7 Mayıs 2011 Cumartesi

376-DİNLEME VE YARARLANMA SANATI

                                                                  
OSMAN TÜRKOĞUZ
                  osmanturkoguz@hotmail.com
                  İzmir; 06 Mayıs 2011.

                   DİNLEME VE YARARLANMA SANATI!
“Er dâhil, her rütbeden oluşturduğumuz bir komisyonda, Amerikan Silahlı Kuvvetlerinin (119) maddeden oluştuğunu saptadığımız problemlerini çözerek yepyeni bir silahlı kuvvetler yarattık!” Savunma Bakanı General Omar Bradley.
“Amerikan ordusunda her rütbeden askerin önerileri dikkate alınır!” Müttefik Orduları Başkomutanı Orgeneral D.V.Eisenhower. (İKE).
“Bir albay bana bazı önerilerde bulunduğunu söylemiş, ben bir albayın söylediklerini nazarı itibara almam!”Rahmetli bir Genelkurmay Başkanımız.
         29 Ağustos 1526 Çarşamba günü öğle saatleri; Mohaç ovasına hâkim bir tepede kurulu Otağ’ı Hümayun, Kanuni sultan Süleyman’ın başkanlığında toplanmış olan Osmanlı Ordusunun”Harp Divanında” sözü, süvari ordusu komutanı ve Yavuz’un Damadı Malkoç oğullarından Yahya oğlu Bali Bey alır:
         “Devletlû Hünkârım, bu Engürü Kâfirinin biribirine çelik zincirlerle bağlanmış zırhlı süvarisi çok güçlü saldırmaktadır. Yüksek izninizle, önerimi arzetmerk isterim!”Der. Kanuni’nin olur işaretini vermesi üzerine, muharebe sahasını gösteren krokinin başına geçerek. Şöylece sözlerini sürdürür:
         “Cennetmekân Atalarımızın zamanındaki merkez, sağ kanat, sol kanat ve ihtiyatlar şeklinde bir muharebe tertiplenmesi yapmayalım. Kâfirin çelik zincirlerle biribirine bağlı zırhlı süvarisi çok şiddetle cephe hattına saldırmaktadır. Sağdaki Karacasu batağı ile soldaki büyük orman arasında Rumeli askerimiz, onun önüne de 150 topumuz ve engellerimiz yerleştirilmelidir. Anadolu askerimiz de 150 topları önlerinde mevzilendirerek gerekli engellerin gerisinde mevzilenmelidir. Geride siz Haşmetlû Padişahımın emrinde yeniçeriler ve muhafız alayları mevzilenmelidir. Bendeniz de, solda, önünde kilise bulunan ormanın içinde pusuda bir işaretinizi beklemeliyim. Savaş başladığında Rumeli askerlerimiz topçu ve tüfenk atışları ile kâfiri kırdıktan sonra, cephesi Karacasu batağına gelecek şekilde çark ederek bir koridor açmalıdır. Geri kalan süvarilerin ve düşman piyadelerinin hücumlarını topçu ateşleri ve tüfenk ateşleri ile kırdıktan sonra, Anadolu askerimiz, cephesi ormana dönecek şekilde çark ederek bir koridor oluşturmalıdır. Verilecek bir işaret üzerine bendeniz de 10.000 kişilik süvari birliğimle düşmanın arkasını keserek çemberi tamamlamış olurum. Ferman sizindir Hünkârım!”Teklif aynen kabul edilerek muharebe tertipleri alınmaya başlamıştır.
         Öğleden sonra; bir fermanla daha alt birlik komutanları da harp meclisi için çağırılmıştır. Padişahın Orağı hümayunun yakınına gelmiş olan bir komutana, acele yetişen bir ast komutanı:

İzleyiciler

Blog Arşivi