21 Aralık 2013 Cumartesi

1202/TÜRK VE TÜRKLÜK HAİNLERİMİZE!


               TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İZMİR;21 Aralık 2013

                       VATAN VE TÜRKLÜK HAİNLERİMİZE!

              TÜRK İNSANINI biribirine kırdırtan, Düşmanlarımızla işbirliği yapmaktan çekinmeyen HALİFELİK 03 Mart 1924 tarihinde 431 sayılı yasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kaldırılmıştır. 

 Madde/1:Halife halledilmiştir. Hilafet Hükümet ve Cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiç olduğundan Hilafet makamı mülgadır.”Kanun no=431
                              RG. Yayın tarihi:06 Mart 1924
                               RG. SAYISI:63

 

                   Buna rağmen:

“Mustafa Kemal’in Hilafeti kaldırmış olduğunu iddia ederek Türkiye Cumhuriyetine kin kusanlara utanacakları bir belgeyi de sunmak zorundayım:

10 Ağustos 1920 tarihinde; Paris’in SEVR Banliyösünde Osmanlı İmparatorluğunun imzalamış olduğu Sevr antlaşmasına bir göz atalım, ey Türk ve Türklük gözleri kör olanlar:

“Türkiye, her hangi bir devlet tabiiyetinde bulunan Müslümanlar üzerinde her çeşit nüfuz, egemenlik ve yargı hukukundan resmi surette feragat eyler…”Hükmünü kabul ederek, almamış olduğu ve dört elle sarıldığı Hilafet makamının taşıdığı yetki ve sorumluluklardan vazgeçmiştir. Halife olduğunu iddia ederek Anadolu’da kardeşkanının akıtılmasını sağlayan Vahdettin; İngiliz altınları ve silahlarıyla “HALİFE ORDUSU” kurarak Milli Kuvvetlere savaş açmaktan bile çekinmemesi de devrim tarihimizin en acı olaylarından birisidir.” Cumhuriyet Ansiklopedisi, cilt.5.S.1598.

Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında; Adliye Vekili Seyyit Bey tarafından, Hilafet Mareşal Gazi Mustafa Kemal’e teklif edildiğinde, kısa ve özlü bir yanıt almıştı:

            “TENEZZÜL ETMEM!” Esat Mahmut Bozkurt, Atatürk İhtilali. S.325

İslam Dinini parçalayacak ve ülkemizi kan banyosuna sokacak, tarihin çöplüğüne atmış olduğumuz bir boş kuruma bizler neden tenezzül edelim?” Osman Türkoğuz,Halifelik Üzerine Serenat.

 

 

1201/ARTİSTLERE ROL DAĞITIMI REJİSÖRLERİN GÖREVLERİNDENDİR!


               TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İZMİR;21 Aralık 2013

                       ARTİSTLERE ROL DAĞITIMI!

                           REJİSÖRLERİN GÖREVİDİR!

Gazete almak için gittiğim gazete bayiinde güleç yüzlü bir zat elimi sıkarak:

         “Günaydın Sayın Osman Bey, size iki sorum olacak, izin verir misiniz?”Dediler.

         “Sorularınızın yanıtını bilemesem de hemen araştırır,öğrenirim!”Dedim.

         “İstanbul’da Cumhuriyet Başsavcılığının başında bir KADI MI VARDIR?”Dediler.”Soyadı Çolakkadı olan ve Kadı gibi davranan birisi vardır. Hazırlık soruşturmasını önlemek için asıl soruşturma Savcısının yanına iki Müdedihususi eklemiştir.Cumhuriyet Savcıları hazırlık soruşturmalarını Ceza Muhakemeleri Usul Kanununa göre yürütürler.Daha önceleri çatma suç dosyalarında,iki çatma hakim kanalı ile hukuk dışı kurallar uygulanmıştı.Aynı oyun tezgaha konulmuştur.”Dedim ve ikinci soruyu sordu:

         “Türkiye Cumhuriyetinde valiler arasında Üst Vali-Ast ya da Alt Vali diye bir ayırım var mıdır?”

         “Bir ilin valisini diğer ilin valisi emrine o ilin emniyet müdürü olarak atamak;bir rejisörün kıral rolündeki aktöre kapıcı rolünü vermesi ile eşdeğerdir.Emir kulluğunu kabul edenlerin kabul edemeyecekleri rol yoktur.Onları yeni görev yerine Başsavcımızın uçağı ile götürmek te onlara kişilik kazandırmaz.Ulusal Kurtuluş Savaşımızda,İkinci Ordu komutanlığa atanmak istenen Ali Fuat Cebesoy:”Ben cephe komutanlığı görevini  deruhte etmiş bir komutanım,alt kademedeki bir komutanlığı kabul edemem!”Demişti de.

İzleyiciler

Blog Arşivi