21 Nisan 2013 Pazar

1032/SAYIN RECEP DOĞRİ SÖLİR!


                          T.C.
            OSMAN TÜRKOĞUZ
            T:C:osmanturkoguz@gmail.com
            İzmir;21 Nisan 2013

                        SAYIN R.T.ERDOĞAN DOĞRİ SÖYLİR!
            T.C.yazılı isim levhalarının bazı Tayyiban yanlılarınca devlet kurumlarından indirilmiş olmaları üzerine, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı Sayın R.T.Erdoğan, hayretle:”Hiç haberim yok!”Buyurmuştu. Nasıl olur?Diyerek şaşkınlık içinde kalanlarımıza arz ediyorum:
            Bir kere Polis ve Çandırma; hak arayanlarla,Anayasal gösteri hakkını kullananlara lastik kaplı cop,biber gazı ve tazyikli Terkos suyu ile insan hakları dersi vermekte ve yeni suçlamalar için de ülkemizi dinlemekteler ve ayrıca da Tayyipleşmekteler.Çok meşguller.,       MİT,haber toplama,casusluğu , sabotajları ve yıkıcı faaliyetleri önleme işi dışında bir Tayyiban yan kuruluşu olarak PKK ile diz,dize ve yüz yüze oturarak Açılım işini kotarmakta.
            Sayın Bay R.T.Erdoğan Beyimiz de hiç gazete okumadıklarını övünerek ve gerinerek itiraf etmekteler.Kendi yayın kuruluşları da aynı türküyü ısrarla söylemekteler.
            CİA’DAN DA bir haber yok! Çünkü USA’NIN istekleridir indirmeler ve bindirmeler. Nereden haber alsın Sayın RTE!Sulu gözlü firari de aynı telde,bu şartlarda haber gelir mi Sayın Tayyibe!
           
           

1031/TANRILAR VE MELEKLER!                          T.C.
                        OSMAN TÜRKOĞUZ
                        T.C.osmanturkoguz@gmail.com
                        İzmir;20 Nisan 201
                                    TANRILAR VE MELEKLER!
            Çok tanrılı dinler; tanrılarını ve meleklerini insani boyutta, iş bölümüne göre düzenlemişlerdir. Osmanlı Padişahı bile Tanrının yeryüzündeki gölgesidir!Bence yalınız kafa kesmede!Baştanrının altında tanrılar, tanrıçalar ve melekler de vardır.Öncelikle, Sümerlerden örnek vermek istiyorum.Sonra da diğer dinlerdeki Tanrı ve melek inancından ve meleklerin adlarından söz edeceğim:
            1*Anulan: Yukarıdaki büyük tanrıların atası.
            2*Enlil: Yerin, yelin ve evrensel havanın tanrısı.
            3*Ninurta(Nin Giresu):savaş tanrısı.
            4*EA(Enki):Anu’nun çocuğu, tatlı suların ve bilgeliğin tanrısı, sanat koruyucusu.
            5*Şamaş: Güneş, İstar’ın hem kocası, hem de kardeşi.EK:Anadolu’daki ana Tanrıca benzeri!
            6*Sulat: Fırtınanın ve kötü havanın habercisi.
            7*Haniş: Fırtınanın ve kötü havanın göksel habercisi.
            8*Hergal: Yeraltının ve Vebanın tanrısı.
            9*Anunnaki: Anu’nun soyundan gelen ölüm yargıçları.
            10*İştar:Bereket,aşk ve  savaş tanrısı,Anu’nun kızı.
            Mısırda da sayısız tanrı olmasına karşın,tek tanrıyı AMON-RA’YI bulan Amonofis4 bunların kullanılmasını yasaklamıştır.
            Atina’da Olimpos’ta Baştanrı Zeus’un altında birçok tanrı vardı. Ayrıca;Tanrıçalar ve Tanrı çocukları da vardı.Baştanrı Zeus son derece hovarda bir tanrı idi,Tanrıçalardan ve insanlardan 23 karısı vardı.Atina tanrılar sisteminde meleklere benzer yaratılmışlar da vardı.Bunları da genel olarak Mitolojide melekler olarak alfabetik sıra ile vermek istiyorum.eğer yerim izin verirse.Bunlar;Zeus ile Titan Tanrıça  Mnemosyne’den üretilmişlerdi.Bunlara Zeus’un Güzel  Kızları,Mousalar Museler diye de adlandırılırlardı.Bunların ayrı,ayrı hünerleri vardı.Bunlar Zeus dininin melekleri idi.Mousa,Yunanca  akıl,düşünce,yaratıcılık kavramı anlamındadır.Bunlara Tanrısal Kızlar da denilirdi.Adları ve görevleri de şöyleydi:
            1*Klıo=Tarih,
            2*Euterpe=Flüt,
            3*Thalia=Komedya,
            4*Melpomene=Trajedya,
            5*Terpsikhore=Dans,
            6*Erata=Korolu şiir,
            7*Polhynımıa=Pandomine,
            8*Urania=Gökbilimi,
            9*Kalipso:Hepisinin başları.Şarkıcı!
            Öteki çok tanrılı dinlerde bu tip yaratıklar bulunmaktadır.
            Hz. Musa dininde yedi Kadın peygamber bulunmaktadır. Hıristiyanlığa ve Müslümanlığa geçen dört büyük melek ismen de Musa dininden alınmıştır:
            1-Cebrail, Öteki çok tanrılı dinlerde bu tip yaratıklar bulunmaktadır. Peygamberler aracılığı ile Allah’ın kullarına emir ve yasaklarını bildirir.İnsanlar;Tanrı ile doğrudan bağlantı kurmaktadır!
            2-Azrail,Allah’ın ilahi emirlerine uyarak vadesi bitenlerin  canını  alır.
            3-Mikail,Rıskların yetiştirilmesinde ve dağıtılmasında ilahi emirleri uygular.
            4-İsrafil.Yeniden hayat verme fiilinde görevlidir.”Sur” adlı borusunu öttürerek kıyameti kopartmak ve ölüleri de diriltmek görevi vardır. Allah’ın hayat verme ile ilgili ilahi emirlerini uygular.Bahar aylarındaki dirilişin tecellisi verilmiştir.Bakara/İnek/Suresinin 2/177 ve 2/285’inci ayetlerinde meleklere de inanılması emredilmiş,adları ve genel sayıları bildirilmemiştir!
            Bunların yanı sıra;İslam dininde;Melekeler,Huriler,Gılmanlar da mevcuttur.Melekler,yemezler ve içmezler;insan şeklinde tecelli ettiklerinde yemek yerler ve su içerler.Bedensiz varlıklardır!Musevi dininden ve mitolojiden geçme bir inançtır.İslam inancına göre;Güneş,Ay ve yıldızların birer melaikesi olduğu gibi,her yağmur tanesi de birer melaike taşır.Kabir âleminde de Münkir ve Nekir adlı iki melaike görevlidir.Kabirde İmana ve İbadete ait sorularla mevtayı sorguya çekerler!Hz.Muhammet;bir akşam din üzerine konuşurken,Beyaz elbiseli bir yabancı gelerek din konusunda sorular sorar ve sonra da çeker gider:Hz.Muhammet yanında bulunan Ebu Bekir’e,”bu gideni tanıdınız mı?”Diye sorduğunda olumsuz yanıt alınca da:”Bu kimse Cebrail Aleyh iselamdır!”Der.
            15’inci asırda yaşamış olan Uzun Firdevsi adlı ,Arap ve Acem Ulemasının eserlerinden yararlanarak, yüzlerce meleğin isimlerini ve görevlerini “Dâvetnâme” adlı eserinde belirtmişti.Bir Türk Türkolog Bayan 1977 senesinde,Harvard Üniversitesinde bu kitabı yayınlamıştı.Bu kitaba erişmem mümkün olamadı.
            Sayın Murat Bardakçının,bu kitaptan yararlanarak, 08Ağustos 2012 tarihli Haber Türk gazetesinde yayınlanan bir yazısından hangi meleklerin ne görev yaptığını da öğrenmiş bulunmaktayız: Bu ilginç yazıyı özetleyerek bilgilerinize sunmak istiyorum:
            “Hangi meleklerin ne görev yaptığı bu “melekler albümü’nde yazılı!”
            “Bir 15.yüzyıl bilgini olan Uzun Firdevsî,”Dâvetnâme” isimli kitabında yüzlerce meleğin isimlerini yazıyor,özelliklerini anlatıyor ve çizimlerini de veriyor!Melekler,Firdevsî’ye göre dört gurup altında toplanıyorlar:İnsanlara,hayvanlara, Vahşi Hayvanlara ve Uçabilen yaratıklara yardım etmekle görevli olanlar…”
            “Sayıları fazladır!””Daha başka melekler de vardır.İnsanların omuzlarında sevap ve günahlarını yazanlar,kabirde sorgu yapan Münkir’le Nekir,cennetin kapıcısı Rıbvan,bazı kitaplarda isimleri geçen Harut’la Marut gibi…”Edebiyatçılarla Minyatürcüler,geçmişte meleklere bir hayli rağbet göstermişlerdir.Fiziksel özelliklerinden tutun da ,gökte mekan tuttukları yerlere kadar,bütün detaylarıyla anlatmışlardır.Uzun Firdevsî de bu edebiyatçılardan biridir ve “Dâvetnâme” adındaki kitabı,baştan sona meleklerle,hatta cinler,periler ve onların resimleriyle doludur.”
            “Omuz Melekleri!”
            “Uzun Firdevsî,meleklerin her zaman için iyi niyetli olduklarını ve insanlara yardım için ellerinden geleni yaptıklarını yazar.Ek:Ne ile yazarlar ve hangi dilde ve hangi alfabe ile?Helaya da insanlarla bir mi girerler!Arada bir müjde verdiği de olur.Mesela anlattığına göre insanların sağ omzundaki  iyilik melekleri ,sol omuzda bulunan ve günahları yazmakla görevli meleğe emir verme yetkisine sahiptir.Bu yetkisini,kötü niyetleri yedi saat geçmeden yazdırmamakla kullanır!”Sebebi,kulun tevbe ederek kötü düşüncelerinden vazgeçme ihtimalinin bulunması  ve boşu boşuna günah yazmanın önüne geçme isteğidir!”Uzun Firdevsî’nin melek ve şeytan çizimleri de renkli olarak vardır!
                        Musevilikte Melek Kavramı:
           
Melekler,insanlara görünmeden Allah tarafından verilmiş olan ilahi emirleri yerine getirmekle görevlendirilmiş bedensiz varlıklardır.Yemezler ve içmezler.Ancak,insanlar arasına insana benzer olarak karıştıklarında yerler ve içerler.Melek adları şöyledir:
Mihael,Gavriel,Rafael,Uriel, ölüm meleğiMalakh Hamaevet,
                       
Hıristiyanlıkta Melekler.
Latince Melek=Angelus. Anjelia Joli’yi unutmayalım!

Lilith; Hz.Ademle birlikte yaratıldığı için Hz. Ademe şiddetle karşı koyar.Yahudi inancına göre de çocukları öldürmek için geceleri ifrit olur.Lohusa kadınlar geceleri yalınız bırakılmaz,çocuğa ait bezler de geceleyin dışarıya asılmazdı.Lilith Hz.Ademin ilk eşidir!
Lucifer;gün yıldızı,Sabah Yıldızı.Latince Lucifer,ışık getiren sabah yıldızına Venüs adı verilmiştir.Daha önceleri Şeytan olarak kabul edilirdi.
Mitolojide de adları ve etkinlikleri yazılmış melekler vardır.Eğitim sistemimiz bu dünyadan öteki âleme kaydırıldığından,belki de çocuklarınıza ev ödevi olarak melakut âlemi verilebilir!Mitolojiden evrensel dinlere de geçen meleklerin,mitolojideki adlarını  veriyorum.
 

A’DAN  Z’YE Melekler,Sayın UTKUÇAKIR

Ağustos 31, 2011

Mitolojide bir sürü melek yer alır. Bunların isimleri bilmeyenler için;
A
A’albiel – Archangel Michael’ın bir yardımcısı.
Abel – Cennete inen ruhlar Abel tarafından sorgulanır. 12 Yüce Güç’ten biridir. 4.Cennet’in meleği.
Achaiah – Sabırın ve doğanın meleği.
Af Bri – Yağmuru kontrol eden melek.
Aftiel – Alacakaranlık meleği.
Akatriel- Esrar meleği yargılanan suçluların cezalarını o ilan ederdi.
Ambriel – İnsanların özgürlüklerini korur onun sayesinde düşündüğümüz şeyleri rahat söyleyebiliriz.
Anael – Yaratılan 7 melekten bir tanesi. Baş Meleklerin (Archangel) Prensi Venüs’ü yönetirdi. 2.cennet meleğidir ve dünyadaki krallıkları o yönetirdi.
Anafiel – Merkabah’in Baş Meleği.
Ashriel – Ölenlerin ruhlarını bedenden ayıran melek.
Azrael – Ölüm meleği. ”Hiç durmadan büyük bir kitaba insanların doğumlarını yazan ve öldükleri zaman silen melek.”
B
Baabiel – Cabala’da birinci cennette görev alan melek.
Bahram – Zafer meleği.
Baradiel – 7 cennetin prenslerinden biri. 3.cennet meleği olan Baradiel yeryüzünü yöneten prenslerin en ”büyük güzel harika ve onurlusuydu.’
Baraqyal – Ölümlü kadınlarla beraber olmak icin cenneti terkeden meleklerden bir tanesi. Bazı kaynaklarda Baraqyal 200 Düşen Melekler (fallen angels) listesinde yer almıştır.
Barbiel – Bir Ekim meleği.
Barkiel – Işık meleği bazı yerlerde Uriel olarak da geçer.
Bethor – Güçlü bir melek Jüpiter’i yönetirdi.
Black Angels – [Kara Melekler] Özellikle İslam kültüründe ”Fallen Angels”[Düşen Melekler] anl***** gelir.
Blinded Angels – Seytan icin kullanılan bir terim.
Blaef – Hava ve rüzgârın bir Cuma meleği.
Boel – 7 melekten bir tanesi 1.cennette görev alıyordu. Dünyanın 4 köşesinin anahtarları onda gizliydi. Ayrıca Satürn’ü yönetirdi.
C
Calliel – 2.Cennette görev alan meleklerden biri.
Camael – En büyük meleklerden biri güzelliği neşeyi mutluluğu barışı temsil eder. Ona dua edenleri ödüllendirirdi.
Cassiel – Cumartesi’nin meleği. 7.cennetin yöneticisi.
Chaldkydri – Baş Melekler ve güneşin uçan elementleri. 12 Kanatları var ve güneşe yükseldikçe şarkı söylerler. 4.Cennette Anka kuşları ve bunun gibi cennet yaratıklarıyla görev alırlar. Tuhaf ama olağan üstü güzel bu yaratıkların altları aslana üstlerininse timsaha benziyordu kanatları rengârenk kartal kanatlarıydı. Archangel Gabriel’in yönetimi altında çalışırlar Eden’in bahçesini korurlardı.
Cheriour – Yaptığı korkunç bir suç sonunda cezalandırılmış melek.
Chosniel – Yalvarılmanın sonucunda birinin kalbinin açmasına neden olan melek.
Colopatiron – Yüreğimizdeki ekonomik psikolojik ve her türlü sıkıntıların hapishanesini açan melek.
Cupra – En büyük ışık meleği.
D
Dalquiel – 3.Cennetin 3 meleğinden biri.
Damael – Bir Salı günü meleği 5.Cennette görev alıyordu.
Dark Angel – Esrarlı bir yaratık neredeyse melek denilebilir İbrani’lerin reisi Jacob ile güreşti. Bu gönderilen meleğin kim olduğu konusunda karışıklıklar var. Olabilecekler Michael Uriel Chamuel Peniel ve :-):-):-):-)tron. Ayrıca Dark Angel(Kara Melek)’ların kutsal ruhlar olduğu da söyleniyor.
Angels of Darkness (Karanlık Melekler) – Karanlık Prensi ile eş tutulan korku dolu bir melek. Satan Lucifer ve ya Belial’ın Karanlık Melekler olduğu söylenir.
Death Angel – Tarih boyunca dünyanın her yerinde bulunan Seytan Melekleri Fallen Angel’larla karıştırılmalarına karşılık Tanrı’nın en sadakatli hizmetkârlarından biridir. Bebriel :-):-):-):-)tron Sammael Adriel Azrael ve Hemah ölüm melekleridir.
Derdekea – Güçlü yeryüzündeki insanların duaları üzerine yere inen dişi melek.
Dina – Dünya yaratıldığı zaman Dina insanlara 70 farklı dili konuşmayı öğretti.
Djibril – İnanç meleği.
Djin – Archangel Gabriel’in yardımcısı. Ateşin Kralı saçları ateşten olan çok iri yapılı olan bir melekti.
Duma – Mısır’da sessizlik meleği. Bazı yerlerde Fallen Angel olarak geçer.EK:Rus meclisinin alt kanadının da adıdır!
E
Eden – Adam ve Eve’in cennetten kovulmadan önce yaşadıkları yer.
Eheres – Öfkenin çıkarılması için dua edilen melek.
El Auria – Ateş meleği.
Elders – Tanrı’nın tahtının çevresinde oturan 24 melek grubu. Bu melekler Tanrı’nın en kıdemli yardımcılarıydılar.
Elimiel – Ay meleği.
Eloa – İsa’nın bir gözyaşından doğduğu söylenen melek.
Emmanuel – İsimsiz meleklere verilen genel ad.
Erelim – En cesur meleklerden biri.
Esme – Nazik ve cana yakın bir koruma meleği.
Eth – Güçlü bir melek ”her şeyin zamanında olacağını” insanlara anlatır.
Eurabatres – Bir Venüs meleği.
Exael – Kutsal kitapta anlatılan 10 kutsal melekten biri. Cennetten dünyada yaşamak istediği için düşmüştür.
F
Fabriel – 4.cennette görev alan bir melek.
Famiel – Bir Cuma meleği.
Forneus – Cennetten düşmesinden önce Tanrı’nın çok sadık bir hizmetkarıydı. Düştükten sonra yeraltının prensi oldu.
Fraciel – 5.Cennetin bir Salı meleği.
Framoch – Gecenin 7.saatinin meleği.
Friagne – 5.cennetin bir Salı meleği.
Fromzon – Gecenin 3.saatinin meleği.
G
Gaap – Cennetten düşen meleklerden biri şuan cehennemde görev alıyor.
Gadiel – En kutsal meleklerden biri.
Gadreel – Azazel gibi Gadreel de insanlara savaşı ve silahları tanıştırdı.
Gamsiel – Narcoriel’e hizmet veren gecenin 8.saatinin meleği.
Garfiel – 5.cennetin koruyucularından biri.
Gaviel – Gargatel ve Tariel ile beraber yaz mevsiminin 3 meleğinden biri olarak görev alır.
Geburah ve ya Geburael – Tanrı’nın sol kolu olan meleklerden bir tanesi.
Gedemel – Hagiel’in komutasında Venüs’de görev alan bir melek.
Gehegiel – 6.cennetin koruyucularından biri.
Germael – Tanrı tarafından dünyaya Adem’i topraktan yaratmak için gönderilen melek. Bu görev ayrıca Gabriel’e de verilmiştir.
Grigori “izleyiciler” – Tanrı’nın emirlerine karşı geldikleri için cezalandırılan yeryüzünde insanlarla beraber yaşayan dev boyutlarında melekler.
K
Kabniel – Aptallığı önleyen bir melek.
Karoz – Raporcu melekler.
Katzfiel – 6.cenneti kılıcıyla koruyan prenslerden biri.
Kyriel – Ay gezegeninin 28 konağını koruyan 28 meleklerden bir tanesi.
L
Labezerin – Başarı meleği.
Lazai – Ateşten kurtulmaya yardımcı olan bir melek.
Leliel – Gecenin efendilerinden biri.
Lepha – Sembollerin ve işaretlerin meleği.
Logos – En yaşlı melek.
M EK:Zeus mitolojisinde başlangıçtaki sözdür!
Madan – Merkur’un yöneticilerinden biri.
Mael – Su elementini yöneten Baş Meleklerden biri.
Maktiel – Ağaçları yöneten bir melek.
Manakel – Su hayvanlarının meleği.
Manu – Kader meleği.
Melioth – Cennet ve yeryüzünde yolculuk eden 9 melekten biri.
Memuneh – Rüya ve hayaller meleği.
Michael – İnanış yardımseverlik ve bu gibi erdemleri taşıyan bir Baş Melek. Ayrıca uykusuzluk meleğidir. Bu melek savaş sırasında Tanrı’nın sağ kolu olmuş Satan ve güçlerini bozguna uğratmıştır.
Mordad – Ölüm meleklerinden biri.
Munkir and Nakir – Islamiyet’e göre insanları mezarlarında sorgulayan melekler. Ancak aniden ölenleri ziyaret ederler. Cehenneme ve ya cennete gidip gitmeyeceklerine karar verirler.
Murmur – Düşen bir melek.
N
Nahaliel – Irmakların meleği.
Narsinha – Yarısı insan gibi olan diğer yarısı ise aslana benzeyen ruh.
Neria – “Tanrı’nın ışığı”
Nisroc – Özgürlüğü temsil eden kartal biçiminde simgelenmiş melek.
O
Och – Güneşin meleği.
Oertha – Kuzey meleği.
Omophorus – Dünyayı omzunda bir atlas gibi taşır insanlara yön gösterir.
Onayepheton – Tanrı’nın ölüleri diriltip yeniden hayata döndürmesinde görev alan ruh.
Oriares – Kış mevsiminin meleklerinden biri.
Otheos – Hazinelerin bulunmasını sağlayan kutsal ruh.
Ouestucati – Deniz rüzgârını estiren bir dişi melek.
Oumriel – 4.cennette görev alan bir melek.
P
Penat – 3.cennette görev alan bir cuma günü meleği.
Pendroz – 7.saatin meleklerinden biri.
Phaldor – Kehanetlerin meleği.
Phul – Gezegen Ay’ın efendisi.
Presnostix – Gecenin 6.saatinin meleği.
Pruel – Güney Rüzgârının kapılarını koruyan meleklerden biri.
Psychopompoi – Ölümden sonra ruhlara cennetteki ikametgâhlarına kadar refakat eden koruyucu melek. Michael Elijah ve Sandalphon Psychopompoi’lerden bazılarıdır.
Q
Qadosch – Mürekkep ve renkler ile çağırılan bir ruh.
Qafsiel – Gezegen Ay’ın hükümdarlarından olan bir melek. 7.cennet koridorunun koruyucusu. Eski İbranilerde Qafsiel düşmanlara karşı büyüyü kuşun kanıyla yazar ve güvercinin ayağına ya da kanadına bağlayarak uçmasına izin verirdi. Eğer güvercin uçarsa bu büyünün tuttuğu ve o düşmanın da uzaklara uçtuğu anl***** gelirdi.
Quelamia – İlk cennetin 7 tahtının hükümdarlarından biri.
R
Ra’asiel X – Dini Ayinler sırasında çağırılan melek.
Radueriel (Vretil) – Cennetin kayıt tutan meleği kutsal ilahilerin başı ve kendinden zayıf olan meleklerin yaratıcısıdır. Bütün şiir meleklerinin ve ilham perilerinin ustasıdır Yüce Meleklerin arasında eşsiz bir yere sahiptir.
Rahdar – Kardeşi Phakiel’in de yardımıyla Yengec burcunu yönetir.
Rain – Su ve yağmurun melekleri isimlerini tekrar, tekrar söyleyince gelirlerdi; ” Mathariel Ridia Matriel “. Suyun kutsallığına inananlara yardımcı olurlar. Ayrıca bu meleklere reankarnasyon (yeniden doğuş) için de dua edilirdi.
Ramona – Cermenler’de bilgen olan bir dişi koruyucu.
Rampel – Bir dağa tırmandığımız ve ya en basitinden dağa gözümüzü kaydırdığımızda bile bize yakın olan melek.
Raphael – Cennetin prenslerinden ve Güneş’in koruyucularından biri. Bu Baş Melegin bütün canlılara karşı iyileştirme gücü vardır. Raphael neşe aşk merhamet ve mucizeleri temsil eder. İnsanları dua etmeye teşvik eder. Yolculuğa çıkmış kişilerin arkasını kollar. Ayrıca Raphael bilimsel yönlerden de insanları cesaretlendirir.
Raziel (Galizur) – Gizem ve sır dünyasının meleği.
Rehel – Dine karşı olanlar ile savaşan bir melek.
Risnuch – İnsanların tarım ve tarlaları için dua ettikleri melek.
Rochel – Kayıp eşyaları bulan melek.
Rusvon – Müslümanlara göre cennetin anahtarlarının olduğu melek.
S
Sachluph – Bitkilerin meleği.
Sahaqiel – Gökyüzü meleği.
Salilus – Mühürlü kapıları açan bir melek. Ayrıca günün 7.saatinin bir meleğidir.
Sam Hii (Shom Hii) – Kuzey Yıldızı’nın hükümdarlarından biri. İsmi “Hayatın Yaratılısı” anl***** gelir.
Samandiriel – Hayal gücünün meleği bize geniş bir hayal gücüne sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu ve bu şekilde birçok şeyi gerçeğe dönüştürebileceğimizi gösterir.
Sangrariel – Cennetin kapılarını koruyan meleklerden biri.
Schrewneil – Güzel bir anıyı hatırlayınca çağırılan melek.
Sebhael – Bir kişinin kötü ve iyi davranışlarının yazıldığı kitaptan sorumlu olan ruh.
Sedim – Kötü ruhların çıkarılmasında yardımcı olan ruhlar.
Seheiah – Ateş ve hastalığa karşı direnç sağlayan melek.
Shamshiel – Gün ışığı meleği.
Shateiel – Sessizliğin meleği.
Shekinah – Kurtuluş ve özgürlüğün bir dişi meleği. Her zaman insanlara yakın olur onları doğru söylemeye iter. Bazıları onun Tanrı’nın feminen tarafı olduğunu söyler.
Shetel – Tanrı’nın Âdem’e hizmet etmesi için görevlendirdigi 3 melekten biri. Görevlerinden biri etini pişirmek ve şarabını soğutmaktı. (Fallen: o ne bee?)
Sizajasel – Bir Yay burcu meleği.
Sofiel – Ölü ve canlı ruhların kayıtlarının tutulduğu kitaptan sorumlu bir meleksel yaratık.
Sphener – Hastalık iblisi Mardero ile savaşması icin çağırılan bir kutsal ruh.
Strateia – Cennetteki yıldızların düşmesini sağlayabileceği söylenen bir meleksel yaratık.
Sui’el – Yeryüzünde olan depremler üzerinde güç sahibi olan melek.
Suriel – Aynı Raphael gibi Suriel de cennetin prenslerinden biri ve iyileştirme gücü olan bir melektir. Olüm meleklerinden ve Yüce Baş Melek’lerden bir tanesidir çağırıldığı zaman bir öküz şeklinde belirebilir.
T
Tablibik – Erdemlerinden bir tanesi çekicilik olan melek.
Taharial – Aklımızı netleştirmemize ve düşüncelerimizi temizlememize yardımcı olan melek.
Talia – Cennetin damlası melek anl***** gelir.
Tarot – Zaman meleği. Beyazlar içinde başında halesi ve alevli kanatlarıyla dünya ve cennet arasında bir yerlerde durur.
Trsiel – Nehirlerin hükümdarı olan bir melek.                        
Tsaphiel – Ay Gezegeninde görev alan bir melek.
Tzadiqel – Jüpiter Gezegenini perşembe günlerinde yöneten melek.
Tzadkiel – İlahi adaletin meleği.
U
Uriel – Edebiyat ve muziğin ustası en kötü hayal kırıklıklarımızın en güzel dualara dönüşmesini sağlar.
Urpaniel – Kötü ruh ve şeytan çıkarmayı sağlayan bir melek.
Uzziel – Merhamet meleği.
V
Valoel – Barışı sağlayan melekler.
Vassago – Kadınların en gizli sırlarını bile bulabilen melek.
Vesta – Kutsal Ateş’in meleği.
Y
Yekahel – Merkur Gezegeninin meleklerinden biri.
Yephiel – Kötü ruhlara karşı koruma sağlayan melek.
Yrouel – Korku meleği hamilelik sırasında kadınları korur.
Yurkemi – Kendisine diz çökülen bir melek.
Z                                                                        
Zachriel – Anı ve hatıraların meleği.
Zafrire – Gün boyunca gezinen ruhlar.
Zagzagel (Wisdom) – Bilgelik meleği 4.cennetin en büyük koruyucusu.
Zahariel (Brightness) – Ayartma ve şeytana uyma gibi günahlara engel olmamızı sağlayan melek.
Zaliel – 5.cennette görev alan bir Salı günü meleği.
Zazel – Asiel ile birlikte ani ölüme karşı insanları korur.
Zizuph – Esrar ve gizem dolu olayları çözmeye yarayan melek!

 


İzleyiciler

Blog Arşivi