11 Aralık 2010 Cumartesi

212-HİLKAT (YARATILIŞ) TEORİSİ VE EVRİM (EVRİMLEŞME) OLGUSU

         OSMAN TÜRKOĞUZ
         osmanturkoguz@hotmail.com
         İzmir; 11 Arsalık 2010.
        
HİLKAT(YARADILIŞ)TEORİSİ
VE
EVRİM (EVRİMLEŞME)OLGUSU.

“Bizim, devlet yönetiminde takip ettiğimiz prensipler, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutulmamalıdır. Biz; ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.” Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

         İnsanların 22 çift kromozomu, x ve y eşey kromozomları ile birlikte 23 çift kromozomu olduğu; DNA ve RNA ve dahi GEN faktörleri 1950 yılından sonra geniş kapsamlı olarak çözümlendi. Buralardan söz etmeyeceğim.
         Konak subay orduevine indiğimde, her devreden komutanlarım beni soru yağmuruna tutmaktadırlar. Bu duruma içerlediğini gözlemlediğim bir devre arkadaşım; elinde bir kitapla gelerek:
       

211-SAYIN KOMUTANIM DEMİRAL

            OSMAN TÜRKOĞUZ
            osmanturkoguz@hotmail.com
            İzmir; 10 Aralık 2010.
                       
                                   SAYIN KOMUTANIM DEMİRAL;

                        Ukalalık olmasın, affınıza sığınarak,
TANRI, YERYÜZÜNDE İRADESİNİ EGEMEN KILMAK İÇİN, İYİ İNSANLARI KULLANIR. KÖTÜ İNSANLAR DA KENDİ İRADELERİNİ HÂKİM KILMAK İÇİN TANRI’YI KULLANIRLAR.” 16 ŞUBAT 1600’DE ROMA’DA, Tanrı adına papazlarca YAKILAN BÜYÜK BİLGİN PAPAZ GİARDANO BRÜNO.
“Korku; batıl inançlarımızın temel kaynağıdır. Korkuyu fethetmek, Bilgeliğin başlangıcıdır.” Berdran Russell.
“Akılsızca bir şeyi milyonlarca kişi söylese de, o şey yine akılsızcadır.” Berdran Russell.

İzleyiciler

Blog Arşivi