9 Ocak 2016 Cumartesi

2051/LAİKLİK,İNSANLIĞIN OLMAZSA OLMAZISIR.


 

            TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ
osmanturkoguz@ gmail.com                                                                                                                   TV.Çeşmealtı;19 Mayıs2010/07 Kasım2012/Ulusun Kahramanlarına!
LAİKLİK, DEĞİL TÜRK’ÜN;  
İNSANLIĞIN OLMAZSA OLMAZIDIR! CAUSA Sİ NE GU’A NON./CONDİTİO Sİ NE GU’A NON.
İnanmayanlarımız olursa; bir zahmet Tarih Dedemize sorsunlar. Din adına yapılan kıyımların hepsini yazmama sahifeler yetmez! Ostüzü. VE 30 Nisan 2015,09 Ocak 2016.Ekli:

“Allah, dünya yüzünde kendi iradesini hâkim kılmak için iyi insanları kullanır. Kötü insanlar da kendi iradelerini hâkim kılmak için Allah’ı kullanır!” Büyük Bilgin Papaz Giardano Bruno,16 Şubat 1600’de Allah ve din adına Roma’da yakılmıştır!

ALLAH İNANCI OLAN JAPONLAR; İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA AT HIRSIZI AMERİKALILARA YENİLİNCE, ALLAHI VE PEYGAMBERLERİ GÖMEREK AHLAKİ DEĞERLERİ YÜCELTMİŞLER VE DÜNYANIN EN SAYGIN ULUSU OLMUŞLARDIR. ÖTEKİ ULUSLARDA SADECE ZAMAN DEĞİŞMEKTEDİR. BUYURUNUZ İSLAM ÜLKELERİNE? HALKI AYNI SEVİYEDE KALIR,SADECE SOYANLARI DEĞİŞİR?!DÜZÜLENLER AYNI KALIR,SADECEDE DÜZENLER DEĞİŞİR.AHLAK DİNİN EMRİNE GİRİNCE DİN YOZLAŞARAK TOPLUMU ÇÜRÜTÜR.TÜM AHLAKSIZLIKLARIN KAYNAĞI ALLAHA DAYANDIRILIR.BUYURUNUZ MÜSLÜMAN ÜLKELERİNE!Fikirlerin öldürüldüğü yerde,sadece din yükselir, AHLÂK TA ölür,İNSANLAR DA KOYUN SÜRÜSÜNE DÖNDÜRÜLEREK SADECE OTLAR?!ULEMALAR DA,OY BİRLİĞİ İLE BİR BABANIN ÖZ KIZINA ŞEHVET DUYMASINI HARAM SAYMAZLAR!TÜM SOSYAL İLİŞKİLERİMİZ,ULUS BİLİNCİMİZLE,YASALARIMIZA GÖRE DÜZENLENİRKEN,MEZHEP FARKLILIKLARINA GÖRE ÇÖZÜM ÜRETMEK AHLAKA,ANAYASAMIZA,ULUSAL BİRLİĞİMİZE DE İHANETTİR.

Emevi ve Abbasi yönetimleri, halkı biribirine düşürerek kolayca yönetebilmek için mezheplere sarılmışlardı. Bu fikir,Aristo tarafından  Büyük İskender’e aşılanmıştı:”Halkı yönetmenin en kolay yolu,fırkalara böl,onlar birikirlerine düştüklerinde de sen hakem olursun?!”Bugün,Sayın en Büyük Ustamız da bu oyunu ustalıkla oynamaktadır.Türkiye,bölgelere dini ve etnik gruplara bölünerek ,biribirine düşürülmüştür.Şehitlerin önemi de yoktur.Yeter ki halk uyutulsun.Bunun için de bol miktarda afyon olarak dinin verilmesi gerekmektedir.Kör olanlara bunu anlatabilmek mümkün değildir.Beleş paraların ışıltısı gözleri kamaştırmış,kulakları ve vicdanları da çıkara kilitlemiştir.İlahiyata dayandırılan her değer bozulur yozlaşır.AHLAKSIZLIK TA DİN OLUR?!”Ahlakın temeli ne zaman ilahiyata dayandırılsa,halklar ne zaman ilahi otoriteye bağımlı hale getirilse,en ahlaksızca,en adaletsiz,en kepaze şeyleri mazur gösterip yaygınlaştırmanın yolu açılmış olur.”Ludwig Andreas Feuerbach.Alman,19’uncu asır.

 


Japon Ahlakından öğrenilecek On temel kural:

1-ONUR,2-YETENEK,3-ERDEM,4-DÜZEN,5-ÖZVERİLİLİK,6-DUYARLILIK,7EĞİTİM,8-MEDYA,8-AĞIRBAŞLILKI,10-VİCDAN.

“İŞTEATEİST AHLAKI”

“Japonların %70’İ ATEİST. Kalan nüfus Da Şintoist,Budist ve az miktarda Hristiyan.Yani İslama göre hepsi KÂFİR!Ve küçük bir yolsuzluk olsa ,ilgili bakan istifa ettiği gibi,bu nedenle intihar etmesi de olağan karşılanıyor.Tokyoda bir yıl içinde kaybolan  127 milyon Doları bulanlar tarafından sahiplerine teslim edilmiş,sahibi bulunamayan para yasal olarak bulanın hakkı olduğu halde,kimse bu parayı kabul etmiyor ve kamu hizmetindeki kuruluşlara bağışlanıyor.”

Tsunomi felaketinde, her japon’a bir paket makarna ve bir plastik şişe su tahsis edilmiş, sıraya giren herkes daha fazlasını istemeden ve sırasını da atlamadan hakkına razı olmuştur. Kobe felaketinin etkilerini zamanında silemeyen yetkili de intihar etmiştir. İzmit körfezindeki  köprünün bağlantı demiri, Malzeme dizaynı ve üretim hatası sonucunda  koparak çalışmaları engellediğinden, köprüden sorumlu Japon Mühendisi KİSHİ RYOİCHİ intihar etmiştir. Bu köprünün her iki başına bu Japon Mühendis KİSHİ RYOİCHİ’NİN heykelinin dikilerek köprüye de onun adının verilmesi bizlere belki iyi bir ders olur.

 

 

“Bildiğini bilenin arkasından gidiniz,
bildiğini bilmeyeni uyarınız,
bilmediğini bilene öğretiniz,
bilmediğini bilmeyenden kaçınız!” Konfüçyüs

Adam gibi adam olanı seçiniz./Yalınız ve yalınız, Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık yolundan gidiniz!” Başınızın üstüne çıkaracağınız adamların kanındaki ve vicdanındaki cevheri iyice tahkik ediniz!”Anayasal haklarınızı kullanırken de biber gazı yemezsiniz!?Ostüzü

Hıristiyanlıkta olsun, Müslümanlıkta olsun, Allah ve Din adına yakılan ve öldürülen insanlar, Laiklik uygulanmış olsaydı, Yüce Yaratanımızın! Vermiş olduğu hayatı sonuna kadar yaşamış olacaklardı. Ostüzü.

MS:1095 yılında Katolik Papaz Fakir Götiye ve Papaz Piyerlermit, eşeklerinin üstünde, diyar, diyar gezerek;270 sene sürecek Haçlı Seferlerini başlatmışlardır.1618/1648 yılları arasında Avrupa’yı kavuran savaş ta Hıristanlığın mezhep savaşlarından birisiydi. Yedi yıl savaşı da bir din savaşıydı. Kudüs’teki Kameme Kilisesinin bakımı için Çarlık Rusya Osmanlı İmparatorluğuna baskı yaptığında; Fransa’da yeniden imparatorluk kurmuş olan Üçüncü Napolyon da Katoliklerin oyunu kazanmak için bu oyuna iştirak etmişti. Sonunda 1853 Osmanlı-Rus Savaşı çıkmış; İngiltere, Fransa ve Piyemonte krallığı da Osmanlı safında bu savaşa katılmıştı. Bir inanç kaynağı olan DİN ve ALLAH inancı, insanların gönlünden çıkarılıp ta, Ulema denilen Şarlatanların ve politikacıların kullanımına geçtiğinde insanlar biri birlerini öldürmeye başlamışlardır. Leon Tolstoy’a göre; bu cinayetler ve soygunlar,SON HAHAM,SON PAPAZ VE SON İMAMIN ÖLÜMÜYLE SON BULACAKTIR.iktidar kavgası var oldukça,din adamlarının yerini POLİTİKACILAR alacaktır.Şimdilik ortak çalışıyor gibi götünseler de.Soyut olan din kavramında anlaşamayıp savaşlar çıkartan insan oğulları,somut kavramlarda hemen anlaşabilmektedirler.Güneşin Sarı ve yuvarlak olduğuna itiraz eden de yoktur?!

İsterseniz 06 Ekim 1999 tarihli fazilet takvim yaprağını da okuyalım

“Camiye gitmek kadınlar için (farz) değildir. Tabarani, Mu’cemu’s sagir2/817.

Batman’daki cenaze takipçisi Kara Fatmalara ne denilir!  Resulullah (SAS)Efendimiz buyurdular ki: Cihad ile Cuma namazı ve cenazenin peşinden gitmek kadınlara farz değildir!” Hz. Muhammet, Medine devrinde bir iktidar kavgasına da girmiştir.
Hadislerini yazmamalarını, yazılarak toplanan hadislerini de yakmalarını emretmiştir.
Doğaçlama söylenmiş olan sözlerde çelişkiler de çoktur!
Erkek hurmaların çiçek tozlarıyla hurmalarını döllemeye çalışanlara:

“Hurmalarınızı döllemek için uğraşmayınız!”
Diye emir vermiştir. Bu nedenle de, o sene hurmalar meyve vermeyince; sızlanan halka:“Siz bildiğiniz gibi yapınız. Sizler, dünya işini benden daha iyi bilirsiniz!” Demiştir. Cihad, makro düzeyde üretim aracı olan GANİMET’İ sağlamak için gereklidir.
Mareşal Gazi Mustafa Kemal:
“YURTTA SULH, CİHANDA SULH!” BUYURMUŞTUR.
Asırlardan beri sürdürülen kanlı savaşları önleyerek İÇ VE DIŞ BARIŞI sağlamıştır.
Pekiyi, bu cihad kime ve niçin? Öncelikle, Türkiye DARÜL HARP BÖLGESİ ilan ediliyor. Kendileri Müslüman, kendileri gibi olmayanlar da “PATATES DİNLİ” OLARAK İLAN EDİLİYOR!
Kafaları ve vicdanları gelişememiş bir yığın, dini çıkar ve siyasal amaç uğruna kullananların eline geçiyor!
Şiddet, dine dayandırılırsa; eylemlerin ucunda cennet vaadi de varsa, cinayetler ve vahşet zevk ve coşku ile yapılır. Din, İnsan ile Tanrı arasında bir yakınlaşma aracı olarak kalmalıdır.
Sosyal ilişkileri, ticareti, eğitimi, politikayı ve devlet yönetimini insan aklı düzenlemelidir.
Mareşal Gazi Mustafa Kemal’in ışıklı yolundan gidilmelidir. Din; ruh hastalarının, soytarıların, çıkarcıların ve politikacıların oyuncağı olursa; her sapıklığa da uygun ayet ve hadis bulmak mümkündür!
Tarikatların en büyük yasası:
“Şefkat’te güneş gibi ol/Teslimiyette mevta gibi ol/Ayıpları örtmede gece gibi ol/Cömertlikte sular gibi ol/Şeyhine teslimde de kayıtsız ve koşulsuz ol!
Ön koşul olarak ta: ŞEYHİ OLMAYANIN ŞEYTANI OLUR!” Yutturmacası ile de tüm gelişmemiş beyinler kilitlenir.İslam dünyasından Şeyhleri ve de Şeyhliği kaldırırsanız DÜNYADA DA ŞEYTAN KALMAMIŞ OLUR?!
Devlet bir TÜZEL KİŞİLİKTİR! Devletin bir dini olursa, tüm tüzel kişilerinde birer dini olması gerekmez mi? Devletin ille de bir dini olmasını savunan bir Bayana, bir endişemi sununca; sus ve dahi pus olmuştu:
“Pekiyi Hanımefendi; bu Müslüman bir devletin ŞEYİNİ, nerede ve kime sünnet ettireceğiz? Nasıl namaz kıldırıp, nasıl hacca göndereceğiz!”
Laiklik kaldırıldığı zaman; DİN, çıkarların ve aldatmaların odağı haline getirilerek CİHAD, GANİMET ve POLİTİKA’NIN oyuncağı haline getirilecektir.
Sosyal alandaki tüm oyunlarda DİN kullanılacaktır.
Dünya; DARÜLHARP VE DARÜLSULH olarak iki kutba ayrılacaktır. İnsanlık birbirini deliler gibi boğazlayacaktır!
Bu işin başka türlü yönetilmesi mümkün değildir. Tüm deliler ve vatan hainleri de başımıza veli diyerek türbeleşecektir.
Amma velâkin bu işte, Türkiye Cumhuriyetinin iki Trilyon Lirasını deve yapmak ve halkımızı masallarla kandırmak kadar kolay olmayacaktır! İslam Dini;SEKS,KADIN DÜŞMANLIĞI,DİNİ MASALLAR,YAHUDİ DÜŞMANLIĞI,KURAN DIŞINDAKİ ,ÇOK ESKİDEN YAZILMIŞ OLAN AKILDIŞI YORUMLARA OTURTULMUŞTUR?!
KORUNDA BULUNAMAYAN SORULARIN YANITLARI,AKILDIŞI YORM KİTAPLARINDA ARANMAKTADIR.BUNA DA MİŞNACILIK DENİR?! “Kur’an-ı Kerim ve Mişnacılık,” Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk,“Dinlerini parça, parça edip fırkalara/hiziplere bölünenler var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Allah onlara, yapıp ettiklerini haber verecektir.” (En’am, 159).

“Onlar işlerini aralarında parçalayıp çeşitli zübürlere/kutsallaştırılmış hizip kitaplarına ayırdılar. Her hizip, yalnız kendi yanındakiyle sevinip övünmektedir. Artık sen onları bir süreye kadar kendi gafletleri içinde bırak.” (Müminûn, 52-54)

“İşte şu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de Rabbinizim. O halde bana ibadet edin. İşlerini aralarında parçaladılar. Hepsi bize dönecekler.” (Enbiya, 92-93)

“ON'A yönelmiş kişiler olarak O'ndan sakının! Namazı/duayı yerine getirin ve sakın şirke sapanlardan olmayın. Onlardan ki, dinlerini parçalayıp hizipler/fırkalar haline geldiler. Her hizip kendi elindekiyle sevinip övünür.” (Rum, 31-32.

Allah ile aldatanlar, bugün KURAN DIŞINDAKİ, AKLA,BİLİME VE İSLAMA AYKIRI YOLLARI KOLLANMAKTADIRLAR.


TÜM DÜNYADA İNSANLARIN KURTULUŞUNUN TEK YOLU LAİSİZİMDİR?!MAREŞAL GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN YOLUDUR.

 

 

İzleyiciler

Blog Arşivi