22 Ocak 2014 Çarşamba

1219/DELİLİĞİN VE SOYTARILIĞIN SINIRLARI YOKTUR!


 

               TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İZMİR;22 Ocak 2014.


                                   DELİLİĞİN VE AHLAKSIZLIĞIN  

                                         SINIRLARI YOKTUR!

            Basit bir Türk vatandaşı olarak iktidara gelmiş olan Sayın Bay Recep Tayyip Erdoğan’ımızın sıfatları Tanrımızı da aşmıştır; Koskocaman bir Şirk/SİRK/ ortaya konulmuştur.

            “Erdoğan bizim için peygamber gibi!”

            “Başbakanım sen Atatürk gibisin,hatta Atatürk’ten  büyüksün!”

             “Başbakana dokunmak ibadettir!”

            “Tayyibi üzmek, Allah’ı üzmektir!”

            Rahmetli Reşat Nuri Güntekin’in “Tanrıdağı Ziyafeti” adlı ölümsüz bir tiyatro eseri vardır. Bendeniz bu eseri 1959 senesinde Büyük Tiyatro’da seyretmiştim. Ülkenin diktatörü Bakanlarına bir ziyafet verir ve bir şok haberle de ortalığı karıştırır: Yirmi senedir hapiste tutulan  Arkadaşı General Tarhan hapisten çıkarak başşehre doğru ilerlemektedir. Bakanlar, isyanı bastırmak için birbiriyle yarışırlar.Haberler de üst,üste gelmektedir.Asi!General Erhan’ın şehrin kapılarına dayandığı haberi bakanların diktatöre yüklenmelerine de neden olur.Başbakan rolündeki Rahmetli Ragıp Haykır,Diktatöre yazdığı şiiri,yerlere kapanarak, General Erhan’a okur:”Sen göklerin hakimisin Erhannn!”Bu bir oyundur,ayaklanma falan da yoktur.Sonunda,başbakan kabinenin  istifasını:”Ne mal olduğumuzu öğrendiniz!”Diyerek Diktatöre taktim eder ve şu nedenle de istifa kabul edilmez:”Ben,sizin ne bok olduğunuzu yirmi seneden beri biliyorum.Görevinizi sürdürünüz!”Bugün de ülkemizde yaşanan olayın boyutu budur gari!İsim çokluğunun nedenleri:

RİSALE-İ NUR’A GÖRE SAİD OKUR!


Said Norsi, seksen yedi yıllık uzun ömrünün, çeşitli devrelerinde, zaman ve zeminin icap ve şartlarına göre muhtelif isim ve imzaları kullanmıştır. Kullanmış olduğu isimlerin sayısı 73’tür.Bu isimleri şöylece sıralayabiliriz:

                                                                       Said

İbn-i Mirza

        Said-ül-Meşhur

 Ehu’l-acaib

               İbnü ammi’l-garaib

   Ebu La-Şey

            Ceride-i Seyyare

                   Bediüzzaman-ı kürdi

                                          Mirzazade Bediüzzaman Said Nursi

                                                  Afyon Mahkeme Zabıtlarında Said Okur

                           Bediüzzaman Said Nursi.

                                                                       Said Okur.

 SAİD Okursoy. VS.VS.                                                              Delilik bu ya ne bulursa üstüne takar!Adalet ve Kalkınma Partisinin Düzce Milletvekili Bay Fevai Arslan,”Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Allahın bütün vasıflarını üzerinde taşımıştır!”Hezeyanı ile Feveran etmiştir.Adamın haklı tarafı da yok değildir hani!Vatan ve Türklük haini Nordlu Saitin Yetmiş üç adı olur da Allahın VE Bay Recebimizin neden doksan dokuz adı olmasın!Yüz numaralı ad da kendisinin olmuş oluyor!Pis kokuları da buradan ileri geliyor!EN SON VE EN BÜYÜK Allahımız,Zeüsümüz!

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın taşımakta olduğu Tanrısal adlarını bilmek yönünden faydalı olabilir. Sınavlarda da sorulması mümkündür Gari! Sıfatlardaki uyumlara iyi bakmalısınız!

                

Allah'ın 99 İsmi


No
İsim
Arapçası
Açıklama
1
الله
Kesin olmamakla beraber Arapçada yaratıcı anlamına gelen El-İlah'dan türediği sanılır. (Diğer bütün isimlerini kapsar.)EK:Yahudice İloh-Eloh-İlah-Allah olmuştur.İslamiyetten önce Güney Arabistan’da küçük bir Arap kabilesinin putunun adı da Allah idi.Türkçe;Çalap,Tanrı,Tengri!Ostüzü.
2
الرحمن
Rahman, rahmet sâhibi.
3
الرحيم
Acıyan, merhamet eden.
4
العدل
Adil olan.
5
العفو
Affedici.
6
الآخر
Varlığı sonrasız olan, varlığının zamansal sonu olmayan.
7
العليم
Her şeyi çok iyi bilen.
8
العلي
Ulu, yüce, üstün olan.
9
العظيم
Büyüklük sahibi.
10
العزيز
Aziz, izzetli.
11
الباعث
Seçip ortaya çıkaran.
12
الباقي
Varlığının sonu olmayan, gelmeyen.
13
البارئ
Yaratan.
14
البصير
Gören.
15
الباسط
Ferahlatan, genişleten.
16
الباطن
Varlığı (zâtı) gizli olan, cisim olarak görünmeyen.
17
البديع
Örneksiz yaratan.
18
البَرّ
İyilik yapan.
19
الجامع
Toparlayan.
20
الجبّار
Güç kullanan.
21
الجليل
Hiddetli.
22
الضار
Zarar veren.
23
الأوّل
Varlığı öncesiz olan, varlığının zamansal başı olmayan.
24
الفتّاح
Açan, genişlik verici.
25
الغفّار
Bağışlayıcı.
26
الغفور
Affeden.
27
الغني
Zengin.
28
الخبير
Her şeyden haberdâr olan.EK:MİT
Polisler  ve Telekulak sağolsunlar!Ostüzü.
29
الهادي
Hidâyet verici.
30
الخافض
Perişan eden.
31
الحفيظ
Koruyucu.EK:Taraftarlarını ve hırsızlarını ve Avanesini!Ostüzü.
32
الحكم
Hakem.
33
الحكيم
Her işi hikmetli olan.EK:AMEN!
34
الحقّ
Varlığı (zâtı) hiç değişmeden duran.Tam Allahlık vallahi!Ostüzü
35
الخالق
Yaratıcı.
36
الحليم
Yumuşak muâmele eden.
37
الحميد
Övülen.
38
الحسيب
Hesap gören.
39
الحيّ
Her zaman diri olan.
40
القابض
Sıkan, daraltan.
41
القادر
Kudretli.
42
القهّار
Kahreden.
43
القويّ
Kuvvetli.
44
القيّوم
Ayakta tutan.
45
الكبير
Büyük.
46
الكريم
Cömert.
47
القدّوس
Tertemiz.
48
اللطيف
İnce, letâfetli.
49
الماجد
Şânlı.
50
مالك الملك
Mülkün gerçek ezeli ve ebedi sâhibi.
51
المانع
Engel olan. Anlamış olmalısınız gari!
52
المجيد
Şerefli.Nerede?İsrail’de ve dış devletlerde!
53
الملك
Hükümdar.EK:Anladınız mı,Türkiye Cumhuriyetini şahıs devleti haline getirmesinin tüm devlet memurlarına benim demesinin anlamını!Ostüzü.
54
المتين
Sağlam.
55
المؤخّر
Geride bırakan, erteleyen. EK:Hırsızlık yapan ve rüşvet yiyen Milletvekilleri ve Bakanlarının suç dosyalarını neden ertelediğini! Ostüzü.
56
المجيب
İcâbet eden.
57
المغني
Zenginleştiren.
58
المحسي
Sayan.
59
المحيي
Canlandıran, dirilten.
60
المعيد
Döndüren.
61
المعز
İzzet veren.
62
المقدّم
Öne geçiren.
63
المقيت
Besleyen. EK:Anladınız mı çalanları neden korumuş olduğunu gari!Ostüzü.
64
المقسط
Dürüst veya tasarruflu
65
المقتدر
İktidar sahibi.
66
المصور
Tasarımlayan, şekillendiren.
67
المبدىء
Varlık veren
68
المهيْمن
Belirleyici.EK;Anladınız mı,neden iftira suçlarını ve devlet erklerini neden belirlediğini!Ostüzü.
69
المؤمن
Güvenen.
70
المميت
Öldüren, can alan. EK:Anladınız mı,Vatandaşlarımızın anayasal tepkilerini kullanırken neden öldürüldüklerini gari!Ostüzü
71
المنتقم
İntikam alan.
72
المتعالِ
Her şeyden yüce.
73
المتكبّر
Bütün ihtişamın sahibi, Büyük ve büyüklenen[5]
74
المذل
Zillet veren.
75
النافع
Faydalandıran.
76
النور
Evreni nurlandıran.
77
الرافع
Yücelten.
78
الرقيب
Kontrol ve gözetim altında bulunduran.
79
الرؤوف
Esirgeyen.
80
الرشيد
Doğru yola eriştiren.
81
الرزّاق
Rızıklandıran.
82
الصبور
Sabırlı olan.
83
الصمد
Her şey kendisine muhtaç olan, kendisi ise hiçbir şeye muhtaç olmayan.
84
الشهيد
Şâhit.
85
الشكور
Teşekkür eden.
86
السلام
Esenlik kaynağı.
87
السميع
İşiten.
88
التوّاب
Tövbelere kucak açan.
89
الواجد
İcâd eyleyen, varlığı kendinden olan.
90
الواحد
Eşi ve benzeri olmayan, zâtında tek olan.
91
الوالي
Evreni ve evrende olan her şeyi yöneten.
92
الوارث
Bütün servetlerin gerçek sâhibi.
93
الواسع
Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan.
94
الودود
Sevilen.
95
الوهّاب
Karşılıksız bolca veren.
96
الوكيل
Vekil kılınan.
97
الولي
Veli, dost.
98
الظاهر
Yarattıklarıyla varlığı aşikâr olan.
99
ذو الجلال والإكرام
Şanlı ve İkrâmlı.

 

 

İzleyiciler

Blog Arşivi