20 Haziran 2010 Pazar

168- OSMANLIYI BAŞINIZA ÇALINIZ!

OSMAN TÜRKOĞUZ
Çeşmealtı; 21 Haziran 2010.

                                   

168- OSMANLIYI BAŞINIZA ÇALINIZ!


                                               “Dününü bilmeyenler hep çocuk kalırlar!”
                                                                                              Romalı bir Bilgin.
“Çocukları da, masallarla, korkularla ve şekerle kandırmak her zaman için mümkündür!” Ostüzü.
“Türk’ten Vezir olmaya!”
“Türk’ten Yeniçeri alınmaya!”
            Osmanlının kanunları!

            Başımı, Cumhuriyetimizden geriye doğru açılan pencereden uzattığımda dehşete düşüyorum. Önce çevreme bakıyorum; sonra da daha derinliklere dalıyor gözlerim.
Zifiri bir karanlık içersinde yokluk ve yoksullukla ve dahi hastalıklarla can çekişen bir toplum. Bir tarafta, o toplumla beraber yaşadıkları ve aynı devletin tebaası oldukları halde mutluluk ve zenginlik ve dahi sağlık içinde yaşayan bir kesim!
            Benim büyük dayımı, Menemen’e bitişik Yaşelli köyünde bir düğün oyununda sırayı aşma kavgasında iki kurşunla yaralamışlar.
            Bit tek hastane var; o da İzmir’de ve Konak’ta. Bugün diş hastanesinin olduğu yer. Bir Eşeğin sırtında yaralıyı bu hastaneye getirmişler.
Sizlere ömür.
Menemen ilçe merkezimizde, ünü ülkemizin dört bir yanına yayılmış olan bir hastanemiz var.
Kitapları açıyorum; gözlerime mil çekilmiş gibi geliyor yazılanlar: İzmir şehrinin merkezinde (3) Müslüman doktora karşılık (21) Hıristiyan doktorun olduğunu görüyorum.
Mordoğan Köyünde de Yerli Rumların hastaneleri varmış!
Çeşmealtı’nda; Uzunada yolundaki; bugün ıssız olan, adada da bir Rum doktorun özel tedavi merkezi varmış; yaşlılar anlatırlardı.
Sayın Türkmen Parlak’ın “Düşman EGE’YE nasıl geldi?” Adlı eserini okursanız çok üzülürsünüz.
Bir Rum genci anlatmaktadır ticaret alanındaki kepazelikleri: Rum üzüm tüccarı, Türklerin teslim etmiş olduğu her kuru üzüm çuvalından (15) kilogramını çalarmış! Üzümü çalınmış olan Zavallı Türk te ol Hırsız Rum’a Tanrımızdan iyilikler dilenirmiş!
            Uzatmayalım, konumuz biraz uzun süreceğe benzemektedir.
            Bugün, TSK. Ordulardan, kolordulardan, tümenlerden ve Silivri tutukevinden oluşmaktadır.
Hiç düşündünüz mü? Hastaneden çıkan askeri kişiler ve dahi siviller için, neden ”TABURCU OLDU!” Deniliyor?
Bu deyim kullanılmaya başladığında en büyük birlik tabur imiş! Şimdi mi! ”SİLİVRİDEN BIRAKILDI!”, UMUMİ İSTEK ÜZERİNE SİLİVRİYE ALINDI!”
Zaman değiştikçe tutukluluk nedenleri de değişir/ Adalet gerçekleşince de Sayın Recep Beyin yüzü ekşir!
            Elimde bir liste var. Bu listeye bakıp, bakıp ta Mustafa Kemal için şükür namazları koyasım geliyor.
            Cumhuriyetimizin onuncu yılı dolayısıyla yayımlanmış bir kitaptan Sayın Saffet Can tarafından alınarak 07 Mart 1994 senesinde; UYANIŞ gazetesinde yayımlanmıştı.
Sayın Saffet Can mı dediniz! Emekli bir öğretmen olup, Sayın Profesör Dr. Mehmet Haberal’ın, Zonguldak il merkezinde fırıncılık yapan Rahmetli babası nedeniyle SİTESİ BLOKE EDİLMİŞTİR.
Benim de bir yazım: ”Nüfuz ve Tasallut”, o Fransız güzelinin çekmiş olduğu resmimle öylece donup ta kalmıştır!
Bendeniz siteyi her açtığımda, kendimi mezar taşına işlenmiş bir resim olarak görme hissine kapılıyorum.

Ps: Ölürsem bu resmimin mezar taşıma işlenmesini arzulamakta isem de; bendeniz ezan Türkçe okunmadan ve çağdışı yaratıkların Mürüvvetlerini de görmeden ölmeyeceğimi de biliyorum!

             Yazının başlığını aynen koruyarak huzurlarınıza getirmek durumundayım!
            1919 YILINDA ZONGULDAK MANZARASI… YA DA,
            KÖMÜRÜN NASIL PEŞKEŞ ÇEKİLDİĞİNİN FOTOĞRAFI!
            Kitabın V’İNCİ Bölümü:
            119-1922 yıllarında Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 240 tüccarın isimleri:
                                   BİRİNCİ SINIF:
            1-Bartınlı Mihail Kozmidis Efendi,
            2-Madenci Boyacıoğlu Anesti Efendi,
            3-Madenci Toma Folyadis Efendi,
            4-Tüccardan Petro Gregeviç Efendi,
            5-Maden tüccarı Fransız tebaasından Mösyö Leon For.
            6-Tüccardan Sara… Efendi,
            7-Tüccardan Rombaki ve 63 numaralı Ponopolos ocakları Mesulü Doktor Dünyas,
            8-Sarıca zadeler Kömür Maden Ocakları Şirketi Müdürü Mesulü Mösyö Ceve.
            9-Bartınlı Koza oğlu Petro.

                                    İKİNCİ SINIF:

            10-Murat Panoysan Efendi,
            11-Ohanis Hızai Efendi,
            12-İstanbulluyan Karacet Efendi,
            13-Madenci hoca İstapan Yorgiyadis Efendi,
            14-Kozlu’da Kozma Efendi,
            15-Zonguldak’ta Madenci Mihail Fidis,
            16-Zonguldak’ta Lazaros Papadopulos,
            17-Zonguldak’ta Yorgopulos,
            18-Zonguldak’ta Tuğlacı Ropen Fenerciyan Efendi,
            19-Manifaturacı Kigort Boyacıyan,
            20-Manifaturacı Artin Kuyumcuyan,
            21-manifaturacı Agop İstanbulluyan,
            22-Manifaturacı Hacı Serkis Giritliyan,
            23-Manifaturacı Agop Adıyamanyan,
            24-Tüccardan Bodos Antolidis,
            25-Manifaturacı ve tuhafiyeci TodorakiHacı İstanaki,
            26-Manifaturacı papaz oğlu Vasil,
            27-Tüccardan Petro Kozmidis,
            28-Tuhafiyeci Yorgiyadis ve kapudand,
            29-Ohinis oğlu Aram,
            30-Tüccardan Mıgırdıç Yığyayan,
            31-Pavlaki Durmuş oğlu Mahdumu Yorgi,
            32-Manifaturacı Giritlioğlu Nişan Serkis,
            33-Marangoz kalfalarından Kosti oğlu Trifo,
            34-Kunduracı Şilili Aleko,
            35-Ereğli şirketi Liman Müteahhidi Bulgar Hıristo mahdumu Dimitri.
                                  
ÜÇÜNCÜ SINIF:
            36-Tüccardan Şahinaviç Biraderler,
            37-Tüccardan Hacı Antranik Yığyayan,
            38-Maden Sütunu (direk) ve Kereste tüccarlarından Yorgi Vasilio,
            39-Tüccardan Monok Efendi,
            40-Tüccardan Kapudanis Efendi,
            41-SELAMSIZ Yuvanaki Efendi,
            42-Kalpakçıyan Efendi,
            43-İran koço Efendi,
            44-Terzi Todori Efendi,
            45-Manifaturacı Karabet Seferyan,
            46-Manifaturacı Mardros oğlu Karabet Ağyayan
            47-Manifaturacı ve Tuhafiyeci SİMEN Kiryakopolos,
            48-Manifaturacı Abraham Miyapanyan,
            49-Tuhafiyeci Yordan Mutafoğlu,
            50-Sadıkzade ve Alde Vapurları Acentesi İpokrat Lazeridis,
            51-Ecnebi vapurları acentesi İspanya tebaasından Mösyö Reymon Fokyon,
            52-Bakkal Mihail Çokalidis,
            53-Manifaturacı Yağyan Bodos,
            54-Manifaturacı Manok oğlu Artin,
            55-İnşaat Müteahhidi Deli yani Oğullarından Lefter Kalfa,
            56- Macar oğlu İstelyanos,
            57-Kunduracı Balcı oğlu Aleko,
            58-Bartınlı Partalcı oğullarından Hamparsum oğlu Osekyan,
            59-Bahçıvan Tokatlı Agop oğlu Karabet,
            60-Safranbolulu Mihail oğlu Yorgi,
            61-Kunduracı Karabet oğlu Davit Biraderi Serkis,
            62-Üzülmezde hava vargelesinde işçi Macar oğlu Yani,
            63-Manifaturacı Takvam oğlu Takfur,
            64-taşçı Çakır Sıva oğlu İstavri,
            65-Taşçı Papaz oğlu Kostaki,
            66-Boyacıoğlu İstefan Velet Yorgi,
            67-Terzi Bodos bedevi oğlu Lazari,
            68-Marangoz Manyo Oğullarından Manol,
            69-Kunduracı çırağı Balcı oğlu Sava,
            70-Marangoz Zafiri oğlu yamandi,
            71-Manifaturacı papaz oğlu Bedros oğlu Simpat,
            72-Sarafim ocağında ambar memuru Aksakaloğlu Klovlus Velet Dimitri,
            73-Kozma ocağında Yorgi oğlu Hristo teyel,
            74-Terzi Minas oğlu Devrekli Nişan,
            75-İhsaniye ocağında kazmacı Panoyet velet Hazari,
            76-Hacı Antranik yağyayan Efendi vekil’i umuru Nezaret Papaysan,
            77-bakkal keskovikli Avram Kostantindis,
            78-Avangeles Mazoğlu,
            79-Sinoplu Aksakal oğullarından Hristo oğlu Yani,
            80-Yuvakim oğlu Hralambo.
                                  
DÖRDÜNCÜ SINIF:
            81-Kayış oğlu koço Efendi,
            82-Koço Mandolaki Efendi,
            83-Tüccardan Yağya yağlayan Efendi,
            84-Tüccardan Eftim yokyadis,
            85-Manifaturacı ve Bakkaliye Tüccarlarından Hralambos Vasilyadis,
            86-Tüccardan Koço kalın oğlu,
            87-Manifaturacı Museviç oğullarından Manok oğlu Benyamin,
            88-Manifaturacı Mardros Taşçıyan,
            89-Manifaturacı manasa Topalyan,
            90-Manifaturacı karabet Pamukyan,
            91-Manifaturacı Kremih oğlu Mıgırdıç,
            92-Manifaturacı Hayık Kalpakçıyan,
            93-Manifaturacı      Kalıpçıoğlu kiryako,
            94-Manifaturacı Hacı Kirkor Papaysan,
            95-Manifaturacı-Tuhafiyeci iskirazi Kerimesi Viktorya,
            96-Terzi Kalfam oğlu Yuvakim,
            97-Simsar Papas oğlu Vasil,
            98-Çaycumalı Terzibaş oğullarından Agop oğlu Takvor.
            99-Marangoz Ereğlili Yorgi Sormaz oğlu Aleko,
            100-Kozlu’da Çakır Yuvan oğlu Vartan oğlu Onnik,
            101-Simsar Papas oğlu Vasil Mahtumu Aristo,
            102-    Taşçı Safranbolulu İstavri,
            103-Taşçı İyokradis Baraş oğlu,
            104-Taşçı Dimitri Yordan oğlu,
            105-Taşçı Yuekim oğlu Yorgi,
            106-Kireççi İstavri oğlu Todori,
            107-Bakkal Kokana oğlu Mihal,
            108-Terzi Bulgar oğullarından Savaş oğlu Teöfani,
            109-Berber Panayol oğlu İstavri,
            110-Dağdeviren oğlu Hristo,
            111-Sarı canlarda kazmacı Mihal oğlu Pandeli,
            112-Duvarcı Yuekim oğlu Pandeli,
            113-Manifaturacı Hayık Kalpakçıyan Artin oğlu,
            114-Ahmet Ali Ocağında Dimitri oğlu yorgi,
            115-Ahmet Ali, Panyot oğlu Yorgi,
            116-Madenciler Kulübünde Yuvan oğlu Nikola,
            117-Karabet oğlu mercan,
            118-Horlak oğullarından Anastas oğlu yorgi,
            119-Kozamak oğlu Yordan,
            120-Büyük Çekmeceli Mihal oğlu Yorgi,
            121-Taşçı Lonidas zevcesi Makrina,
            122-Bakkal sarraf oğlu Mihal,
            123-Hallaç oğullarından Avram oğlu Yako,
            124-Terzi İstepan usta yanında çırak Şah verdi oğlu Agop,
            125-Bakkal çırağı iştiraki,
            126-Berber Aksava oğullarından Hristo oğlu Yorgi,
            127-Maden amelesi Vangel oğullarından Hristo oğlu Yorgi,
            128-Kunduracı Çaycumalı Kosti oğlu Toma,
            129-Berber Yorgo yanında çırak Hacı Karabet oğlu Bolulu Bogos,
            130-Devrekli Tatyos oğullarından Takvur,
            131-Utçu ve marangoz Bedros oğlu tekfur,
            132-Bombaki ocağında müstahdem Macar oğlu Lazari,
            133-Berber Yorgi oğlu Yanko,
            134-Kunduracı Nişan oğlu Hayrık namı diğer Haçik (haykazun),
            135-Bakkal Yemo yanında Şileli Lüinis oğlu Yamandi,
            136-Kasap Nideli Ohanis Veledi Karabet,
            137-Manifaturacı İstefan oğlu Agop,
            138-Sebzeci Minas oğlu Anastas,
            139-Karabet oğlu Asador,
            140-Bekçi ve hamal Kalohi oğlu Mamas,
            141-Aranya oğlu balıkçı Sava,
            142-İnebolulu Romanlı oğlu Hristo,
            143-Çalgıcı Bartınlı Karabet Arangil,
            144-Sergici Nevşehirli Yorgi oğlu Dimos,
            145-Meyhaneci Yani oğlu Simo,
            146-Devrekli Manük oğlu Artin,
            147-Marangoz hacı İstirati ilya,
            148-Manifaturacı Sirakan,
            149-Taşçı oğullarından Mardiros,
            150-İstavri oğlu İtefan,
            151-Bartınlı oğlu Hayık,
            152-Bakkal Nevşehirli Gazi oğlu Hristo,
            153-Terzi Devrekli Mikraz oğlu Gazeros,
            154-Bolulu Sepat oğlu Mardik,
            155-Keşişyan oğullarından Ropen oğlu Arşak,
            156-Yorgancı Tedor oğlu Tiryandafil,
            157-Panyot oğlu Panayot,
            158-Manifaturacı Mardires oğlu Karabet,
            159-Bakkal Yavan Ağa nezaretinde Kastamonu Gazi oğlu,
            160-Niğdeli Hacı Simon oğlu Takfor.
            161-Ereğli, Yani oğlu Dimitri,
            162-Safranbolu, Telli oğlu Yorgi Bin Yordan,
            163-Bolulu Zamatyalı oğlu Sempat,
            164-Çaycumalı Telli oğullarından Yordan oğlu Bodos,
            165-amele Arapsonlu Yorgi Velet Apustol,
            166-marangoz kayır oğlu Koço Velet Atnaş,
            167-Aşçı Bedros oğlu Haçator,
            168-Demirci Çilingir oğlu Armanak Velet Agop,
            169-Tüccardan Dimostini Çatala,
            170-Safranbolulu Yordan oğlu İlya,
            171-Baba Astaş oğlu Tanaş,
            172-Lefter oğlu Yordan,
            173-terzi Bartınlı Aragil oğlu Bağdasar,
            174-Sandalcı Foti oğlu Dimitri,
            175-Ocak Kâtibi Mıgırdıç oğlu Onnik,
            176-Ereğli Şirketi’nde Kalimi oğlu İrakli,
            177-Ereğli Şirketi’nde Bogos oğlu Mardiros,
            178-Ereğli Şirketi’nde Dimitri oğlu Anderya,
            179-Bakkal Kalosyan oğlu Hazar,
            180-Kunduracı şileli Panayot oğlu İstavri,
            181-Kozlu’da manav Sümbül oğlu Hristo,
            182-Salamon oğullarından Andan oğlu Yordan,
            183-Hacı İznat oğlu Lokaki,
            184-Gelik’te kunduracı Hristo Simos oğlu Vasil,
            185-Kireççi Nikola usta Mahdumları Anastos ve Andon,
            186-Ateşçi Simon Yavan oğlu,
            187-Terzi İstapan oğlu Kigort,
            188-Terzi Devrekli Bedros oğlu Ohanis,
            189-Aşçı kiryako Velet Yorgo,
            190-Seyyar satıcı Devrekli Bogos oğlu Oksan,
            191-Sarıca Zeleder’de Osep,
            192-Gedik’te Paraşkova oğlu Nikola,
            193-Kozlu’da Kahveci İstavri,
            194-Kozlu’da kahveci İstavri oğlu Sava,
            195-Safranbolulu Ponaz oğlu Yordan Velet Vasil,
            196-Marangoz Şileli Demeyan oğlu Periki,
            197-Murat Panoysan Mağazasında Hacı Kirkor,
            198-Duvarcı Maçkalı Apustol Velet Nikola,
            199-Taşçı Safranbolulu İspiro,
            200-Gedik’te bahçıvan Artin oğlu Ohanis,
            201-Şirkette İlya oğlu Panayot,
            202-Taşçı Yovakim oğlu Yovakim,
            203-Taşçı Maryas oğlu Panika,
            204-Kozlu’da aşçı Nevşehirli Yani,
            205-Kasap ve Bakkal Simo Kozonya,
            206-Gümüşhaneli Mihael oğlu Bin Yani,
            207-Sergivi Trabzonlu Panyot oğlu Dimitri,
            208-Terzi çırağı Todori oğlu Bodos,
            209-Kuş oğullarından Dimitri oğlu Yani,
            210-Gedik’te Pavlioğullarından Porika oğlu Nikola,
            211-Kilimlide bakkal Kocabıyık oğlu Yuvanaki Velet Hristo,
            212-Meyhaneci Kiryako,
            213-Kahveci oğlu HACI Kosti mahdumu yorgi,
            214-SAATÇI Devrekli Keşiş oğullarından Agapoğlu Bedros,
            215-Dimitri kiramidis Oğlu,
            216-Hralambos Kapupolos,
            217-Kahveci Panayot Zaharelli oğlu,
            218-Devrekli Markar oğlu Kabril,
            219-Maçkalı yorgi Oğlu Apustol,
            220-Fırıncı manastırlı Sava Velet Tanaş,
            221-Bartınlı Mıgırdıç Oğlu Artin,
            222-Şirkette Çavuş Küçük Petko oğlu Yorgi,
            223-Kozlu’da Bakkal Yuvan Dükkânında Sava,
            224-Boyacıoğlu ocağında Lağımcı Yani Oğlu İlya,
            225-Devrekli Serkis oğlu Artin,
            226-Bartınlı parseler oğlu Hamparsum,
            227-Kozlu’da Eftim Velet Tanas,
            228-Zanoviç oğlu Trabzonlu Hıralamba Velet Yorgi,
            229-Yanyalı Mantuş oğlu Takvoraksan,
            230-Ereğli kiremitçi oğullarından Hıristo oğlu Panayot,
            231-Yuvakim oğlu Misak,
            232-Bardiros oğlu Mihran,
            233-Ekmekçi İstavri oğlu İlya,
            234-Ekmekçi Tanaş oğlu Mihal,
            235-İnebolulu Lazari oğullarından Öğrinosoğlu Kiryako,
            236-Asador oğlu Yervant,
            237-Bakkal kostanti oğlu Dimitro,
            238-Ekmekçi Çavuş oğlu İstepan Manok oğlu Agop,
            239-Şileli Baraş köy oğlu Dimitri,
            240-Yardan oğlu Yorgi mahdumu Yuvan.
           
Belki de; çoğumuz bu gayretkeşliğime gülüp te geçecektir. ”Aman! Bir sürü yabancı ismi alt, alta yazmak hüner mi?” Diyeninizde bulunacaktır.
Bu tarihlerde Zonguldak bölgesindeki taş Kömürü ocaklarının Fransızlar tarafından işletilmekte olduğunu söylesem! Bu liste sizlere çok şeyler anlatabilir mi acaba! Bir devlet, diğer devletin içinde haber almasını böylece kurar! Her türlü yıkıcı eylemlerini de bu şekilde maskeler. Bir devletin müslüman olmayan tebaasını da bu şekilde zengin ederek, ülkenin gerçek sahiplerini öksüzler haline koyar. Gerisini sizler düşünmelisiniz.
Şu soruyu sormanızı gerekmiyor mu? ”NERELERDEN GELMİŞİZ, NERELERE GÖTÜRÜLÜYORUZ?”
            Genç bir jandarma subayı iken Manavgat ilçe Jandarma Bölük Komutanıydım. Ankara valiliğinden bir gizli zarf gelmişti. Merakla zarfı açtım. Çok tuhafıma gitmişti: ”Bolasan köyünden ….kızı…den olma….doğumlu …..Hanım, Ankara Genelevinde çalışmak istediğinden, genelevde çalışmasına mani bir halinin olup, olmadığının soruşturularak sonucunun bildirilmesini önemle rica ederim.” Emir böyleydi.
            Ülkemizde Türk vatandaşı olmayan yabancıların yapamayacağı işler hakkındaki kanundan da haberim vardı. Yabancılar: Köylerde bakkal dükkânı açamazlar, terzilik, fotoğrafçılık ve Orospuluk yapamazlardı. Konunun neden bu kadar ince elendiğini bilmeyenler: ”Hadi canım sende. Böylesine saçmalık yapılmamalı!” Hükmüne varmışlardı.
            İngilizler İstanbul’u işgal ettiklerinde; General Harrington’un kapısını yaşlı bir Rum hayat kadını çalmıştır. Komutanın huzuruna alınan kadının elinde bir dilekçe vardır. Yaşlı sermaye, madalya istemektedir! Sebebini de şöyle anlatmaktadır:
            “Komutan Bey, bendeniz senelerce İstanbul’da açık ve gizli fuhuşla iştigal ettim ve (300) Türk’e Frengi aşıladım. Bu başarımdan dolayı madalya ile ödüllendirilmek benim hakkım değil midir?”
            Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Avusturya, Saray Bosna, Hendek ve civarını işgal ettiğinde, yerli halkın cesaretinden korktuğu için, Boşnakları; peşine takarak getirmiş olduğu Frengili Hayat kadınlarıyla kırıp, geçirmiştir.
            Yakalanan yabancı hayat kadınlarının Aidsli olmayanı yok gibidir! Biz bu haberleri okuyarak geçerken, elin oğulları da bizleri kırıp geçirmektedir.
            Kendi ülkemizde, maden amelesi olamadığımız günleri ne çabuk unuttuk. MUSTAFA KEMAL BİZİ NEREDEN ALMIŞTI VE NEREYE GETİRMİŞTİ? ŞİMDİ DE NEREYE GÖTÜRÜLMEKTEYİZ!
            Daniel DUMOULİN adlı bir Belçikalının Türkiye’ye göndermiş olduğu bir yılbaşı tebrikiyle yazımı sonlamak istiyorum:
            “TURQU’E, TU DOİS ATATÜRK ADİEU ET LE RESTE ATATÜRK”!
            “TÜRKİYE, ATATÜRK’Ü ALLAH’A BORÇLUSUN, GERİYE KALAN HERŞEYİ DE ATATÜRK’E.”
            Peki, tüm bu belaları kime borçluyuz?
Şarlatanlara inanan aklımıza!

Saygılarımla.

İzleyiciler

Blog Arşivi