13 Ekim 2013 Pazar

1157/VATAN HAİNLERİMİZE SERENAT!


 

 

              TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İZMİR;14 Ekim 2013

 

                           VATANDAŞ: “ANDIMIZ NEDEN KALKTI?”

                  BAKAN: “İÇİNDE YANLIŞ ŞEYLER VAR” SÖZCÜ

                                      “TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İÇİNDE YANLIŞ ŞEYLER OLARAK; TÜRK, TÜRKLÜK, ATATÜRK VE ÇAĞDAŞLIK DÜŞMANLARIMIZ VAR: SİZLER VARSINIZ! Osman Türkoğuz.

         “Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati yazıcı Trakya turuna çıkarak ilk durak olarak Tekirdağ’ın ilçesi Çerkez köyü seçmişler. İçki yasağını koymadıklarını düzenleme yaptıklarını söyleyen Bakan Yazıcı bir gözlükçü  dükkânına girdiğinde, dükkân sahibi Sayın Aşkın Avşar:”Andımızı neden kaldırdınız?”Diye sorduğunda:Şu utanç verici yanıtı almıştır:

         “Okuduğunuzun anlamını bilmiyordunuz. Kürt,Laz, Çerkez olur”Varlığım Türk varlığına armağan olsun”diyor.Niye olsun?Adam Çerkezse niye öyle desin ki?İnsanlığa armağan olsun demek gerekir.İçinde yanlış şeyler var.Ayıklamaya kalksan olmaz.en doğrusu kaldırmaktı!”Dedi.Şaban Kardeş DHA.

         Bu haberde; Sayın vatandaşımız Aşkın Avşar’ın sorusunda ve Bakanın yanıtında, Çerkez köyün seçilmesinde bir mizansen kokusu var gibi ama İhanetin beslemiş olduğu cehalete bakınız:AVŞAR,bir Türk boyunun adıdır.OĞUZ’UN 24 boyunun arasında Türk adlı bir boy yoktur.Türk,OĞUZ Boylarımızın ortak sıfatıdır.Mareşal Gazi Mustafa Kemal,Anadolu kıyamını çok güzel tanımlamıştır:

         “ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞINI YAPAN TÜRKİYE HALKINA TÜRK MİLLETİ DENİR!”

         Büyük denizcimiz Miralay Hüseyin Rauf Orbay, Çerkez asıllıdır. Kimin onurunu yüceltmek ve yükseltmek için savaşmıştır? Türkün. Kimin Kahraman Albayıdır?Türk ulusunun. Sakarya meydan Muharebesinde aslanlar gibi savaşan ve en yaşlı fırka Komutanımız olan Yusuf İzzet Paşa da Çerkez asıllıdır. Kimin emrinde ölümüne savaşmıştır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Türk Başkomutanı Mustafa Kemalin.

         Mirliva Mustafa Kemal Paşa neden Karadeniz kıyısındaki bir şehrimizden Anadoluya girmiştir? Laz diye bölmek için uğraştığınız Karadeniz Uşakları kimin ve neyin için Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordularının içinde düşmanlarımıza karşı savaşmış ve ölmüştürler.Bu yazım da uzamasın diyerek Ulusal Kurtuluş Savaşında vermiş olduğumuz şehitlerimizi doğum yerlerine göre verebilecek bilgideyim.Sayın Vatan haini bölücülerimiz,Çanakkale şehitliklerini hiç olmazsa televizyondan seyrediniz de şehit mezar taşlarındaki şehitlerimizin adlarını ve memleketlerini öğreniniz.Şehitliğimizin adı da TÜRK ŞEHİTLİĞİDİR!Gözlerinizi muayene ettireceğinize bir Deli Doktoruna acele gitmelisiniz!’  

         Zaferden sonra; Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı Olan Rahmetli  Hüseyin Rauf Orbay, daha sonra da Türkiye Cumhuriyetini temsil etmek üzere Büyük Elçiliklerde bulunmuştu. Çanakkale’de şehit olan Hıristiyan ve Yahudi ve Ermeni ve Rum doktorlar kimin için şehit olmuşlardı?Hiç olmazsa aynaya bakınız da kendinizden utanınız.İşte;Mareşal gazi Mustafa Kemal,bu tarihi ve etimolojik gerçeklere bakarak Türk Milletinin objektif tanımını yapmıştı.

         Kıbrıs barış harekâtında 3037 metre yüksekliğindeki beşparmak dağına Türk bayrağını dikerek şehit olan arkasında Üç yaşındaki kızını öksüz bırakan Mehmet Çavuş ta, Sizin Kürt dediklerinizden Siirtliydi! Vatan Hainlerimiz!İyice bir bakınız,OĞUZUN Yirmi dört boyu içinde Türk adlı bir boy var mıdır?Türk Sıfatımızdır;Kahraman,cesur,vatanı için ölmesini bilenlere verilmiş ortak bir sıfattır.ALINTIDIR:

“Türk-Oğuz geleneklerine göre idarî ve sosyal teşkilat, ikili bir yapı oluşturmaktaydı. Bu geleneğe uygun olarak Oğuzlar, Bozok ve Üçok olmak üzere on ikişer boydan iki ana kola ayrılmışlardı. Her boyun, idarî ve sosyal mevkilerini yansıtan orun ve onganları vardı.[1] Yine Oğuz geleneklerine göre Bozoklar hâkim unsur, Üçoklar ona tâbiydi.[1]

24 Oğuz boyunu önce iki kolda (Bozoklar ve Üçoklar) daha sonra Oğuz Han'ın 6 oğluna ve son olarak da onların 4 oğluna ayırmaktadır. Listelerin kaynakları, Kaşgarlı Mahmud ve 14. yüzyılda yaşayan Reşideddin'e dayanmaktadır. Reşidüddin 24, Kaşgarlı Mahmut ise 22 boy saymaktadır.”PROFESÖR Doktor Faruk Sümer, Oğuzlar/Türkmenler/Okumadıysanız ben ne yapayım a satılmışlarımız!HAİNLERİMİZ!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OĞUZLAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ongunu Şahin
 
Ongunu Kartal
 
Ongunu Tavşancıl
 
 
 
Ongunu Sungur
 
Ongunu Uçkuş
 
Ongunu Çakır
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

İzleyiciler

Blog Arşivi