28 Mart 2013 Perşembe

1018/İNSANLIĞA EN BÜÜYÜK KÖTÜLÜĞÜ DİN ADAMLARI YAPMIŞTIR!         OSMAN TÜRKOĞUZ
         Osmanturkoguz@gmail.com
         Çeşmealtı;20 Temmuz 2012/28 Mart 2013.Şeyhülislam’ülkurunuvusta, Es-Seyyid Mehmet Anayasamızı Görmez ve İzmir’imizi ve dinimizi bilmez Efendiye!
         İleti yazımla birlikte: "İzmir'in din irfanı yokmuş!"15 Mayıs 1919'tarihinde Yunanlılar Konak'ta Türkleri öldürürken;minarelerden "Kur'an’da sure var,bizi Rumlar yönetecektir.Sakın ola Yunanlılara karşı gelmeyiniz!"Diyen imamlarla sizin ne farkınız var Sayın AKP'NİN Şeyhülislamı Görmez Mehmet Efendi?
                  İNSANLIĞA EN BÜYÜK KÖTÜLÜĞÜ DİN ADAMLARI YAPMIŞTIR!                     
                                                                                                                                                                                   “Kapitalizmin hâkim olduğu ülkelerde aksi halde din adamlığı yapamazsınız zalimin ekmeğini yiyen zalimin kılıcını çalar
Din, asalaklaşmış toplumun itici ve uyuşturucu gücüdür.
Bir insanın ahlaki davranışları anlayışa, eğitime ve sosyal bağlara dayanmalıdır; hiçbir dini temel gerekmez. İnsan, eğer ölümden sonra ceza korkusuyla ve ödül umuduyla kontrol altına alınmak zorundaysa, şüphesiz kötü bir yoldadır.
— Albert Einstein -
Dünyaya en büyük kötülükleri din adamları yapmıştır! Çıkarları için utanmadan SIKILMADAN kardeşi kardeşine vurdurmuştur. Bunu en büyük ispati: Arap dünyasının unlu din adamı Yusuf al kardavwi Libya Suriye ve en son Lübnan’daki tüm o kanlı olayların tetikleyicisi kendisidir! Kimin adına? Amerika ve İsrail adına! Ya Allahın "iki Müslüman birbirlerine düştüğü zaman üçüncüsüne ayırmak düşer" buyuruğunu bir kenara attı ve Amerikanın dediğini yaptı.
Bir din diğerini kabul etmez o gerçek değil der, mesela Budizmi yok sayar..
Bir ülke diğer ülkenin gerçek dindar olmadığı konusunda ısrarcıdır. (Örnek:Afganistan-Türkiye)Ve Mehmet Önünü görmez Efendi!
Bir mezhep diğerinin yanlış olduğu konusunda da ısrarcıdır, doğru olduğunu düşünse zaten tek çatı altında olurdu. Cemaatlerde keza aynı şekilde biri diğerine çamur atar
Kişilere kadar iniyorsunuz ve sürekli biri diğerine gerçek dindar değil diyebiliyorsa gerçeği nedir diye sormak gerekmez mi?
Oysa Allah Ateist, peygamber mezhepsizdir.
Din; Aydınlar için yalan, cahiller için gerçek, iktidar için kullanışlıdır, demiş Fransız filozof.
“Ezilenler arasında din adamı yoktur. Din adamları, ezen sınıf ya da ezen ırkların asalağıdır!”Jean Paul Sartre 
“Din; halkların uyutma aracı Afyonudur...
Din ezilen halkları daha iyi sömürmenin aracı ve afyonudur; dolayısıyla egemen sınıfın tekelindedir. Çok tanrılı dinden tek tanrılı dine geçişte de bu böyle olmuştur.Din adına çıkan savaşlara bakın hep dini yayma adına halkların özgürlülerini ve ülkelerini yağmalamışlardır ve din kapitalizmin asla vazgeçmeyeceği köleleştirme aracı ve en iyi afyonudur.”PS:Yeni DYİ.Başkanımız da AKP’NİN MONOPOLÜNDEYMİŞ!

1017/ŞEYHÜLİSLAM MEHMET GÖRMEZ EFENDİ!         OSMAN TÜRKOĞUZ
         osmanturkoguz@gmail.com
         İzmir;28 Mart 2013.

                            ŞEYHÜLİSLAM MEHMET GÖRMEZ EFENDİ!
         ATATÜRK’TEN Korkanlar Partisi  Şeyhülislamı Esseyit Mehmet Ayıntaplı Efendimiz; İzmir’i ziyaretlerinde, günahlarımızı ve aldatmaya dayalı olmayan moral inançlarımızı   Allah adına yüzümüze vurmaktan çekinmeyerek tam bir din simsarı eyyamcısı olduğunu ortaya koymuştur:
         “İzmir dindarlığının irfana ihtiyacı var! İzmir’in dini ve manevi hayatını yeniden ayağa kaldırmak için bir Müftü atadık!”Birkaç sene önce İzmir il müftülüğü kitaplığına gitmiştim. Eskiden satışa sunulan kitaplar kaldırılmış,yerlerine Kaçak Fethullah Gülenin kitap paketleri konmuş!Birden kükredim,sesimden semavatuzemin inledi.Peşimden gelen bir görevli,aynı yüksek tonla bana.”Sayın Komutanım;burada artık ilmi ve dini kitaplar yerine Fethullah Gülenin kitapları satılıyor!”Demişti.O Bey,oradaki hizmetlilerden birisiymiş.
         Sizlere Mehmet Görmez Efendinin örnek almış olduğu şeyhülislamlardan söz etmek istiyorum:
         1*Padişah Avcı Mehmed’in huzurunda, Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ile Şeyhülislam Bursalı Mehmet Emin Efendi arasındaki konuşmayı okuyalım:
         Mehmet Efendi:”Köprülü Mehmet Paşanın ölümü isabet oldu. Çünkü namuslu ve iktidarlı birçok adamların haksız yere kanının akıttı!”
         Fazıl Ahmet Paşa”Babam öldürdüklerini hep senin fetvanla öldürdü!”
         Mehmet emin Efendi:”Ne yapayım şerrinden korkardım.Bu sebeple fetvaları verdim!”
         Fazıl Ahmet Paşa.”Ya Allah’tan korkmayıp mahlûktan korkmak ilmi diyanete layık mıdır?”Deyince; Mehmet Emin Efendi şeyhülislamlıktan azledilerek Bursa’ya sürülmüştür.”Osman Türkoğuz, Halifelik s.78,İ.H.Danişment Osmanlı Tarih Kronolojisi c.3,s.536.
        
Mora kaybedildiği zaman devrin Şeyhülislamı Yasinci zade Abdülvehap Efendiden,”Mora’nın kaybının din bakımından gerekli olduğuna dair bir fetva alınmıştır.”Osman Türkoğuz, Halifelik, s.77,Av.Abdülkadir Altunsu Osmanlı Şeyhülislamları s.184.
         Ulusal Kurtuluş Savaşında, dış düşmanlarımızla ve iç ihanetlerle boğuşan Milli Kuvvetlerimizi çökertmek için de İslam dini alabildiğinde aleyhimizde kullanılmıştır. Bir tarafta İskilipli Atıf Hoca,Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi  ve Sait Molla Hainleri diğer tarafta da Vatan ve İslam hanin Dürri Zade Es-Seyyid Abdullah’ın Kuvvayı Millicilerin dinen öldürülmesi gerekli olduğuna,bunlardan birisini öldürenin de cennete gideceğine dair iğrenç fetvası.
         Başsavcımızın emrinde olduğunu alenen açıklayan ve  anayasamızın 136’ıncı maddesini de unutan bu Mehmet Görmez Efendi’nin,vatanımızı bölmek için öldürülen PKK’LI Hainler için de cennetlik bir fetva vermesini beklemekteyiz.Yoksa devlet bakanı olmak mümkün görülmemektedir.


                                                                               

İzleyiciler

Blog Arşivi