14 Haziran 2013 Cuma

1058/SAYIN R.TEYYİP SİZ ÇOK MU ZEKİSİNİZ!


            TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


İzmir;13 Haziran 2013

                   SAYIN BAY R.TEYYİP SİZ ÇOK MU ZEKİSİNİZ!

Kavun ve kabak şeçer gibi seçilerek Sayın Recep Teyyip huzuru âlileri önünde diz çöken aracılara Referandum önerisi emredilmiş. Sonra da Bay R.Teyyip Beyimiz”Pilebisit te olur”Buyurmuş!Öyle ya,ona göre ve onun akildanelerine göre Halkın hafızası üç günlüktür.İdare mahkemesinin kararından da kimesnenin haberi bile yoktur.Haberi olsa ne yazar,üç günde unutulur!Anayasamızın 138’inci maddesi ne der!Bay Recep Teyyip’i Anayasa bağlamaz!Çünkü onlar için Türkiye Cumhuriyeti Darülharp bölgesidir.Anayasamıza ve Cumhuriyetimizin yasalarına uymayanlara da sonunda hiç kimse ağlamaz.

                             YARGI

1.GENEL HÜKÜMLER

A.MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI

MADDE 138-“Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar;Anayasaya,kanun ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ,makam,  kişi,yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez;genelge gönderemez;tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava

 hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz,görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare,mahkeme kararlarına uymak zorundadır,bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geçiktiremez.”

         RODRİK AS-TUS DU COEUR!

 

 

 

İzleyiciler

Blog Arşivi