18 Eylül 2012 Salı

809/ALAN HAKİMİYETİNİ YİTİRMEK=YENİLMEKTİR!


                   OSMAN TÜRKOĞUZ
                   osmanturkoguz@gmail.com
                   İzmir;18 Eylül 2012.
         İletme yazım:
                         Hayrette ve Dehşet içindeyim!Sivil araçla nereye Beyler!Dinarın Çölovasında eşkıyaların hüküm sürdüğü bir dönemde;yaşlı bir köylüden yardım etmesini istediğimde şu yanıtı almıştım:"Sayın Komutanım;sizler,gelip geçicisiniz.Eşkıyalarımız bizlerle kalıcı.Siz kanunu uygularsınız;eşkıyalar silahlarını kullanırlar.Size en çok bir kuzu keseriz,kalırsanız altınıza yün yatak sereriz.Eşkıyaların karılarımıza ve kızlarımıza yan bakmasına sesimiz çıkmaz.Ben,Cumhurbaşkanımızın bir ziyafetinde bulundum,en küçük eşkıyaya sunulandan çok fakirdi,kadın bile yoktu.Beni sürekli koru,her türlü yardımımı da al.Siz,daha çok gençsiniz!"
                   ALAN HÂKİMİYETİNİ YİTİRMEK=YENİLMEKTİR.
         Bölücü Terör Örgütü militanları kaç kişilik gruplar halinde dolaşıyorlarsa,mücadele de o miktar askeri güçle yapılmalıdır.Terör Bölgesinde sivil otobüsle asker nakletmek,teröre yem vermektir.Daha önce de minibüslerle korumasız 35 Askerimizin kanına girilmişti. Yalınız Muhkem karakollar kurmak;davul ve zurna ile büyük askeri güçleri mücadeleye sevk etmek zayiat vermek demektir.Önemli olan ALAN HAKİMİYETİDİR!Bendeniz,bunu 14 Nisan 1985’te;Terörle Mücadele konusunda, Konya’da oynadığımız plan tatbikatında en büyüğümüze bile anlatamamıştım!Terörist dağda ise,mücadele de dağda sürdürülür.Operasyonla gidip,gelmek mücadele değildir.Alan Hakimiyetini Teröriste bırakmak,halk desteğini de yitirmektir.Bir otobüs dolusu Mehmetçiğimizi bir teröriste yem vermek!Saygılarımla.

808/İNTİHAL VE YALAN!

OSMAN TÜRKĞUZ
 osmanturkoguz@gmail.com                                                                             İzmir;18 Eylül 2012 

                            İNTİHAL VE YALANCILIK!
                            Değişmez,öfkeler,kinler,inanlar;
                            İnsan aynı, yalan aynı,hırs aynı!
                            Bölünse de vatan,kim duyar,dinler;
                            Çağdışında yaşayanlar hep aynı!”Ostüzü.
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dincer Beyimiz buyurmuşlar ki:”Eğitimde düzenlemelerimiz ve programlarımız,Anayasamıza ve Yasalarımıza göre yapılmaktadır!”
MİLLİ kelimesini,Ulusalcılık anlamında anlayanlara bir hatırlatma:”Aynı dine ve mezhebe bağlı olanlar!”Mustafa Nihat Özön,Osmanlıca-Türkçe sözlük.S.537
Bu Ömer Dincer BEYİMİZ ”İNTİHALCİLİĞİ” belgelenmiş ve Ayyuka çıkmış bir Bilim!Adamıdır!
İNTİHAL: A.İ.(Te ve ha ile),”Başka birinin şiirini ve yazısını kendinin gibi gösterme. Ç.İntihalât).M.N. Özön, S.G.S.S:382.Kendisini bilim adamıymış gibi göstererek,halkı kandırmak,başkasının eserine kaynak göstermeden sahiplenmek.Sahtekârlık.Başka ülkelerde en büyük suç sayılmaktadır.Ülkemizde ise bu gibi sahtekârlar baş tacı edilmektedir.Bu Sayınımızın bir huyu daha ortaya çıkmıştır Yalancılık ve halkımızı kandırmak:Anayasamızın ilgili maddelerini okuyalım.Eğitim Birliği Yasamızın gerekçesini de hiç olmazsa bir kere hatırlayalım:”Bir ülkede iki çeşit eğitim,iki türlü insan yetiştirir ki bu da ulusal birlik için en büyük tehlikedir!”
TÜRKİYE CUMHUYRİYETİ ANAYASASI
Kanun No:2709,Kabul Tarihi.7.11.1982
Yay. R.G.9.11.1982-17863(Mükerrer),
         BAŞLANGIÇ
(Değişik:25,7,1995-4121/1md)
“Türk vatanı ve milletinin  ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen  bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu,ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O’nun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda;”
“(değişik:3.10 2001-4709/1md.)”hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin,Türk varlığının,devleti ve ülkesi ile bölünmezliği esasının,Türklüğün tarihi ve  manevi değerlerinin,Atatürk milliyetçiliği,ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının,Devlet işlerine  ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı;”
“ıı.Cumhuriyetin nitelikleri”
Madde2-“Türkiye Cumhuriyeti,toplumun huzuru,milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde,insan haklarına saygılı,Atatürk milliyetçiliğine bağlı,başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,demokratik,lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir”.
2.And içme
Madde81-“Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri,göreve başlarken aşağıdaki şekilde ant içerler:”
“Devletin varlığı ve bağımsızlığını,vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü,milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma;hukukun üstünlüğüne,demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağıma;toplumun huzur ve refahı ,milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanma ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma ;büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”
Bir tarafta; namus ve şeref üzerine ant içme,diğer tarafta19.000TL.Maaş ve ayrıcalıklar ve aşağıdaki yemine uyma ve ulusça horul,horul uyuma:"LAİK VE DİNSİZ KEMAL PAŞA REJİMİNİ YIKMA YEMİN VE KASEMİ!


İzleyiciler

Blog Arşivi