29 Haziran 2013 Cumartesi

1068/HİLAFET ORDUSU YA DA BOŞUNA İHANET!


 


         OSMAN TÜRKOĞUZ

         osmanturkoguz@hotmail.com

             İzmir;29 Haziran 2013

                           
        HİLAFET ORDUSU VE BOŞUNA İHANET!

Anadolu’da kurulan Kuvvayı Milliyeye karşı; İngiliz altınları ve silahları ile teçhiz edilen bir ihanet ordusunun adıdır: bu İhanet ordusuna Kuvvayı İnzibatiye de denilirdi. Bu Ordunun başına; İzmit Limanında demirli Yavuz Zırhlısında karargah kuran;Ünlü Benli Belkıs’ın babası,Süleyman  Şefik Paşa getirilmişti.20 Nisan 1920 tarihinde kurulmuş olan bu ihanet ordusu,İzmit,Adapazarı,Düzce ve Bolu ayaklanmalarında etkili olmuş,At cambazlığından Jandarma komutanlığına ve sonra da Paşalığı yükseltilen Çerkez Anzavur Ahmet çetesi de bu orduya katılmıştı.Subaylarının maaşları 150/250 ,Eratının maaşları da 15/25 Altın lira olan bu ihanet ordusu, yalınayak ve maaş alamayan Ulusal Güçlerimiz tarafından dağıtılmıştı.Bu nedenle de bu ihanet ordusu 20 Haziran 1920 tarihinde lağvedilmişti.Personelinin  bir kısmı esir edilmiş,bir kısmı silahları ile Kuvvayı Milliyeye katılmış,en hainleri de İstanbul’a kaçmıştı.

Şimdi de öğreniyoruz ki; Protestocu Türk Halkına her türlü zulüm ve işkenceyi lâyık gören ; Başsavcımız Sayın Recep Teyyip Erdoğan’a bağlı  Militan polislerin sayıları 250.000 ‘e çıkartılacağı gibi; Biber gazı,tazyikli su ve gaz fişeği ile Anayasal hakkını kullananları,yaralayan ve öldürenlere de 1000/5000TL.İkramiye verilecekmiş!Denenmişi yeniden denemek Akıllı insanların ve devlet adamların işi olmaması gerek!                                                    Yalınız ihaneti gelecek nesillerimize taşıyabilmek amacıyla bir önerim var:Anayasal haklarını kullanan Protestocu Çapulcularımıza!

        Saf nizamında saldıran Militanlara, üzerinde kurukafa işlemeli Gümüş madalya; Tazyikli suyla, Biber gazı, Cop ve tekme onları yaralayan,sakat bırakan ve hâtâ öldüren Militanlarımıza da üzerinde kurukafa resimli Altın madalya verilmelidir!

1067/ATMAYINIZ İRECEP TEYYİP PAŞAMIZ1


                   TC

         OSMAN TÜRKOĞUZ

         TC.osmanturkoguz@hotmail.com

             İzmir;29 Haziran 2013


                   ATMAYINIZ İRECEP TEYYİP PAŞAMIZ!

İngilizlerin çıkartmış olduğu 31 Mart 1909 olaylarında; Vatan haini Gericilerin toplanarak Türk Askerine silahla karşı koyduğu Topçu Kışlasını yeniden yaptırtma kaprisiniz sizleri,Militanlarınızı ve Ülkemizi ne hallere soktuğunu artık görmelisiniz!Hâlâ bir Kabadayı edası ile:

         “Taksimdeki Gezi yeri için Mahkeme nasıl karar verirse versin; Referanduma götüreceğim!”Diyorsunuz! Öncelikle Referandum ile Plebisit arasındaki ince farkı görmelisiniz! Saniyen, Mahkemenin vereceği kararı Halk oyuna götüremezsiniz!Neden mi götüremezsiniz?Mahkeme kararları, UÇAĞINIZA DOLDURARAK GEZİYE GÖTÜRDÜĞÜNÜZ YALAKALARINIZDAN DEĞİL DE ONDAN.Anayasamızın %92,07 halk oyu ile onaylanan Anayasamızın 138’inci maddesinin varlığını hiç duydunuz mu!beraberce okuyalım:

                            ÜÇÜNCÜ BÖLÜM”

                                       YARGI

         “1-Genel hükümler

         A.Mahkemelerin bağımsızlığı

         MADDE 138-“Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar,Anayasaya,kanuna  ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.

         Hiçbir organ, makam,merci, veya kişi,yargı yetkisin in kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez,genelge gönderemez;tavsiye ve telkinde bulunamaz.

         Görülmekte olan bir dava hakkındaYasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

         Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır;bu organlar ve idare,mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez”.

         Büyük ustalığınızı kullanarak, Ulusal İrade ile oluşmuş bir anayasa hükmünü yok sayamazsınız!Bizim bahçemizdeki kargaları bile güldürmekten vazgeçmelisiniz!

 

        

        

                  

 

İzleyiciler

Blog Arşivi