30 Eylül 2011 Cuma

444-ANAYASA ÜZERİNE SERENAT.

                                                                                 

OSMAN TÜRKOĞUZ
Çeşmealtı;30 Eylül 2011.

                        ANAYASA ÜZERİNE SERENAT!
         Dünya üzerindeki anayasalarda, iki tür erklerin kullanılımı vardır:
                   A-Kuvvetler Birliği,
                   B-Kuvvetler Ayrımı.
                   1*Yasama Erki,
                   2*Yargı Erki,
                   3*Yürütme Erki.(Deniz feneri bu erke dâhildir!)
            1921Anayasamız Kuvvetler Birliği ilkesine göre hazırlanmış,Osmanlı Anayasasını yürürlükten kaldırmamıştı--1876 anayasasını ve 1909 ve daha sonraki değişiklillerini ve eklerini--, 1924.1961.1982 Türk Anayasaları Kuvvetler ayrımı ilkesini kabul etmiştir. Bu üç anayasamız da “Kurucu Meclislerce”hazırlanarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu anayasa hazırlama geleneği Fransız İhtilalinin bir eseri olarak benimsenmiştir. VE ANAYASALAR KANLA yazılmaktadır!
   .1982 Anayasamızın tam 110 maddesi değiştirilerek,”İhtilal anayasını değiştirme “masalı ortaya atılmıştır. Hâtâ Amerika’daki bir üniversitenin Türkiye için bir anayasa hazırladığı bile basınımıza yansımıştır.
Anayasalar özel olarak seçilen Kurucu Meclisçe—Assemble Constitüsyonel—hazırlanmaktadır. Çoğunluğu elde eden her siyasi parti'nin anayasa değiştirmeye kalkması, bunun hukukla bir ilgisi olmaması anlamını taşır. Bu, olsa, olsa “Dahili ve Harici Bedhahların” gayretinin eseri olsa gerektir!
Üç kuvvet, ahenkli bir biçimde birbirinin etki alanlarına saygılı olarak ve yasa ile belirlenmiş olan görev alanlarında çalışmaktadır. Bu usul Adaletten Korkanlar partisi tarafından Anayasamızın mevcut hükümlerine karşın tasfiye edilmiştir. Silivri Mahkemeleri için Sayın Başbakan RTE:”Ben, bu davanın Başsavcısıyım!” Diyerek yargı erkini sırtlamıştı. Sonradan çıkartılan hiçbir evrensel hukuk normlarına uymayan yasalarla Yargı Sayın RTE’NİN emir ve sorumluğuna verilmiştir. Türkiye Büyük Milletvekilleri Meclisi de Sayın RTE’NİN emrindedir. Yürütme’de tamamen Sayın RTE demek olduğuna göre, Türkiye Cumhuriyetinde, Sayın RTE’NİN kişiliğinde tüm Erkler toplanmış olarak GÜÇ BİRLİĞİ ANAYASASI OLUŞMUŞTUR. PS: Daha önceleri de Adolf Hitler’in, Benito Mussolini’nin ve de Jozef Stalin’in şahıslarında Erkler Birliği anayasaları oluşmuştu. Bu liderlerin uyuyan halkları da çok acılar çekmişti. Hatırlatayım dedim de.Maslup Admnan Menderes te,"Ön tedbirler Kanunu "ile,1924 anayasamızın 83'üncü maddesinde düzenlenmiş olan "tabii Hâkim" ilkesine ters bir düzenleme yaptırtmıştı."Anayasayı tebdil ve tağyir" suçundan yargılanmıştı.Onu dahi hatırlatayım dedim de.

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi