a gönderir.

Olacakları önceden görebilen kâhin Prometheus bunun üzerine kardeşi Epimetheus'u Zeus'tan gelecek hiçbir hediyeyi almaması hususunda uyarır. Fakat Epimetheus hediyeyi elinde tutan güzel Pandora'yı görünce kardeşinin nasihatlerini unutur ve bunun karşılığında insanlığa en büyük kötülüğü getirir. Epimetheus, Pandora'nın çekiciliğine karşı koyamaz ve yapacağı en son şeyi ilk sıraya koyarak onunla evlenir. O zamana kadar erkekler kötülüğü, hastalığı, sıkıntıyı, yalanı bilmiyorlardır. Yeryüzüne bütün kötülükler Pandora ile birlikte bu kutuyla gönderilmiştir. Tek yapılmaması gereken ise bu kutunun açılmasıdır.

Zeus'un eline tutuşturduğu kutuda ne olduğunu merak eden Pandora bu merakına daha fazla dayanamayarak bu kutuyu açar. Bu kutu açılınca ne kadar kötülük, dert, kıskançlıklar, hastalıklar, açlık, yaşlılık, delilik, ahlaksızlık varsa yeryüzüne yayılır. Pandora bu kutunun kapağını kapatmak istese de çok geç olmuştu artık yeryüzü bu kötülüklerle olumsuzluklarla çevrelenmiştir. Buna rağmen Pandora, kutunun kapağını son hamleyle kapatır. Kutunun içindeki tüm hastalıklar ve kötülükler dışarı fırlar,acele ile Pandora’nın kapattığı  kutunun içinde yalınız UMUT kalır!”Şimdi bu  Efsaneyi Rahmetli  Azra Erhat’ın MİTOLOJİK SÖZLÜK adlı eserinden okuyalım:

            PANDORA: Hesiodos’un/Foçalı Çok tanrılı dinlerin peygamberi, Ostüzü/  hem “Theogonia” hem de “İşler ve Günler” adlı eserlerinde uzun uzadıya anlattığı Pandora efsanesi Ortadoğu ve özellikle Samî kaynaklı olsa gerek; çünkü ilk kadının yaratılışı, yani adem’le Havva  Efsanesinin Yunan Mitosuna aktarılmış bir kopyasına benzer.Kadını her kötülüğün ,her dert ve belanın başlangıcında görmek Yunan görüşlerine pek uymaz.Nitekim Hesiodos’tan sonra bu efsaneyi işleyen pek olmamıştır.Yunan yazınında Homeros şiiri ve onun dile getirdiği iyimser,gülümser dünya görüşü ağır basmış,karamsarlığı olduğu kadar kadın düşmanlığını da silip süpürmüştür.Hesiodos’un yansıttığı akım başka çağ ve ülkelerin sanatını etkilediği içindir ki,Pandora Efsanesini buraya almayı uygun gördük.Aşağıdaki anlatım,”İşler ve Günler’deki anlatımdır,Pandora ve Prometheus efsanelerinin bir karışımını verir:

Tanrılar, yeraltına gizlemiş besinleri. /Yoksa insan bir  gün çalışıp rızkını sağlar,/ Sonra bir yıl sırtüstü yatardı,/ Asar bırakırdı sabanını ocak başında,/ Çözerdi çiftini, çubuğunu,öküzlerini./

Zeus kızınca Prometheus’a/Kendini aldatan o sivri akıllıya,/Sakladı varını, yoğunu insanlardan./O gün bugündür dertlere boğdu insanoğlunu./

         Zeus gizledi besini insandan,/Ama İapetos’un güçlü oğlu Prometheus/Çaldı Zeus’un ateşini insanlar için/Sakladı onu Narthes kamışının işçinde./kızdı bulut devşiren Zeus, dedi ki ona./”İapetos oğlu, sivri akıllı kişi seviniyorsun ateşi çaldın,beni aldattın diye,/Ama bil ki dert açtın kendi başına da:/Aldığın ateşe karşı bir bela/Öyle bir bela sokacağım ki insanlara,/Sevmeye,okşamaya doyamayacaklar bu belayı”/böyle dedi ve kah!kah güldü insanların ve tanrıların babası./Namlı,şanlı Hephaistos’u çağırdı hemen,/EK:Zeus’un topal oğlu Aphrodit’in  kocası ve Demirciler tanrısı.Ostüzü./”Bir parça toprak al,suyla karıştır dedi,/içine insan sesi koy,insan gücü koy,/Bir varlık yap ki yüzü ölümsüz tanrıçalara benzesin./

 

“Bedenini güzelim genç kızlara./Athena, sen de ona elişlerini öğret dedi/Renk, renk kumaşlar dokumasını öğret./Nur topu Aphrodite, sen de büyülerini kuşat ona./İstekler,arzularla tutuştur gönlünü/yüz gözlü devi öldüren Hermales,sen de /Bir köpek yüreği,bir Tilki huyu koy içine./”Böyle dedi  Zeus,onlar da yaptılar dediğini/ :/Koca Hephaistos topal tanrı hemen/Bir kız biçimine soktu toprağı./Gök gözlü Athena süslü kuşağını sarıverdi beline.

 

“O canım Kharitler ve o güzelim Pettho/Altın gerdanlıklar taktılar boynuna./Horalar bahar çiçekleriyle donattılar saçlarını.

 

“Hermelas doldurdu göğsüne yalanı, dolanı,/Uzaktan gürleyen Zeus’un oluyordu isteği./Ses koydu içine o Tanrılar kılavuzu ve PANDORA adını taktı./PANDORA demek bütün tanrıların armağanı demekti,/Çünkü bütün Olimposlular insanların başına bela etmişti onu./Tanrıların babası kurunca bu düzeni,/Epimetheus’a gönderdi Pandora’yı kılavuz tanrı Hermelas’la ./Epimheteus unuttu Prometheus’un  dediğini:/Zeus’tan armağan alma demişti ona Ptometheus, alırsan ölümlüleri derde sokarsın demişti,/Armağanı aldı ve alınca anladı başına bela aldığını./eskiden insanoğulları bu dünyada dertlerden kaygılardan uzak yaşardı, bilmezlerdi ölüm getiren hastalıkları,/Pandora açınca kutunun kapağını, dağıttı insanlara dertleri,acıları./Bir tek umut kaldı dışarı çıkmadık,kapağı açılınca dert kutusundan./Umut tam çıkacakken Pandora kapamıştı kapağı,böyle istemişti bulutlar devşiren Zeus./O gün bugündür insanların başı dertte,toprak bela doludur,deniz bela doludur,geceleri dert doludur,gündüzleri dert dolu,belalar başı boş dolaşır sessizce ölümlülerin çevresinde;Derin düşünceli Zeus ses vermedi onlara sessizce gelişlerini duymasın  diye insanlara,/Görüyorsun ya Zeus’un dilediğine karşı konmaz!”SGK.S.236/237.

         Burada anlatılan masaldaki  Pandoranın kutusu ile içinden milyonlarca Dolar ve Avro çıkan  Ayakkabı kutusunun kaderleri örtüşmektedir: Kutunun içine  konulan her türlü şerefsizlik,yalakalık,vatan hainliği Allah ve din ile aldatma,bir ulusu ve onun kurmuş olduğu onurlu devleti yıkma,içilen andlara ihanet suçları kutunun açılması ile dışarı çıkmıştır.Sayın Bay Recep Beyimizin kutuyu acilen kapatması ile de kendileri ve daha büyük ihanetler kutunun içersinde kalmıştır. Kutuyu bu hali ile unutulmuşluk lağımına gömmek murat edilmektedir,tıpkı Deniz Feneri ve ötekiler gibi.Ama,Türk toplumu uyanmamakta direnirse kutudan dışarıya akan pislik onu boğmaya yetecektir.Kutuyu yaratanın  da baş tanrı Fethullah ve Harici bedhahların olması düşünülebilir Garik!

 

 

/

1198/ETME VE EYLEME BEKR!


               TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İZMİR;19 Aralık 2013

         ALLAHIMA KURBAN OLAYIM; ŞAŞIRTTIĞI KULUNU BEYGİR GİBİ OSURTAN ALLAHIMA!

                                  ETME VE EYLEME BEKR!

                   “Kılıç çeken kılıçla ölür!”Hıristiyan atasözü!

                   “Ne ile suçlarsanız, onunla da suçlanırsınız!”Ostüzü.

                   “Efendim; bir soruşturmayı Başbakanımız Televizyon öğrenirse,bunun açıklanacak bir tarafı yoktur!”Bekir Bozdağ! Sayın Şaşkınlarımız; bizce ve hukuk sistemimizce de bu durumun  açıklanacak yanları çoktur! Ostüzü. Abdülhamit için söylenmiş bir tekerleme vardır:”Kendi sui tedbirimle bombok oldu her işim;/Hem ağzıma sıçtı Felek, hem sikildi geçmişim!”Polisi Fethullah Gülenin emrine vermek,Amerika Birleşik Devletlerinin emrine vermektir!

         Bendeniz ne acemi pehlivanlar bilirim; kendisine denk pehlivanlar beğenmezken, en alt kademede güreşen bir pehlivan adayına tuşla yenilmiş!

         Kolluk Kuvvetlerini Adli Kolluk ve Önleyici kolluk olarak iki gruba ayırırız. Önleyici kolluk kuvvetleri Mülki âmirlerin emirlerindedir.Adli kolluğa Cumhuriyet Savcıları hazırlık soruşturması görevini verdiklerinde,Adli Kolluk güçleri onların emir ve talimatlarına tabiidirler.Cumhuriyet Savcıları,hazırlık soruşturmasının hiçbir kimseye açıklanmamasını emrettikten sonra,hazırlık soruşturması çok gizli olarak yürütülür.Kendisini Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı zanneden kişiye de ifşa edilemez.Bekr Beyin beyanı da bir  şaşkınlık sayıklamasıdır.Sonracıma;”hazırlık soruşturması gizlidir,ifşa edilmesi de suçtur,ihbar ediyorum!”İtirafı da kendilerin açığa düşürmekten öte bir hukuki anlam ifade etmez!Çatma dosyalarla ülkemizin Kahramanlarına ve Aydınlarına yükletilmek istenen iftiralar her türlü yayın kuruluşlarına hemen yansıtılmadı mı?Hadi oradan bağırsakları boşaltılanlar,yettiniz gari!

        

İzleyiciler

Blog Arşivi