25 Kasım 2012 Pazar

868/2 OSMANLI KAFASI!

osmanturkoguz@gmail.com                             
            İ zmir;24 Kasım 2012.

                                   LA TéTE OTTOMAN!
            “Aslolan dindar olmak değil; dindar görünebilmektir: Çünkü tüm inanmış gerçek dindarların hepisi de  aç;dindar görünebilen,Allah ve Din ile aldatan sahtekârların eline muhtaç!”Ostüzü.
            Her halde adını Numan ibniSabit’ten almışlardır: Numan Kurtuluş! Eski huylarından hiç te kurtulamamış, ama AKP’YE geçerek kendisini ve yarınlarını ve Yaranını  kurtarmış!Daha önceleri,hakaretlerin ve ithamların en büyüğünü yapmış olduğu Atatürk’ten Korkanlar Partisine, çıkarları gördüğünde teslim olarak İş bu Partinin en yüksek katına çıkıp oturdu.Aynı Bizim Kültür
Bakanımız  aslan sosyal demokrat .gibi!Bugünkü Vatan Gazetesinde bir söyleşisini okudum da, bir insan olarak utandım.Uzun,uzun lafları sıraladıktan sonra şöyle buyurmuş:
            “TÜRKİYE 12 EYLÜL’ÜN YAPISINDAN KURTULMALI!”
            12 Eylül’ün yapılanması neymiş bir gör 1*Atatürk Devrimleri doğrultusunda Aklı hür, Vicdanı hür,İrfanı hür,demokratik,laik evrensel hukuk kurallarına bağlı nesiller yetiştirmek,
2*Türkiye devletinin hükümet şekli Cumhuriyettir. Dili Türkçedir;Merkez hükümeti Ankara şehridir.Bayrağı da Ayyıldızlı Albayraktır.
3*Hiçbir kimsenin rengine, dini inancına ,meshebine ve felsefesine kimseler karışamaz.
4*”Ulusal Kurtuluş Savaşını yapan Türkiye halkına Türk Milleti denir!”
5*Biribiriyle ahenkli bir şekilde çalışan Erkler ayrımı vardır,
6*Yargı bağımsızdır,
            7*Anayasamızın 1,2 ve 3’üncü maddeleri değiştirilemez ve değişiklik teklifi bile yapılamaz.
            8*Devrim kanunları anayasamızın teminatı altındadır.
            9*Eğitim  ve öğretim Eğitim Birliği yasasına göre yapılır.
            10*Seçilmiş olan Milletvekilleri Anayasamızda metni yazılı Milletvekili andına göre, anayasamızı koruyup kollayacağı hususunda ant içerler.
            11*Çoğulcu ve çoğunlukçuluk esasına göre Demokratik sistemle yönetilir.
Sayın Bay Numan Kurtuluş Beyimiz;12 Eylül yapısından önce,dolgun maaşla parmak kaldıran ve lüks içinde yaşayan sizin bu statünüzün kaldırılması ve sizin de istifa etmeniz gerekmez mi?Nasıl olsa siz istifa etmeye alışıksınız da!
            Atatürk’ten Korkanlar Partisi Genel Başkanı  Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyimiz de:”ben milliyetçi değilim,Müselmanım!” Buyuruş.Osmanlı İmparatorluğu yöneticileri ve Padişahları da Müselman idiler.Müslüman olmayan devletlerin ve Milliyetçiliğe erişen eyaletlerinin önünde ve Müslüman Arapların önünde rezil ve rüsva oldular.Osmanlıyım diye şartlandırılan Türk;Mustafa Kemal ile Türklüğüne  kavuşarak  ve tüm devletleri de yenmişti.

İzleyiciler

Blog Arşivi