22 Aralık 2015 Salı

2042/OSMANLI DEVLETİNE HİZMET ETMİŞ BOŞNAKLAR*


  TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV.İZMİR;20Aralık2015.                                                                                                                          BU YAZIMI SAYIN EMİNE ÜLKER TARHAN’A , HAKAN

ŞÜKÜR’E VE HÂLÂ MASAL OKUYANLARA İTHAF EDİYORUM?!

TÜRKİYE BOŞNAKLARI BİLDİRİSİ.

“BOŞNAKLARIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİNDEN TALEBİDİR”

“1-BİZLER,TÜRK MİLLETİNİN BİR PARÇASIYIZ VE SÖZDE DEĞİL ÖZDE TÜRKÜZ.

2-BİZE ÖZEL BOŞNAKÇA YAYIN YAPAN TRT KANALI İSTEMİYORUZ.

3-BOŞNAK MAHALLE VE SEMTLERİNDE TÜRKÇEDEN DAHA DÜZGÜN KONUŞABİLMESİİÇİN İÇİN ,TÜRKÇE KURSLARININ YAYGINLAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ.

4-BİZE YARANMAK İÇİN BAŞBAKAN VE BAKANLARIN BİZE BOŞNAKÇA SESLENMELERİNİ İSTMİYORUZ.

5-BİZLER,KENDİ İÇİMİZDE KÜLTÜRÜMÜZÜ,GELENEKLERİMİZİ,DİLİMİZİ—HER MİLLET GİBİ—YAŞIYOR VE YAŞATIYORUZ.BİZİ SANKİ  FARKLI BİR AZINLIK UNSURU GİBİ GÖSTERECEK OLAN SAMİMİYETSİZ YAKIŞTIRMALAR VE SÖZÜM ONA ÖZEL HAKLAR İSTEMİYOR VE BUNLARI  REDDEDİYORUZ.

BİZLER,BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN VEATATÜRK’ÜN KURDUĞU BU DEVLETİ C ANIMIZ PAHASINA KORUYUP KOLLAYACAK OLAN TÜRK MİLLETİNİN BİRER FERDİYİZ.

BU OYUNLARA GELMEYİZ!ÇÜNKÜ BİZLER BU ÜLKEYE VE ŞEREFİMİZEÇOK DÜŞKÜNÜZ.LÜTFEN BİZİ BŞU MEŞHUR DEMOKRATİK AÇILIM SAFSATASINA BULAŞTIRMAYINIZ.TÜRKİYEBOŞNAKLARI.

UNSURU GİBİ UNSUR

Osmanlı İmparatorluğunun Viyana bozgunundan sonra/12 Eylül 1683/Avusturya

İmparatorluğu karşısındaki yenilgileri, tüm balkanların elimizden çıkmasıyla sonuçlanmıştı. Bosna –Hersek te bu bağlamda Avusturyalıların eline geçmişti. Önce Prusyalılar, Sonra da Napolyon Bonapart Boşnaklarla ilgilenmeye başlamıştı. Önce; Kurtland Dukası(Herzog Von Kurtland)yirmi “Uzun Cesur Türk’ü, Prusya Kıralı Birinci Friedrich Wilhelm’in/1713-1740/ takdim etmişti. Bu Yirmi Türk  için Potsdam’da bir cami yaptırılmış, yemekleri de ayrı kazanlarda pişirilmişti. Büyük Fredrich’in emriyle Boşnaklar başta olmak üzere Müslümanlardan birlikler oluşturulmuşturBüyük Frisdrich bunlara,”Uzun Herifler,”lâkabını, takmıştır.1712-1786-1772 tarihinde Prusya Polonya’yı işgal edince oradaki Türkler de kendi istekleriyle Prusya ordusuna katılmıştır. Prusya süvarilerin giymiş olduğu, Sarı, Kırmızı ve Siyah renklerden oluşan üniformaları da Prusya’nın dolayısı ile Almanya’nın bayrağının renklerini oluşturmuştu. Ağustos 1775 tarihinde Müslümanlar için din ve vicdan özgürlüğü yasası kabul edilmiştir.29 Ekim 1798’de,Berlin’de ikamet eden Osmanlı sefiri Aziz Efendi için Prusya Kıralı Dördüncü Frisdrich Wilhelm, bir arsa satın alarak ilk İslam Mezarlığını da tesis etmiştir. Napolyon’un Prusya savaşında 1807 tarihinde Müslüman askerlerin gayretleri sonucunda ilk defa yenilmesi üzerine Boşnaklar üzerine ilgi ve alâkasını daha da çok çekmiştir. Bu nedenle de İstanbul’a en yetenekli Generali Sebestiani’yi Büyük Elçi olarak atamıştır. Büyük Elçi General, Boşnakları inceleyerek İmparator Napolyon Bonapart’a bir rapor göndermiştir. Sebestiani’nin saptamasına göre; Boşnaklar, Karaman’dan Bosna ve Hersek’e yerleştirilmiş Karamanlı Türküdür. Bu General Sebestiyani, Osmanlı ülkesinin her tarafına el atmıştı. Eflak-Buğdan Beylerini değiştirtmişti, Saraybosna’ya, Karadağ’a ve Boşnaklara kadar uzanmıştı, İstanbul önlerine gelen İngiliz donaması için Selimiye kışları sahillerine toplar yerleştirtmişti. İngiliz isteklerini akıllı bir öneri ile reddettirmişti:

“İNGİLİZ İSTEKLERİNİ KABUL EDERSENİZ,EGEMENLİĞİNİZİ YİTİRMİŞ OLURSUNUZ.REDDEDERSENİZ BELKİ BİR KAÇ MAHALLENİZİ TOP ATEŞİYLE YAKABİLİRLER,YANAN MAHALLELERİ YENİDEN YAPMAK MÜMKÜNDÜR,YİTİRİLEN EGEMENLİĞİ TEKRAR KAZANMAK ZORDUR,BELKİ DE MÜMKÜN DEĞİLDİR?!”Demişti.Osmanlı da İngiliz isteklerini reddetmişti,İngiliz amiralinin Teğmen  oğlu ile dört İngiliz denizcisi su almak için indikleri Heybeliada’da esir alınmıştı.Karısı öldüğü için General Sebestiyani Paris’e dönmüş,sonunda da Mareşal olmuştu.

Osmanlı döneminde, her yeni kabinede bir Boşnak asıllı Vezirin görevlendirilmesi kural haline getirilmiştir. Bunlardan Defterdar Sarı Mehmet Paşanın yazdığı bir kitap İngilizceye tercüme edilerek  Amerika  Birleşik Devletleri okullarında ders kitabı olarak okutulmuştur.”OSMANLI DEVLETİ BİR AKÇE MASRAFLA YAPTIRMIŞ OLDUĞU BİR İŞİ BİN AKÇE VEREREK DENETLETMİŞ OLSA,YİNE DE ZARARA ARARA GİRMİŞ OLMAZ?!O çok ünlüm kitabın Türkçe tercümesinin özetini vermek istiyorum:

     DFTERDAR SARI MEHMET PAŞANIN ÖĞÜTLERİ.                                                                                        Devlet Adamlarına Öğütler (Defterdar Sarı Mehmet Paşa)

Gönderen Oğuz Kağan » Cum Oca 30, 2009 12.49

DEVLET ADAMLARINA ÖĞÜTLER
Osmanlılarda Devlet Düzeni
Derleyen ve çeviren
Hüseyin Ragıp Uğural.
Kitap :
18.yüzyıl devlet adamlarımızdan Defterdâr Sarı Mehmed Paşa (1655-1717) tarafından yazılan "Nesâyıhü'l-Vüzerâ ve'l-Ümerâ" (Kitâb-ı Güldeste) isimli eser, 1935'te W. L. Wright tarafından "Ottoman Statecraft" başlığı altında İngilizce'ye tercüme edilerek Amerika'da yayımlanmıştır. Sonra H. Rağıb Uğural tarafından sadeleştirilerek 1969 yılında Kültür Bakanlığı tarafından neşredilmiştir. Çağımızda başta ekonomi ve eğitimde ortaya çıkan problemleri halletmek için, geçmiş toplumların durumlarını incelemek akıllıca bir iş olacaktır. Nitekim bu gerçeği fark eden Wright; Sarı Mehmed Paşa'nın bu eserini, eski ve modern milletlerin tarihlerinin tetkikiyle, bunların gerileme, bozulma ve yok olma sebeplerinin meydana çıkarılması amacıyla tercüme ettiğini ifade etmiştir.
Defterdar Mehmed Paşa'nın, "Nesâyıhü'l-Vüzerâ ve'l-Ümerâ" isimli eserinden bazı örnekler:
Hayat programı
Yazar, "Her biri bir hidâyet yıldızı ve insanların en iyi ve hayırlıları olan eshâb-ı güzîn..." ifâdeleri ile eserine başlar. Hz. Peygamber (sas)'in ashâbının, kendilerinden sonra gelenler için model insanlar olduğuna işaret ettikten sonra, "Her yaşlı ve genç tarafından anlaşılmıştır ki bu aldatıcı dünya kalıcı olmayıp, devamına ve yerinde durmasına itibar edilmemelidir." sözleriyle de, hayatın gâyesinin âhireti kazanmak olduğuna dikkat çekmiştir.
Maddî-Manevî sorumluluk
Mehmed Paşa, yüksek rütbeli devlet adamlarına önce büyük bir sorumluk altında olduklarını, "Hepiniz yöneticisiniz ve yönettiğiniz kimselerden sorumlusunuz." hadîs-i şerîfi ile uyarıda bulunur. "Allah emanetleri ehil olanlara vermenizi emrediyor..." (Nisa, 4/54) ilâhî emri ile kendilerine görev verilenlerin bu konuda ihtisas sahibi olmaları gerektiğini hatırlatır. Mehmed Paşa, "Allah'ın emâneti" olarak tanımladığı halka karşı, idârecilerin başlıca görevlerinin, "dar gelirliler ve Allah'ın bütün kullarının güven ve rahatını, dirlik ve düzenini koruma, halkın durumunu iyileştirerek, doğruluk ve adaleti su gibi akıtıp, haksızlıkları ortadan kaldırmaya, bozukluk ve zulümleri gidermeye çalışmak" olduğunu belirtir. İdarecilerin sahip oldukları makamları; servet toplamak ve hazinelere sahip olma vasıtası kılmayıp, memleketin gidişatında kendini gösteren düşkünlük ve bezginliğe çare bulmak için, akıl kullanma ve yapılan hizmetlerin karşılığında da, dünya ve ahiret saadetinin kendilerine yeteceğini düşünerek, sonradan gelenlerin kendilerinden "rahmetle anılacak insanlar" olarak bahsetmelerinin kâfi olacağını ifade etmiştir...
http://www.upload.gen.tr/d.php/s5/s8fi31hy/Mehmet_Pa__a_-_Devlet_Adamlar__na_______tler.rar.html

OSMANLI DÖNEMİNDE HİZMET ETMİŞ BOŞNAKLAR.


31 Mayıs 2015, 12:29.ALINTIDIR:      

OSMANLI DÖNEMİNDE HİZMET ETMİŞ BOŞNAKLAR

NO ADI VE UNVANI DÖNEMİ

      1- Mahmut PAŞA (Angeloviç) (1462-1468)

      2- Hersekzade Ahmet PAŞA (Hersegoviç) (1454-1517)

      3 -Hadım Sinan PAŞA ( ? -1517)

      4 -Halil PAŞA ( ? -1598)

      5- Mostarlı Ahmet EFENDİ ( ? -1565)

      6 -Lala Mustafa PAŞA ( ? -1580)

7- Yalak Mustafa PAŞA ( ? -1534)

8 -Semiz Semin Ali PAŞA ( ? -1565)

9 -Sokullu Mehmet PAŞA (Sokoloviç) (1506-1579)

10 -Rüstem PAŞA (Tüccarzade) (1500-1561)NOT. Şehzade Mustafa’yı, Hürrem/Raksalon/ ile bir olup, boğdurtan Büyük Hırsız?!Bu Hain ve kardeşi İkinci Beyazıt’ın Damadı Sinan Paşanın Hırvat olması gerek?Ostüzü.

11- Çoban Mehmet PAŞA ( ? -1529)

12 -Kara Ahmet PAŞA ( ? -1555)

13- Hadım Sinan PAŞA ( ? -1517)

14 -Gazi Mehmet PAŞA ( ? -1517)

15- Süleyman PAŞA (Skoplyak) ( ? -1548)

16 -Baltacı Sokollu Mehmet PAŞA ( ? -1565)

17 Sokollu Mustafa PAŞA (Sokoloviç) ( ? -1578)

18- Bosnalı Ahmet SUDİ ( ? -1596)

19- Sokollu Ferhat PAŞA (Sokoloviç) ( ? -1595)

20 -Mostarlı Ali DEDE Bin Mustafa ( ? -1566) 

21- Mostarlı Türbedar Ali DEDE (Mekke'de Makam-ı İbrahim'in onarımını yapan) ( ? -1592)

22 -Koca Mustafa PAŞA ( ? -1512)

23 -Bosnalı Rüstem PAŞA (Okupoviç) ( ? -1544)

24 -Mostarlı Halveti Ali DEDE ( ? -1566)

25- Bosnalı Şeyh HAMZA BALİ ( ? -1561)

26- Geylani Sofu Ali PAŞA ( ? -1517)

27- Bosnavi Damat Mustafa PAŞA ( ? -1529)

28 -Çoban Mustafa PAŞA ( ? -1537)

29- Baltacı Mustafa PAŞA ( ? -1565)

30- Bodur Hüseyin PAŞA ( ? -1595)

31- Damat Rüstem PAŞA (1500 -1561)

32- Çoban Mustafa PAŞA ( ? -1549)

33 -Baltacı Mehmet PAŞA (Kopljanik) ( ? -1566)

34 -Abdullah BOSNEVİ (1582 -1644)

35 -Kadı Arabacı Ali PAŞA ( ? -1620)

36 -Boşnak Hüseyin PAŞA ( ? -1689)

37 -Boşnak Recep PAŞA ( ? -1687)

38 -Boşnak Osman PAŞA ( ? -1685)

39- Biber Mehmet PAŞA ( ? -1623)

40 Derviş Lala Mehmet PAŞA (Ömerpaşiç) ( ? -1606)

41- Damat Halil PAŞA ( ? -1603)

42- Şair Derviş PAŞA (Beyazidoviç) ( ? -1604)

43 -Doğancı Mustafa PAŞA ( ? -1692)

44- Çufitoğlu Ahmet PAŞA ( ? -1696)

45- Cengizade Ali PAŞA ( ? -1663)

46 Fevzullah Fevzi PAŞA ( ? -1657)

47- Hazinedar Abdurrahman AĞA ( ? -1696)

48- Boşnak Hüsrev PAŞA ( ? -1631)

49- Hasan AĞA (Memigoviç) ( ? -1697)

 50 İbrahim PAŞA (Sivçiç Gabeljak) ( ? -1642)

51- Kara Davud PAŞA ( ? -1623)

52- Kurt Mustafa PAŞA ( ? -1606)

53- Kabakulak Ahmet PAŞA ( ? -1691)

54 -Kethuda Salih PAŞA ( ? -1647)

55 -Kethuda Salih PAŞA ( ? -1666)

56- Kız Hüseyin PAŞA ( ? -1690)

57- Kara İbrahim PAŞA ( ? -1676)

58 -Kazasker Şaban EFENDİ ( ? -1657)

59- Müderris Hasan EFENDİ ( ? -1684)

60 -Kara İbrahim PAŞA (Poçin) ( ? -1676)

61- Mostarlı Şair Derviş PAŞA ( ? -1604)

 62- Müderris Hasan EFENDİ ( ? -1659)

63 -Muhasib Yusuf PAŞA ( ? -1646)

64- Müderris Hüsamiddin EFENDİ ( ? -1600)

65 -Müderris İbrahim EFENDİ ( ? -1695)

66- Lala Mehmet PAŞA (Sokoloviç) ( ? -1606)

67- Muharrem PAŞA ( ? -1665)

68- Hasan PAŞA ( ? -1645)

69 -Mostarlı Nişancı Mustafa PAŞA ( ? -1661)

70 -Mostarlı Mustafa PAŞA ( ? -1636)

71- Yavuz Ali PAŞA (Malkoviç) ( ? -1604)

72- Mehmet Derviş PAŞA ( ? -1606)

73- Mostarlı İbrahim PAŞA (Memibegoviç) ( ? -1636) 

74 Kadı Ali EFENDİ ( ? -1684)

75-Osman PAŞA ( ? -1685)

76- Nayyıri Nurullah EFENDİ (Kapıcıbaşı) ( ? -1617)

77 -Ohrili Hasan PAŞA ( ? -1622. 

78 -Beylerbeyi Hasan PAŞA ( ? -1602)

79- Bosnalı Mustafa PAŞA (Çeliç) ( ? -1636)

80 -Şişman İbrahim PAŞA (Poçitelj) ( ? -1676)

 81-Sokoluzade Hasan PAŞA (Sokoloviç) ( ? -1602)

82- Bosnalı Şair Mehmed Nergisi (1592-1635)

83- Bosnalı Hasan KAİMİ ( ? -1691)

84- Bosnalı Molla Hasan USKUFİ ( ? -1650)

85 -Silahtar Yusuf PAŞA (Maskoviç) ( ? -1646)

86- Veli Mehmet PAŞA ( ? -1474)

87- Tiryaki Hasan PAŞA ( ? -1611)

88 -Boşnak Hüseyin PAŞA ( ? -1691)

89 -Boşnak Murteza PAŞA ( ? -1636)

90 -Hafız Koca HÜSEYİN ( ? -1644)

91 -Tarihçi Şair Mehmet HALİFE ( ? -1666)

92 -Ali Mustaf DEDE (1530-1611)

93- Bosnalı Kara Davud PAŞA ( ? -1623)

94- Sarı Süleyman PAŞA ( ? -1687)

 95- Boşnak Koca Hüseyin MÜVERRİH ( ? -1644)

96- Kahvecibaşı Mehmet HALİFE ( ? -1650)

97 -Doğancı Boşnak Hüseyin PAŞA ( ? -1691)

98- Mostarlı Boşnak İsa EFENDİ ( ? -1682)

99 Kuyucu Murat PAŞA (1521-1611) 

100- Koca Muslihiddin AĞA ( ? -1650)

101 -Devşirme Hüsrev PAŞA ( ? -1628)

102-Dilaver PAŞA ( ? -1622)

103- Boşnak İsmail AĞA (Cezayir Beylerbeyi) ( ? -1659)

104 -Doğancı Hüseyin PAŞA ( ? -1689)

105 -Travnikli Molla Hasan KAFİ ( ? -1616)

106 -Bosnalı Ali Bey (Paşiç) ( ? -1688)

107- Mostarlı Derviş PAŞA ( ? -1603)

108- Sarı Hüseyin PAŞA ( ? -1690)

109- Sofu Mehmed PAŞA ( ? -1604)

110 -Silahtar Mustafa PAŞA ( ? -1641)

111 -Telli Mustafa PAŞA ( ? -1656)

112- Topal Receb PAŞA ( ? -1632)

113- Vardar Ali PAŞA ( ? -1648)

114- Şair Siyahi Mustafa ÇELEBİ ( ? -1653)

115- Şair Fevzi Mustafa PAŞA ( ? -1648)

116-Şair Vali Ahmed ÇELEBİ ( ? -1599)

117- Vaiz Hüseyin EFENDİ ( ? -1621)

118 -Yavuz Ali PAŞA ( ? -1663)

119- Boşnak Osman PAŞA ( ? -1681)

120- Ebubekir PAŞA (Cengiç) ( ? -1745)

121- Halil PAŞA ( ? -1716)

122- Kilerci Hacı Osman AĞA ( ? -1765) 

123 Hacı Mehmed PAŞA ( ? -1793)

124-Hüseyin PAŞA (Bolyaniç) ( ? -1720)

125- Hasan PAŞA ( ? -1709)

126- Hasan PAŞA ( ? -1715)

127 -Hersekli Hüdaverdi Mahmut PAŞA ( ? -1721)

128- Hacı Vasfi Mehmed EFENDİ ( ? -1760)

129- Hasan PAŞA ( ? -1706)

130 -Kul Kethüdası Süleyman PAŞA ( ? -1795)

131- Abdullah PAŞA (Defterdaroviç) (1722-1785) 

132- Bosnalı Ali Zeki EFENDİ ( ? -1711)

133 -Cebecibaşı İbrahim AĞA ( ? -1703)

134- Dizdarzade Ahmet PAŞA ( ? -1717)

135- Durmuşzade Ömer PAŞA ( ? -1722)

136- Atlamacı Mustafa PAŞA ( ? -1730)

137 -Daltaban Mustafa PAŞA (1648-1703)

138 -Bosnalı Hüseyin PAŞA ( ? -1706)

139-Kamil Ahmet PAŞA ( ? -1763)

140 -Bosnalı Ahmet Kamil PAŞA (Gagaliç) ( ? -1763)

141 Bosnalı Şair Asım Bey ( ? -1710)

142 Sokollu Ferhat PAŞA (Sokoloviç) ( ? -1798)

143 --Defterdar Ahmet AFVİ ( ? -1732)

144 Defterdar Hacı Mir Mehmed AFVİ ( ? -1732)

145 -Bosnalı Şair Mehmet SABİT ( ? -1712)

146- Numan PAŞA (Çupriliç) ( ? -1714)

147- Resul PAŞA (Resulbegoviç) ( ? -1716)

148- Bekir PAŞA (Cengiç) ( ? -1737)

149 -İsmail PAŞA (Cengiç) ( ? -1702)

150- Şehla Hacı Mehmet PAŞA ? -1758)

151- Hacegan Fevzi Mustafa PAŞA ( ? -1764)

152 -Kadı Salih EFENDİ ( ? -1715)

153- Mahmut PAŞA (Atlagiç) ( ? -1796)

154- Mirmiran Mehmet PAŞA ( ? -1774)

155- Mutasarrıf Receb PAŞA ( ? -1768)

156- Seyfullah PAŞA ( ? -1710)

157- Silahtar Bodur Hüseyin AĞA ( ? -1762)

158- Sarı Düzmece Hüseyin PAŞA ( ? -1717)

159 -Sarhoş Ahmet PAŞA (Ayazpaşiç) ( ? -1691)

160 -Sarı Ahmet PAŞA ( ? -1716)

161- Silahtar Mehmet PAŞA ( ? -1733)

162- Silahtar Yusuf PAŞA ( ? -1646)

163- Ali PAŞA (Rizvanbegoviç) ( ? -1820)

164 -Fazıl Mehmet PAŞA (Çupriliç) ( ? -1882)

165- Fedai Ali PAŞA ( ? -1820)

166- Hafız Osman PAŞA ( ? -1819)

167 -İzvornikli Ali PAŞA ( ? -1815)

168 -Hacı Mehmet Refik EFENDİ (Şeyhüslam) (1860-1871)

169 -Kapıcıbaşı Osman PAŞA ( ? -1819)

170 -Konyiçli Hüsnü Hüseyin EFENDİ ( ? -1843)

171 -Mahmut PAŞA (Cino) ( ? -1828)

 172- Gazi Mehmet PAŞA ( ? -1517)

173- Bosnalı Mustafa PAŞA (Skenderpaşiç) ( ? -1636)

174- Mengioğlu Tahir PAŞA ( ? -1851)

175 -Mehmet PAŞA (Kliyinoviç) ( ? -1872)

176- Hoca Kadri EFENDİ (1860-1918)

177- Mostarlı Hersekzade Arif Hikmet (1839-1903)

178 -Sokollu Hekim Kamil Ahmet (1898-1957)

179- Mostarlı Şeyh Fevzi ( ? -1747)

180- Bosnalı Selim PAŞA ( ? -1875)

181 -Fevzullah AĞA (Burek) ( ? -1806)

182- Ali Rüştü EFENDİ ( ? -1924)

183- Bosnalı İsmail AĞA (Cezayir Beyliği) ( ? -1830)

184- Koca Kadir Nesih EFENDİ (1860-1918)

185- Cezzar Ahmet PAŞA ( ? -1804)

186- Boşnakzade Mehmet PAŞA (1812-1877)

187- Damat Melek Mehmet PAŞA (1719-1801.) 

188- Bosnalı Ali Rüşdü EFENDİ ( ? -1936)

189- Vezir Mustafa PAŞA ( ? -1704).Çerkezler,04 Eylül 1859 tarihinde, Rus Prensi general Baryatinsk’ye teslim olmuşlar, Kafkasya’dan Osmanlı devletine sığınanlara çok iyi muamele edildiği gibi, ülkemizin belirli yerlerine yerleştirilmişlerdi. Miralay Rauf Orbay gibi Türk ulusuna candan hizmet edenlerin yanı sıra, Yunanlılarla bir olanlar ve bir Çerkez devleti kurma sevdasına kapılanlar da olmuş,Çerkez Ethemin peşine takılanlar da olmuştu.. Boşnaklar böyle bir sevdaya kapılmamışlardı.

İzleyiciler

Blog Arşivi