30 Eylül 2011 Cuma

444-ANAYASA ÜZERİNE SERENAT.

                                                                                 

OSMAN TÜRKOĞUZ
Çeşmealtı;30 Eylül 2011.

                        ANAYASA ÜZERİNE SERENAT!
         Dünya üzerindeki anayasalarda, iki tür erklerin kullanılımı vardır:
                   A-Kuvvetler Birliği,
                   B-Kuvvetler Ayrımı.
                   1*Yasama Erki,
                   2*Yargı Erki,
                   3*Yürütme Erki.(Deniz feneri bu erke dâhildir!)
            1921Anayasamız Kuvvetler Birliği ilkesine göre hazırlanmış,Osmanlı Anayasasını yürürlükten kaldırmamıştı--1876 anayasasını ve 1909 ve daha sonraki değişiklillerini ve eklerini--, 1924.1961.1982 Türk Anayasaları Kuvvetler ayrımı ilkesini kabul etmiştir. Bu üç anayasamız da “Kurucu Meclislerce”hazırlanarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu anayasa hazırlama geleneği Fransız İhtilalinin bir eseri olarak benimsenmiştir. VE ANAYASALAR KANLA yazılmaktadır!
   .1982 Anayasamızın tam 110 maddesi değiştirilerek,”İhtilal anayasını değiştirme “masalı ortaya atılmıştır. Hâtâ Amerika’daki bir üniversitenin Türkiye için bir anayasa hazırladığı bile basınımıza yansımıştır.
Anayasalar özel olarak seçilen Kurucu Meclisçe—Assemble Constitüsyonel—hazırlanmaktadır. Çoğunluğu elde eden her siyasi parti'nin anayasa değiştirmeye kalkması, bunun hukukla bir ilgisi olmaması anlamını taşır. Bu, olsa, olsa “Dahili ve Harici Bedhahların” gayretinin eseri olsa gerektir!
Üç kuvvet, ahenkli bir biçimde birbirinin etki alanlarına saygılı olarak ve yasa ile belirlenmiş olan görev alanlarında çalışmaktadır. Bu usul Adaletten Korkanlar partisi tarafından Anayasamızın mevcut hükümlerine karşın tasfiye edilmiştir. Silivri Mahkemeleri için Sayın Başbakan RTE:”Ben, bu davanın Başsavcısıyım!” Diyerek yargı erkini sırtlamıştı. Sonradan çıkartılan hiçbir evrensel hukuk normlarına uymayan yasalarla Yargı Sayın RTE’NİN emir ve sorumluğuna verilmiştir. Türkiye Büyük Milletvekilleri Meclisi de Sayın RTE’NİN emrindedir. Yürütme’de tamamen Sayın RTE demek olduğuna göre, Türkiye Cumhuriyetinde, Sayın RTE’NİN kişiliğinde tüm Erkler toplanmış olarak GÜÇ BİRLİĞİ ANAYASASI OLUŞMUŞTUR. PS: Daha önceleri de Adolf Hitler’in, Benito Mussolini’nin ve de Jozef Stalin’in şahıslarında Erkler Birliği anayasaları oluşmuştu. Bu liderlerin uyuyan halkları da çok acılar çekmişti. Hatırlatayım dedim de.Maslup Admnan Menderes te,"Ön tedbirler Kanunu "ile,1924 anayasamızın 83'üncü maddesinde düzenlenmiş olan "tabii Hâkim" ilkesine ters bir düzenleme yaptırtmıştı."Anayasayı tebdil ve tağyir" suçundan yargılanmıştı.Onu dahi hatırlatayım dedim de.

443-EŞEKLERİN TAŞIDIĞI EŞEKLİKTİR!ACIRIM.

                                                                                
OSMAN TÜRKOĞUZ
 Çeşmealtı;28 Eylül 2011.
                       
                                   ŞEREFİ OLMAYANLAR ŞEREFSİZLİK DAĞITIR!
                                                           ----------Tarih: 28 Eylül 2011 15:37
Konu: ATATÜRKÇÜ! BİR EMEKLİ SUBAY AVUKAT İLE ÖMER RIZA DOĞRUL!
Kime:
EŞEKLERİN TAŞIDIKLARININ EŞEKLİK OLDUĞUNU BİLENLERE! 
RAHMETLİ VE CENNETMEKÂN BÜYÜK DİN BİLGİNİMİZ ÖMER RIZA DOĞRUL; KAHİREDE BÜYÜMÜŞ, ELEZHER ÜNİVERSİTESİNİ BİTİRMİŞ VE 22 YAŞINDA--1915'TE--İSTANBUL'A GELMİŞ BİR GAZETECİ YAZAR BÜYÜĞÜMÜZDÜR. O’NUN 11 KASIM 1938 GÜNÜ TAN GAZETESİNDE YAYIMLAMIŞ OLDUĞU BİR YAZISINI SUNMUŞTUM :"BÜTÜN DÜNYANIN HİZMET ETTİĞİ BÜYÜK TÜRK!" BU YAZININ ÜÇÜNCÜ PARAGRAFINDA AYNEN ŞU TANIMLAMA VARDIR:""Eseri hepimiz ve bütün millettir. Yeni bir millet yaratıcısı olarak bütün Türk tarihi içinde en yüksek makam; bütün Türk büyükleri arasında en büyük Türk olarak yaşama hakkı ,daima o'na ait olacaktır!"
             BU YAZININ TAMAMI, ORDUDAN İLİŞİĞİ KESİLMİŞ VE HUKUK FAKÜLTESİNİ BİTİRMİŞ HİÇ TANIMADIĞIM BİR ATATÜRKÇÜYE! DE GİTMİŞ. BU BÜYÜK ATATÜRKÇÜ! ÖLMÜŞ BULUNAN RAHMETLİ ÖMER RIZA DOĞRUL YERİNE BANA HAKARET YAZISI YOLLAMIŞ. "YARATMAK" İŞİ İLE "HALKETMEYİ" BİLEMİYEN BU KİMESNEYE ACIDIM. ANAMIN VE BABAMIN YARDIMI İLE TANRIMIZ BENİ HALKETMİŞTİR. AMA BENİ, MORAL DEĞERLERİMİ YARATAN DA MUSTAFA KEMAL OLMUŞTUR. BEN, O’NUN ESERİYİMDİR. 

EŞEĞİ TANRIMIZ HALKETMİŞTİR; EŞEĞİN YARATICISI OLMADIĞINDAN SİTTİN SENEDİR EŞEK, EŞEK OLARAK KALMIŞTIR VE DE, EŞEKLERİN TAŞIDIKLARI BU NEDENLE YÜK DEĞİL EŞEKLİKTİR. 

BOLİVYA’YI VE BOLİVYA ULUSUNUYARATAN DA GENERAL SİMON DE BOLİVAR’DIR. 
MUSA HEYKELİNİ DE MİŞELANGELO YARATMIŞTIR. 

PS: Yoktan hiçbir şey var olamaz! VAR OLAN HİÇBİR ŞEY DE YOKEDİLEMEZ!”lavoisier.

İzleyiciler

Blog Arşivi