4 Mayıs 2015 Pazartesi

2022/OSMANLININ TÜRK'E BAKIŞI.              TC.


OSMAN TÜRKOĞUZ


osmanturkoguz@gmail.com


TV. İZMİR,04 Mayıs 2015.


 

              TÜRKÜN KEMİKLERİ ÜZERİNE,İÇİ OĞLAN VE CARİYE DOLU SARAYLAR KURAN OSMANLININ VE OSMANLICILIĞIN 
 CANI CEHENNEME

Bitaraf olacakken, AKEPE’DEN/ŞEYTANIN YUVASINDAN/KOPAMAYAN AKEPELİ CUMHURUN BAŞI: “OSMANLICAYI SAVUNURKEN:”BİR SABAH KALKTIK, BUNCA YÜZYILLIK DİL GİTMİŞ!”  BUYURUYOR! BEN DE ONA SORUYORUM:”OSMANLI KELİME SALATASINI ORTAYA KOYARKEN, BUNCA BİN YILLIK TÜRKÇEMİZE NE OLMUŞ!”İHANETİN BAHANESİ YOKTUR.  OSMANLININ CANI TÜRKÜN CEHENNEMİNDE!?                                                                                                                                                                                                     OSMANLININ TÜRK DEĞERLENDİRMESİ


 

        Osmanlı vak’anamelerini okuyarak, Osmanlının Türk’ü değerlendirmesine bir göz atalım!

 

        “İş bu vaka nameler, Türk’ü aşağılamada söz birliği etmişlerdir. Hoca Sadettin’de, Peçevi’ de Neşri’ de, Solakzade de ve Naima’ da, aynı ortak tutumu görmek mümkündür. Bunlar ve bunlar gibi birçok Osmanlı vakıa yazarına göre:

”Türk-Türkmen”, ”kaba”, ”barbar”, kıyıcı”, ”kan dökücüdürler.” Çingene takımıyla aynı düzeydedirler- (Koçi Bey).

Türkler ”nadan (cahil ve kaba) Türk. ”Etrabı bi idrak” (Akılsız Türkler).

”Türk’ü bedlika”(çirkin suratlı Türk),

 ”çoban köpeği biçiminde bir Türk’ü sütür (iri)idi”,

”hilekâr Türk”,

”ağaç ayaklı Kızılbaş Türk”,

”nice alay yüzleri murdar Türk”,

 ”imanı zayıf türe”,

”kötü zanlı Türkmen”,

Cibilliyetinde hıyanet toplanmış Türkler”,

”kötü yollu Türkmen”, 

“uğursuz kavim”,

“ahdi bozuk Türkmen güruhu”,

“kendine uyan napaz (temiz) olmayan Türkmen”,

“bir ayağı çarıklı Türk”,

“hayâsız Türk”,

“soysuz Etrak (Türk)”,

“batıl ve gafil Türk”,

“soylu olmayan Türkmen”,

“hain Türkmenler”,

“Türk vari”,

“melun Türk”,

”gizli garazlı Türkmen”,

 ”dili bozuk Türkmen”,

“kudurmuş kurtlar gibi halkı dalayan Türkmen”,

”kafasız Türkmenler”,

”aman bilmeyen Türkmenler”,

”hırsız kılıklı Türkmen”,

”yaramaz Türk” ,

”edepsiz Türkler”,

”ayağı çarıklı hırsız Anadolu Türk’ü”,

”ayıplı mezhep ve geniş meşrepli Türkler” -Aleviler için-,

“Anadolu’da yaşayan kavrama gücünden yoksun Türkler”,

”duygusuz Türkler”,

”anlayıştan kıt Türkler”,

”kapkara Türkmen yığını”,

”inatçı Türkler”, kaba ve yabani anlamında Oğuz”, ve bunun gibi nitelemeleriyle dile getiriyordu.  (240a).

        “Dağlara ve taşlara:”NEMUTLU TÜRKÜM DİYENE!” BASİTLİĞİNİ! YAZMIŞ OLAN BİZLER! BU SÖYLEM ÜZERİNE, DAĞLARIMIZI VE TAŞLARIMIZI KANIMIZLA BOYUYORUZ!

         Osmanlı toplumunu oluşturan kozmopolit yapı, toplumun başkalaşmasına yol açmıştır. Osmanlı Yönetimi de bir süreç içersinde, tabanına karşı yabancılaşmıştır. Bu süreçte oluşan Osmanlı kozmopolitizmi, “Türklüğün üzerinde egemenlik demektir”.
        (240a)- “Osmanlı aydınlarından! Alınmış olan bu niteleme örnekler için, Celalzade Mustafa Selim- Name, Kültür Bakanlığı yayını, Ank. 1990, s. 279, 300, 357; Neşri tarihi, 1/184, II/193, 194; Solakzade tarihi, 1/112, 149, 150, 216, 259, 364, 373, 375, 461, II/3, 385; Naima Tarihi, 1/283, II/536, 669, 850, III/1062, 1180, 1184, 1381, 1382, ;IV/1669; Koçi Bey Risalesi, s. 43; Evliya Çelebi Seyahatnamesi, I/212, 218, vd. II/99. Ta

İzleyiciler

Blog Arşivi