8 Ocak 2017 Pazar

2143/MASALLARI DİN RİYE ANLATMANIZ MÜMKÜNDÜR.


            TC

OSMANTÜRKOĞUZ                                                                        osmanturkoguz@gmail.com                                                                                                                                               TV.İZMİR;09OCAK2017.

            MASALLARI DİN OLARAK ANLATMANIZ MÜMKÜNDÜR,

                        BİLİMİN GERÇEKLERİ ŞEYİNİZE BATAR?!

            URFA Şehir merkezinin 15 kilometre kuzeyinde bulunan Göbeklitepe Höyüğünde yapılan bir kazıda,11.000 senelik bir yerleşim yeri ve EN ESKİ MABEDİ ortaya çıkartılarak tarihin en eski yerleşim yeri ve MABEDİ olarak ilan edilmiştir. Harran, İkekyolunun güneyine düşmektedir. 

        Bizim kendinden menkul tarihçi dincilerimiz,Hz.İbrahimin yaptığı savunulan Kâbe’yi tarihin en eski mabedi olarak ilan ettikten sonra,yeni bir masal daha ileri sürmüşlerdir: GÖBEKLİTEPE HZ.İBRAHİMİN “YIKTIĞI PUTLARIN DİYARIDIR?!”TEVRAT’I okuyanlar çok iyi bilirler ki Abraham denilen bu Sümerli, Karısı Sare’yi  kız kardeşim diyerek pazarlayan bir kadın satıcısıdır.Bin çobanlı koyun sürüsüne sahip olan İbiram’a,oğlu İsmail’i kurban etmemesi için  onun Allahı tarafından,gökten,gözleri ve ayakları bağlı bir koç indirilmişmiş?!O kadar yükseklikten yere düşen koç neden patlamamıştır acaba?!  Hani ,Allah  MEKANDAN MÜNEZZEHTİ?!                                                                                                                               

        İbrahim, MÖ:2000’li yıllarda, Mezopotamya’nın Ur şehrinde, Abram adını alarak dünyaya gelir. ABRAHAM, ABROHOM, AVRUHOM olarak ta bilinir. ABRAHAM; TÜM ULUSLARIN BABASI anlamındadır. Ur şehrinin, su an Türkiye’nin şehri olan Urfa’yla alakası yoktur. Ur şehri bir Sumer şehridir ve Irak sınırları içerisindedir. İbrahim daha sonra “Haran”a (Carrhae) geçer. Tevrat’ta Haran’dan hem bir yer, hem de bir kişi olarak bahsedilir. Tanrı İbrahim’e “sana göstereceğim topraklara git,” diyene kadar burada yasayan İbrahim, daha sonra takipçileriyle bu vadedilen topraklar olan “Canaan ‘a” geçer. (Tevrat’a Göre bu geçişi yaptığında İbrahim’in yaşı 75’tir.)

        Bir kuraklık/kitlik sonucu yasadığı yerden ayrılıp Mısır’a göç etmek zorunda kalan İbrahim, karisi Sare’nin (Sarah) güzelliği başını belaya sokabilir ve güvenliği tehlikeye girebilir diye düşünerek karısından Firavun’a kendisinin karısı değil de kız kardesi olduğunu söylemesini ister. Tevrat’a göre, o tarihlerde, bir kadın, bir erkekle evlendiği zaman, erkeğin babasının da kızı kabul edilir. Bu durumda İbrahim’in babasının kızı olan SARE.  Sare’nin güzelliğinden etkilenen Firavun (hangi firavun olduğu maalesef bilinmiyor) hemen Sare’yi Harem’e aldırır. Sonra Firavun Ibrahim’in ve Sare’nin tavırlarından şüphelenip İbrahim’i sorguladığında gerçek ortaya çıkar ve Firavun İbrahim ve Sare’yi Mısır’dan kovar….”MISIR’IN  Firavunlar tarihinde 27 Firavun sülalesi geçtiği halde,bizim İslamcılarımız karısı Müslüman olan bir tek Firavundan söz etmektedirler.Ebu Varaka’nın Muhammed’e anlattıkları İslam dinine bu tarzda yansıtılmıştır.Tek Firavun ve 108 Firavun mezarı Pıramit?!KEOPS,KEFREN.MİKERİNOS olarak bilir bizim tarihçilerimiz gari?

        “Tanrı’dan gelen söz üzerine İbrahim ile Sare yasadıkları yer olan Mamre’den ayrılıp Abimelech’in hükümdarlık yaptığı Gerar’a (su anda İsrail’in güneyine düsen bir yerleşim yeri) geçerler. İbrahim burada Sare’nin (veya kendisinin) zarar görmemesi için(!) yine ayni hüllesini, yani Sare’nin kız kardesi olduğu yalanını tekrarlar. Abimelech, Sare’nin güzelliğinden etkilenir ve hemen onunla evlenmek ister. Ama Tanrı, Abimelech’e rüyasında Sare’nin aslında Ibrahim’in karısı olduğunu bildirir?!”Not:Tanrı,neden Firavun’a gerçeği bildirmemiş,Tanrının yaptığı suç ve dahi ayıp değil midir arkadaşlarım?!

 

 

 

i

 

İzleyiciler

Blog Arşivi