5 Ağustos 2011 Cuma

420-TEKKELER VE ZAVİYELER,OSMANLI PADİŞAHLARIN TARİKATLARI

                                                                               

            OSMAN TÜRKOĞUZ
            osmanturkoguz@hotmail.com
            Çeşmealtı;28 Temmuz 2011.

                        TARİKAT SİLSİLELERİ, TEKKELER,
                                               VE
                        OSMANLI PADİŞAHLARININ TARİKATLARI!
                                   1*Enver Behnan Şapolyo, Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi,
                                   2*Reşat Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi(Tamamlanmış)
                                   3*Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul Ansiklopedisi.
                                   4*Vikipedi Ansiklopedisi.
              16 Mart 1959 günü özel bir görevle Diyarbakır’da idim. Başvekil Adnan Menderes te Diyarbakır’a gelerek; Diyarbakır Belediyesinin balkonundan, Diyarbakırlılara seslenmişti. Sağ yanında hiç kımıldamadan duran birisini bana gösteren bir Diyarbakırlı, sol kolumdaki Muhafız Jandarma Alayının sembolünü ve görev yerimi öğrendikten sonra:
            “Sayın Üsteğmenim; mademki Başbakanlıkta görevlisiniz, bu kımıldamadan duran adam var ya, onun adı Hasan Değer’dir şimdilik Diyarbakır Belediye Reisidir. Yarın kurulacak olan Kürt kabinesinde de Harbiye bakanıdır!” Demişti.
            Bu Hasan Değer;27 Mayıs 1960’tan sonra, milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine girmişti. Yanılmıyorsam ilkokulu da dışarıdan bitirmiş birisiydi. Bir kanun teklifi hazırlayarak TBMMECLİSİ Başkanlığına vermişti:
            “HAFTA TATİLİNİN CUMA GÜNÜNE ALINMASINA DAİR…!”
            Aşağıya aldığım “İnkılâp kanunlarının korunması,1961 Anayasamızın 154’üüncü maddesinden aynen alınmıştı. İşin en ilginç yanı da hafta tatilini öngören yasanın bu kapsamın dışında kalmasıydı ve bunu da bir ilkokul diplomalı görebiliyordu.

İzleyiciler

Blog Arşivi