20 Ocak 2016 Çarşamba

2062/ALLAH'IN KILDIĞI NİKÂH!


              TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İZMİR;21 Ocak 2016.

                               ALLAH’IN KIYDIĞI NİKÂH?!

“Muhammed güzel bir kadın görünce,ayet akşama hazırdır?!Hz. Ayşe.Hz.Muhammedin Amcaları ve Halaları:

ABDÜLMUTTALİB (ŞEYBE) B. HAŞİM ve HZ. ABDULLAH.

Abdülmuttalib beş hanımla evlenmiş, onlardan on bir oğlu, altı kızı olmuştur.
Oğulları ve anneleri şunlardır:
1-Haris..Annesi Semra Bint-i Cündüb’tür
2-Zübeyr..Annesi Fatıma Bint-i Amr
3-Abdullah..Annesi Fatıma bint-i Amr
4-Ebu Talib (Abd-i Menaf)Annesi Fatıma bint-i Amr.Hz. Ali’nin babası.
5-Ebu Leheb (Abdüluzza). Annesi Lübna Bint-i Hacer
6-Kusem.. Annesi Fatıma Bint-i Amr
7-Dırar… Annesi Nüteyle Bint-i Cenab
8-Mukavvim (Abdülkâbe)…Annesi Hale Bint-i Vüheyb
9-Hacl (Kaydak)..Annesi Hale Bint-i Vüheyb
10-Abbas..Annesi Nüteyle Bint-i Cenab
11-Hamza..Annesi Hale Bint-i Vüheyb
Abdülmuttalib en büyük oğlu Haris’e nispetle Ebül Haris künyesiyle künyelenmiştir.
Altı numarada belirtilen Kusem küçük yaşta vefat etmiştir.
Abdülmuttalib’in kızları ve anneleri şunlardır.
1-Safiyye.Annesi Hale Bint-i Vüheyb
2-Ümmü Hakîm Beyza.. Annesi Fatıma bint-i Amr
3-Âtike. Annesi Fatıma bint-i Amr
4-Ümeyme. Annesi Fatıma bint-i Amr .
5-Ervâ. Annesi Fatıma bint-i Amr
6-Berre.
Annesi Fatıma bint-i Amr
Görüldüğü gibi:
Safiye, Mukavvim, Hacl(Kaydak), Hamza Hale bint-i Vüheyb hanımdan;
Haris, Dırar, Abbas Semra bint-i Cündüp hanımdan;
Ümmü Hâkim Beyza, Atike, Ümeyme, Erva, Berre, Zübeyr, Abdullah, Ebu Talib ve Kusem Fatıma bint-i Amr hanımdan doğmuşlar; anne, baba bir kardeştirler.
Yalnız Ebu Leheb (Abdüluzza) Lübna bint-i Hacer hanımdan doğmuş olup anne, baba bir kardeşi yoktur.
7*-Zeynep; Esedoğullarından Cahş bin Ribab’ın Kızıdır. Annesi de Abdulmuttalib/Hz.Muhammedin dedesi/ Kızı Meymûne’dir. Hz. Muhammed’in Yeğeni ve nişanlısıyken, Zeyd İbn’i Haris ile evlendirilmiştir. Kur’anı Kerim’in 33’üncü El-Ahzap Suresi,36-38’inci ayetlerinde anlatılan olayın kahramanıdır.28.29.38.39.50.51.52 ve 53’üncü ayetler de okunmalıdır derim?! Hz. Muhammed, Yeğeni Zeynep ile nişanlanmış olduğu halde evlenememişti. Zeynep Hz. Muhammed’in azatlı Kölesi ve Oğulluğu Zenci Zeyd bin Haris ile evlendirilmişti. Zeynep, Zeyd’in evde olmadığı bir zamanda Zeydin evine gelen Hz. Muhammed’in, çamaşır yıkamakta olan Zeyneb’e söylediği güzel sözleri /Baldırlarına bakarak: “Seni yaratan Allaha kurban olayım!         Demişti!/Zeynep’in övünmek için,bu sözü  Zeyd’e aktarması ile tatsız bir durum ortaya çıkmıştı.EK:KOCALARI EVDE YOK İKEN O EVİ ZİYARET ETMEYİN?!HADİS./ Hz. Muhammed, kendisine gelen Zeyd’e, Zeynep’te gözü olmadığını ısrarla söylemişti. Bu olay üzerine Kur’anı Kerim’in AHZAP Suresinin—33’üncü sure—37’inci ayeti nazil olmuştu. Bu ayeti Ünlü Din Bilginimiz Rahmetli Elmalılı Hamdi Yazır’ın Kur’anı Kerim ve İzahlı Meali adlı eserinin 422’inci sahifesinden aynen alalım:
“33/37–38-“Hem hatırla o vakit ki o kendisine hem Allah’ın in’am(ihsan) ettiği, hem senin in’am ettiğin kimseye Zevceni kendine sıkı tut(boşama) ve Allah’tan kork” diyordun, nefsinde Allah’ın açtığı şeyi gizliyordun, nasıl insanları sayıyordun; hâlbuki Allah kendisini saymanı daha gerekti. Sonra vakta ki Zeyd kadından ilişiğini kesti, biz o’nu sana terviç eyledik. Ta ki oğulların ilişiğini zevcelerinde müminlere bir darlık olmasın. Allah’ın emri de fiile çıkarılmış oluyor(gerçekleşiyor)”.-“
Sonunda Zeyd eşi ile ilişkisini Zeyneb’i seninle evlendirdik. Allah ve Peygamberi bir şeye hükmettiği zaman, inanan erkek ve kadına artık işlerinde başka yolu seçmek yaraşmaz.”Ayetlerden çıkmış olan sonuç budur.
Araplarda üvey oğul da öz oğul gibi sayılıyordu. Bu ayetle oğlun boşadığı kadınla babanın evlenme yolu da açılmış oldu.
Zeyd’in boşadığı Zeynep ile evlenen Hz. Muhammed, Hz. Hatice’nin Kölesi Baraka adlı Kadını da Zeyd ile evlendirdi. Ölümüne yakın Zeyd’in Baraka’dan olma 22 yaşındaki Oğlu Usame’yi Suriye’yi işgal edecek orduya Başkomutan olarak atamıştı.Hz. Muhammed’i mezarına koyanlardan da birisidir?!Babası Zeyd de öldürülmüştü. Olayın oluş şekli budur.

İzleyiciler

Blog Arşivi