29 Haziran 2013 Cumartesi

1067/ATMAYINIZ İRECEP TEYYİP PAŞAMIZ1


                   TC

         OSMAN TÜRKOĞUZ

         TC.osmanturkoguz@hotmail.com

             İzmir;29 Haziran 2013


                   ATMAYINIZ İRECEP TEYYİP PAŞAMIZ!

İngilizlerin çıkartmış olduğu 31 Mart 1909 olaylarında; Vatan haini Gericilerin toplanarak Türk Askerine silahla karşı koyduğu Topçu Kışlasını yeniden yaptırtma kaprisiniz sizleri,Militanlarınızı ve Ülkemizi ne hallere soktuğunu artık görmelisiniz!Hâlâ bir Kabadayı edası ile:

         “Taksimdeki Gezi yeri için Mahkeme nasıl karar verirse versin; Referanduma götüreceğim!”Diyorsunuz! Öncelikle Referandum ile Plebisit arasındaki ince farkı görmelisiniz! Saniyen, Mahkemenin vereceği kararı Halk oyuna götüremezsiniz!Neden mi götüremezsiniz?Mahkeme kararları, UÇAĞINIZA DOLDURARAK GEZİYE GÖTÜRDÜĞÜNÜZ YALAKALARINIZDAN DEĞİL DE ONDAN.Anayasamızın %92,07 halk oyu ile onaylanan Anayasamızın 138’inci maddesinin varlığını hiç duydunuz mu!beraberce okuyalım:

                            ÜÇÜNCÜ BÖLÜM”

                                       YARGI

         “1-Genel hükümler

         A.Mahkemelerin bağımsızlığı

         MADDE 138-“Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar,Anayasaya,kanuna  ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.

         Hiçbir organ, makam,merci, veya kişi,yargı yetkisin in kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez,genelge gönderemez;tavsiye ve telkinde bulunamaz.

         Görülmekte olan bir dava hakkındaYasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

         Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır;bu organlar ve idare,mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez”.

         Büyük ustalığınızı kullanarak, Ulusal İrade ile oluşmuş bir anayasa hükmünü yok sayamazsınız!Bizim bahçemizdeki kargaları bile güldürmekten vazgeçmelisiniz!

 

        

        

                  

 

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi