5 Şubat 2012 Pazar

566/ÖLÜMÜNE SEVMEK!MOURİR D'AİMER!

                                                            
OSMAN TÜRKOĞUZ
         osmanturkoguz@gmail.com
         İzmir;05Şubat 2012.
                           
                                     ÖLESİYE SEVMEK!
                                     (MOURİR D’AİMER)
         1960 yılının sonlarında;32 yaşında evli ve iki çocuk annesi lise öğretmeni bir Fransız kadını,17 yaşındaki öğrencisine âşık olmuştu. Olay mahkemeye intikal ettiğinde de intihar etmişti. “Ölesiye Sevmek “adı altında filmleştirilen bu hüzünlü aşk öyküsü Fransız halkını da çok derinden etkilemiş, sinemaların önlerinde uzun kuyruklar oluşmuştu.
         Bizim İzmir’e gelip te yerleşmemiz üzerine bizimle komşudaş olan bir çift Kumru, onlara aptal diyenlerin aptallıklarını anlatırcasına bizimle iletişim kurmuşlardı. Bu iletişimleri çocuklarına ve torunlarına da geçmişti. Bu seneki iki kumru yavrusu tek bir kumru ile ziyaretimize gelmekte. Yaşlı olan kumru çok hüzünlü. Ana olduğu yavrularına gösterdiği şefkatten belli. Kumrular, eşleri öldüğünde tek başlarına çok uzun mateme girerler. İşte bu dertli kumru bu şiiri bana yazdırttı. Kabul edeceğini bir bilsem ona bir erkek kumru armağan ederdim.
                   Seninle biz ikimiz, bir çift kumru olsaydık,
                   Şu karşıki çatıda;
                  İnsanlargörmeliydisevmeyi  sevilmeyi 
                   LeylaçıkıpgelseydiMecnuniyle   elele                                                                                                  Bu yozlaşmış dünyaya,
                   Tüm insanlar öğrenirdi ölümüne sevmeyi

TEKRAR./DİN ULULARININ HAREMLERİ.

                                                                  

                          DİN ULULARININ HAREMLERİ.

OSMAN TÜRKOĞUZ
osmanturkoguz@hotmail.com
İzmir;21 Ocak 2011.
                               DİN ULULARININ HAREMLERİ!
           “Bu işte en hızlı ERKEK!17’inci asırda Kuzey Afrika’da yaşamış olan(667)çocuk sahibi bir İslam Sultanıdır! Sonra da(132) çocukla, beş Kardeş Katili, Yahudi Nurbanu’dan olma Üçüncü Murat gelir.”
En fakir harem sahibi de Cennet’te olduğu halde kendi kaburgasından yaratılmış Havva ile iktifa eden Hz. Âdem Peygamberimizdir. Cennet, Huri ve Gılmanlarla lebalep doluyken, neden kendi kanından olan birisi ile yetinmiştir! Ümmetinden inanmış olanlara 72 kadın ve her seferinde bakire olarak taktim kılınacak Yüz Huri vaat edilirken bir Peygambere yapılmış olan bu haksızlık değil mi!”
Ostüzü.
       
Bendeniz çok derinlere ve gerilere inmeyeceğim.”Muhteşem Yüzyıl” filmi nedeniyle, gümbürtüsü çok çıkan kurusıkı tüfeklerle ateş edenlere de seslenmeyeceğim. Ha onlara seslenmişim, ha başkaları tarafından doldurulan kurusıkı tüfeklere seslenmişim. Bendeniz, aklı olan, araştıran ve bir sonuca varan bizim çağımızın Aydın insanlarına sesleneceğim.          Hz. Davut, Golyat’ı sapan taşı ile öldüren koyun çobanı bir Yahudi’dir. Tevrat’a göre Tanrımız O’NA Peygamberlik vermiştir. İslam dini de böyle kabul etmektedir. Bir gün; sarayının balkonundan dünya güzeli bir kadını görür, ol kadını sarayına çağırarak onunla bir olur. Bu beraberlikten gebe kala ol kadın, cephede savaşan Hititli General Uria’nın karısıdır. Acele ile izinli olarak Kudüs’e çağrılan General Uria, karısı ile yatmadan cepheye savaşa döner. Yanında taşıdığı Hz. Davut’un mektubunu da Yahudi Başkomutanına verir. Bu mektupta; General Uria’nın savaşın en şiddetli yerine yalınız başına sürülerek öldürülmesi istenmektedir ve Uria öldürülür. Tevrat olayı böyle anlattıktan sonra:28-“Ve Kral Davut cevap verip: Bat-Şeba’yı bana çağırın “ dedi. O’DA Kralın önüne geldi ve Kralın önünde durdu.”29- “ve Kral and edip dedi: Canımı bütün sıkıntılardan kurtaran hay olan RABBİN hakkı için” ,30”benden sonra mutlaka senin oğlun Süleyman Krallık edecek ve benim yerime tahtıma o oturacak, diye İsrail’in Allah’ı Rabbin hakkı için gerçek sana nasıl and ettimse, gerçek bugün böyle yapacağım.”Tevrat,1Kırallar 1, s.342.
“Süleyman onlara sevgi ile yapıştı.3”ve O’NUN-Süleyman’ın—(700) Yediyiz Karısı kral kızı olup(300) Üçyüz de cariyesi vardı”Tevrat,1Kırallar11, Bap11,s.356.
                             İSLAM PEYGAMBERİ HZ. MUHAMED’İN EŞLERİ VEL HAREMİ!                Hz. Muhammed’in eşlerinin sayısında anlaşmazlık var. Bu anlaşmazlığın nereden kaynaklandığını anlatmak istiyorum. Hz. Muhammed, Yeğeni Zeynep ile nişanlanmış olduğu halde evlenememişti. Zeynep Hz.Muhammed’in azatlı Kölesi ve Oğulluğu Zenci Zeyd bin Haris ile evlendirilmişti. Zeynep, Zeyd’in evde olmadığı bir zamanda Zeydin evine gelen Hz.Muhammed’in, çamaşır yıkamakta olan Zeynep’e söylediği güzel sözleri övünmek için, Zeyd’e aktarması ile tatsız bir durum ortaya çıkmıştı. Hz. Muhammed, kendisine gelen Zeyd’e, Zeynep’te gözü olmadığını ısrarla söylemişti. Bu olay üzerine Kur’anı Kerim’in AHZAP Suresinin—33’üncü sure—37’inci ayeti nazil olmuştu. Bu ayeti Ünlü Din Bilginimiz Rahmetli Elmalılı Hamdi Yazır’ın Kur’anı Kerim ve İzahlı Meali adlı eserinin 422’inci sahifesinden aynen alalım:
33/37–38-“Hem hatırla o vakit ki o kendisine hem Allah’ın in’am(ihsan) ettiği, hem senin in’am ettiğin kimseye Zevceni kendine sıkı tut(boşama) ve Allah’tan kork” diyordun, nefsinde Allah’ın açtığı şeyi gizliyordun, nasıl insanları sayıyordun; hâlbuki Allah kendisini saymanı daha gerekti. Sonra vakta ki Zeyd kadından ilişiğini kesti, biz o’nu sana terviç eyledik. Ta ki oğulların ilişiğini zevcelerinde müminlere bir darlık olmasın. Allah’ın emri de fiile çıkarılmış oluyor(gerçekleşiyor)”.-“Sonunda Zeyd eşi ile ilişkisini Zeyneb’i seninle evlendirdik. Allah ve Peygamberi bir şeye hükmettiği zaman, inanan erkek ve kadına artık işlerinde başka yolu seçmek yaraşmaz.”Ayetlerden çıkmış olan sonuç budur.
Araplarda üvey oğul da öz oğul gibi sayılıyordu. Bu ayetle oğlun boşadığı kadınla babanın evlenme yolu da açılmış oldu.
Zeyd’in boşadığı Zeynep ile evlenen Hz. Muhammed, Kölesi Baraka adlı Kadını da Zeyd ile evlendirdi. Ölümüne yakın Zeyd’in Baraka’dan olma 22 yaşındaki Oğlu Usame’yi Suriye’yi işgal edecek orduya Başkomutan olarak atadı.
Kur’anı Kerim’in 4’üncü Nisa Suresinin 3’üncü ayeti:
“Yetimler konusunda adaleti koruyamayacağınızdan korkarsanız, sizin için temiz kadınlardan İKİŞER, ÜÇER, DÖRDER nikâhlayın. Eğer bu durumda adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız, bir tek kadınla.”Âmir hükmü vardır. Zeynep ile evlenme ayeti nazil olduğunda, Hz. Muhammed ile evli bulunan 14 Kadın esas alınmaktadır. Aslında bu sayı 24’tür.
Bu ayetle nikâhlanacak kadın sayısı (4) ile sınırlanmıştır. Dörtten fazla kadınla nikâhlanmak ta mümkün görülmemektedir. Efendim; falan Hükümdar ya da filan Şeyh 12 karısını da nikâhladı derlerse, karşımıza bu ayeti kerime çıkmaktadır.
Şimdi de, Hz.Muhammed’in eşlerinin adlarını verelim:
1-*Hatiçe binti Huveylit, iki eşi de ölmüş,44 yaşlarında bir kadındı. Hz. Muhammed 25 yaşındaydı ve Hz. Hatice’nin ticaret işleriyle ilgileniyordu. İki Erkek ve 4 kızları oldu. Hz. Hatice 65 yaşında öldü. Çocuklarının adları:
1+Kasım,
2+Tahir, Tayyip, Abdullah,(Abu Manef).
1-Zeyneb,
2-Rukiyye,
3-Fatma,
4-Ümmü Külsüm.
Rukiyye, Hz.Muhammed’in amcası Ebu Lehep’in oğlu Utba(Otba) ile evlendirildi. Diğer Kızı Ümmü Külsüm de Ebu Lehep’in diğer oğlu Ukbe’ye verilmişti. Hz.Muhammed’in Müslümanlığı yayma girişimine öfkelenerek iki oğlunu da boşattı. Emevi Soyundan Osman önce Ümmü Gülsüm ile o öldüğünde de Rukiyye ile evlendi. Osman’ı öldürenler, Rukiyye’nin de iki parmağını keserek açık duran Kur’anı Kerim’in içine düşürdüler. Ayşe Tecimer’in çalınmasına adının karıştığı Kur’anı Kerim bu Kur’anı Kerimdir.
Amca Ebu Lehep’in Ümmü Külsüm ve Rukiyye’yi oğullarından boşatması üzerine de altı ayetli TEBBET SURESİ nazil olmuştur:
“1-Elleri kurusun Ebu Lehebin; zaten kurudu ya.”
“2-Ne malı kurtardı onu, ne kazandığı.”
“3-Alevli bir ateşe yaslanacaktır o.”
“4-Karısı da öyle.”
“5–6-Odun hamalı olarak. Gerdanında bir ip olacaktır onun, en sağlam fitillisinden.”Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk, Kur’an-ı Kerim Meali,(Türkçe çevirisi).
14 yaşındaki Fatma da 20 yaşındaki Hz. Ali ile evlendirilmişti. Bu evlilikten de:
1-Hasan,
2-Hüseyin,
3-Muhsin(Muhassin),
4-Zeynep,
5-Ümmü Külsüm doğdu.
2*-Zem’a bin Kays bin Abdi Ved’l Vud’l bin Nasır’ın kızı Sevde; Hz. Hatice’nin ölümünden bir yıl sonra evlendi.(M.S.644’te öldü.)
3*-Hz.Aişe, Ebu Bekir’in kızı,(6) yaşında nişanlandı,(9)yaşında evlendi.680’de öldü. En önemli kaynak: Sahihi Buhari, Muhtasar, c.2.S.78.İmamı Gazali, İhya’u Ulum’it Din,1951 DİB. Tercümesi C.1.S.1451,
4*-Hz. Ömer’in kızı Hafize(Hafsa),M.S.605’te doğdu. İlk eşi Huneys Bedir’de Şehit olduğunda; Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir’e ve Osman’a Dul kalan kızını almasını söylediyse de onlar da bu teklife olumlu yaklaşmayınca, Hz. Muhammed ile evlendirildi.(644’de öldü?).
5*- Zeyneb,-yoksulların Anası Ümmü’l Mesâkin-İlk Kocası Abdullah Bin Ceys, Uhut Gazasında Şehit düşünce, Hz. Muhammed ile evlendi, evlendikten üç ay sonra da vefat etti.
6*-Ümmi Seleme; Babası Ümeyyet’ül Mahzûmi,-Ebu Ümeyye bin Mugire’nin Kızı- Annesi de Abdulmuttalib Kızı Atike’dir. Adı Hindidir. Ebu Seleme Uhut Gazasında yaralanarak öldüğünde Ümmü Seleme Hamile idi. Son derece Akıllı olup, Hudeybiye bunalımını bu Kadın çözmüştür. Hz.Muhammed’in eşlerinden en son ölendir.( M.S.685).
7*-Zeyneb; Esedoğullarından Cahş bin Ribab’ın Kızıdır. Annesi de Abdulmuttalib Kızı Meymûne’dir. Hz.Muhammed’in Yeğeni ve nişanlısıyken, Zeyd İbn’i Haris ile evlendirilmiştir. Kur’anı Kerim’in 33’üncü El-Ahzap Suresi,36-38’inci ayetlerinde anlatılan olayın kahramanıdır.28.29.38.39.50.51.52 ve 53’üncü ayetler de okunmalıdır derim!
8*-Cüveyriyye; Mustalak oğullarından, Musevilerin Reisi Haris’in Kızıdır. Aşireti basılarak Kays Bin sabit tarafından esir alındığında (13) Onüç yaşındaydı. Hz. Muhammed tarafından bedeli ödenerek satın alınmıştır. Gerdanlık olayının gerdeğe girme aceleciliği nedeniyle olduğu iddia edilmektedir. M.S.672’de vefat etmiştir.
9*-Ümmü Habibe, İsmi Remledir Ümeyye—Emevi—Oğullarının Reisi Ebu Süfyan’ın Kızı ve Ünlü Muaviye’nin de Kız Kardeşidir. Esedoğullarından Ubeydullah bin Cahş’ın Karısıydı. Habeşistan’a gitti. Cahş Hıristiyan olunca, boşanan Ümmü Habibe ile evlenmek için, Hz. Muhammed, Habeş Valisini vekil tayin ederek nikâhlarını kıydırdı. Habeşistan’da bulunan Hz. Ali’nin üvey Kardeşi Cafer Tayyar, yeni Gelini Medine’ye getirdi. Ümmü Habibe’ye Hz.muhammed adına Amr bin Ümeyye-ül Mahzûmi dünürcü olarak gitmişti. Ümmü Habibe M,S.666’da vefat etti. Nikâhı bir Müslüman din adımı değil de Hıristiyan bir yönetici kıymıştı.21’inci asırda ve Laik Türkiye Cumhuriyetinde”Nikâhı imamlar kılsın” diye yırtınan İmamlıktan gelme Başbakanımızın kulakları çınlasın!
10*-Meymûne, Haris bin Hûz’un Kızı Hindi’den olma.
Birinci Kocasından boşanmış, İkinci Kocası da ölmüştü.658/673’te vefat etmiştir.
11*- Safiye, babası Nadiroğulları Reisi Ahtab oğlu Hayıy’dir. Annesi de Kureyza oğullarının Reisinin kızıydı. Hendek Gazasından sonra; Kureyza Yahudi Kabilesinin tüm Reşit erkekleri öldürülmüş, kadınları ve çocukları da esir olarak satılmıştı. İlk kocasından ayrılmış olan Safiye, Hayber Yahudi Kabilesinin Beyinin oğlu ile evlenmişti. Kayınbabası ve kocası saklı hazinelerinin yerini söyletmek için öldürülmüştü. Dıhye adlı Müslüman Arap’a esir düşen Safiye’yi Hz. Muhammed, başka bir esir kadın vererek kendisine almıştı. Devenin üzerine yapılan bir kapalı mekânda gerdeğe girdikleri anlatılmaktadır.658’de vefat etmiştir.
12*- Mariyya; Mısır valisi Mukavkıs Mariyya ve şirin adlı iki Kıpti Cariyeyle Düldül adlı bir Katırı Hz. Muhammed’e armağan olarak göndermişti. Çok Güzel olan Mariyya’yı Hz.muhammed kendisine nikâhladı, Şirini de Şair Hassana verdi. Mariyya’dan olan İbrahim adlı erkek çocuk ta 18 ay yaşadı.Mariyya638’de öldü. Çok konuşulmuş ve yazılmış olan Mariyya ve Hafize arasında geçmiş olan olayı bendeniz burada yazmayayım. Düldül adlı Katırı Hz. Ali’nin rüzgârlarla yarışan Küheylanına çevirdiler.
13*-Raydana, Beni Kureyza’dan Zeyd’in Kızı, Kureyza Yahudi Kavminin uğradığı felaketi görmüş olan 13 yaşındaki Raydana Hz. Muhammed ile evlenmeyi reddettiğinden Cariye olarak alınmış ve üç gün sonra da ölmüştür.
Bu liste Rahmetli büyük İslam bilgini Abdulbaki Gölpınarlı’nın “Hz. Muhammet ve İslam” adlı eserinin 181-206’ıncı sahifesinde yayımlanmıştır. Biz diğer kaynaklarda yayımlanan listelerle yazımızı sürdürelim:
14*-Cuveyde; Haris bin Ebu Züar’ın Kızı.
15*-Neşat, Rıfaa’nın Kızı.
16*-Şenbe, Amr’ın Kızı.
17*-Gaziyye, Cabir’in Kızı.
18*-Şerafi, Dihye bin Halife Kelbi’nin Kız kardeşi.
19*-Aliye, Zeyba’nın Kızı.
20*-Kutayle, Kays in Ma’di Ker’bin Kızı.
21*-Fatma, Şurayh’ın Kızı.
22*-Havle, Huzeyl bin Hubeyre’nin Kızı.
23*- Leyla, Hazreç’in Kızı---9 yaşında-- nikâhtan sonra pişman olarak pencereden kaçtığı söylenmektedir. Yahudi asıllıdır-
24*- Umre, Yezit’in Kızı. Taberi, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi,5cilt.Merhum profesör Dr. İlhan Arsel, Şeriat ve Kadın,3/d.Ve diğer kaynaklar.
Son Halife Hz. Ali’nin eşi ve Haremi.(598–661).
Tüm İslam âleminin dürüst, Yiğit, İslamın yücelmesi için çıkar gözetmeden gayret eden, Emeviler ve Haşim’lerden Abbasiler döneminde Soyu en çok zulme uğrayan bir İslam Devlet adamıdır. Büyük oğlu Hasan Karısı tarafından zehirlenerek öldürülmüştür. Küçük Oğlu Hüseyin de kerbela’da şehit edilmiştir. Bir tepsiye konularak Emevi Hükümdarı ve Halifesi Yezit’in huzuruna getirilmiş olan kesik başının dişlerine sopa ile vuran Yezit:
“Bedir’in intikamı alınmıştır!” demiştir. Öldüğü zaman tüm varlığının (7) YEDİ Dinar olduğu görülmüştür. Öldürülen üçüncü Halife Osman’ın da (1.000.000.000) Dinarından söz edilmektedir. İslam’da ilk rüşvet, Halife Osman’ın Mihmandarı tarafından Uhut’un muzaffer süvari komutanı Halit bin Velit’ten, Halife Osman ile konuşturulması için alınmıştır.
Hz: Muhammed’in Kızı Hz. Fatma, Babasından (93) gün sonra ölmüştür. Hz. Fatma’nın sağlığında hiçbir kadınla ilgisi ve ilişiği olmayan Hz. Ali’nin ( On) Kadından (14 Oğlan) ve (17 kızı )olmuştur. Önce; Hz. Ali’nin künyesini görelim:
Abdul Menaf=Abu Talib, Abdul Menaf Oğullarındandır.
1*Abd al Muttalip bin Haşim bin Ebu Talip bin Ali.
2*-Anası Fatıma binti Asad binti Haşim, Abu Turap. Babası Ebu Talip.(17 Ramazan Hicri 40-Miladi 24 Ocak 661,201–22 Ramazan 40 Cuma akşamı, zehirli bir kılıçla başından, Amr’ın yaraladığı yerden, almış olduğu bir kılıç yarası ile ölmüştür.
HZ. Fatma’dan sonra aldığı kadınlar.
2-Ummal al Banin binti Hizamdan olan çocukları:
1*-Abbas,
2*-Cafer,
3*-Abd’Allah,
4*-Osman.(Abbas’ın dışındakiler Kerbela’da öldürülmüşler, Abbas Evlat bırakmıştır.)
3-Leyla binti Mas’ud binti Halid.
1-Ubayd Allah,
2-Abu Bekr.
4-Asma bint Umays al Haş’amiye.
1-Yahya,
2-Küçük Muhammed(Cariye oğlu).
3-Avn.
5-Halid bin Velid’in Ayn-al Tamar’da esir aldığı Al-Şahba mahlaslı, Umm Habib binti Rabia:
1-Omar,
2-Rukayya.
6-Anası Hz.muhammed’in kızı Zeynep olan umama binti Abul Aşi binti al-Rabia.
1-Ortanca Muhammed.
7-Havla binti Caf’ar.
1-Muhammed,(İbn al Hanafiya künyeli).
8-Umm Sa’id binti Urva Mas’ud al Sakafı.
1-Umm al hasan,
2-Büyük Ramla.
9-Mahyat binti İmre.
1-Küçük yaşta ölen bir kız çocuğu.
10-Muhtelif kadınlardan:
1-Umm Hani,
2-maymuna,
3-Küçük zaynap,
4-Küçük ramla,
5-küçük Umm Gülsüm,
6-Fatma,
7-Umama,
8-Hadica,
9-Umm al Kiram,
10-Umm Salama,
11-Umm Cafer,
12-Cumama,
13-Nafisa. Bunlardan aşağıda adları yazılı Beş Oğul çocuk bırakmamıştır:
1-Hasan,
2-Hüseyin,
3-Muhammed bin al-Hanafiya,
4-Omar,
5-Abbas.
Bunlardan Hüseyin kolu en ünlüsüdür, doğruca Hz. Ali’den inmektedir. Oniki imam koludur. Hüseyin’den inenlere SEYİD denilir:
1*-Ali Zeynal Abidin,
2*-Muhammed el Bekr,
3*-Cafer el Sadık,
4*-Musa el Kâzım,
5*-Ali al-Rıza,
6*-Muhammed el-Cevad,
7*-Ali al-Hadi,
8*-Hasan al-Askeri,
9*-Muhammed al-Mehdi,
10*-al –Mehdi.
Haremdeki çok sayıda kadınlar arasında kavga ve niza olmaz mıydı? Osmanlı Haremine seçilen cariyelerin Bakire olması ve yaşlı olmaması esastı. Sayıları BİN’İ aşan Haremdekileri korku sessiz tutardı. Yanlış iş yapanlar, bir çuvala konularak denize atılırdı.
Hz.Muhammed’in Haremindeki Kadınlar, tek kişilik odalarda kalırlardı. Hz. Ayşe’nin ve Hz. Ümmü Seleme’nin başını çektiği iki gruba ayrılmışlardı. Hz. Seleme Hz. Muhammed ile bir olma sırasını Hz. Ayşe’ye vermişti. Bu tutumu Tanrı katında da kutsanmıştı. Bunları da Allah korkusu sakinleştirirdi.
Bir Hadisi Şerif:
“Vallahi Ayşe’den başka hiçbir kadının ridası altında bulunduğum halde bana vahiy nazil olmadı.” Sahihi Buhari, Muhtasar,1X s.407.”
“Bana Cehennem gösterildi. Bir de gördüm ki ehli Cehennemin ekserisi kadınlardır.”Sahihi Buhari, Muhtasar, IX.40 hadis 1340.
“Bir sefer Cehennemin kapısında durdum, oraya girenlerin çoğu kadınlardı.”Sahihi Buhari, Muhtasar XI. S.314.Hadis numarası 1819.
“ Ey! Kadınlar, bana cehennem halkı gösterildi, çoğu sizler idiniz.”427.
“Siz kadınların çoğu Cehennem kütüğüdür.”428.Sahihi Buhari, Muhtasar, C.ı.S.41.Hd. No=27.
Ahzap Suresinde de Kadınlara yönelik ayetler vardır.
“30-
Ey peygamber hanımları, sizden kim açık/kanıtlanmış bir edepsizlik yaparsa, kendisi için azap iki katına çıkarılır. Ve bu, Allah için çok kolaydır.”“37-“Allah’ı ve resulünü incitenleri Allah dünyada da ahirette de lanetlemiştir. Onlar için alçaltıcı bir azap hazırlanmıştır.”
“64-Hiç kuşkusuz, Allah inkârcıları lânetlenmiş ve onlar için çılgın bir ateş
hazırlanmıştır.” Profesör Dr. Yaşar Nuri Öztürk, Kur’an-Kerim Meali.

437/BUYURUNUZ KADINLARIMIZI YÜCELTENLERE!

                                                                       
                        BUYURUNUZ KADINLARIMIZI YÜCELTENLERE!
            OSMAN TÜRKOĞUZ
            osmanturkoguz@gmail.com
            İzmir;25 Kasım 2011./EK:05 Şubat 2012.Bu yazım bir Milli Güvenlik Dersi ödevidir.
            Kadınlar, Kadınlarımız hakkında, onları aşağılayan ve küçük gören, her iki âlemde de ONLARI edilgen bir seks aracı sayanlar, bu inançlarını kime ve neye dayandırırlarsa dayandırsınlar, asla kabul etmiyorum.
         Kadınlarını erkeklerden aşağı bir seks aracı ve sürekli olarak edilgen sayan toplumların liderleri; Kadınlarını baş tacı yapan toplumların Liderlerinin önlerinde politik birer edilgendir. Onlar gibi ayak, ayaküstüne atmaları da akılları göz ve kulaklarında olanlar içindir. Biz, onların ne rahleler ve kimler önünde diz çöktüklerini de bilenlerdeniz. OSTÜZÜ:
Anayasamız Madde 41:Aile Türk toplumunun
temelidir.(Ek deyim: 3.10 2001–4709/17’İnci Madde) ve eşler arasında eşitliğe dayanır.”
Madde49-“Çalışma, herkesin hak ve ödevidir.”    “X.Kanun önünde eşitlik (Ek:7.5.2004–5170//1’inci madde.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.(Ek tümce:                 7. 5,2010–5982/1md.) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.”
Kadınların yerleri evlerinde oturmak ve çocuk doğurmaktır!”Sn. Recep Tayyip Erdoğan Bey!
“Biz, insanı en mükemmel bir surette, eksiksiz olarak yarattık!”
Kur’anı Kerim, Tin Suresi(”95/5’inci ayet).
Biz, İNSANI diyor Yüce Yaratanımız. Biz Erkeği demiyor. Kadın ile erkeğin değerlerini İnsan noktasında birleştiriyor.
İlk hadis kitabı Hz: Muhammed’in ölümünden (245) sene sonra—08 Haziran 632-- Semerkantlı bir Türk tarafından derlenmiş olan 600.000---800.000 tevatür hadis arasından iki rekât namaz kılma ölçüsüyle bugünkü haline getirilmiştir. Bu hadislerin yukarıda vermiş olduğum ayetin ışığı altında değerlendirilmesini; Büyük Din Bilgini ve Mezhep sahibi Ebu Hanefi’nin de 17 gerçek hadis olduğu beyanının göz önünde tutulmasını arz ederim.
Kadınları çok alçaltmaya yönelik beyanlar, İlkel Arapların uydurması olduğu kanısındayım. Kadınlarımız, Tanrımıza en yakın olanlarımızdır. Peygamberleri de onlar doğurmuştur. OSTÜZÜ.
Prof. Dr. Yener Temelli
IU İstanbul Tip Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji ABD.
Öğretim Üyesi

                                  

          HANIMLAR DİKKAT! ERKEKLERİN KADINDAN NE KADAR               KORKTUKLARININ BELGELERİ!
         Hiç birisi uydurma değil, yazarları belli, yazıldıkları yer belli. Hanımlar, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Aşağıdakileri dikkatlice okuyun, yaşantınıza yeni bir düzen  getirin, cehennemde yanmayın! Bu Söylenenlere uysunlar da dünyada mı yansınlar? Ostüzü.
Kadının yeri soğumadıkça erkek, kadının oturduğu yere oturmamalıdır.
Kadınlara Dini Bilgiler sayfa 24
Kocanın vücudu irin ile kaplı dahi olsa ve karısı onu yalayarak temizlese yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz.
İbni Hacer El Heytemi 2/121 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 239
Ey kadınlar! Eğer kocalarınızın size olan haklarını  bilseydiniz, ayaklarının tozunu yüzlerinizle silerdiniz.
Hafız Zehabı-Büyük Günahlar- Sayfa 187
Kadınların dinleri ve akılları eksiktir.
Sahihi Buhari
Çok lanet ediyor ve kocalarınıza karşı nankörlük  ediyorsunuz. Aklı başında bir erkeğin aklını sizin kadar çelebilen aklı ve dini eksik başka bir varlık görmedim.
Müslim, İman, 34/132 İbn Mace, Fiten 19/4003
Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir.
Sahihi Buhari
Ey kadınlar topluluğu! Sadaka veriniz ve çok
istiğfar ediniz. Çünkü ben Cehennem halkının çoğunun sizler olduğunu gördüm.
(İstiğfar; insanın içine düştüğü bir hatanın pişmanlığıyla kıvranarak Cenâb-ı Hak'tan kusurlarının affedilmesini ve günahlarının bağışlanmasını  dilemesi demektir)
Müslim, İman, 34/132 İbn Mace, Fiten 19/4003
Bir kadın kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse  Cennete girer.
Riyazus Salihin
Kadınların hayırlısı, erkeklerin yaramazlıklarına, kötü  huylarına sabredendir, bu sabır onların cennete girmesine sebeptir.
Kadınlara Dini Bilgiler sayfa:88
Namazı bozan şeyler kara köpek, eşek, domuz ve kadındır.
Sahihi Müslim, Salât 265; Tirmizi Salât 253/338 Ebu Davud, Salât, 110/720
Uğursuzluk üç şeyde vardır: Kadında, evde ve atta.
Ebu Davud, Tıb, 24/3922; Müslim, Selam, 34/115 Buhari, Nikah, 17/4805
Dövme yapan ve yaptırana, yüzdeki tüyleri aldıran ve estetik için dişlerini seyrelttiren kadınlara Allah lanet etsin.
Sahihi Buhari
Takma saç takan, taktıran, kaşları incelten, kaşlarını  incelttiren, dövme yapan ve dövme yaptıran lanetlenmiştir.
Ebu Davud, Tereccul, 5
Eğer bir kadın peruk takarsa, eğer kol ve yüzüne dövme ya da ben yaparsa, yüzünden ve kaşlarından cımbızla kıl aldırırsa, yüzüne güzellik vermek için şekil değiştirirse lanetlenmiştir.
İmam Şarani – Uhudul Kubra – Sayfa 313, 867, 889
Kadınları zarar vermeyecek miktarda aç, aşırı gitmeyecek kadar da kıyafetsiz bırakınız. Çünkü kadınlar iyice doyar, güzelce giyinirlerse onlar için dışarı çıkıp gezmekten daha sevimli bir şey yoktur. Fakat onlar biraz aç, biraz da çıplak kalırlarsa onlar için evde oturmaktan hayırlı bir şey yoktur.
İbnül Cevzi, Mevzuat, II/282-283; Suyuti, Leali, II/154 İbn Arrak, Tenzihü'ş-Şeria, II/212-213
Kadınlarınıza evlerinin kapısında oturmamaları için yeni elbise yaptırmayın, çünkü elbiseleri güzel ve yeni olursa kalplerine dışarı çıkmak arzusu gelir.
İmamı Gazali-Kimyayı Saadet sayfa:178 İbn Ebi Şeybe, Musannaf, IV/II, 420
Dışarı çıkması kesin gereken kadın ise kocasından izin aldıktan sonra dışarı çıkacak ve şu kurallara kesin uyacaktır:
1-Sıkı sıkıya örtünüp kötü giysilere bürüne,
2-Hiç çıkmamış gibi davrana,
3-Başını öne eğip kimsenin yüzüne bakmaya,
4-Kalabalığa karışmaya,
5-Erkeklerin bulunduğu yerlere yanaşmaya,
6-Herkesin dolaştığı sokaklardan uzak dura,
7-İşini bir an önce bitirip evine döne,
İmamı Gazali – İhyayı Ulumuddin – 2/290
KADININ EN MAKBULÜ KOYUN CİNSİDİR
1-Giyim kuşam hevesinden maymun.
2-Fakir düşmeye razı olmadığından köpek.
3-Kocasına ve diğer insanlara kibrinden yılan.
4-Gece gündüz koğuculuk yaptığından akrep.
5-Evden eşya sattığından fare.
6-Erkeklere hile kurduğundan tilki.
7-Kocasına itaat ettiğinden dolayı koyundur. 
İmamı Gazali- İhyayı Ulumuddin
Sana kadınların aybaşı halini sorarlar. De ki: O bir ezadır. Aybaşı halinde kadınlardan uzak durun ve onlar temizleninceye kadar kendilerine yaklaşmayın.
Bakara Suresi–222
Kadınlara danışmayın, onlara muhalefet edin. Kadınlara muhalefet edin, zira kadınlara muhalefet berekettir.
Kadınlara Dini Bilgiler 44,45 Suyuti, Leali II, 147; İbn Arrak, Tenzihü'ş Şeria II, 210
Kim ki karısına itaat ederse Allah (cc) onu yüzüstü Cehenneme atar.
İbn Arrak II, 215
Başlarına bir kadını geçiren bir kavim asla iflah olmaz.
İbni Hanbel Müsned 5.43.50; Tirmizi Fiten:75 Nesai Kudat:8; Buhari Fiten:18
Kadınlara yazıyı öğretmeyin. Dikişi ve Nur Suresini  öğretin.
İbnü'l Cevzi, Mevzuat II, 269
Kişi kadınını yatağa davet eder de kadın kaçarak eşi  sinirli bir şekilde gecelerse, melekler o kadına sabaha kadar lanet  eder.
Sahihi Buhari 9/36
Bir kadın kocasından boşanırsa o kadına cennet kokusu haram olunur.
Kadınlara Dini Bilgiler sayfa 61
Bir hadis de şöyle der: 'Camiye gelirken kokulanan kadın evine dönüpte cünüplükten ötürü boy abdesti alır gibi yıkanmadıkça, Allah katında onun namazı kabul olmaz.'
Avnül mabül 11/230
Nasıl? Cennet'i garantilediniz mi?-
Prof. Dr. Yener Temelli
IU İstanbul Tip Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji ABD.
Öğretim Üyesi
Gönderen Fevzi Moray zaman: 21.57 0 yorum
Salı, Ocak 18, 2011

 

İzleyiciler

Blog Arşivi