31 Mayıs 2016 Salı

2107/KADIN DÖVME ÜZERİNE ALLAHIN EMRİ!


            TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. Çeşmealtı,31 Mayıs 2016.

“KADINI VE UN ÇUVALI DÖVME,İYİ TARAFLARI GİDER,KÖTÜ TARAFLARI KALIR?!”ÇİN ATASÖZÜ.ÇİNLİ BİLDİ DE MUHAMEDİN ALLAH’I ZERDÜŞTE RAĞMEN BİLEMEMİŞ?!

            “KADINLARINIZI DÖVÜN!?ALLAH EMRİYMİŞ?!

        Pakistan’da bir grup Salak din uleması,60 sahifelik bir rapor yazarak, KADINLARIN DÖVÜLMESİNİN YASAKLANMASINI İSLAMI YOZLAŞTIRACAĞINI İDDİA ETMİŞLER!?4’ÜNCÜ NİSA SURESİNİN 34’ÜNCÜ AYETİ:”KADINLARINIZI DÖVÜN?!”

4/NİSÂ-34: Er olanlar kadınlar üzerinde hâkim dururlar, çünkü bir kerre Allah birini diğerinden üstün yaratmış bir de erler mallarından infak etmektedirler, onun için iyi kadınlar itaatkârdırlar, Allah kendilerini sakladığı cihetle kendileri de gaybı muhafaza ederler, serkeşliklerinden endişe ettiğiniz kadınlara gelince: evvelâ kendilerine nasihat edin, sonra yattıkları yerde mehcur bırakın, yine dinlemezlerse döğün, dinledikleri halde incitmeye bahane aramayın, çünkü Allah çok yüksek, çok büyük bulunuyor
(Elmalılı Hamdi Yazır).
 

4’ÜNCÜ NİSA SURESİ MUHAMMEDİN AYŞE İLE GERDEĞE GİRDİKTEN

SONRA NAZİL OLMUŞTUR?!MS.622.                                                                                                          “ÇALIŞAN KADIN FUHUŞ HAZIRLIĞI YAPAR,DESARJ OLMAK İÇİN KADIN DÖVÜLEBİLİR,KADINLAR DAYAK İÇİN ŞÜKRETMELİDİRLER,3 YAŞ TESETTÜRE  GİRSİN,6 YAŞ EVLENEBİLİR,KADIN SPİKER İZLEMEZ,İNTERNETTE CİNLER VAR.”NURETTİN YILDIZ,SOSYAL DOKU VAKFI.AŞAĞILIK SAPIĞIN BİRİSİ.

30 Aralık 2015 Çarşamba           TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ    

osmanturkoguz@gmail.com  

TV. İZMİR,30 Aralık 2015.    ÜLKEMİZDE, KADINLAR VE KÖPEKLER SOKAKLARDA ALENEN ÖLDÜRÜLMEKTEDİRLER. ÇÜNKÜ ÜLKEMİZ İSLAM ÜLKESİDİR?!    BODRUM’DA DA VAHŞET,KÖPEK KATLİAMI?!  KÖPEKLERE ZULMEDENLERİ ŞİDDETLE CEZALNDIRAN “ZERDÜŞLÜK”DİN DEĞİLDİR DİYENLER, KADINLARI DÖVME, HATTA ÖLDÜRMEYİ EMREDEN VESEKS KÖLESİ YAPAN MÜSLÜMANLIĞI “ALLAHIN NEZDİNDE TEK DİNOLARAK” KABUL ETMEKTEDİR. Bir sapık İmam da:”Kocanın karısını dövmesi Allahın bir lütfudur*!”Buyurmuştu. Kadını döv diyen allah olsa bile ben onu da lanetlerim.                                                                                                                                                           “Karaköpek,domuz,eşek ve kadın,seccadenin önünden geçerlerse o namaz fasit olur?!”Hz.Muhammet?!”Ya Muhammet,sen bizi,karaköpek,domuz ve eşekle bir tutmaya utanmıyor musun?”Hz.Aişe.

Kuranı Kerim 4’üncü Nisa suresinin 34’üncü ayeti:”Sözlerinizi ve nasihatlerinizi dinlemeyen kadınları nihayet DÖVÜN?!İslamda HER DÖRDÜNÜ DE DÖĞMEK ALLAH EMRİYMİŞ?!

Şimdi de MÖ.1500’lü yıllarda yazılmış olan Zerdüşt dininin AVESTA adlı din kitabının 13’üncü bölümünü okuyalım.                                   ZERDÜŞT SPİTAMA /AVESTA/

                            Düşünce iyi düşünülsün!

                                  Söz iyi söylensin!  

         İş iyi yapılsın! ZERDÜŞT SPİTAMA.       S.7

Avesta(Apastak, Avistak) M.Ö.1500 yıllarında yaşamış olan Ünlü Arya dininin kurucusu Rahmetli ZERDÜŞT’ÜN kitabının adıdır.12.000 ÖKÜZ derisine yazılmış olan bu kitabın 17 ciltlik tutarına Büyük İskender yaktırtmıştı. Zerdüşt taraftarlarınca Hindistan’a kaçırılan bölümü ilk defa 17’inci asırda Fransız asıllı Auguetil –Dupperon tarafından Bombay’da bulunan metinlerden Fransızcaya çevrilmişti. Avesta’nın Türkçeye çevirisi,Pehlevi dilinden İsveççeye İsveç başpiskoposu Rahmetli NATHAN SÖDERBLOM çevirisindendir.1908/Elimizdeki Avesta,Sayın Esat Ayata tarafından  Türkçemize çevirilen metindir.Semavi dinleri derinden etkileyen ZERDÜŞT dinin İslama yansıtılması Arabın,ilkel geleneğine  ve kadına bakış ilkelliğine göre olmuştur.CEHENNEM—CENNET VE SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇİŞ,ZERDÜŞT DİNİNDEN DEĞİŞTİRİLEREK VE ŞİDDETLENDİRİLEREK  YAPILAN BİR KOPYADIR:OKUYALIM:

“ZERDÜŞLÜKTE ESKATOLOJİ VE APOKASLİPTİK”

“Ölüm düşüncesi, Zerdüşt öğretisinde geliştirilerek yaşatılmıştır. Ölünün cesedi,”Sessizlik Kulesi’nde” yok olma ile baş başa bırakılırken, RUH”CİN’VAT KÖPRÜSÜ’NDE iyi ile kötü arasındaki ayrılık yerine geliyor. Kötü ruhlar köprüden geçemezken ve pisliğin içine düşüp kaybolurken, iyi ruhlar, KILDAN İNCE VE KILIÇTAN KESKİN   köprüyü rahatlıkla geçip gider.EK:İslamda,altında kaynayan katran  kazanları  bulunan  SIRAT KÖPRÜSÜ olmuştur?!”Köprünün karşı tarafında her ruh kendi Daena’sıyla—bu ruh,his,din olarak açıklanmak istenmiştir.—çok güzel bir kız kılığına bürünmüş ve  insanın iyi davranışlarından   oluşmuş bir güzelle birleşiyor.Kötü ruhların Daena’sı çok Çirkin bir Cadı kadın görünümündedir.İyiler cennete,şarkılar ülkesine gider ve her şeye nail olur.altınla bezenirler,kötüler de karalık ve pis kokulu lâğıma atılırlar.Bununla beraber,suçu ağır olmayanlar da belirli bir dönem kaldıktan nihayi karar gününü beklemeleri,Zerdüştlükte bir ara durum olarak görülmektedir…”Üç bin yıl sonra da tüm ölüler dirilecekler…”AVESTA,S.39.EK:İSLAM İNANCINDA,KAYNAR KAZANLARDA 70.000 SENE Kaynatılan cehennemlik,sonunda serin bir yere çıkartılacaktır?!Cennette ise Kadınlar,Gılmanlar ve Huriler Müslüman erkeklerin seks aracıdır?!

“Doğrunun izleyicileri, sonunda her şeye ulaşacak,

Fakat uzun karanlık, acı ve kötülük,

Yalandan olanların payına düşecek.

Onların ruhları, onları kendi eylemleri ile yönlendirecek”.Yasna.31.20.Avesta.

  “KÖPEEĞİN KUTSALLIĞI. S.87.13’ÜNCÜ BÖLÜM.

Vendidad:13.8.13.20-23.28.39-40,44-52,

  “….KÖPEK  beslenirken ET’LE birlikte SÜT

 Ve yağlı besin verilir. KÖPEĞİN HAKKI

Olan besindir bu…”

  Avesta, Vendidad,

13’üncü Bölüm:

Çağ: Milattan yüzyıllarca önce. Konu: "Köpek hakları ve güvence­si". NOT:KADIN HAKLARI VE GÜVENCESİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TARAFINDAN SAĞLANMIŞTIR,ÖKÜZLER UYANSIN GAYRI?!

Konu önemle ele alınıyor. Çerçevesi çiziliyor. Gerekleri belirleniyor. Hürmüz (Tanrı) adına, kutsal kitap AVESTA'DA açıklanıyor. "Emekçi köpeklerin haklarının gereğine uymayanlara verilecek ceza­lar duyuruluyor.

 Gerekçe:

"Emekçi köpeklerin "hakları", kutsal kitapta, gerekçesiyle birlikte "hükme bağlanıyor". Gerekçe açıklanırken şöyle deniyor:

"-Ey Zerdüşt! Ben Hürmüz (Tanrı), köpeği yarattım. Giyimi-kuşamıyla" ayağında ayakkabısıyla ve keskin dişlerinden oluşan sila­hıyla birlikte: her an tetikte ve uyanık biçimde yarattım. İnsan onu do­yurmalı ki, o da onun malını, mülkünü sağlamca bekleyebilsin. Ben Hürmüz, köpeği, hırsıza karşı koyacak özellikte yarattım bu dünyada. Kafası yerinde olduğu zaman köpek bu özelliği gösterir; insanların mallarını koruyabilir. En küçük sesle kim uyanabilir ey Zerdüşt? Ne hırsız, ne de kurt, köpeği uyandırmamayı başarabilir ve evden bir şey götürebilir. Köpek kurdu öldürür, ezer, kovar, kar eritir gibi eritir.” (Avesta, Vendidad, Bölüm: 13.) EK: Günümüzde Zalimlerin köpekleri aynı görevi Vatanseverlere ve Aydınlara karşı insafsızca yapmaktadırlar?!

Demek ki köpeğin önemli bir işi, görevi var: Bekçilik. Kolay değil bu iş. Sağlıklı bir bekçilik için "kafanın yerinde olması" gerekir. Bunun içinse emekçi köpeğe iyi bakılmalıdır. Hakkı yenmemelidir. İşinin ağırlığına ve önemine uygun olarak savsaklanamaz hakları var­dır onun.

Emekçi köpeğin hakları.

Emekçi köpeğin, Ahura Mazda, bir başka adıyla Hürmüz katında ne denli önemli olduğu ayrıntılarıyla anlatılır. Zerdüşt sorar, açıklama ister; Hürmüz de karşılık verir, anlatır Avesta'da. Önemiyle birlikte hakları da dile getirilir. Ayrıca, bu haklara titizlik göstermenin, "in­sanların yararına" olduğu da belirtilir. Köpeğine bakmayan mal, mülk sahibi, üretici zararlı çıkmakta. Bu zararın kamuyu ilgilendiren yanı da var. Köpeğine iyi bakmayan, haklarına özen göstermeyen köpek sahibinin çok ağır cezalarla cezalandırılması bundan. "Köpeğini iyi besleyip koruyacaksın ki köpeğin de seni, malını, mülkünü korusun" .

Beslenme hakkı.

Her köpeğin "beslenme hakkı" vardır. "iyi beslenme hakkı". Emekçi köpek işinin ağırlığı nedeniyle çok ve çabuk yıpranır, çabuk kocar.

Zerdüşt'ün sorusu üzerine Hürmüz şu bilgiyi vermekte bu konuda: "-Ey Zerdüşt! Bu dünyada kocamışlık, köpeğin başına çok erken gelir. İnsanların yanı başında çöküp bekçilik yaparken aç bırakılırsa köpek, iyi ruhun yarattığı öteki yaratıklardan çok daha hızlı biçimde kocar. Onun için köpek beslenirken, etle birlikte süt ve yağlı besin ve­rilir. Köpeğin hakkı olan besindir bu." (Avesta, Vendidad, Bölüm: 13.)

Emekçi köpeğin iyi beslenme hakkını çiğnemenin cezası

Emekçi köpeğe "kötü besin" vermenin cezası, Avesta'da, düşünü­lemeyecek ölçüde ağırdır. "Başıboş it"e kötü besin vermenin cezası bile çok ağır.

"Kötü besin vermenin, köpeğine göre oluşturduğu suç, önce belir­lenip derecelendiriliyor.

Vendidad'ın 13’üncü Bölüm'ünden, dilimize, olduğu gibi çeviriyorum:

"ZERDÜŞT -Ey gövdeler dünyasını yaratan! Ey Kutsal Varlık!

Bir adam, bir çoban köpeğine kötü bir beşin verse, ne tür bir suç işle­miş olur?

HÜRMÜZ -Birinci dereceden pir aile, bir kabile başkanının önüne kötü besin çıkaran kimsenin işlediği suç türünden bir suç işle­miş olur.

ZERDÜŞT - Ey gövdeler dünyasını yaratan! Ey Kutsal Varlık! Bir adam, bir ev köpeğine kötü bir besin verse, ne tür bir suç işlemiş olur?

HÜRMÜZ - Orta dereceli bir aile, bir kabile başkanının önüne kötü besin çıkaran kimsenin işlediği suç türünden bir suç işlemiş olur.

ZERDÜŞT - Ey gövdeler dünyasının yaratıcısı! Ey kutsal Var­lık! Bir adam, başıboş bir köpeğe kötü bir besin verse, ne tür bir suç işlemiş olur?

HÜRMÜZ - Kapısına belirli bir din adamı kılığında gelen bir din adamına kötü besin veren kimsenin işlediği suç türünden bir suç işle­miş olur,

ZERDÜŞT - Ey gövdeler dünyasını yaratan! Ey Kutsal Varlık!

Bir adam, bir köpek eniğine kötü bir besin verse, ne tür bir suç işlemiş olur?

HÜRMÜZ - Erdemli anne babadan olma, ergin bir delikanlıya kötü besin veren kimsenin işlediği suç türünden bir suç işlemiş olur."

Ve cezalar:

ZERDÜŞT - Ey gövdeler dünyasını yaratan! Ey Kutsal Varlık!

Bir adam, bir çoban köpeğine kötü bir besin verse, bu adama verilme­si gereken ceza nedir?

HÜRMÜZ - Böyle bir suç için verilmesi gereken ceza: 200 kamçı ve 200 değnek sopa."

Ötekiler de sırasıyla açıklanıyor:  

Ev köpeğine "kötü besin verme "nin cezası: 90 kamçı, 90 değnek. Başıboş köpeğe kötü besin vermenin cezası: 70 kamçı, 70 değnek. Köpek eniğine kötü besin vermenin cezası: 50 kamçı, 50 değnek.

Görüldüğü gibi, en az derecedeki cezaya bile suçlu insan dayanamaz. Kısacası: Hangi sınıftan köpeğe olursa olsun "kötü besin" veren kimse ağır suç işlemiş sayılmakta. Kim böyle bir suç işlese yandı. Yiyeceği "sopa"ları bitirmeden ölür. Bununla birlikte, cezadan kurtul­mak için "kurtulmalık" (keffaret) denen yol da var. Ama o da çok ağır. Ödemek, büyük çapta malvarlığına bağlı. Kurtulmalığın derece­si, cezadaki "kamçı ve değnek" sayısına göre düzenlenmiştir.

Emekçi köpeğin dövülmeme hakkı.

Hiçbir köpeğe dayak atılamaz. Hiçbir köpek, köpekliğinin onuruna uymayan bir duruma uğratılamaz. Bu hakkı çiğneyen kimse, ağır bi­çimde cezalandırılır.

Köpeği dövmenin cezası.

"ZERDÜŞT - Bir adam, bir çoban köpeğine öldürücü biçimde vursa da ruhunu gövdesinden ayırsa (yani öldürse), bu adama verilme· si gereken ceza nedir?

HÜRMÜZ - 800 kamçı, 800 değnek.

ZERDÜŞT - Ey· gövdeler dünyasının yaratıcısı! Ey Kutsal Var­lık! Bir adam, bir ev köpeğine öldürücü biçimde vursa, bu yüzden köpeğin ruhu gövdesinden ayrılsa, ona verilmesi gereken ceza nedir?

HÜRMÜZ - 700 kamçı, 700 değnek.

ZERDÜŞT - Ey gövdeler dünyasını yaratan! Ey Kutsal Varlık!

Bir adam, başıboş köpeğe öldürücü biçimde vursa da, bu vuruş, onun ruhunu gövdesinden ayırsa, bu adama verilmesi gereken ceza nedir?

HÜRMÜZ - 600 kamçı, 600 değnek.

ZERDÜŞT - Ey gövdeler dünyasını yaratan! Ey Kutsal Varlık!

Bir adam, bir köpek eniğine öldürücü biçimde vursa da bu vuruş onun ruhun gövdesinden ayırsa, bu adama verilmesi gereken ceza nedir?

HÜRMÜZ - 500 kamçı, 500 değnek."

Köpeğin "dövülmeme hakkı" var da, kutsal kitaplarda "tüm yara­tıkların en onurlusu" diye tanıtılan "insan"ın böyle bir hakkı yok mu? Var, ama "insan"ına göre. Önce "erkek" mi, "dişi" mi ona bakmak ge­rekmekte. Eğer dişiyse, yani kadınsa ve "koca"lıysa, Kuran’a göre dövülebilir. Çünkü kocanın "dövme hakkı" vardır. kutuplardaki aç hayvanlara Somon balığını yollayan Allahsa,kadınları dövün diyen de Allah olamaz?!OSTÜZÜ.gerçekten biz insanları mükemmelen—noksansız olarak—eksiksiz olarak yarattık?!95/5 TİN SURESİ,

Nisa suresinin 34’üncü ayetinin, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yayımlanan "Kur'an-ı Kerim Ve Türkçe Anlamı"ndaki çevirisi şöyledir:

"Allah'ın kimini, kimine üstün kılmasından ötürü ve erkeklerin, mallarından sarf etmelerinden dolayı erkekler, kadınlar üzerine hâkimdirler. İyi kadınlar, gönülden boyun egenler ve Allah'ın korunmasını emrettiğini, kocasının bulunmadığı zamanda koruyanlardır. Serkeşlik etmelerinden (karşı gelmelerinden) endişelendiğiniz (korktuğunuz) ka­dınlara öğüt verin, yataklarında onları yalnız bırakın; nihayet dövün! Size itaat ediyorlarsa aleyhlerine yol aramayın. Doğrusu Allah Yüce'dir, Büyük'tür."EK: Bazı Sahabeler, nikâhlı karılarını Hz. Muhammed’e ikram ederlermiş? İtiraz eden kadınları Sahabelerin döğme hakları Kuran’a göre var olmaktadır?!”

Hele köleyse, görünüşte "insan"da, kutsal kitaplara göre, "alınıp satılan mal"dır. (Örnek olarak bkz. Kur'an, 4/3; 4/24; 4/25; 24/33; 241 58; 30/28; 33/50; 33/52.)

Tevrat'a göre, bir "efendi", "köle"sini "öldüresiye" bile dövebilir.

Döverek öldürdüğü köle, "elinin altında" hemen ölmezse "cezalandırılmaz. Öldürülesiye dövülen bir kölenin "bir gün" yaşaması, döverek öldüren "efendi"nin cezadan kurtulması için yeterlidir. Efendinin "dövme hakkı" Vardır. Çünkü köle, "onun malıdır".

İlgili iki ayetin, Kitab-ı Mukaddes Şirketince yayınlanan "Eski Ve Yeni Ahit" adlı yapıttaki çevirisi şöyledir:

"Eğer bir adam, kölesine yahut cariyesine değnekle vurur ve onun eli altında ölürse, mutlaka cezalandırılacaktır. Ancak, bir yahut iki gün yaşarsa cezalandırılmayacaktır. Çünkü kendi malıdır," (Tevrat, Çıkış, 21.20--21.)

Köpekler de sınıf, sınıf, çeşit, çeşit.

Zerdüşt'ün kutsal kitabında bir köpek var ki, son derece değerli.

Öteki köpeklerin birkaç katı değerde. "Su köpeği" diye niteleniyor. Vendidad'ın 14. Bölüm'ünde anlatılır. Bunun dışında "üç sınıf köpek" daha var: Çoban köpeği, ev köpeği ve başıboş köpek. Bir dördüncü sınıf olarak "enikler sınıfı" da var.

Emekçi köpekte "8 huy"un bir arada bulunabileceği açıklanıyor

Avesta'da:

- Din adamı huyu. Bu şöyle belirtiliyor:

"- Din adamı gibi artıkları yer, din adamı gibi kolay sevindirilir, din adamı gibi çok sabırlıdır, din adamı gibi bir lokma ekmekle de ye­tinebilir."

-  Savaşçı huyu.

- Çiftçi huyu.

- Sivrisinek huyu.

- Yol kesici huyu.

- Hırsız huyu.

- Orospu huyu.

- Çocuk huyu.

Vendidad'ın 13’üncü Bölüm’ünde ayrıntılarıyla anlatılır bunlar.ALLAH,YARATTIĞI KADINI DÖVÜN DEMEZ.BU 24 KARILI MUHAMMEDİN UYDURMASIDIR.KADINLAR,KÖPEKLERDEN DEMİ AŞAĞILIKTIR EY SALAK SAPIKLAR,HANGİ ÇAĞDASINIZ?!

 

 

2106/FELD MAREŞAL GAZİ FATİH SULTAN MEHMET?!


     TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. Çeşmealtı,31 Mayıs 2016.

SALAKLIK İHANETLE BİRLEŞTİĞİN DE AKEPE TARİHÇİSİ OLUR,KONUŞACAĞIM DERKEN DE SIÇAR?!

          “ FELD MAREŞAL GAZİ FATİH SULTAN MEHMET?!”

        “ONBAŞI MAREŞAL İDİ ÂMİN,UGANDA VE İSKOÇYA İMPARATORU VE UGANDA CEZAEVLERİ GENEL MÜDÜRÜ?!

        Müstafi Hava Yüzbaşısı Esrarkeş Göring’in eline bir asa tutuşturan Onbaşı Adolf Hitler Onu Mareşal yapmıştı da?!

        İstanbul’un Fethinin 563’ünçü ortaoyunu, CANLI BOMBA İHBARI OLMADAN,ATMIŞ MİLYON LİRALIK,senaryosuna göre oynanmıştır.Kendinden menkul tarihçilerimiz de!Neler anlatmışlardır neler:Soytarının birisi:”TARİHİN EN BÜYÜK MAREŞALI FATİH SULTAN MEHMET?!”Demiştir.Ben,burada kendisine öncelikle  bir Çüşt ve Oha diyeyim.Osmanlı Padişahları  Birinci Yeniçeri Ocağının Bir numaralı Yeniçeri Neferiydiler.Üç ayda bir,diğer Yeniçeriler gibi, Ulufelerini alırlardı.Mareşallik/Müşirlik/ askerlikte en üst bir rütbedir,diğer rütbelerde olduğu gibi,kazanılarak İNHA İLE hak edilir.Rus ve İngiliz ordusunda ,Orgeneral rütbesinden sonra verildiği gibi,Rus ordusunda sivillere de verilirdi,Mareşal Bulganin!?Alman ve Türk askeri sistemine göre de ,Meydan Muharebesini Kazanan bir Orgenerale,YASA İLE MAREŞALLIK RÜTBESİ VERİLİR.MUSTAFA KEMAL,SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİNİ KAZANDIĞINDA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN KARARI İLE MAREŞAL RÜTBESİNİ KAZANMIŞTIR.Başkomutanlık Meydan Muharebesini yine de MAREŞAL MUSTAFA KEMAL  kazandığı halde,Orgeneral olan Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa,O’NUN ÖNERİSİYLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE MAREŞAL RÜTBESİ ONAYLANMIŞTIR.

        FATİH Sultan Mehmet,1473 tarihinde Otlukbeli Meydan Muharebesini Topçusu bile olmayan Uzun Hasan’a karşı kazanmıştır. Birinci selim de,1514’te Malazgirt meydan Muharebesini topçusu bile olmayan Şah İsmail’e karşı kazanmıştır.1516’ta MerciDabık Meydan Muharebesini, Ridaniye Meydan Muharebesini ve Kahire Meydan Muharebesini Kansu Gavri ve Tomam Beye karşı kazanmıştır. Birinci Süleyman da1526 tarihinde, Macarlara karşı MOHAÇ MEYDAN MUHAREBESİNİ KAZANMIŞTI. VE BUNLAR DA BİR NUMARALI YENİÇERİ OCAĞINA KAYITLI BİR NUMARALI YENİÇERİ NEFERİ OLAN PADİŞAHTILARDI?!Osmanlı Soytarısı .Tarih uleması, ONLARA NEDEN MAREŞALLIK UNVANI VERİLMEDİ? ULAN DÜMBELEKLERİ, FATİH İDİ ÂMİN Mİ; ONBAŞILIKTAN MAREŞAL RÜTBESİNE SIÇRAYARAK İNGİLTERE PAZARLARINDAN TOPLADIĞI MADALYALARLA GÖĞSÜNÜ SÜSLEYECEK?!ON KASIM 1938 SABAHI,SAAT 0905 GEÇE,ROMA RADYOSU ŞU

NONSU YAPMIŞTI:

                “JÜLSEZAR, ANİBAL, NAPOLYON AYAĞA KALKIN, EN BÜYÜĞÜNÜZ GELİYOR?”SOYTARI HAİNLERİMİZE DUYURULUR!

İzleyiciler

Blog Arşivi