15 Aralık 2013 Pazar

1196- SAYGINLIK VE İTİBAR!


               TC.
OSMAN TÜRKOĞUZ
TV: İzmir,15 Aralık 2013
HAKSIZ OLARAK ELİNE GÜÇ GEÇİRENLERE SAYGI,
KÖLE RUHLU İNSAN MÜSVETTELERİNE AİTTİR. 
PADİŞAHLIĞI KOVDUK 550 PADİŞAH PEYDAHLADIK, HAİNLERİ DE BAŞTACI ETTİK!
                  “ Saygınlık ve İtibar!”
         “Bazı kişilerin davranışları nedeniyle Meclisin, Saygınlığı ve itibarı en alt düzeye indirildi!” Sağcı iktidarların si ne gu’a                                     non’su./ Olmazsa olmazı/ Bay Cemil Çiçek! Hadi yavv!
         Birinci İnönü Muharebesinde Milletvekillerimizden bazıları muharebeye er gibi fiilen katılmıştı. Bunların adlarının okunarak zapta geçirilmesi kabul edilmişti. Ateş hattından iki saat boyunca muharebeye katılan milletvekillerimizin adları:
         1-Ziya Hurşit; 30 yaşında Almanca öğretmeni telsiz astsubayı.
         2-Neşet, 39 yaşında, eski İzmit Mutasarrıfı, 2’inci ve 3’üncü dönemlerde de milletvekili seçilmiştir.
         3-Yusuf Ziya ( Eraydın), 35 yaşında ziraat memuru, Fransızlara karşı savaşta Mersin grubu müfreze komutanı.
         4-Memduh,30 yaşında Jandarma subayı.
         5-Rıza
30 yaşında Muşlu bir ağanın oğlu.
         6-Sabit,43 yaşında Eşraftan,2’inci dönemde de milletvekili.
         7-Sami,32 yaşında Silifke eşrafından.
         8-Hamdi Namık, 37 yaşında mülkiye memuru,Geyve kaymakamı.
         9-Operatör Emin(Erkul)39 yaşında,sonradan İstanbul Şehremini/Belediye Başkanı/
         10/Doktor Fuat,sonra Kırklareli milletvekili oldu.Çocuk esirgeme Kurumu kurucu başkanı.
         11/Doktor Abidin,41 yaşında 2’inci dönemde de milletvekili oldu. TBMM: Zabıt Ceridesi c.5,s.369/370.Sabahattin Selek,İstiklal Harbi 2’inci cilt,s.114.
         Milletvekillerimiz, askerlere tütün almak için maaşlarından yirmişer Lira kesilmesine oy birliği ile karar aldılar. Öğrenci yataklarında yatarak, öğrenci sıralarında oturdular ve karavanadan yemeklerini yediler, gaz lambasının ışığı altında çalıştılar, bir paltoyu iki kişi kullandılar.Daha sonra maaşları öğretmen maaşlarına göre düzenlendi,en sonunda da bir albay maaşı emsal alındı.daha sonra da Millet vekilleri maaşları Başbakanlık Müsteşarının maaşına endekslenmişti.Hazineye yardım için de her ay maaşlarından yüzer lira kesildi.Ankara Müftüsü Uşaklı Rıfat Börekçinin 1200Türk lirasını Meclis Başkanının emrine vermesi üzerine, ilk defa ve bir sefere mahsus olmak üzere, ETLİ BULGUR PİLAVI YEDİLER.ŞİMDİKİLERE BİR BAKALIM:Milletvekili maaşları:
         İki senesini milletvekili olarak parmak kaldırmak suretiyle dolduranlar kıyak emeklilik hakkına kavuşturulmuşlardı. Meclis Başkanı Bay Cemil Çiçek, milletvekillerinin Zam taleplerine bilimsel bir yaklaşımda bulunmuştu!”Milletvekillerimiz davet edildikleri nişan ve düğünlere çeyrek altın takmak üzere gitmektedirler. Bu da milletvekillerimizin saygınlığı ve itibarıyla bağdaşmamaktadır!”Milletvekillerimizin adetleri olduğu gibi parmaklarını kaldırmaları suretiyle bu zam isteği de yasalaşmıştı. Asgari ücretin SEKİZYÜZ TÜRK LİRASI olmasını da Bakan Çağlayan:”Sekiz yüz lira büyük bir paradır!”Diyerek tiye almıştı. ŞİMDİ GELELİM MİLLETVEKİLLERİMİZİN HAZİNE VURGUNUNA:
         “Milyonlarca işçi kıdem tazminatlarını bile kaybetmek endişesi yaşarken, milletvekilleri maaşları Ocak 2014 ayından itibaren YİRMİ BİN LİRAYI GEÇECEK!2014 bütçesine göre,milletvekili maaşları Ocak 2014 ayı itibarıyla  ONÜÇ BİN YEDİ YÜZ LİRAYI /13 700/geçecek.Milletvekillerimizin büyükçe bir bölümü de Emekli Sandığı,Bağkur ve Sosyal Sigortalar kurumundan emekli aylıklarını almaktadırlar.böyle olunca da Milletvekili maaşlarında ALTI BİN DOKUZYÜZYETMİŞ ÜÇ/6973/liralık bir artış olacak.bu da Yirmibin lira demektir.Bu arada,milletvekili maaşları 2013 yılbaşında Cumhurbaşkanlığı ödeneğine göre endekslenmişti.Bu endeks uygulandığı taktirde,Ocak 2014’ten itibaren Milletvekili aylıklarında ALTI BİN DOKUZYÜZYETMİŞÜÇ/6973/LİRADAN YEDİBİNDÖRTYÜZYETMİŞDOKUZ/7479/LİRALIK BİR ARTIŞ OLACAKTIR.”
         Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında; Samanpazarında bir halıcı dükkânına uğrayan Meclis Başkanı Mustafa Kemal, çok kıymetli bir halının satışa arz edildiğini görerek halıcıya bunun ederini sorduğunda şu yanıtı almış:
         “Paşam bu halı, milletvekili ŞEYH FALANA AİTTİR. Sıkılmış, Kırk liradan satılması için bırakıldı!”Dediğin de halının parasını ödeyerek ol halıyı katlatıp şeyhin evine bırakmıştır. biz tüm bu yaşanmış olan olayların kahramanlarına karşı hem saygılıyız hem de onlara şükran beslemekteyiz.Andından dönen döneklere ve sizlere saygımız yoktur bizim.
         Verdiği sözden ve yemininden dönmek, kişinin kendisini inkâr etmesidir. Kendisini inkâr edenlerin ne Saygınlıkları kalır ne de itibarları. Anayasamızın 2- Ant içme bölümünün 81’inci maddesindeki Milletvekili Andını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref kürsüsünden tüm dünyaya duyuranların bu andlarına karşı tavır almalarının şeref ve itibarla bağlantısını bulmamız ne mümkündür. Okuyalım:
         “Madde 81-“Türkiye Büyük MİLLET Meclisi üyeleri,göreve başlarken aşağıdaki şekilde andiçerler:
        “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalcağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”
        Sayın Cemil Çiçek Beyimiz; Siz hukuk fakültesi mezunu olarak Anayasa Hukukunu iyi bilmek durumundasınız. Anayasalar bir ulusun dönüm noktasını belirleyen büyük olaylardan sonra Kurucu Meclislerce/Assemble Constitityonele/ Hazırlanır.Normal seçimle seçilmiş bir meclisin anayasa hazırlama yetkisi geleneği anayasalar tarihinde yoktur.1921/1924/1961 ve 1982 Anayasalarımızın hazırlanış biçimine bakar mısınız?Hem Anayasayı kollayıp koruyacağınız üzerine andiçeceksiniz,hem de BOL MAAŞLI VE MİLLETVEKİLİ SAYISININ İKİ KATI SUÇ DOSYALI MİLLETVEKİLLERİNİ KULLANARAK,ULUSAL BİRLİĞİMİİZİ VE TOPRAK BÜTÜ
NLÜĞÜMÜÜZÜ BOZACAK ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPACAKSINIZ.
        “Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, dokunulmazlık dosyaları konusunda TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Tayyip Erdoğan’la görüşeceğini, siyasi parti liderleriyle görüşmek istediğini söyledi. Kuzu, “Cumhurbaşkanı ile görüşmeyeceğim” dedi. Kuzu’nun verdiği bilgilere göre, 869 dokunulmazlık dosyası var. AKP’nin 63,  CHP’nin 85, MHP’nin 21, 38’i bağımsız,  1’i KADEP ve 661 dosya  BDP milletvekilleri hakkında.  Adalet  Bakanlığı’ndan bir dosyanın gönderilmesi durumunda bu sayı  870’e çıkacak. Hakkında dokunulmazlık dosyası bulunan milletvekili sayısı 116. Bu milletvekillerinin 42’si AKP,  31’i CHP, 13’ü  MHP, 4’ü  bağımsız, 1’iKADEP ve 25’i  BDP milletvekili. Türk siyasi tarihi boyunca 3 bin dokunulmazlık dosyası  geldi. 42 dosya hakkında dokunulmazlığın kaldırılması kararı verildi. Bunlar,  Mehmet Ağar ve arkadaşları ile Leyla Zana ve arkadaşları hakkındaki dosyalar.”
        Suçluların da Duayenliği olmalıdır! Nasıl cezaevinde en çok adam öldüren en çok saygıyı görürse; Mecliste de en büyük suçu işleyen milletvekili de en büyük saygıyı görmelidir! Nasıl Almanya’da asrın en büyük soyguncuları sıfatını Alman adaletinden alanlar yüksek makamlara getirilmişse, Fors kullanılarak Forsa haline sokulmuş olan halkımızın saygısı da böylece sağlanmış olur Garik!
        SAYGINLIK: Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij. TDK, Türkçe Sözlük, c.2,s.1268,
        İTİBAR: A.İS. Saygı görme,güvenilir olma durumu,saygınlık göz önünde bulundurmak,dikkate almak,sayılmak,kendisine değer verilmek,aranmak,istenmek,hesaba katmak.
        İtibardan düşmek: Saygınlığını yitirmek, adam yerine konulmamak. TDK, Türkçe Sözlük, c.1,s.734.
        Sayın Bay Cemil Çiçek Beyimiz; son beyanınızda bu Meclise sizin de saygınızı yitirmiş olduğunuz anlaşılmaktadır. Masal anlatmayı siz de sürdürmemelisiniz. İçtiğiniz anddır, gazoz değil! 
Bizlerin, siz başta olmak üzere, topunuza saygımız ve güvenimiz kalmadı. 
SİZE DEĞİL DE, SİZE HÂLÂ İNANANLARA LANET OKUMAKTAYIZ...İzleyiciler

Blog Arşivi