28 Ağustos 2010 Cumartesi

183- FİLİZ NURULLAH'LARIMIZ!
            OSMAN TÜRKOĞUZ
            osmanturkoguz@hotmail.com
            Çeşmealtı;28Ağustos2010.

                                   
FİLİZ NURULLAH’LARIMIZ!

“Ben, her güreşte; arkamda Türk Milletinin bulunduğunu ve MİLLET ŞEREFİNİ DÜŞÜNÜRÜM!” Kurtdereli Mehmet Pehlivan.
“Saygıdeğer Büyük Milletvekilleri Meclisi Üyelerimiz; sizler, Sayın RTE’NİN her kanun teklifinin kanunlaşması yönünde, parmaklarınızı kaldırdığınızda; (9.000)TL. Aylığınızı, (5400)TL.
Emekli aylığınızı, (634) adet suç dosyanızı ve dahi Velinimetinizi düşünürsünüz!” Ostüzü.

            Ondokuzuncu asrın sonunda ve Yirminci asrın başlarında yaşamış ünlü pehlivanlarımız vardır. Koca Yusuf; Adalı Halil, Alico, Katrancı Mehmet, Filiz Nurullah, Kızılcıklı Yusuf, Kara Ahmet ve KURTDERELİ MEHMET PEHLİVAN.
Kara Ahmet’in Paris’te güreşlerini seyreden bir Fransız bakanın kızı o’nun ile evlenerek İstanbul’a gelmişti.                                                                       Asıl adı Ali Nurullah Hasan olan; boyunun büyüklüğünden dolayı, Filiz Nurullah adını alan; 1870 tarihinde, Karaali- Şumnu’da doğup, 1912 tarihinde, İstanbul’da ölen, 175 kilo ağırlığında ve 2.18 metre boyundaki pehlivanımızla, KURTDERELİ MEHMET PEHLİVANIMIZDAN söz edeceğim.
            Filiz Nurullah dünya güreş tarihinin en güçlü pehlivanlarından birisidir. 16 yaşında kispet giymiş, 22 yaşında da meydanlara çıkmıştır. Çok pehlivanların sırtlarını minderlere yapıştırmıştır.
            Rivayet edilir ki; yenilmezliğiyle ünlü Hint Kaplanı Gulam Rüstem ile güreşinde araya altınlar girdiğinden yenilmiştir.
            Seyircilerin galeyanı üzerine, sahneye çıkarak, yenilmesi için kendisine verilen altınları göstermiştir!
            Yaşının geçmiş olmasına karşın, durum öğrenen Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Gulam Rüstem ile güreşi kabul etmiştir. İki saat güreşten sonra; Gulam Rüstemi sol omuzu üzerine mindere fırlatan KURTDERELİ O’NUN sol kolunun kırılmasına neden olmuştur.
İleri bir tarihte; tekrar güreşmeyi kabul eden Gulam Rüstem, sessizce Hindistan’a kaçmıştı.
Kurtdereli Mehmet Pehlivan, 1864 tarihinde, Bulgaristan’da Razgrad’da doğmuş; 1877–1878 Osmanlı Rus Savaşı nedeniyle de Balıkesir’e göç ederek, Kurtderesi köyüne yerleşmiştir ve 1939 tarihinde de Balıkesir’de ölmüştür.
19 yaşındayken, boyu 1.89 metreye, ağırlığı da 123 Kiloya ulaşmıştı. Bulgaristan’ın Tırnova ili, Selvi ilçesi Bukurova köyündendir.
            Rahmetli Cennetmekân Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın, yazımın başına almış olduğum sözü üzerine Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal O’NA bir mektup yazmıştır:
            “Kurtdereli Mehmet Pehlivan;”
            “Seni, Cihanda ün almış bir Türk Pehlivanı tanıdım. Parlak muvaffakiyetlerinin sırrını şu sözlerle izah ettiğini de öğrendim:
            “Ben, her güreşte arkamda Türk Milletinim bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm.”
            Ben, dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü Türk Sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Bunla senden ve sözlerinden ne kadar çok memnun olduğumu anlarsın.” Gazi Mustafa Kemal, 12 Kasım 1931, Salı.
            Ayrıca; Ankara İş Bankası Müdürlüğüne de bir yazı gönderilmiştir. Yazının altındaki imza da Gazi Mustafa Kemal’e aittir:
            “İş Bankası Müdürlüğüne,
                                               Ankara.”
            “Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a (1000) Lira veriniz. Bu para, Birinci Kanun aylığımdan faiziyle kesilecektir Efendim. Mustafa Kemal.”
            Sayın Milletvekillerimiz; ülkemizde yapılmakta olan hukuk ve ETİK dışı işlemler sizlerin eseridir. Arkanızda, yukarıda sözünü etmiş olduğum olanaklarınızdan başka ne vardır? Çıkar mı? Korku mu? Şahsi emellerinizin müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhidi mi? Bir de sizden dinlesek diyorum. Nasıl olsa, bunların hesapları sorulacaktır Efendilerimiz!
Çeklerinizi bari gösterebilseydiniz!

İzleyiciler

Blog Arşivi