22 Aralık 2016 Perşembe

2135/TÜRK ULUSU YOKTUR RİYEN HAİNLERE!


              TC.                                                                                                                                                                                            OSMANTÜRKOĞUZ                                                    osmanturkoguz@gmail.com                                                                                             TV.İZMİR;21 Aralık 2016.

                        TÜRK ULUSU YOK DİYEN HAİNLERE?!

            “TÜRK’Ü YENMEDEN ZAFERDEN SÖZ EDEMEZSİNİZ?!”HADİS.

            “KAHRAMANI olduğu kadar, HAİNİ DE, GAFİLİ DE ÇOK MİLLETİZ.”BAŞKOMUTAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI MUSTAFA KEMAL, Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, s.555.

            “Yeryüzünde HAİNİ en çok olan milletiz.”Mustafa İsmet, Başvekil.1930. Köken itibarıyla Türk ulusuyla bağlantısı olmadığı halde, bu ulusun nimetleriyle nimetlenerek büyüyenler, Tarih boyunca ,İslam dinine sarılarak Türk ulusuna ihanet etmişlerdir.

        Hiçbir yabancı ülke ve bu ülkelerin mensupları”,Türk Ulusu”,diye bir ulus yoktur diyemez. Bu ulusun kanını emen, Türk kimliği taşıyan HAİNLERİMİZ bilineni, görüneni inkâr edecek kadar HAİNLEŞMİŞLERDİR. BENİM YAPACAĞIM ŞEY, MALUMU İFŞADAN İBARET OLACAKTIR.

            OĞUZ KAĞAN’IN TÜRKLÜK DUASI)”TÜRK YOKSA,BU DUA NİYE?!

ULU TANRI !.
GÜZEL TANRI !.
GÖK TANRI !.
Sen Türk’ü Türk yurtlarını koru! Düşman şerrinden sakla! TÜRK’Ü yiğitlikte daim et ! TÜRK’Ü erlik davasıyla yaşat! TÜRK’Ü gerçekçi yap ! TÜRK’ÜN gönlüne herşeyden önce, hatta kursağına ekmek koymadan evvel TÜRK’LÜK sevgisini koy! TÜRK’Ü ideal ile yaşat ve ideali hakikat yapmaya çalışsınlar! Törelerini canları gibi saklat! TÜRK’E zevk ve rahat verme! Bilakis zahmete alıştır! Zahmetle yürekleri, bedenleri demir olsun! Bu sayede onlara yüksek çalışma kudreti verirsin! TÜRK’Ü faal, cevval edersin. TÜRK’E değişmez bir seciye ver! Zamanla seciyesi değişmesin, sade tekemmülle tadilat görsün!

ULU TANRI !.

Milli kuvvet, namus, ahlak, azim, sebat, ideal, TÜRKÇÜLÜK ruhu, yurtseverlik, ilim, sanat teşkilatı, intizam, beden kuvveti ve zenginlik ile hasıl olduğundan; TÜRK’E bunları ver ! TÜRK’TEN hırsız, namussuz türerse hemen kahret! TÜRK’E benlik, hem de yüksek bir benlik ver! TÜRK nefsine itimat sahibi olsun ! TÜRK’Ü muhakemeli, ciddi adam olarak yarat! Hissiyatına kapılıp, öfke ile ayaklanmasın! Birden barut gibi parlamasın! Daima soğukkanlı olsun! TÜRK’Ü her milletten cesur yarat! Öç almayı TÜRK asla unutmasın!

ULU TANRI !.
Namussuz bir tek TÜRK yaratacağına, dünyayı yık daha iyi ! Ne kadar korkak TÜRK varsa hepsini helak et ! TÜRK herşeyi mukayese etsin ! Yalnız akıl ve mantık denen şeylere bırakma onu! Sabırlı, derde dayanıklı olsun! İradesi çelik gibi olsun! Dönek TÜRK yaratma! TÜRK’LERİ maymun iştahlı yapma! TÜRK daima ihtiyatla adım atsın! Kimsenin tatlı diline inanmasın! Kimseye emniyet olmasın! Çalışma zekâdan üstün bir kıymet olduğundan, TANRI, sen TÜRK’Ü çalışkan et ! TÜRK’ÜN ömrü çalışma ile geçsin ! Ona daima çalışma aşkı ver! Hele elbirliği ile çalışmayı alet etsin ! Tembel TÜRK’Ü hemen öldür!

TÜRK’E her milletinkinden üstün zekâ ver! Zekâ ve çalışma; ikisi bir arada olunca TÜRK’ÜN önünde durulmaz! Milli büyüklüğün tek şartı yüksek ideal, buna alışmak için de yüksek ahlak, fedakârlık ve sebat lazım olduğundan TÜRK’LERİ ahlaklı, sebatlı ve fedai kıl! TANRI, TÜRK’LERİ sen kendi elinle birleştir ve herşeyden evvel ruhları birleşsin! Onları tek bir kafa gibi birleştirici kültür sahibi et! TÜRK’Ü töresine sadık kıl, Tanrı! TÜRK budunu: Biliniz ki atalar töresi asırların tecrübesi ile husule gelmiş büyük bir hikmettir. Tanrı beni töreye dokunmaktan ve dokundurmaktan sakladı ve saklasın!

ULU TANRI !.
Türk milletini lafçı değil, elinden iş gelir insanlar et ! Bir şey söylemek vazife yapmak değildir. Onu fiilen yapmak ve yaptırmanın vazife olduğunu beyinlere sok!

GÜZEL TANRI!

Sana hepsinden çok yalvardığım şudur: TÜRK’Ü dalkavukluktan kurtar.”                                                                                                       “Hintçe konuşsam da özüm Türktür.”Mevlana, Mesnevi.

            “Hâşa Tanrı hakkıyçin ,Türk bir nara attı mı köpek kim oluyor?Erkek aslan bile kan kusar.?!Mevlana,Mesnevi 6’ıncı cilt,s.246-2960’ıncı beyit.

            “ALLAH, YERYÜZÜNDEKİ ULUSLARI YÖNETMEK İÇİN TÜRK ULUSUNU GÖREVLENDİRMİŞTİR.”ALİ ŞİR NEVAHİ,

                          BELÇİKA’DAN GELEN YILBAŞI TEBRİKİ: 

“ATATÜRK’Ü TÜRK MİLLETİNE TANRI VERDİ. ATATÜRK TE TÜRK MİLLETİNE HER ŞEYİ VERDİ” TURQUiE, TU DOiS ATATÜRK, A DiEU ET LE RESTE ATATÜRK” Daniel Doumaulin.

 “HİÇ BİR ULUS; AYNI ZAMANDA HEM CAHİL, HEM DE HÜR OLAMAZ.”Thomas Jefferson.

            “ALLAHIN TÜRK ULUSUNA EN BÜYÜK ARMAĞANI ATATÜRKTÜR.”Rahmetli FİDEL CASTRO. E O ÜLKEYE MUSTAFA KEMALLER GÖNDERİR.        

            “ALLAH BİR ÜLKEYE YARDIMA KARAR VERİNCE, O ÜLKYE MUSTAFA KEMALLERİ GÖNDERİR.”Tahran’da bir gazete.

1-OĞUZ ATA, TÜRK BOYLARININ BABASI.

2. KAŞKARLI MAHMUT ATA; Divan’ı lügat’ti Türk’ün yazarı ve1072 yılında; Bağdat Abbasi Halifesi’ne :”Tanrımız; dünya’yı yönetmek için, Türk Ulusunu yarattı; TÜRKÇE ÖĞRENMEK, FARZ VE AYINDIR! Diyebilen Büyük Türk Bilgini.

3. DEDEM KORKUTATA; Dede korkut destanını yazan büyük Türk Bilgini;

4. KEMAL ATA; Türk’ü ve Türklüğü yeniden yaratan, insana insanlığını, KADINLARA DA KADINLIĞINI ÖĞRETEN EN BÜYÜK.

C. “TÜRKLÜĞÜ YÜCELTMEK İÇİN YAŞA! TÜRK’E KILIÇ KALDIRAN ELİ KIR!” 

BİZ Kİ MELİKİ TURANIZ, EMİRİ TÜRKİSTANIZ. BİZ Kİ, TÜRKOĞLU TÜRKÜZ. BİZ Kİ, ULUSLARIN EN KADİMİ VE EN ULUSU TÜRK’ÜN BAŞBUĞUYUZ!” EMİR TİMUR. İMZASINI TÜRKOĞLU TÜRK EMİR TİMUR!” YAZARAK ATARDI. ”KALK, KALK TA HER SATIRINDA KÖTÜLEDİĞİN MAĞLUP TÜRK’Ü GÖR!” Firdevsi’nin mezarında EMİR Timur.

“BEN, SULTAN BEYAZIT OĞLU, SULTAN SELİM HAN! SEN Kİ EŞEK TÜRK!” 

Yavuz’un Şah İsmail’e mektubu, 

“TÜRK OLARAK DOĞMUŞ OLMAM; HER TÜRLÜ ÖVGÜDEN ÜSTÜNDÜR.” 

Ebu’l Gazi Bahadır Han, Şecereyi Terakkime (Türk Şeceresi) .

NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!”

Mareşal Gazi Mustafa Kemal. 

“ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞINI YAPAN TÜRKİYE HALKINA TÜRK MİLLETİ DENİLİR!” Mareşal Gazi Mustafa Kemal.

“SORMA BANA OYMAĞIMI, BOYUMU; 

BEŞ BİN YILDIR MİLLET GİBİ YAŞARIM.

DEME BANA OĞUZ, KAYI OSMANLI;

TÜRK’ÜM BU DA HER UNVANDAN ÜSTÜNDÜR!”,

Ziya Gökalp(-1924) Diyarbakırlı. 

“BAZI İNSANLARI HER ZAMAN; BÜTÜN İNSANLARI DA BAZAN KANDIRABİLİRSİNİZ. AMA BÜTÜN İNSANLARI DA HER ZAMAN KANDIRAMAZSINIZ. Abraham Lincoln.  

“MİLLETLER; GÖRÜNÜRDEKİ VARLIKLARINI YİTİRMEKLE YIKILMAZLAR. BU FELAKETE UĞRAYANLARI YOKEDEN İLLET, HAFIZALARINI YİTİRMİŞ OLMALARIDIR. “Prof.Dr. Gustave le Bon.

        05 Ocak 1925 tarihinde doğup 29 Haziran 2009 tarihinde ölen Ünlü Fransız Türkoloğu Rahmetli JEAN PAUL ROUX’NUN tüm eserleri Türkçeye tercüme edilmiştir:”Türklerin ve Moğolların Eski dini”,”Türklerin Tarihi,””Altay Türklerinde Ölüm,”Ortaasyada Şifalı Bitkiler”Ve Arap gezginlerinin Türkler hakkındaki yazıları. TURFANDA sözü, erken yetişen sebze ve meyveler için söylenir. Aslında, Ortaasya’da en erken meyve ve sebze yetiştiren bir Türk ilinin adıdır. Türkler, dağlardan akan suları, buharlaşmasını önlemek için, bugün bile kullanılan mühendislik harikası yer altı tünelleriyle tarım yapılan bölgelere dağıtmışlardır. Tüm bunları,Arapların Türk Katliamlarını, Çin arşivinde Türkler hakkında bilgileri, Orhun Anıtlarını ve Çin Seddini ve TÜRK TARİHİNİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUMLARINI İNKÂRETMEKTİR?!

             TÜRKLERİNTARİHİ, JEANPAULROUX:”TARİHTENTÜRKLERİÇIKARIRSANIZ GERİYEBİRŞEYKALMAZ.
... “Kuzey ormanlarından çıkıp geldiler, cesur, dağınık, marifetli ve henüz yolun başındaydılar. Önce bozkıra, sonra Çin içlerine ve sonra da sonu başı belli olmayan bir sel gibi garba doğru yayıldılar...

        “Türkler adıyla tarihe geçen bu boylar, aileler ve kavimler bütünü batılıların gözüyle çoğunlukla barbarlığın simgesi olsalar da Orta Asya'nın yüksek uygarlıklarından birini ve bazen küçük devletlerinin bazen de devasa imparatorluklarının sınırları dâhilinde kültürler arası barışı ve huzuru tesis ettiler. Bazen memluk, bazen efendi ve bazen de birbirlerinin en amansız düşmanıydılar. O en baştan beri inandıkları dinlerinden hiç vazgeçtiler mi, ne kadar Budist ne kadar Hıristiyan ne kadar Yahudi ve ne kadar Müslüman oldular? Tüm bu yüzyıllar boyunca tek arzuları, tüm o savaşlar, yağmalar, fetihler, din değiştirmeler ve sergilenen bilgelikler sadece barışa ve huzura kavuşmak için miydi?

        “Bu
Türklerin, Halaçların, Hiong-nuların, Osmanlıların, Memlukların, Rusların, Çağataylıların, Tu-kiuların, Selçukluların, Çinlilerin, Hintlilerin, Karakoyunluların, Timurların, Arapların, Kazanların, Tatarların, Bulgarların, Türkiyelilerin, Hunların, Kıpçakların, Ermenilerin, Peçeneklerin, Safevilerin, Gaznelilerin, Bayatların, Rumların, Özbeklerin, Hitanların, Farsilerin, İhşitlerin, Tolunoğullarının, Kürtlerin, Yakutların, Kırgızların, Azerilerin, Moğolların, yani bir coğrafyayı yüzyıllar boyunca paylaşan hakların, ittifak ve itilafların, yani bir coğrafyayı yüzyıllar boyunca aslında yaşadığımız günün hikâyesidir. Altay Türklerinde Ölüm, Orta Asya'da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar, Moğol İmparatorluğu Tarihi, Orta Asya: Tarih ve Uygarlık, Türklerin ve Moğolların Eski Dini'nden sonra ünlü Türkolog Jean-Paul Roux sizi 2000 yıllık tarih içinde bir yolculuğa, bildiğinizi sandığınız ya da hiçbir fikriniz olmayan olaylara, insanlara ve inançlara tanıklık etmeye davet ediyor…”

            Türkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır.Ülkeleri değil kıtaları altüst etmişler,korkunç saldırılar arasında hiç te kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır.Tarih Türklerden çok şey öğrendi,.Onların elinden çıkma öyle eserler vardır ki uygarlık için birer süs olmaktadır.HAMMER,     “Hintçe konuşsam bile özüm Türktür.”Mevlana, Mesnevi.

            “Hâşa Tanrı hakkıyçin ,Türk bir nara attı mı köpek kim oluyor?Erkek aslan bile kan kusar.?!Mevlana,Mesnevi 6’ıncı cilt,s.246-2960’ıncı beyit..

                          BELÇİKA’DAN GELEN YILBAŞI TEBRİKİ: 

“ATATÜRK’Ü TÜRK MİLLETİNE TANRI VERDİ. ATATÜRK TE TÜRK MİLLETİNE HER ŞEYİ VERDİ” TURQUiE, TU DOiS ATATÜRK, A DiEU ET LE RESTE ATATÜRK” Daniel Doumaulin.

 “HİÇ BİR ULUS; AYNI ZAMANDA HEM CAHİL, HEM DE HÜR OLAMAZ.”Thomas Jefferson.

1-OĞUZ ATA, TÜRK BOYLARININ BABASI…

2. KAŞKARLI MAHMUT ATA; Divan’ı lügat’ti Türk’ün yazarı ve1072 yılında; Bağdat Abbasi Halifesi’ne :”Tanrımız; dünya’yı yönetmek için, Türk Ulusunu yarattı; TÜRKÇE ÖĞRENMEK, FARZ VE AYINDIR! Diyebilen Büyük Türk Bilgini.

3. DEDEM KORKUTATA; Dede korkut destanını yazan büyük Türk Bilgini;

4. KEMAL ATA; Türk’ü ve Türklüğü yeniden yaratan, insana insanlığını, KADINLARA DA KADINLIĞINI ÖĞRETEN EN BÜYÜK. TÜRK.

 “TÜRKLÜĞÜ YÜCELTMEK İÇİN YAŞA! TÜRK’E KILIÇ KALDIRAN ELİ KIR!” 

BİZ Kİ MELİKİ TURANIZ, EMİRİ TÜRKİSTANIZ. BİZ Kİ, TÜRKOĞLU TÜRKÜZ. BİZ Kİ, ULUSLARIN EN KADİMİ VE EN ULUSU TÜRK’ÜN BAŞBUĞUYUZ!” EMİR TİMUR. İMZASINI TÜRKOĞLU TÜRK EMİR TİMUR!” YAZARAK ATARDI. ”KALK, KALK TA HER SATIRINDA KÖTÜLEDİĞİN MAĞLUP TÜRK’Ü GÖR!” Firdevsi’nin mezarında EMİR Timur.

“BEN, SULTAN BEYAZIT OĞLU, SULTAN SELİM HAN! SEN Kİ EŞEK TÜRK!” 

Yavuz’un Şah İsmail’e mektubu, 

“TÜRK OLARAK DOĞMUŞ OLMAM; HER TÜRLÜ ÖVGÜDEN ÜSTÜNDÜR.” 

Ebu’l Gazi Bahadır Han, Şecereyi Terakkime (Türk Seceresi) .

NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!”

Mareşal Gazi Mustafa Kemal, 

“ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞINI YAPAN TÜRKİYE HALKINA TÜRK MİLLETİ DENİLİR!” Mareşal Gazi Mustafa Kemal.

“SORMA BANA OYMAĞIMI, BOYUMU; 

BEŞ BİN YILDIR MİLLET GİBİ YAŞARIM.

DEME BANA OĞUZ, KAYI OSMANLI;

TÜRK’ÜM BU DA HER UNVANDAN ÜSTÜNDÜR!”

Ziya Gökalp(-1924) Diyarbakırlı. 

“BAZI İNSANLARI HER ZAMAN; BÜTÜN İNSANLARI DA BAZAN KANDIRABİLİRSİNİZ. AMA BÜTÜN İNSANLARI DA HER ZAMAN KANDIRAMAZSINIZ.” Abraham Lincoln.  

“MİLLETLER; GÖRÜNÜRDEKİ VARLIKLARINI YİTİRMEKLE YIKILMAZLAR. BU FELAKETE UĞRAYANLARI YOKEDEN İLLET, HAFIZALARINI YİTİRMİŞ OLMALARIDIR. “Prof.Dr. Gustave le Bon.

        Sosyal tarihin babası sayılan Arap tarihçisi İBNİ HALDUN, MUKADDİME adlı üç ciltlik bir eser yazarak insanlığa armağan etmiştir. Büyük Türk Hükümdarı Timur Hakanla da Halep’te karşılaşarak konuşmuştu. Soğuk Savaş döneminde, Tiflis radyosu, her açılışında, Selahaddin Eyyubi’nin Babasının Kürt, anasının da Ermeni olduğunu anons ederdi. Türklük sıfatıyla bağlantısı olmayanlar da İslami sıfatlara sarılarak Türklüğe ve Türklere saldırmışlardır. Mukaddime’yi 19 Temmuz 1962 senesinde, Oğuzeli--Akçakoyunlu’da Bakkal Rahmetli Ruşen Uğur bana armağan etmişti. Bir solukta okumuştum. İkinci cildinin 672’inci sahifesinden nakledelim: sonrası aklıma kazınmıştı. İbni Haldun, Salahaddin Eyyubi’nin Türk olduğunu, kadınlarına HATUN diye hitap ettiklerini, kardeşlerinin adlarının da Türk adları olduğunu yazdıktan sonra, Türkleri methetmekteydi. O sahifeleri birlikte okuyalım:

        “Aşağıda nakledeceğimiz metinlerden ve vesikalardan Salahaddin’in kendisini bir türk olarak telakki ettiğini, annesinin Türk olduğu, kardeşlerinden birkaç tanesinin Tuğtekin ve Bürü(Kurt),kadınlarının umumiyetle hatun adını taşıdığı ,bütün askerlerinin Türk adı ile anıldığı görülecektir.şimdi sırasıyla bu vesikaları ve şiirleri nakledelim:…”Şair Arkade durumu ne güzel tasvir etmiştir:….     Ben diyorum:Türkler Mısır üzerine yürüyerek Araplarla savaşmaya kesin karar vermişlerdir…”Fatımilerin veziri Şaver,Mısır’ın Türklerin istilasına uğramasından korktu….”S.674.Şair Saadet,Mısır’a sahip olan Salahaddin’i bir kasideyle övdüğünden bin dinarla taltif edilmişti….Salahaddin Gazze’yi Frankların elinden aldığında da bir kasideyle durumu anlatmıştı:”1-Salahaddin öyle bir yiğit ki,süvariyle,yayalarla Gazze’nin üzerine yürüdüğünden beri Gazze etrafından rıza ve memnunluk uzaklaştı.2-O öyle bir aslanlarla Gazze’nin üzerine yürüdü ki,o aslanların Hadd bölgesinde yapılan mızraklardan başka sığınacak ağılları ,kale ve sığınakları yoktu.”3-O,Gazze’nin etrafında Türklerden olan asker bölükleri bozgunculuk ve tahriplerde bulundu.Bu Türkler,ahmak ve dun derecede olan Nubeliler olmadıkları gibi Kıpti  de değillerdi.4-……….”Annesi tarafından kardeşinin oğlu Rükneddin Tuğrul bin Aslan bin Tuğrul bin Muhammed bin Melikşah’ın elçisi geldi”..Sultanın annesinin Selçukilerden olduğunu anlatmaktadır.Şıhabettin Muhammed bin Tokuş Şam Selçukilerin evladı olduğu için de Salahaddin’in Dayısıdır...”S.676.5-Sultan Salahaddin’in Seyfülislam lâkabını taşıyan kardeşinin adı TOĞTEKİN’DİR….Sultanın diğer kardeşi de BÜRÜ/KURT/adını taşıyordu….BÜRÜ Sultanın askerinden Bahadır süvarileri ayırdı,Kardeşi Seyfülmülük BÜRÜ’YÜ komutan tayin eyledi…”Büyükbabaları LAÇİN adını taşırdı…..Salahaddin’in bir tane kızının adı MUNİSE HATUN İDİ….”A.677.         6-Sultan  Salahaddin’in TÜRKLÜĞÜ alçaltan şeylere hiç tahammülü yoktu.”S.678.Sultan Salahaddin’e yazılan kasidelerle bir hayli Sultan övüldükten sonra:”Onlar Türk yiğitleri olup zırhlarla mücehhezdirler.Onlar çukalar giydirilmiş olduğu halde savaşların en engin yerlerine dalarlar…Bu Türk Yiğitleri Bahadırlık şecaatle ölüm havuzlarının ta içerlerine atılırlar.Ölüme uzaktan korkarak bakmazlar…”679.Ve hep Türkler övülmekte,Sultanın ordusunun Türk geleneklerine göre örgütlendirildiği anlatılmaktadır…Hani TÜRK ADLI BİR ULUS YOKTU?!UTANMALISINIZ EY TÜRK ULUSUNUN EKMEĞİNİ YİYEREK,TÜRKÜ İNKÂR EDEN HAİNLER.

İzleyiciler

Blog Arşivi