21 Şubat 2015 Cumartesi

2006/YİNE YANILDINIZ RECEP BEY!             TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İZMİR;22 Şubat 2015.

                   YİNE YANLIŞ SAYIN RECEP BEY!?

         “Başkanlık sistemi liderlik sistemidir.Bizim kadim geleneğimiz Başkanlık sistemidir!?Başkanlık Sevdalımız Bay Recep Beyimiz?!

         BİZİM KADİM GELENEĞİMİDİR!”Bu cümleye takıldım ve kalakaldım!”Bizim!”Türk’ü ve Türklüğü inkâr ettiğine göre;hangi ulusun kadim tarihi  olabilir?! Kadim=”Başlangıcını bilen olmaya!”Mecelle/Mecelle’i Ahkâm’ı Adliye/Osmanlının Karman-Çorman Medeni Kanunu. Sayın Başkanlık Sevdalımız, bu beyanı ile Türk tarihini ve Orhon Yazıtlarını da bilmediğini ortaya koymuştur. Bilge Tonyukuk,Bilge kağanın Başveziridir ve her Türk devletinde olduğu gibi  en büyük karar organı Kamutay da  vardır!?Kararnameler Kağanın ve Eşinin ortak imzaları ile yayınlanır.Büyük Türk Hükümdarı Temur/Aksak Timur/Kamutayının kararı ile Osmanlıya savaş açmıştır.

         TEK ADAM=ONBAŞI ADOLF HİTLER VE

             JOZEF STALİN=RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ULUSLARININ DA

                       SONU YIKINTI VE HÜSRAN!

ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞIMIZDA, Mustafa Kemal’in yapmış olduğu ilk iş, tüm karşı çıkmalara ve itirazlara karşın TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’Nİ KURMAK OLMUŞTUR.”Paşam, siz bu Meclisle bu savaşı kazanamazsınız!”Deyenlere de:”Hayır, ben bu Meclisle bu savaşı kazanacağım!”Yanıtını vermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bu inancın ve mantığın eseri olarak Türkiye Cumhuriyetini yaratmıştır. Bay Erdoğan’dan nefret etmemizin nedeni de tek adam, tek erk dayatması yüzündendir. Bay Kemal Dersimli,”ikinci bir adaya izin vermem!”Buyurmaktadır.20 milletvekili yeni bir aday gösterirse onları Recep vari tutuklatacak mıdır? Ne demek” izin vermem!”Onbaşı Adolf Hitler misin Sayın Bayım?

Ortaasyayı gezen Arap Gezginlerini okumayanlara sözüm yok! Bir Oğuz aşiretinde, Kamutay toplanarak aşireti ilgilendiren bir konuda oybirliği ile karar almışlar. Akşam aşiretin sürülerini gütmekten dönen Çobana da ol kararı tefhim ettiklerinde Ol Çoban ayağa fırlayarak:”Beni adam yerine koyarak, aşiretin sürüsünü bana emanet ettiniz. Şimdi de adamdan saymayarak bensiz Kamutayı toplayarak karar aldınız. Bu eyleminizi ve noksan olarak topladığınız Kamutayın kararını da kabul etmiyorum!”Der. Kamutayın eski kararı iptal edilerek, KAMUTAY ÇOBANIN DA İŞTİRAKI İLE YENİDEN TOPLANARAK TARTIŞMAYA AÇILIR VE YENİ KARAR ALINIR!

Bu durumu gören Arap gezgin şaşırır ve: Türklerde Çobanın bile aşiret Beyi gibi söz hakkı vardır!”Der. Y-CHP Başkanı Kemal Beyimiz bu Arap gezginin durumuna düştüğünün farkında bile değildir.

1865 yılında, Güneyli bir Deli Aktör tarafından TİYATRODA TABANCA İLE VURULARAK ÖLDÜRÜLEN Abraham Linkolyn, ÇOK RENKLİ BİR KİŞİLİĞE SAHİPTİ. Amerika Başkanlık sisteminde, Bakanlar Başkanın sekreteri durumundadır. İç Savaş sırasında, çok önemli bir konu tartışmaya açılır. Yedi bakan Olumsuz olarak HAYIR! Oyu verir. Başkan EVET! Olumlu oyu verir ve Yazmana:”Yaz Beyim, Hayırlar Yedi, Evetler Bir. Evetler kazanmıştır!”USA, BU ÖRNEKLE BAY EKMELETTİNİ EMRETMİŞ OLAMAZ MI? Ekmelettin Beye değil de, Ekmelettin Beyin seçilme yöntemine şiddetle ve nefretle karşıyım.”

“Nizamülmülk, 21 Zilkade 408/10 Nisan 1018 yılında İran'ın, Horasan'da Tus şehrinde doğmuştur. Bu dönemde bu şehir Gazne Devleti idaresinde bulunmaktaydı. İlk devlet görevini Gazneliler sultanları için yapmıştır. Devlet işleriyle ilk olarak Gazne Devleti'nin Horasan valisinin yanında çalışarak başlayıp 1059'da Gazneliler Horasan valisi olmuştur. 1063'den itibaren Selçuklular devletinde Alparslan'ın Belh valisinin yanında devam etti. 1064 yılında Büyük Selçuklu Devleti'ne vezir olarak atandı. Alp Arslan (hüküm süresi 1063-1072) ve Melikşah (hüküm süresi 1072-1092) hükümdarlık dönemlerinde bu önemli vezirlik görevinde bulunmuştur. Memleketin nizamlarının kurucusu anlamında olan Nizamülmülk ismi Abbasi Halifesi Kâim bi Emrillah tarafından verildi. 1092 yılında bir derviş tarafından öldürülmüştür.”

         1877/1878 Osmanlı-Rus Savaşında, İkinci Abdülhamit, Yıldız sarayından telgrafla savaşı yönettiği için Çarlık Rus ordusu Yeşilköy’e kadar gelmiş, Başkomutanları da Beylerbeyi sarayı iskelesine çarın filamanını diktirtmiştir. Rus topçusu Tuna nehrindeki en yeni Osmanlı savaş gemisine ateş açtığında, sahile bir filika ile indirilen bir Osmanlı subayı, en yakın telgraf merkezinden saraya telgraf çekerek ateş etme izni istemeye gönderilmiş, ol subay sahile çıkmadan isabet alan savaş gemisi de içindekilerle beraber tuna nehrine gömülmüştür. Muharrem Kararnamesi ile Osmanlı Devleti iflasını ilan etmişti.1881.Osmanlı Devletinin en önemli gelir kaynaklarına Düyun’u Umumiye el koymuştu. İstanbul gümrüğünün bir haftalık geliri olan Onyedibin altın, Yıldız sarayının masrafları için kullanılmaktaydı. Sarayda, her gün 300/Üç yüz/horoz kesilirdi; bu horozların billurlarından/taşaklarından/Padişah’ı Zişan için Özel yemek yapılırdı. Bunu fasulye yemeği sanan İkinci Wilhelm, Mengenli Aşçı Hakkı Efendiyi sarayına alarak bu yemeği kendisi için yapmasını istediğin de şu yanıtı almıştı:”Senin gücün bu yemeğin yapılmasına yetmez, Senin sarayında günde üç horoz kesilmekteymiş! Bunlardan altı Billur çıkar. Benim padişahımın sarayında günde Üçyüz horoz kesilir, bunlardan çıkan altı yüz horoz taşağı ile senin iri fasulye sandığın o yemek yapılır!”Sayın Tayyip Beyimiz, Senin ne istediğini biz çok iyi biliyoruz. Bir kere içtiğin  tüm yeminlerden döndün,”YEMİNİNDEN DÖNMEK CEHENNEME DİREK!”Bu atasözümüzü unutma.!

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

İzleyiciler

Blog Arşivi