29 Mart 2012 Perşembe

665/YARINDAN AZ SEVMEK!

                                                                                
                   OSMAN TÜRKOĞUZ
                   osmanturkoguz@gmail.com
                   İzmir; 28 Mart 2012

                            YARINDAN AZ SEVMEK!

                   Gündüzlerim çok uzun,gecelerim çok kısa;
                   SANA aittir inan BENDE Güzel ne varsa.
                   Şarkılarımda varsın,şiirlerimde varsın;
                   BENİ tutsak etmişsin,gönlüme hükümdarsın.
                   En çok sevilenleri neden BANA sorarsın?
                  Kerem’in gözyaşları ırmak gibi  bir selmiş.
                   Şirin uğruna Ferhat nice dağları delmiş.
                   Leyla Mecnunu sevmiş,Mecnun aşktan delirmiş.
                   BEN,SENİ seviyorum her gün artan bir aşkla,
                   BENİM yüreğim başka benim sevgim bambaşka
                   SENİ  çok  seviyorum,her gün artan bin hazla
                   Yarından çok daha az,dünlerden çok ta fazla.

28 Mart 2012 Çarşamba

664/İNSAN YOKSA,MADDİ VE MANEVİ HİÇ BİR ŞEY DE YOKTUR!

                                                                                   
            OSMAN TÜRKOĞUZ
            osmanturkoguz@hotmail.com
            İzmir;02 Nisan 2011./27 Mart 2012.Yeniden!

                                               İNSAN YOKSA MADDİ VE MANEVİ
                                   HİÇBİR ŞEY DE YOKTUR!

Bilgisayarıma çeşitli adreslerden aynı ileti, üst, üste gelince bir tuhaf oldum. Bir süreliğine de iç âlemime, gönül gözüme döndüm. İletinin başlığı şöyle bir şeydi:
“Allah yoksa ahlâklı olmak ne işe yarar!”                                                        Bu cümle beni taa! Fransa’ya Besençons Üniversitesine götürdü. Üniversitenin Fransızca dili kursunda her yaştan çok sayıda Japon öğrenci arkadaşlarım vardı. Yaşlısı, erkeği ve kadını tüm Japon öğrenciler, Allah inancına ateş püskürüyorlardı.                                                                                      “İkinci Dünya Savaşında, Allah’a ve O’NUN adaletine güvenerek var gücümüzle çalışarak savaşmamıza karşın, Tanrı zaferi AT Hırsızlarına verdi. Artık bir tek kendimize ve Japon Ulusuna güveniyor ve inanıyoruz!”Fikrini hiç çekinmeden söylüyorlardı. Japon ulusu çeşitli sayıdaki yerel dinlerin ve Boutha dinin etkisi altındaydı. Bugün; Japonya’da inanılan ne bir peygamber ve ne de bir dinin kutsal kitabı vardır. Ama kendisine güvenen, yüksek moralli, örmek ahlâklı, tüm dünya uluslarına örnek bir Japon Halkı ve Japon devleti vardır. Çünkü tüm sosyal düzen kuralları ve evrensel insani değerler yerli yerine oturmuştur. Her değer insanlar tarafından yaratılmıştır inancı Japon toplumuna egemendir.                                                                                                               Petrolu; ulusal Peygamberi, ana dilinde bu dine ait kitapları ve ulusal dinlerine dayalı devlet ve toplum yönetimine sahip uluslar neden ve niçin Ortaçağ karanlığında?
Şimdi, bir konuyu ve bir olguyu açıklamak isterken o konunun dayanmak zorunda olduğu uygulamaların önemini ve nasıl meydana getirilmiş olduklarını açıklamak durumundayız. İlk önce şimdi Rahmetli olmuş Büyük hukukçularımızın bu konudaki görüşlerini ortaya koymak gerekecektir. Bir insan topluluğu uygarlık yönünden ister ilkel bir durumda olsun, ister yüksek bir düzeyde bulunsun bu toplumları oluşturan bireylerin ve grupların uyacakları bir takım kurallar vardır. Bu kurallara”Sosyal Düzen Kuralları” diyoruz. İnsanlar, yaradılışları nedeniyle sosyal bir yapıdadır. Hiçbir zamanda tek başlarına yaşamamıştır. İnsanlar toplum halinde yaşarlar. Toplum halinde yaşamak demek, insanların diğer insanlarla yapacakları ilişkilerin, öncelerden belirlenmiş olan bir takım usul ve geleneklere göre yapılması ve konulmuş olan bu kuralların çerçevesinde davranışlarını sürdürmesi demektir. İnsanların yaşadıkları her yerde bir fikir ve çıkar ayrılığı da kaçınılmazdır. Toplum halinde yaşamanın ilk şartı da her kişinin o kurallar çerçevesinde davranmak zorunda olmasıdır. Herkesin her istediği şeyi yapmak istediği bir toplumda hiçbir kimsede hiçbir şey yapamaz. Bu kuralların hepsi de insan zekâsının ve insan iradesinin eseridir. Profesör Dr. Rahmetli İlhan Arsel:” Beşeri ve insan iradesinin eseri olan bu kurallar; Hukuk Kuralları, Ahlâk Kuralları ve Âdetlerdir.”Demektedir. Anayasa Hukukunun Genel Esasları, s.1-4.
Profesör Dr. Rahmetli Necip Bilge de:”Cemiyet halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları vazife ve mükellefiyetler bir takım kaidelerden doğmaktadır ki; bunlara (sosyal Düzen-İçtimai nizam) kaideleri yahut sadece (Sosyal kaideler) adı verilir. İnsanların karakterlerini uydurmağa mecbur oldukları sosyal kaideler, sadece Hukuk kaidelerinden ibaret değildir. Bunların yanında DİNİ, AHLÂKİ ve GÖRGÜ kaideleri de mevcuttur. Din Kaideleri sadece İnsan ile Tanrı arasındaki ilişkileri düzenlemekle kalmaz insanla insan arasındaki ilişkileri de düzenlemeye çalışır.  ”Hukuk Başlangıcı. S.4-7.
“Sırf dini, yani insanın Tanrı ile olan ilişkilerine dokunan kaideler, EBEDİ ve DEĞİŞMEZ sayıldıkları halde, dinin dünya hayatını ilgilendiren, hukuki mahiyet arz eden kaidelerin zaman içinde doğan ihtiyaçlara göre değişebilir olması gerekir. Nitekim İslam dini, HÜKMÜN ZAMANA GÖRE DEĞİŞECEĞİ ESASINI KABUL EYLEMİŞTİR!”S.G.E. S.8.PS: Ülkemizde,son dönemlerde zaman değişse de,Arap emperyalizmine dayalı , ilkel çöl kabile hükümleri değiştirilmeden uygulamaya sokulmuştur.
Profesör Dr. Rahmetli Jale İpek te; Türk Medeni Hukuku adlı eserinin birinci cildinde:
“İnsan sosyal bir yaratıktır.Yaşamak zorunda bulunduğu toplum içinde ,toplumsal hayatın düzenli olabilmesi için belirli bir düzenin ve herkesin kendisini uymakla zorunlu sayacağı Sosyal  Düzen Kurallarının var olması bir zorunluluktur.Aksi halde cemiyet içinde bir keşmekeş,bir huzursuzluk hüküm sürer; bu da zamanla anarşiye müncer olur..Hukuk kaidelerinin yanında cemiyet halinde cemiyet halinde yaşayan şahısların kendilerini riayetle mükellef oldukları sair bir takım içtimai kaideler daha mevcuttur.Bunlar bilhassa DİN,AHLÂK. Ve ÂDET kaideleridir.”S.1–3.
 Profesör Dr. Rahmetli Mukabil Özyörük, Hukuk Başlangıcı adlı eserinin 1-3’üncü sahifelerinde; Sosyal hayatı düzenleyen kuralları şu şekilde ifade etmektedir.
1-Din Kuralları:
            A-İnançlara ilişkin din kuralları,
            B-İbadete ilişkin din kuralları,
            C-Sosyal ilişkileri düzenleyen din kuralları.
2-Ahlâk kuralları,
3-Görgü kuralları,
4-Hukuk kuralları.”S.12                                                                          (Adabı muaşeret kuralları ve moda kuralları) Olarak ta görgü kurallarını ifade edebiliriz)
 Tüm Sosyal Düzen Kuralları İnsanların Eseridir:””                        
Babasının ölümünden sonra genç yaştaki IV. Amenofis, büyük bir baskıya maruz kaldı. Bu baskının sebebi, geleneksel çok tanrılı Mısır dinini değiştirerek tek tanrı inancına dayalı bir din getirmiş olması ve her alanda köklü değişikliklere girişmesiydi. Tahta çıktıktan 5 sene sonra kendisinde çok büyük bir manevi değişiklik hâsıl oldu. İlahin Bir, isminin ise Aton olduğunu halkına ilan etti. Tapınaklardaki bütün putların kırılmasını, duvarlardaki tanrı (!) isimlerinin kazınmasını emretti. Ameophis (İmparatorluk tanrısı Amus razı olsun) olan adını Akheneton (Aton'un hadimi, yani hizmetkârı) olarak değiştirdi. Akheneton'un inandığı ve halkının da inanmasını istediği İlah, kendi ifadesine göre, yalnız Mısırlıların değil, bütün insanların, bütün kâinatın Yaratıcısı idi. Güneş'i, Ay'ı, yıldızları yaratan "O" idi.”                                                                                       Duanın sonunda, söylenen “Amon” sözü,”Amen ve Âmin “olarak ta diğer dinlerin dualarının sonunda söylenir olmuştur. Ostüzü.
Akheneton’un Tek Tanrı'ya yazdığı şiir, şöyledir:
Tanrı uludur, birdir, tektir.
Ondan başkası yoktur.
Bir tanedir,
O'dur her varlığı yaratan
Bir ruhtur Tanrı, görünmeyen bir ruh.
Ta başlangıçta vardı Tanrı,
Tek varlıktı o.
Hiç bir şey yokken o vardı.
Her şeyi o yarattı (...)
Ezelden beri süregelen varlığı,
Ebediyete kadar sürecek,
Gizlidir Tanrı, kimse görmemiştir onu.
İnsanlara ve yarattıklarına sır kalır her zaman [10]”
Bu dua tüm semavi dinlerde de aynen tekrarlanmaktadır.
Putperestlikle mücadelesinde çok kararlı olan Akheneton, Karnak'taki Amon tapınağını kapattı. Yerine GEMATON (Aton'u bulduk) adında başka bir mabet inşâ ettirdi. Akheneton’un kendisinin iman ettiği ve halkının da iman etmesini istediği ilâh, yalnızca Mısır halkının ilâhı değil, bütün insanlığın ilâhıydı. Bütün evrenin yaratıcısıydı Güneş'i ve Ay'ı da O yaratmıştı. İlâh'ın Bir, isminin ise Aton olduğunu halkına ilan etti. Tapınaklardaki bütün putların kırılmasını, duvarlardaki tanrı (!) isimlerinin kazınmasını emretti. Ameophis (İmparatorluk tanrısı Amus razı olsun!”                                                                   
Hz. Muhammet te,10 Ocak 632’de Mekke’yi ele geçirdiğinde Kâbe’deki tüm putları—tanrı heykellerini—kırdırtmıştı. Müslümanlık=Hz.Muhammed’in Sünneti!
                        Önce Din ile karıştırdığımız şu ahlâkın tanımına bir göz atalım.
AHLÂK: Ç.İS.(Ahla: k) Arapça. Ahlâk, Hulk’un çoğulu.
1*-Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları.
2*-Fel            .Belli bir toplumun belli bir dönemde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını tespit eden ve inceleyen bilim:                                                      ”Din ve ahlâk eğitim ve gözetimi Devlet gözetim ve denetimi altındadır”.Ana madde:3. iyi niyetli düzel huylar.
Ahlâkçılık-ğı: İs. Fel. Ahlâkı bir araç değil, bir amaç sayan öğreticilik, moralizm.
Ahlâki, s.Ahlâk kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan kimse.
Ahlâksız: Ahlâk kurallarına uymayan. Mecazi: Dürüst davranmayan, kötü huylu, terbiyesiz.
Ahlâklı: Ahlâk kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan kimse.”
                        Atatürk, K. ve Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türkçe Sözlük, s:30–31.

“Her şey Allah için mantığı,”halk, hükümet ve egemen içindire”gelip te dayanmıştır.”En büyük ibadet, Ululemre itaattir!”İnancı Müslüman toplumların bilinçlerine ve bilinçaltlarına yerleştirilerek, Din ve Allah adına korkunç işkencelere katlanmalarına neden olmuştur. Öyle ya, zalimin cezasını öteki âlemde Allah verirmiş.2.000.000.000.000 Türk lirasını sahtecilikle çalanın cezasını da mı Allah verecekmiş! Peki, bizim çalınan bu paramız ne olacaktır.7.50TL.Çalanın cezasını veren mahkemelerimiz neredeler? Tüm Müddeiumumîlerimiz hayali Darbe planları ile mi meşguller!
Yeryüzünde ne varsa insan için vardır; çünkü kuralları koyan kurumları kendi lehine yaratan yalınızca insandır. Gücü elinde tutanlar ne yaparlarsa haklıdırlar.”Suç ve Ceza’’”daki Raskalnikov tipini iyice irdelemeliyiz! Tüm sosyal düzen kurallarını yaratan ve uygulayanlar da insanoğullarıdır. Allah kavramı da, Ahlâk kuralları da ve Hukuk kuralları da düzenli ve herkese eşit olarak uygulanarak düzgün bir yaşam biçimi yaratmaya yöneliktir. Dünya yasamı gerçek yaşam olmasaydı, iyi ve insan gibi, kimseyi aldatmadan, kimsenin de ırzına geçmeden, Allah’ı ve İslam Dinini kullanarak çalmadan yaşayanlara armağanı cennet olamazdı. Çünkü hiçbir şeyin armağanı o şeyden büyük ve kıymetli olamaz.
Allah kavramının yaratılması ve cehennem ateşi, yasak olan şeylere yaklaşanlar için BİR CISS! İhtarıdır. Cennet, bu dünyada insan gibi yaşatılamayanların ağızlarına sürülmüş bir parmak baldır. Bir korku aracına döndürülen Tanrı ve Din kavramı, yığınları korkusuzca ve kolayca sömürme aracına dönüştürülmüştür. Halk yığınları önce dinlere sonra da mezheplere bölünerek birbirine düşürülmüştür. Halkları soyup, soğana çevirerek, yenilmişlerin tüm bireylerini hayvan pazarlarında satmak bir Tanrısal iradeye büründürülmüştür. Satılanlar, içine düşürüldükleri bu durumun Kader denilen bir Tanrısal yazgının eseri olduğuna inandırıldıkları için sessiz ve çaresizdirler. Bu duruma itiraz ederek vaat edilen Cennet nimetlerini de kaybetme korkusuna inandırılmıştır.Fransız İhtilali sırasında,Giyotine gönderilen bir filozof:”Hürriyet,bak senin adına ne cinayetler işleniyor!”Diye halka bağırmıştı.
Ahlâk kavramı da, çıkarcılar için araç olarak kullanılmaktadır. Buna”Ahlâkın ahlâksızlığı” diyebiliriz. Ahlâk kurallarına uymamanın yaptırımı ayıplamadır. Ahlâksızlığın yaptırımı da başka birisine zarar verdiği için cezayı müeyyide olmaktadır. Bu davranış toplumlara göre değişiklik göstermektedir. Eskimolar, evlerine gelen erkek konuklara bir ahlâki uygulama olarak eşlerini taktim etme geleneği vardı.
Buşmenler’de altmış yaşına gelmiş olan babalarını bir ağacın üzerine çıkartarak ağacı sallamak suretiyle düşürüp öldürerek yeme geleneği ahlâki bir gelenekti. Bu kurallara uymanın ya da uymamanın Tanrı ile bir ilişiği de yoktur.”Allah kızar!””Allah sevinir!”Allah’ı insan karakterine uydurma eseridir, insanları korku ile terbiye etmeye yöneliktir. Yaşlılarımızı ellerini öpmek, onlara yer vermek ve yardıma muhtaçlara yardım etmenin Allah ile bir ilgisi de yoktur. Bu davranışlarımız, biraz da kendi geleceğimizi düşünmemizin eseridir gibime geliyor.
İnsanların bu dünyada kardeşçe ve kavgasız bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için konulmuş olan tüm sosyal düzen kurallarını araç olarak kullanan sahtekârlar hep var olmuşlardır. Din kuralları ve Tanrı inançları insanlara işkence yapmak ve kitle halinde öldürmek için de kullanılmaktadır.16 Şubat 1600 tarihinde, Roma’da yakılan Büyük Bilgin Rahmetli Bruno Giardano Tanrı adına yakılmıştır. Ortaçağ Avrupa’sında 450.000 Kadının, Cadı suçlaması ile Tanrı adına yakıldığını da biliyoruz. Hz, İsa:”Öldürmeyeceksin mi, demiş. Hıristiyanlıkta Aziz mertebesine yükseldikten sonra, tekrar babalarının çok tanrılı dinine dönmüş olan Saint Avgustinus”Öyle ise yakınız!”Buyruğunu Tanrı adına vermiştir. Zavallı insancıklar ve Aydın bilim ve din adamları da Tanrı adına cayır, cayır yakılmışlardır. Dinde Reform yaptığı söylenen Fransız papaz Kavlin de İspanyol bilim adamı Severyüs’ü Tanrı adına yakmaktan çekinmemiştir.
İnsanlar en sonunda hukuka sığınmışlardır. Bu sefer de Hukuk suiistimal edilmiştir. Kureyza Yahudi Kabilesinin tüm ergin erkeleri bir hakem kararı üzerine,etek kıllarına bakılarak kesildiği gibi, geri kalanları da esir pazarlarında hayvanlar gibi satılmışlardı. Jozef Stalin, birkaç aşağılık hâkim kanalıyla milyonlarca insanı öldürtmüştü. Adolf Hitler de, bir sapık hâkim kanalı ile nice Ünlü ve Kahraman Alman Mareşallerini öldürtmüştü. Fransa’nın Maki Örgütündeki Milliyetçi ve Kahraman Fransız Gençleri de, Nazi Amanyasının uşağı, maskeli hâkim ve savcılardan oluşan mahkemelerde tek celsede ölüme gönderilmişlerdi. Bizim tarihimizde de ibret dolu uygulamalar sayılamayacak kadar vardır. Nemrut Kürt Mustafa Divan’ı Harbi. D.Partinin Ünlü ceza hâkimi. En sonunda da dünya tarihinde bir benzeri bulunmayan Silivri duruşmaları. Birçok askeri mahkemelerde, başkan ve üyelik yapmış Emekli bir jandarma subayı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş bir hukukçu olarak, bu kadar olamaz ve olmamalı!” Diyorum.
Hırs ve emir kulu olmak idealleri amaç olarak kullandırabilmektedir. Satılmış kimseler ve aydınlatılmamış kalabalıklar da bu oyunların aleti olmaktadırlar.
Hukuk ile Kanun karıştırılmıştır. Bir parlamentoda çoğunluğu ele geçirmiş olan bir lider, çıkarlarına uygun, evrensel hukuka uymayan tasarılarını da kanun haline getirerek akıllara ve vicdanlara sığmayacak eylemler yaratabilmektedir. Halk, bu uygulamaları hukuk uygulamaları sanmaktadır. Bunlar, şekle uydurulmuş, insan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına sığdırılamayan aldatmacalardır. Uyduruk mahkemelerin kararlarına uyma zorunluluğu hukukun ön gördüğü alanlardan kaydırılmış olmaktadır. Devleti, hukuki kurallar sayesindeki yaptırım gücü amacından saptırılmış olmaktadır.
Halkın sığınacağı tüm sosyal düzen kuralları soysuzlaştırılarak yaşam alanı devlet yerine geçen suç örgütlerinin eline bırakılmaktadır.
Din, değişmez ve düzenlenmiş olduğu zamanda donmuş katı kurallar bütünüdür. Dine uymamanın cezası öteki âlem olduğu halde, bu dünyada da insanlığa sığmayan cezalar uygulanabilmektedir. Zinanın insanlık dışı cezaları çok ürkütücüdür. Zinaya recim cezası Tevrat’ın da ilahi! Emriyken, Hz. Davut Hititli General Uria’nın karısını gebe bırakarak, Generali öldürtebiliyordu. Uria’nın karısından nikâhsız doğan Oğlu Salamon da (700)Karısı ve (300) cariyesinin olduğunu Tevrat’ta övünerek anlatabiliyordu.
Osmanlı sarayında(1000) Genç Cariyenin Padişahı Ruyu Zeminin koynuna girmek için sıra beklerken, bir kişi ile zina sucunu işlediği iddia edilenin hayâları kendisine yedirilerek öldürülüyordu. Arap İslam anlayışında da aynı kepazelikler din adına sürdürülüyordu.
Dini kurallar egemen olduklarında, her sosyal düzen kuralının içine de sızarlar. Kadınların denize girmelerini deniz zinası suçuna sayarlar. Kadınlarımızın uygar ve çağdaş bir insan gibi giyinmelerini dini kurallara göre cezalandırılması gereken bir ahlâksızlık sayarlar. Anap iktidara geldikten sonra, dini kurallar adına hurafeler hegemonyasında aniden patlamalar oluşmuştu. Zonguldak İmam-Hatip Lisesi din bilgisi öğretmeni de yeni bir Zina suçu yaratmıştı:
Bir erkek öğrencinin kalktığı sandalyeye oturan kız öğrenci zina suçu işlemiş olur’”-Bu söz söylendiğinde ben de Zonguldak’ta idim.--
                        İnsanlar geliştikçe her bilim dalında da baş döndürücü gelişmeler olduğu gibi, hukukta da büyük gelişmeler olmuştur. İnsanların çıkar ilişkilerinin çatışmış olduğu alanlara göre hukuk ta yeni kurallar ve yorumlarla donatılmıştır. Tüm sosyal düzen kurallarının dinin içersinde gösterilmesi, ayrı, ayrı düzenlenememesi o zamanın bilgisinin eseridir. Eskiden Roma’nın önemini vurgulamak için güzel bir söz üretilmişti:
            “Tus la viya vanna Roma!” –Bütün yollar Roma’ya çıkar!—
            İnsanın yaratıcılığını yok sayarak tüm sosyal düzen kurallarını Tanrı inancına bağlarsak, her şey alt, üst olmuş demektir. O zaman da böyle bir toplum dünya yüzünde, önce söz sahipliğini yitirir, sonra da cumburlop tarihin çöplüğüne boylatılır.
            Uzun söze gerek kalmadığını gösteren bir örnek:
            İmam-Hatip çıkışlı bir Başbakanımız; Anayasa Mahkemesinin türban konusunda vermiş olduğu, çağa ve evrensel değerlere uygun kararı üzerine, kendisini Minberde sanarak:
            “Bu işe mahkeme ne karışır; bu konuda Ulemanın kara vermesi gerekir!” Buyurmuştu.
            Öyle ya; unun eleyememiş, eleği de yırtılmış yaşlıların kadına bakış açısı çağ dışına yöneliktir! Ya da iç ters açıdır!Aklın ve bilimin bittiği yerde Metafizik, Tanrı’nın ve Dinin  sınırları başlamaktadır.

663/MANZUM MEKTUP!

                                                                           

            OSMAN TÜRKOĞUZ
         osmanturkoguz@gmail.com
         İzmir;27 Mart 2012.

         MANZUM MEKTUP!
Ve geldik satır,satır yine de önünüze;
Şiirle başlayalım istedik sözümüze;
Yeniden alevlenmiş bir sevdalı yürekle,
SANA sığınmak için SENDEKİ özümüze.                                          Görünmesin hiçbir şey sevdalı gözümüze,
Girmesin yalan, riya, araya sözümüze.                                                              İşledim sevgimizi dize, dize bunca yıl,                                                             Sen sevda tanrımdın benim,                                                                            Ben fakir de SANA Kul.
Ayıramaz hiçbir şey bizi bu halimizden,
Yansam da kül olsam da ille SEN, ille de SEN.
Onurlu ellerine terk ettim yüreğimi,
Serdim SENİN önüne sevdalı dileğimi.
Kabul etmek Tanrının yüce himmetindendir,                                         Birbirimizin olmak yaşam kısmetindendir.
Satırlar şiir olur SEN aklıma gelince,
Sevincimden eririm çıkıp bana gelince.
Yok olur Hüzünlerim SENİ öpüp sevince.
Sonra hafiften başlar ayrılığın sancısı,
Bu kaçıncı buluşma, bu ayrılık kaçıncı!
Şimdi çıkıp gelseydin sevincimden nolurdum!
Boynuna sarılır da gözlerinde erirdim.
Sonra dizine kordum sevda yüklü başımı,
Akıtırdım gözümden özlem dolu yaşımı.
Ellerinden öperdim, saçlarından öperdim;                                                           SEN benim alın yazım ve kaderimsin derdim.
        
        
        
        
 

662/KİTAPÇI TEMEL!


                        OSMAN TÜRKOĞUZ
                     osmanturkoguz@gmail.com
                   İzmir;27 Mart 2012.

                             KİTAPÇI TEMEL!
         Temel şehrin en işlek Hamsi sokağına bir kitapçı dükkânı açarak adını da”Kitabın Adını Söyle, YETER!”Koymuş.Lisede okuyan Tursun’un oğluna öğretmeni:”
         “Temel Amcanın Kitapçı dükkânına git, Doğan Avcıoğlu’nun Türkiyenin  Düzeni” adlı kitabını al, gel,” demiş. Bi solukta Kitapçı Dükkânına giren Tursunun oğlu:
         “Temel Amca;Türkiyenin Düzeni!” Dediğinde,
         “Daha yazılmadı, yazar Silivri’de,diğer yazarlarda düzenle birlikte !” Demiş.

27 Mart 2012 Salı

661/KÖŞELERDE AĞLAMAK

                                                                                          

         OSMAN TÜRKOĞUZ
         osmanturkoguz@gmail.com
         İzmir;26 Mart 2012

                            KÖŞELERDE AĞLAMAK!
         Bin bir renkli çiçekler, Açar, her an bahçelerde;
         Yaşlı gözlü sevgililer ağlar her dem köşelerde.
         Durmaz sevdalar gönülde, durmaz içkiler şişelerde,
         Yaşlı gözlü sevdalılar ağlar, niçin ağlar köşelerde.

         Uçan kuşla uçar falım,ne olacak benim halım?
         Anılarla dertli kaldım,kader bomboş  şişelerde.
         Yediğimiz yârin eti, bilemedik Gül kıymeti;
         Bıraktık şanı şöhreti, vakit geçmede, geçmede.

         Çıktık döndük yardan gayrı, yatak, yorgan hepsi ayrı;
         Dost ve düşman birdir gayrı, birdir tenhada ve köşede.
         Bir kuş olsam uçsam O’NA, bir kuş olsa gelse BANA;
         Sevenler hep yana, yana ağlar niçin  köşelerde.
          
                  
                           
  

660/AYRILIKLAR

OSMAN TÜRKOĞUZ
                   osmanturkoguz@gmail.com
                   İzmir;25 Mart 2012.

                            AYRILIKLAR!
                   Gül’den  ayrı yatak, döşek,
                   Uzağında hep çilemiz.
                   Gönlümüz  bir deli fişek,
                   Ayrılıklar tek çilemiz

                   Mekan,zaman derdindeyiz,
                   Bizi neden gönderdiniz,
                   Bir Hanya’ya bir Konya’ya?
                   Ayrılıklar tek derdimiz.

                   Hep güllerle geçer anım,
                   Kalmadı sağlam tek yanım.
                   Tutunacak tek dalımdın
                   Daldan uzağım ,çilemiz.

                   Bıkma Ozan bıkma söyle;
                   Sürüp gitmez özlem böyle.
                   Tanrı’ya söyle,Kula söyle;
                   Ayrılıktır tek çilemiz.
                  
                  

659/HER ŞEYİMDE SEN VARSIN

                                                                        

                        OSMAN TÜRKOĞUZ
                   osmanturkoguz@gmail.com
                   İzmir;26 Mart 2012.

                   HER ŞEYİM SEN!
         Sen denizinde düştüm yollara,
         Pusulam,dümenim,yelkenim sen.
         Vurdum kendimi dev dalgalara,
         Vasıtam sen,gayem,hedefim sen.

         Amansız dalgalarda çaresizim,
         Dört tarafım sislerle kaplı iken,
         Yok imdadıma gelecek kimsem,
         Çaresizliğim de çarem de sen.

         Korkulu rüyadayım yolum kapalı,
         Rüyam da sen,gerçeğim de sen.
         Açılmaz talihim falım kapalı,
         Falım da,umudum da yine sen.

25 Mart 2012 Pazar

658/BİR TUTAM ALKIŞLAMAMANIN BEDELİ!

                                                                              
OSMAN TÜRKOĞUZ
                   osmanturkoguz@gmail.com
                   İzmir;25 Mart 2012.

                            ALKIŞLAMAMANIN BEDELİ NOLURDU!
         “Bir tutam Alkışın Bedeli!” Yazımı okuyan Hamret Han’ım sordular.
         “Eski gözlemlerinize dayanarak, bir tutam alkış yapmamanın bedelini neden yazmıyorsunuz!”Dediler.
         “Siz ne diyorsununuz Sayın Hamret Han’ım! O kadar subayımıza kastınız mı var!”Dedim ve böylesine bir durumda olacak olayları düşündüğümde ödüm ısıttı!
         İftira Hazırlama  ve Suç Yükleme Merkezleri, maskeli muhbiri sadıklar heman harekete geçerlerdi.Genelkurmay Başkanı, Birinci Ordu Komutanı,Harp akademiler Komutanları,Kara,Deniz ve Hava  ile diğer üst rütbeli Komutanların bir darbe hazırlamak için, örgütsel olarak, 800 Subaya alkışlamama emrini verdikleri;bu nedenle de Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısının,Türkiye Büyük Milletvekilleri Meclisinin,Hükümetin Manevi şahsiyetine hakaret ettirdikleri ve bu suçları da toplu efrat karşısında işlettikleri ihbar olunurdu. Özel yetkili Müddei hususiler ve özel yetkili ağır ceza mahkemeleri derakap harekete geçerlerdi.Hasdal Usera kampında yer yoksa,bu eksiklik gam değildi.Dershaneler Esir kampına çevrilirdi.PS:27 Mayıs 1960’da,benim bölüğümde hiçbir makineli tüfek yok iken, bizim büyük komutanlarımız beni:”18 makineli tüfekle Harbiyelilerin üstüne bir buçuk saat ateş etmek suçundan Harbiye’de 11 gün misafir etmişlerdi de.Hani yani.
  

657/BİR TUTAM ALKIŞIN BEDELİ!

                                                                                 

                        OSMAN TÜRKOĞUZ
                   Osmanturkoguz@gmail.com
                   İzmir;25 Mart 2012

                            BİR TUTAM ALKIŞIN BEDELİ!
         Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyimiz, Harp Akademisinde, aralarında Genelkurmay Başkanının da bulunduğu 800 Subayımıza uzun süren bir konferans vermişler!Televizyonlarımız bu konferansın reklamını sessiz olarak vermesine karşın,800 Subayımızın ayakta sürdürdükleri alkış tufanını sesli olarak vermiştir.Hani,bir film çekiminde,rejisörün figüranlara dönerek:”Alkış!” Komutunu vermesi geldi aklıma. Bir de Fransızların bir atasözlerini hatırladım:
         “Kadınları yatağa, Kahramanları da ölüme bir tutam alkış götürür!”
         Rayştag yanmadan önce; Adolf Hitlere yapılan sürekli ve dahi şiddetli alkış, Almanya’yı ve dünyayı felakete götürmüştü.
         Harp Akademisinde 800 Subayımızın ve dahi Genelkurmay Başkanlarının bu ayaktaki alkışı da, ülkemizi çağ dışına götürmek için daha çok insanlarımızı Silivri ve Hasdal esir kampına götürtmesin!

24 Mart 2012 Cumartesi

656/YİTİK SEVGİLİ VE...

                                                           
OSMAN TÜRKOĞUZ
                   osmanturkoguz@gmail.com
                   İzmir;24 Mart 2012    
                            YİTİK SEVGİLİ!
                   Derelerim vardı benim;
                   Yeşil sahilli, durgun sulu,
                   Mor kumlu derelerim.
                   Nazlı gelin gibi akardı,
                   Kıvrıla,kıvrıla yatağında.
                   Durgun sularında Nilüferler
                   Nergis aşklarıyla âşık.
                   Beyaz masumluğunda gelinliğinin
                   Biribirine hayran bakardı.

                   Ağustos ayından  bir sıcak gündü;
                   Bir kuru yatak ve bir kuru dere.
                   Nerde Yeşil söğütlerim,
                   Nerde o canım akıntı,
                   O canım Nilüferler nerde?

                   Gitti masumluğunca gençliğinin,
                   Geride çakıllar,kederler kaldı.
                   Gitti mutluluğunca sevginin,
                   Geride yangının külleri kaldı.

                   Ocak başında bir yaşlı kişi;
                   Kuru Nilüfer yaprakları elinde;
                   Dilinde duaların en Güzeli adın.
                   Gözleri sevgi pınarı,
                   Bahar ırmakları gibi derin,
                   Hüzünden de yemyeşil.
                   Ocak başında bir yaşlı kişi;
                   Yitirilmiş sevgilerin en güzeliyle
                   Öylece kaskatı, öylece derin.
                    KEMDİNE YABANCI OLMAK!
                        Harabeye dönmüş,ıssız,ışıksız,
                        Nereye baksam boş,
                        Nereye baksan sen yoksun
                        Bomboş bu şehir sensiz.
                        Ölü kollarına  dönmüş
                        Seni bana getiren yollar.
                        Yalnızlığımı yaşıyorum kendi şehrimde,
                        Tüm insanlar sanki bana yabancı.
                        Ona baksam yabancı,
                        Buna baksam yabancı,
                         Dağ bana yabancı,kuşlar bana yabancı.
                         Doğup, büyüdüğüm, seni görüp te sevdiğim
                         Bu şehirde,beni bana yabancı etmiş sensizlik,
                        Beni bana yabancı.
 

                  

655/YİTİK SEVGİLİ!

                                                                                   
OSMAN TÜRKOĞUZ
                   osmanturkoguz@gmail.com
                   İzmir;24 Mart 2012
                           
                            YİTİK SEVGİLİ!
                   Derelerim vardı benim;
                   Yeşil sahilli, durgun sulu,
                   Mor kumlu derelerim.
                   Nazlı gelin gibi akardı,
                   Kıvrıla,kıvrıla yatağında.
                   Durgun sularında Nilüferler
                   Nergis aşklarıyla âşık.
                   Beyaz masumluğunda gelinliğinin
                   Biribirine hayran bakardı.

                   Ağustos ayından  bir sıcak gündü;
                   Bir kuru yatak ve bir kuru dere.
                   Nerde Yeşil söğütlerim,
                   Nerde o canım akıntı,
                   O canım Nilüferler nerde?

                   Gitti masumluğunca gençliğinin,
                   Geride çakıllar,kederler kaldı.
                   Gitti mutluluğunca sevginin,
                   Geride yangının külleri kaldı.

                   Ocak başında bir yaşlı kişi;
                   Kuru Nilüfer yaprakları elinde;
                   Dilinde duaların en Güzeli adın.
                   Gözleri sevgi pınarı,
                   Bahar ırmakları gibi derin,
                   Hüzünden de yemyeşil.
                   Ocak başında bir yaşlı kişi;
                   Yitirilmiş sevgilerin en güzeliyle
                   Öylece kaskatı, öylece derin.

                  
  

İzleyiciler

Blog Arşivi