6 Ocak 2013 Pazar

896/ALLAH VE DİN İLE ALDATAN MADRABAZLARA

OSMAN TÜRKOĞUZ
osmanturkoguz@gmail.com
İzmir;06 Ocak 2013.
ALLAH VE DİN İLE ALDATAN MADRABAZLARA!
Soygunlar,vurgunlar,lüks içinde yaşantılar sürdürüldükçe;halkımıza bol miktarda dini masallar anlatılmaktadır.Osmanlı İmparatotluğu döneminde 13.000'i yurt dışında kalmak üzere,623 senede,20.000 cami yapılmıştır.Laik Türkiye Cumhuriyeti dönemindeyse 85,000 cami yapılmıştır.

İkinci Dünya Savaş sınırlarımıza yaklaştığında İstanbul'daki müzelerde bulunan tariihi eşyalarımız Niğde'ye taşınmıştı.Şah İsmail'in tahtı ve diğer kıymetli eşyalar da bir camiye depolanmıştı.Buraları denetleyen cumhurbaşkanımız Rahmetli Mustafa İsmet İnönü;görevli subayımıza,bu eşyaların güvenli olarak korunduğunu sormuş ve sakın kimseleri Tahtın içinde bulunduğu bu camiye sokmayınız emrini vermiştir. Her büyük vurgun ortaya çıktığında ;Atatürkten nefret edenler bir yalan ortaya atmışlardır:Efendim,Cumhuriyet Halk Partisi Seferihisar'ın bir dağ köyündeki camiyi ahır olarak kullanmıştır.Sonradan bu köyün camisini Yunanlıların tavla olarak kullandıkları VE CUMHURİYET HALK PARTİSİ Hükümetinin de savaştan sonra camiyi tamir ettirerek ibadete açtırdığı anlaşılmıştır. Konfüçyüs,boşuna söylemrmiş:"Bir yerde dinden söz edildimiydi sıkı durunuz;ya malınızı ya da canınızı alacaklardır!" Şimdi,bu din ve iman satıcılarının suratlarına bir belgeyi çarpmak istiyorum:
Garp Cephesi Komutanı Tümgeneral İsmet Paşa;mudanya ateşkes antlaşmasından sonra;dış İşleri Bakanlığına ve lozan Konferansı başdelegeliğine getirilmişti. Bir gün;Ankara'dan ilginç bir şifre almıştı:"Bulgarlar,bağımsızlıklarını kazandıktan sonra;Sofya'da bulunan Kırkbeş caminin Kırkdördünü yıkmışlardı. Kırkbeşinci camiyi de yıkacakları duyumunu alan Ankara Hükümeti Dış İşleri Bakanımız ve Başdelegemiz Tümgeneral Mustafa İsmet Paşa'ya şu telgırafı şifreli olarak çekmişti: "Hüseyin Rauf Bey'den İsmet Paşa'ya tel,30 01 1923:
"Bulgaristan Sobranyası Sofya'daki camiin yıkılması için bir kanun lahihası kabul etmiş.Sofya'da tegane kalan camiin yıkılması Bulgaristan'ın İslam unsuruna karşı hürmetkâr davrandığı ididasına aykırı bir fiil teşkil edecektir.Buna yer kalmaması için girişimde bulunulmasını rica ederim!"Bilal n.Şimşir,Loan Telgrafları 1,s.462,no=457.Bilal N,Şimşir,lozan Günlüğü,s.402.

İzleyiciler

Blog Arşivi