4 Mayıs 2011 Çarşamba

375-LEVHİ MAHFUZ VE CİFR.

                                                             
LEVH-i MAHFUZ, CİFR, EBCET HESABI VE HURUFİLİK
Levh-i Mahfuz'da yazılı olduğuna inanılan Tanrısal sırların, Hz. İbrahim’den, Hz. Mu­sa'ya oradan da Hz. Ali'ye, ondan da Said Okur'a geçtiğine inananlar vardır. Hz. Ali gaybı bi­lir; öldürüleceğini, bahçesindeki kazlar bilmesine karşın kendisi bilemez. Sıffın'ı, oğullarının felaketli ölümlerini de bilemez.
Said Okur, Nur Risalelerini yazarken; Mısır'dan, Suudi Arabistan'dan, İngilizlerin ege­men olduğu yörelerden, Kuran’ı Kerim ayetlerinin kendisini haber verdiğine dair mektuplar alır.
Ben, bu konuları, 1957 den bu yana araştırmaktayım. Babilik, Bahaîlikteki Rus ve İngiliz oyunları apaçık ortadadır. Nurculukta da...
           Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN hayatında, ilginç bir sayısal uyum vardır. Bu sayısal uyu­mu, 1975 yılında bir broşür halinde yayımlamıştım.
           Roosevelt, Churchill, Hitler, Mussolini ve Stalin'in doğum tarihlerinden 1944 yılına kadarki hayat safhalarının toplamı da eşittir.
Biz, ATATÜRK’ÜN yaşamındaki bu sayısal uyuma mistik hezeyanlarla ve dört elle sa­rılmıyoruz. ATATÜRK gerçeğinin, böylesine saçmalara sığınmasına gerek duymuyoruz.
   Rooswelt Churchill Stalin Hitler Mussolini


181882
181874
181879
181889
181883
62     62
70     70
70     70
55     55
61     61
191933
191940
191922
191933
191922
11     11          
43      4
22     22
11     11
22     22
383388
38 3388
38 3388
383388
383388

                                                                                             
Roosevelt Churchill, Stalin, Hitler, Mussolini

374-NESEP SORUNU

                                                                
OSMAN TÜRKOĞUZ
İzmir;04 Mayıs 2011.
                            NESEP SORUNU!
         Sayın Bay Recep Beyimiz, buyurmuşlar ki:
         “İş bu Çılgın Kanal açma projesini Dedem Abdülmecit Han buyurmuş ve de halkımız da istemektedir. Ol sebepten bu Kanal açılacaktır! “Ne ka köfte, o ka ekmek!”
         “Bu dünyada da öbür dünyada da babanızın nesebi ile çağırılacaksınız!”Hadis.
         Kuranı Kerim’e göre dört kadınla evlenmekten bazıları muaf mıdır!
         Halkımız neler istemiyor ki? Ekmek ve aş istiyor! Soygunların ve yağmanın önlenmesini istiyor. Meclistekilerin suç dosyalarının bağımsız adaletimize havale edilerek ol kimesnelerin aklandırılmasını istiyor. Karadenizli hemşerileriniz de birer kayıkçık istiyor. Ve halkımız; sizin artık Amerika’ya biran önce evlatlarınızın ve hamilerinizin yanına gitmenizi de çok istiyor.
         Şu Sayın Recep Beyimizin Dedesi Sultan Abdülmecit Han’a bir göz atsak, ne dersiniz?
         Abdülmecit Han,25 Nisan 1823 tarihinde, İkinci Sultan Mahmut’un Gürcü asıllı Bezmi âlem Valide Sultandan doğan oğludur.01 Temmuz 1839 tarihinde,16 yaşından iki ay almış olarak Osmanlı tahtına oturmuştur.25 Haziran 1861 tarihinde de Ihlamur kasrında veremden ölmüştür. Osmanlı tahtında 22 sene kalmıştır. İlk borçlanma onun zamanında olduğu gibi, sarayın ve damatlarının ve kızlarının harcamaları da onun zamanında devlet bütçesini kemirmiştir.

İzleyiciler

Blog Arşivi