11 Haziran 2013 Salı

1054/HADİSLERDEN SÖZ ETMEK!


            TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


İzmir;11 Haziran 2013

 

                       HADİSLERDEN SÖZEDİYORUM!

         Bazı radikal inanç sahipleri, din adına asırlarca önce söylenmiş olan sözlerin ve yapılmış olan yorumların aynen sürdürülmesini yürekten isterler. İlk hadis kitabı Sahihi Buhari,Semerkantlı bir Türk imamı tarafından ,Hz. Muhammed’din ölümünden 245 sene sonra derlendiği halde burada yazılanların Hz. Muhammed’e ait olduğuna inanırlar.Oysa Hz.Muhammed hadislerinin toplanmamasını emir buyurmuş,Ebu Hanife’de ONYEDİ sahih hadis olduğunu duyurmuştu.600.000-800.000 bin toplama hadis, iki rekat istihare namazından sonra 6000-8000 hadise indirilmiştir.

         Prof.Dr.Süleyman Ateş;Milliyet Gazetesinin okurlarına iki küçük kitapçık armağan etmişti.Orada:”Kur’an’ı Kerim Kelimatullah değil,kelimeyi Resulullahtır yazmıştı.

         Sonra da tüm Hıristiyanlar da İncilin bir tek kelimesinin değiştirilemeyeceğini savunmaktadırlar.Pekiyi Hz. Muhammed’din Kuran ayetlerini değiştirme yetkisi  var mıdır!23 senelik bir süreç içinde İKİYÜZE yakın ayet neden değiştirilmiştir.Yüce Tanrımız baştan yanılmış mıdır! Ondan da vaz geçtim.2’inci bakara/İnek/suresinin 187’inci ayeti oruç vaktini gayetle açık bir şekilde açıklamışken, Kur’anı Kerim’de saat mefhumu da yok iken,bu değişikliğe ne buyurursunuz!Ya Şeytan Ayetlerine ne dersiniz! Saygılarımla.”Gaybın anahtarı Allah’ın yanındadır. GAYBI Allah’tan başka kimse bilemez!”Pekiyi Hz.Muhammed Gaybı bilir mi? O zaman “İnsanlar,hayırda da şerde de Kureyşe tabidir!”Müslümanları Müslüman olanlarına,kâfirleri kâfir olanlarına tabidirler!”Müslim,İmaret 3,aktaran Prof.Dr.İbrahim Canan,Kütüb’i Sitte c.6.s405,Akçağ Yayınları.1995.Buhari,Menakıb2 enbiya,aktaran S.G E.s407,

ŞERİATA GÖRE KİMLER YÖNETİCİ OLAMAZ:                           Hz.Muhammet bu soruya şu hadisiyle yanıt vermiştir:””Yen Yüfliha kavmûn velev emrahüm imraeten””İşlerini bir kadına havale eden ,başlarına bir kadın geçiren kavim iflah olmayacaktır!”  

 OSMAN TÜRKOĞUZ

         osmanturkoguz@gmail.com

         Çeşmealtı;05 Haziran 2012.

                            MEKKE SAATINA GÖRE ORUÇ TUTMAK!

                   Bugünkü gazetelerimizin birinde /05 Haziran/bomba gibi bir haber:23 saat oruç tutulmaz!”Bu seneki Ramazan ayı süresince, Güneş Kuzey yarımkürede 23 saat gözükeceğinden Norveçli Müslümanlarımızı büyük bir telaş almış! Suudi Arabistan’dan iki Din Bilginini Norveç’e davet ederek ol Ulemalardan fetva almışlar:

            20 saatten fazla bir süre oruç tutulmaz. Norveç’te Ramazan ayında günler 23 saat olduğundan, Mekke saatine göre,20 saat, oruç tutmanın dinen ve şeran bir mahsuru yoktur!”

            Arap asıllı Ulema fetva verdiğinde Kur’an’ı Kerime uymak gerekmez mi! Yanımda Kur’an’ı Kerim yoktur; yalınız aklımda kaldığına göre oruç Bakara/İnek/ suresinin 186’ıncı maddesine uygun olarak tutulursa makbuldür:

            “Oruca, Beyaz iplikle Siyah iplik ayırt edildiğinde başlanır;Beyaz iplikle Siyah iplik ayırt edildiğinde de oruç bozulur!”Demek ki Arap ulemasının fetvası Tanrı buyruğunu bile bozarmış!

            Güneydeki bir ilçemizde de böylesine bir uygulama vardır:Oruca başlama vaktini geçirenler,bulundukları odayı ayetteki şartlara uydurarak oruçlarına başlamaktadırlar.Şekil egemen olursa tam kavramlar da bu egemen şekle uydurulur.hadi hıyarlısı!

            Bu yazımın çıktısını aldım, İzmir’e indiğimde Ulema geçinenlere gösterdim.Hiçbir kimse doyurucu bir yanıt veremedi.Oruç konusu 2’inci Bakara/inek/suresinin 187’inci ayetinde emredildiği halde bilerek 186’ıncı ayet yazıştım.Farkına varan da olmadı.Çıktısını aldığım oruç ayetini okudum, biz de okuyalım:

            “Bakara/İnek/ suresi,187’inci ayet:”Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılınmıştır. Onlar sizin için giysidir,siz de onlar için giysisiniz.Allah sizin öz benliklerinize yazık etmekte olduğunuzu bilmiş,tövbelerinizi kabul edip sizi affetmiştir.Artık şimdi onlara yaklaşın ve Allahın sizin için yazdığı şeyi arayın.TAN YERİNİN BEYAZ İPLİĞİ SİYAH İPLİĞİNDEN SİZCE  SEÇİLİNCEYE KADAR  YİYİN,İÇİN; SONRA DA ORUCU GECE OLUNCAYA DEĞİN TAMAMLAYIN.Mescitlerde itikafta bulunduğunuz sırada eşlerinizle cinsel temas kurmayın.İşte bunlar Allah’ın yasaklarıdır,bunlara yaklaşmayın.Allah,ayetlerini insanlara işte böyle açıklar ki korunabilsinler.”.Prof.Dr.Yaşar Nuri Öztürk,Kuran’ı Kerim Meali,(Türkçe Çeviri),s.40.Kur’an’ı Kerim’de saat mefhumu yok.Kum saatinden ve çubuk gölgesi saatinden sonra, Avrupa’da icat edilen bildiğimiz saat, Mukaddes Roma Germen İmparatoru Şarlman  tarafından Emevi Halifesi Harun Reşiit’e de(MS:786/808/ armağan edilmişti.Oruca ne zaman ve ne surette başlanacağı gayetle açık bir biçimde anlatılmıştır.Burada anlatılan iftar vaktinde ihtilaf çoktur.”GECE OLUNCAYA!”

            Gecenin birkaç türlü tanımlaması vardır:Güneş battıktan bir saat sonrası!Ya da Güneşin 18’inci enleme inmesi.Ya da güneş battıktan sonra saat 21.00!

            Diyelim ki,Kutupta yaşayanlar Müslüman oldular;iplik ölçüsü ile oruca niyetlendiler,o gün de altı aylık gün başlamış olsa!Ne yapacaklar!66’ıncı enlemde de bir günün uzunluğu Üç aydır!Hiçbir kimse,günlerin çok farklı boyutlarda olduğuna bile inanmamaktadır.Oruç için Gavur icadı saatı ölçü olarak kullanmak,şeran caiz midir acaba?Oregon’dakine bir sorsak?Ya da Kutuplardaki upuzun günleri Arabistan günlerine göre bölerek ayarlasak!Saygılarımla!

 

 

İzleyiciler

Blog Arşivi