3 Şubat 2016 Çarşamba

2068/KİMİN AKLINA UYDUN OLDUN KAYMAKAM!


          TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İZMİR,03 Şubat 2016.

     Bu şiiri yazan Kaymakam CHP iktidarınca aşığa alınmıştı. Demokrat Parti iktidara gelir, gelmez bu Kaymakamı vali yapmıştı. İçişleri Bakanlığında sekreterlik yapan bir jandarma subayının eşi kanalı ile ol valinin şahsi dosyasından bu şiiri aldırmıştım. Burada anlatılan durum, neden bugünlere geldiğimizin de şifresidir.1949’da 10/ON/dini dernek mevcutken 1969’da dini dernek sayısı 10.000 olmuştu. Türkiye’nin geneli şiirde anlatıldığı gibiydi. Türkiye Cumhuriyetin MEMURLARININ VE DAHİ ÂMİRLERİNİN VE SUBAYLARININ  ülkenin ve halkın durumundan haberleri bile yoktu.Katırlar ve Filler sidik yarıştırırlarken,köstebekler de bugünleri hazırlamaktaydılar.Okuyalım:

Kimin Aklına Uydun Gittin Oldun kaymakam?


FERİDUN SİPAHİOĞLU, SUŞEHRİ KAYMAKAMI,31,01,1949.


"Sevgili dostum Hikmet Bilgili'ye"
Sen mesulsün kaza'nın ekmeğinden, etinden,                                                                                                                         Dağdaki domuzundan, sokaktaki itinden.                                                                                                Köylünün piresinden, talebenin bitinden.
Kimin aklına uydun gittin oldun Kaymakam,                                                                                                      Aklına turp sıkayım budala, sersem ada


Devir-teftiş diyerek köy, bucak taşınırsın,                                                                                                                     Bitlenir, pirelenir durmadan kaşnırsın,                                                                                                                         Kir içinde yüzersin, yıpranır aşınırsın.
Kimin aklına uydun gittin oldun Kaymakam,                                                                                                    Aklına turp sıkayım budala, sersem adam.
 

Sürtersin diyar, diyar at sırtında, kamyonda,                                                                                                               Kâh sıcakta yanarsın, Bazan kalırsın donda,                                                                                                Ömrünü çürütürsün Pülümür'de, Sason'da.
Kimin aklına uydun gittin oldun Kaymakam,                                                                                                                       Aklına turp sıkayım budala, sersem adam.


.
Memurların tembeldir, amirin laf anlamaz,                                                                                                             Maaşın kuru çeşme, hem akmaz, hem damlamaz.
Kimin aklına uydun gittin oldun Kaymakam,                                                                                                            Aklına turp sıkayım budala, sersem adam.İkide bir şikâyet, müfettişler, tahkikat,                                                                                                           Anlamazlar bir türlü nerededir hakikat,                                                            Üzülür, yorulursun tükenir derman, takat.
Kimin aklına uydun gittin oldun Kaymakam                                                                                                          Aklına turp sıkayım budala sersem adam.


,
Bırakmadan hiçbir iz, vermeden bir ipucu,                                                                                                                    Muhasebeci çalar, rüşvet alır tapucu,                                                                                                                                              Nüfus memuru sana ters giydirir pabuc
Aklına turp sıkayım budala, sersem adam.Belediye reisi tacirlerle ortaktır,                                                                                                                              Köy sandığı muhtarla azalara otlaktır,                                                                                                           Çalmayan memurların ya abdal, ya korkaktır.
Kimin aklına uydun gittin oldun Kaymakam,                                                                                            Aklına turp sıkayım budala, sersem adam.Yargıçlar ayrı âlem, savcı makam delisi,                                                                                                             Rütbesiyle öğünür, öter şube reisi,
Orman Şefi’nin bile var aşçısı, seyisi.                                                                                                      Kimin aklına uydun gittin oldun Kaymakam,                                                                                                  Aklına turp sıkayım budala, sersem adam.Doktor para canlısı, ikiyüzlü kumandan,                                                                                                         Gedikliler ya tembel Yahudi serseri, külhan,                                                                                                                     Zavallı kâtiplerin kafası öter dan, dan.
Kimin aklına uydun gittin oldun Kaymakam,                                                                                                  Aklına turp sıkayım budala, sersem adam.Yüz versen yılışırlar, surat assan kızarlar                                                                                                     Arkandan hep birlikte türlü kuyu kazarlar,                                                                                                                                     Teşhir ederler seni gazeteye yazarlar.
Kimin aklına uydun gittin oldun Kaymakam,                                                                                                                                     Aklına turp sıkayım budala, sersem adam.Fedakârlık edersin vicdanından, kafandan,                                                                                                               Millet anlamış gibi sadık görünür candan,                                                                                                  Hâlbuki küfrederek yumruk sallar arkandan.                                                                                               Kimin aklına uydun gittin oldun Kaymakam,                                                                                                 Aklı

   Kadın, kız bulamazsın günden güne azarsın,                                                                                                                   Rastgelene küfreder ikide bir kızarsın.
Kimin aklına uydun gittin oldun Kaymakam,                                                                                               Aklına turp sıkayım budala, sersem adam.                                                                                                   Kış kıyamet demezler sürerler başka yere,                                                                                                                     Terfi etmek istersin derler: "Git Allah vere",                                                                                                                                                     İş işden geçti dostum boyun eğ sen kadere.
Kimin aklına uydun gittin oldun Kaymakam,                                                                                                  Aklına turp sıkayım budala, sersem adam                              

.
Madem soyadın değil Peker, Soyer, İztrak,                                                                                                   Vazgeç artık bu işden köyü, kazayı bırak,                                                                                                                                         Zaten sıra bekliyor bir sürü ç
Aklına turp sıkayım budala, sersem adam.  


                                                                                                                                                                  Şehirlerde ne yok ki? Sinema, tiyatro, bar,                                                                                                           Aşk, neşe, zevk, eğlence, kadın, içki ve kumar.                                                                                                     Halbuki koca abtal kazalarda ne halt var?
Ah zavallı, serseri gittin oldun Kaymakam,                                                                                                    Aklına turp sıkayım budala, sersem adam...                                                                                                                                                        


 (31.1.1949, Suşehri)Feridun Sipahioğlu / 1942 Mezunu(Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, V. Cilt, s. 2561) Resim: (V. Cilt s: 3110).

İzleyiciler

Blog Arşivi