1 Temmuz 2013 Pazartesi

1072YASAL SAVUNMA HAKKI!


 


            OSMAN TÜRKOĞUZ

            osmanturkoguz@hotmail.com

             İzmir;01 Temmuz 2013

            Bendeniz bu yazımı Hukukçu geçinen korkaklarımıza ve çıkarcılarımıza ithaf ediyorum!

                                 MEŞRU MÜDAFAA HALİ!

                                   YASAL SAVUNMA!

   Uğranılan bir saldırı karşısında kişinin kendisini korumak için başvurduğu bir korunma yoludur!      

Yasal savunma (nedir ne demek)


  1. Yasada gösterilen biçimde bir kimsenin, kendisine, yakınlarına ya da mallarına karşı yapılmakta olan haksız bir saldırıdan korunmak, dokuncayı önlemek için işlemek zorunda kaldığı eylem ve yapmağa zorlandığı davranış.
  2. (en)Necessary defence, in self defence.
  3. (fr)Légitime défense.  
  4. 5237 sayılı Türk Ceza Kanuna göre,”Meşru savunma ve zorunluluk hâli:

  MADDE 250(1)Gerek kendisine gerekse bir başkasına  ait bir hakka yönelmiş,gerçekleşen,gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı  o andaki hâl  ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

·         (2)Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden  kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile  tehlikenin ağırlılığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.”

Şimdi, bir de anayasamızın vatandaşlarımıza verdiği haklara bakalım: X.kanun önünde eşitlik

     MADDE 10-Herkes, dil, din,ırk

renk, ciniyet,siyasi düşünce,felsefi inanç,din,mezhep  ve benzeri  sebeplerle ayırım gözetilmeksizin  kanun önünde eşittir.

Hiçbir kişiye,aileye,zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idari makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.”

XI. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

MADDE 11-Anayasa hükümleri,yasama,yürütme ve yargı organlarını ,idare makamlarını  ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

Kanunlar anayasaya aykırı olamaz.”

Anayasamızın 10,24,25/26/34’üncü maddeler amir hüküm olarak herkese fikirlerini bireysel olarak ve toplu olarak önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısın bir hak olarak vermiştir.Bunun dışında herkes,Hükümetin her hangi bir icraatını ya da toplumun bir haksızlığını beğenmezse,protesto ve gösteri hakkını kullanır!Bir görevli bu haklarını kullananların karşısına geçip:”Hemen dağılmazsanız zorla dağıtılacaksınız!”Ültimatomunu neye göre çekmektedir?Anayasamıza inanmamaya ve köleliğine göre çekmektedir.Normal giden bir Protesto hakkını dağıtmak için zor kullanarak,göstericileri zora sokarsanız,bu Anayasal hakları elinden alınan herkes YASAL SAVUNMA HAKLARINI tecavüzün şiddetine eşit bir şiddette kullanır!

 

 

 

 

 

1071,ONBAŞI ADOLF HİTLERİ TAKLİT!


             TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


İzmir;29 Haziran 2013

                   “Halk, Delilerden Ne Dâhiler Yaratır!”Osman Türkoğuz.

                   “Dünya üzerindeki her pisliğin üzerindeki örtüyü kaldırırsanız, altından ya bir devlet ya da bir devletli çıkar! Ostüzü.

                   ONBAŞI ADOLF HİTLERİ TAKLİT;

                   ALÇAKÇA BİR PROVOKASYON/KIŞKIRTMA/

                  “Politika yalan sanatıdır. Ne kadar büyük yalan söylersen, inananlar da o kadar çok olur!”Onbaşı Adolf Hitler,Yahudi Kırması,insanlığın baş belası!

         “Sizden olmayanlara her türlü iftirayı atın. Bu bir din harbidir, harb-i hüdatudur. Harpte de  her türlü hilye mubahtır! İmam-Hatipliler, camilerde içki içiyor diyebilirsiniz”Süleyman Hilmi Tunahan, İnanacağımız Esaslar,1967.PS: Tanrımıza ve Mustafa Kemalimize binlerce şükür,Çapulcularımız! İmam-Hatipli değildirler!

         “Tophane camisine sığınan Çapulcular, ayakkabıları ile camiye girerek Bira içmişler ve seks yapmışlardır! Çapulcuların! Camideki içki içme görüntülerinin CD’SİNİ Büyük Elçilere de gösterdik!”Türkiye Cumhuriyetinin Başsavcısı ve Maydanozu!

         Sayın Başsavcımız ve USA askerlerinin de Baş duacısıydılar! Amerika Birleşik Devletleri Irak’a demokrasi getirmek için! Askerlerini botları ve her türlü silahları ile camilere soktuğunda, onların ülkelerine ve ailelerine salimen dönmeleri için Kurana göre dua etmiştiniz!Yani demem şu ki;Hıristiyan istilacı askerlerinin Camilere botlarıyla  girmelerinin İslam dinine göre bir sakıncası yok mudur?Can havliyle camiye sığınanların ayaklarındaki yarım pabuçlar mı dinen sakıncalı!

         “Gayeye varmak için Papaz elbisesi bile giyerim!”Bay R.Teyyip Erdoğan’ın Babaeski konuşması!

         “Politika hayatımda, dini yatırımın en büyük yatırım olduğunu gördüm!”Osman Bölükbaşı.

         “Caminin içinin resmini ve bir de Ezik Bira Şişesinin resmini gösterdiler.”CD gösterisini izleyen Büyük Elçilerden birisi!

         Sayın Bay Recep Teyyip Erdoğan Beyimiz; nedense her beyanınızda imamlıktan geldiğinizi belli ediyorsunuz. Cennette bir erkeğin Zekerine 72 Kadın, Yüz Huri ve Yüz Tüysüz Oğlan bağlayarak orasını genelevine çevirdiğiniz gibi,iftira  bile olsa,

  Fuhuşu sözünü camilerimize sokmamalısınız!

         “Dinin esası yalan söylememektir.Beni boşuna zorlamayınız!Camiye sığınan Gençlerin bira içip,seks yaptıklarını görmedim!”Dolmabahçe,Bezm’i Âlem Valide Sultan Camisi İmamı ve Müezzini Sayın Fuat Yıldırım!Dikkat:Bu imamı öldürebilirler!

“SAYGILAR,


O.TAN


18.44 - Günay'dan Erdoğan'ı kızdıracak Cami açıklaması!


“Eski Kültür ve Turizm Bakanı, AKP İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay Twitter hesabından Dolmabahçe Bezm-i Âlem Valide Sultan Camii'ne sığınan eylemcilerle ilgili; "Can havliyle camiye sığınmış insanların tavrı bu kadar karalama konusu yapılmaz!"Dedi.

İstanbul - Eski Kültür ve Turizm Bakanı, AKP İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay; "Can havliyle camiye sığınmış insanların tavrı bu kadar karalama konusu yapılmaz! Bu tezvirat camiye saygı değil, nifaktır; ayıp ve günahtır!. Kiliseye sığınmış Filistinleri İsrail askerine teslim etmeyenler kadar insanlığımız, Allah korkumuz kalmamışsa vah!"Dedi.Politikada Fırıl,fırıl dönen Bay Ertuğrul

Günay’ın İzmir’den Milletvekilki seçilmesi ve Bay Recep Teyyip Erdoğan Beyimizi, şimdiden sonra, tenkit etmesi beni çok rahatsız ediyor!Bendeniz;1993 senesinde bu din koruyucumuza  büyük Türk ve Türklük düşmanımız

  Bay Recep Teyyip Erdoğan’ın ünlü yemin ve kasemini iletmiştim de! Ostüzü.


         Josef Stalin; İkinci Dünya Savaşında,Kızılordu Polonya topraklarına girdiğinde kendilerine sığınmış olan Yedi Bin/7.000/Polonyalı subayı Katya ormanlarında NKVD ajanlarına öldürtmüş,bunun sorumluluğunu da Adolf Hitlerin üzerine atmıştı.

         Führer/Almanya’nın ruhu ve gururu, Başbuğu/Unvanını alan

 Onbaşı Adolf Hitler; Alman Parlamentosu Rayştagı/Reichstag/ Yapımına 1884’te başlanan 1894 yapımı tamamlanan bir binadır. Bu bina aynı zamanda parlamento binasıdır. Onbaşı Adolf Hitler 17 Şubat 1933’tarihinde bu binayı yaktırarak bunun sorumluluğunu komünistlere yıkar. Yangın  haberini alan Alman Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Dr.Joseps Goebbles,”bizim  çocuklar işi başardı!”Diye sevinç çığlıkları atar.Yangını Adolf Hitlerle birlikte seyreden Hitlerin Gestapo Şefi Rudolf Diels,bağıra,bağıra:

         “İşte komünist kalkışma başladı. Zaman geçirmeksizin her komünist bulunduğu yerde  gebertilecek!”Talimatını verir!Derhal  eski bir Komünist olan akıldan noksan Hollandalı Marinus Van Der Lubb  adlı bir genç ile Bulgaristan’ın Komünist Devriminin önderi Georgi Dimitrof tutuklanır,Leipzig’de üç ay sürecek özel bir mahkeme önüne çıkartılır.Yarı deli olan  Van der Lubb telkin ile ve işkence ile suçlamayı kabul eder ve hemen ölüme mahkûm edilerek kurşuna dizilir.Dimitrof tüm iddiaları çürütür,Müstafi Hava yüzbaşılığından  Mareşalliğe yükseltilen EROİNMAN  Herman Göring’i de sinirden kudurtur ve beraat eder.Bu yangının sonunda ne olduğunu Profesör dr. Papaz Martin Niemöllerin not defterini okuyalım:

         “önce sosyalistleri topladılar, sesimi çıkarmadım;

çünkü ben sosyalist değildim.Sonra sendikacıları topladılar,sesimi çıkarmadım;çünkü ben sendikacı değildim.Sonra Yahudileri topladılar,sesimi çıkarmadım;çünkü ben Yahudi değildim.Sonra beni almaya geldiler,benim için sesini çıkaracak kimse kalmamıştı!”

         Weimar cumhuriyetini yıkan onbaşı Adolf Hitler; ihtiyar Mareşal Hindenburg’un onayı ile Alman demokratik Cumhuriyetini kurmuştu.Üst,üste yapılan genel seçimler sonunda,merkez sağ Partilerin desteği ile 444 milletvekili kazanmıştı.88 milletvekili çıkartan alman sosyal Demokratlarının Rayştag’a girmesini gestapo önlediğinden Onbaşı Adolf Hitler Alman parlamentosunun tüm yetkilerini almıştı.

         İkinci genel seçimde Türkiye Büyük Milletvekilleri Meclisinin ekseriyetine sahip olan Bay Recep Teyyip Erdoğan da Onbaşı Adolf Hitler taktiğini uygulamış,Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bazı subayların Hükümet darbesi yapacağını,

Derhal tahkikata başlanacağını,tahkikat nereye kadar giderse korkmadan oraya kadar gidileceğini,bu davanın Başsavcısının kendisi olduğunu ilan etmiştir.bir gece baskını ile muhalefetten habersiz anayasamızın 145’inci maddesi değiştirilmiş,subaylara Özel adliye mahkemelerinin yolu açılmıştı.Tarihimizde ilk defa Türkiye cumhuriyetinin İmamdan muhavvel bir Başsavcısı oluyordu!

          Bavullar dolusu darbe belgeleri bu iş için görevlendirilen Eski avukat yeni Özel Müddei hususiye yönlendirilmişti.03 Kasın 2003 tarihinde;İstanbul Birinci ordu karargahında icra edilen

Plan Tatbikatı eklemelerle şişirilmişti.Din değiştirerek Haham Yardımcısı olan bir Homoseksüel de İstanbul Emniyet Müdürlüğünde çok önemli bilgiler!Vermişti.Onbaşı Adolf hitlerin Gestaposunun yaptığını Recep Teyyip beyimizin Polisleri üslenmişti.Profesör Dr. Martin Niemöllerin anlattığı aynen ülkemizde de uygulanmış,en sonunda da genelkurmay başkanı Orgeneral İlker başbuğ terör örgütü kurma suçundan tutuklanmıştı.Onbaşı Adolf Hitler de;Alman Ordusunun en sevilen iki generalini güpegündüz eşleri ile birlikte öldürtmüştü.Alman Genelkurmay Başkanınızla isim benzerliği bulunan Homoseksüel 

Emekli bir  Yarbayı tutuklatarak, Genelkurmay, Başkanını Homoseksüellikle suçlayarak emekliye şevketmiş;sonra da ol Yarbayı öldürtmüştü.BAŞSAVCIMIZ! Recep Teyyip Erdoğan kendisine karşı çıkacakların bittiğinin hesabını yanlış yapmıştı: Mustafa Kemal’in Türkiye Cumhuriyetini neden Türk Gençliğine emanet ettiğini anlayamamıştı. Kuzey Afrika’da Cumbur cemaat gezideyken Türk Gençliği ayağa kalkmıştı.

         Führer Unvanını da alan Onbaşı Adolf Hitlerin kendisini göstermesi lâzımdı. İngiltere’nin aptal başbakanı Nevil Chanberlaynı Münih’te kandırarak Çekoslovakya’yı derhal işgal etmişti.

         Polonya ile de Danzig/Gdans/koridoru ihtilafı çıkartmış; Polonya’ya saldırmasını haklı göstermek için i de bir mizansen yaratmıştı. Bunu Nazi İmparatorluğu adlı eserin 810’uncu sahifesinden aynen almak istiyorum:

         “(,Naujocks 20 Kasım 1945’te,Nuremberk’te imzaladığı yeminli  ifadesinde aynen şöyle anlatıyor:” S.d.Şefi Heydrich,10 Ağustos 1939’da ya da o günlerde,Polonya sınırı yakınlarında Gleiwityz yakınlarında bulunan Alman radyo istasyonuna karşı bir hücum düzenlememi ve bu hücumu ,Polonyalılar yapmış gibi  göstermemi şahsen bana emretti.Heydrch ayrıca şunu da söyledi:”gerek yabancı basın ve gerekse Alman  propagandası için hücumun Polonyalılar tarafından yapıldığını isbat edecek pratik tanıtlar bulunmalıdır!

         Benim verdiğim talimat,radyo istasyonunu ele geçirmek ve istasyonu,emrime verilecek Polonya dili bilen bir Almanın radyoda konuşacağı süre Kadar elde tutmaktı.Heydrich bana,Almanlarla Polonyalıların artık çatışma zamanının  geldiği,radyoda yapılacak bir konuşma sırasında söylenmelidir dedi…Heydrich,aynı zamanda,Almanya’nın birkaç güne kadar Polonya üzerine yürüyeceğini sandığını da söyledi.Gleiwitz’e gittim ve orada Ondört gün bekledim..,23 Ağustosla 31 Ağustos arasında,o sırada Oppeln yakınlarında bulunan Gestapo şefi Heinrich Müller’i görmeye gittim.  Müller,benim yanımda Mehlhorn adlı birisi ile başka sınır olayına ait planları konuşuyordu.bu olayda Polonya askerleri  alman askerlerine hücum etmiş gibi gösterilecekti…Müller,elinde 12/13 mahkûm bulunduğunu  söyledi

Bunlara Polonya asker elbisesi giydirilecek,hücum ederken öldürülmüşler gibi gösterilmek üzere ,önceden olay yerinde öldürüleceklerdi,bunu sağlamak üzere Heydrich’in kullandığı bir doktor mahkumlara ölüm enjeksiyonu yapacaktı.Aynı zamanda vücutlarında mermi yaraları da açılacaktı. Olaydan sonra basın ve başka kimseler olay yerine getirilecek,ölüler gösterilecekti..Mueller,bu mahkûmlardan birini Gleiwitz harek3atında kullanılmak üzere bana verilmesi için Heydrich’ten emir aldığını söyledi.bu mahkûmlar için kullandığı şifre”Konserveler” idi.

S.D.DE Heydrich’ten sonra gelen S.s.Oberführer Dr.Mehlhors Schellenberg,(The Labyrinth. s.48-50) hatıralarında, Meylhorn’un 20Ağustosta Gleiwitz’e hücum tertibinin başına getirildiğini, ancak hasta taklidi yaparak bu işten kurtulduğunu kendisine anlattığını söyler. Meylhorn’un  midesi yıllar geçtikçe kuvvetlenmiş olacak ki sonradan savaş yıllarında,Polonya’da Gestapo terörünü yürütenlerin başına geçti.Himmler,Heydrich ve Muller,Hitlerin emriyle Almanya’nın Polonya’ya hücumunu haklı göstermek için “konserveler”’i nasıl  

kullanacaklarını düşünürlerken ,Führer de,daha büyük bir savaş ihtimaline karşı silahlı kuvvetlerini yaymak üzere ilk kesin harekete geçti.19 ağustos’ta –o gün de önemli günlerden biridir-Alman Donanmasına denize açılma emri verildi.Yirmi bir denizaltı,İngiltere adalarının Kuzey ve Kuzey doğusundaki

mevzilerine  geçecek, cep kruvazörü Graf Spee Brezilya kıyılarına gidecek,kardeş gemi Deutschland Kuzey Atlantik Denizindeki İngiliz yollarını kesecek bir durum alacaktı.”İngiltere’ye karşı muhtemel bir harekete geçmek için savaş gemilerine verilecek emrin tarihi önemliydi.Çünkü Sovyet hükümeti,Berlin’in birbiri ardına yaptığı müracaatlarla geçen bir haftanın sonunda,istediği cevabı vermişti.Denizaltılar 19 ve 23 Ağustos’ta,

 Graf Spee 21 Ağustos’ta, Deutschland 24 ağustos’ta denize açılmıştı”   

         BAŞSAVCIMIZ Sayın Recep Teyyip Erdoğan Onbaşı Adolf Hitleri taklit etmektedir.

         1-Önce Siyasi Parti ele geçirilmiştir,

         2-kendisine bağlı polis örgütü kurulmuştur,

         3-Silahlı kuvvetlerin itibarı kırılmıştır,

         4-Özel polis birliklerine Mareşalleri ve Orgeneralleri bile yakalama yetkisi verilmiştir, Parlamenterler ele geçirilmişti.Norveç’in istilasında hatalı bulduğu Genelkurmay Başkanı orgeneral Halder’in rütbesini Onbaşılığa indirerek kendisini de doğuya Rus  cephesine sürgün etmişti!

         5-Özel Mahkemeler kurulmuştur,

         6-Yaygın iftira ve karalama kampanyası yoğun olarak işletilmiştir,

         7-İmzasız ihbarlar hukuki delil sayılmıştır,

         8-İNSAN HARALARI KURARAK ALENEN İNSANLARI ÇİFTLEŞTİRDİ.Bizimkisi de Her aileye Üç çocuk emri verdi

9-Bizimkisi, Türkiye 25 eyalete bölünsün,merkezin bazı yetkileri eyaletlere verilsin buyurdu!’Biz bu numarayı yutmayız Sayın Başsavcımız;Anayasa bu önerinizi genel seçimden önce maddelerine alırsa siz sittin sene seçilirsiniz!Bu yol bölünme ve parçalanma yoludur.Bağımsızlığa gider,bağımsızlığa gideceklerin oyları da Türklere verilecek eyaletin oyundan çok olur!Tam ütopik düşünce!Yemezler!

         10--Her iki liderde “Aktive Narsizm”hastalığını göstermektedir. Psikolog Counter Aktive Narsizmin oluşumunu ve sonuçlarını incelemiştir:

         “Eziklik ve aşağılanmayla dürtüklemen bir kişilik yenilirse intihar eder!”

         11--Kendilerini göstermek,insanları ve inançları kullanmak tutkusundadırlar.Rahmetli Giardano Bruno,16 Şubat 1600’de Din adamlarınca yakılmıştır.”Tanrı kendi iradesini hâkim kılmak için iyi insanları kullanır.kötü insanlar da kendi iradelerini hâkim kılmak için tanrıyı kullanırlar!”demişti.Bayan demine Erdoğan Bay recep Teyyip Erdoğan için:”Tanrıya inanır ama güvenmez!”Demişti.

         12-ONBAŞI Adolf Hitler:”Ben dünyaya insanları güçlü yapmak için gelmedim. Onların güçsüzlerini kullanmak için geldim!”Demişti.

         Mustafa Kemal Atatürk, insanları özellikle de Kadınları ve ulusunu güçlü yapmak için dünyaya gelmişti!

         13-Onbaşı Adolf Hitler; Alman ırkından değildi.Ünlü Rokefeller ailesinden bir Yahudi’nin piçi olarak dünyaya gelmiş,çok sefalet çekmişti.Yahudiler lüks içinde yaşarlarken,onlar yüzünden alman kimliğinde yükselme olanağı da bulamamıştı.Almanlara da bu nedenle diş bilemekteydi.Almanya’da iktidarı eline aldığında her iki ulustan da intikamını alma olanağı buldu.Yahudileri gaz odalarında öldürttü.Almanya’yı da TÜM DÜNYAYA KARŞISINA ALARAK EZDİRTTİ.Almanya yenildiğinde de“Aykre”planını devreye sokarak tüm Alman halkının intihar etmesini emretti.Bizim Başsavcımız da Cumhuriyet Döneminde hor görüldüğüne inandığı imam-Hatipten ve başka bir unsurdan geldiği için,Türkiye cumhuriyetine ,Türk ve Türklüğe düşman kesildi.Üniter yapımızı bozma eylemine yöneldi.Nesebi için,Şimdi Esir kampında tutulan Sayın Ergün Poyraz’ın “Takunyalı Führer!”adlı eserinin 28’inci sahifesine bakılabilir.

         12-Başkanlık masalı ile Başbuğ(Führer) olmakla Onbaşı Adolf Hitlere eşit bir güce erişmek sevdasındadır!

         Tüm diktatör eğilimlilerde “Aktive Narsizimin” yanı sıra kan karışıklığı vardır.Daha ne yazayım Sayın Gezi Parkı sakinlerimiz!

 

        

 

        


 

İzleyiciler

Blog Arşivi