7 Ekim 2016 Cuma

2085/ÖMER HAYYAM.


                    TC.                                                                                                                                                                                             OSMAN TÜRKOĞUZ                                                                                                                                    0
osmanturkoguz@gmail.com                                                            TV.Çeşmealtı,07 Ekim 2016.

   ÖMER HAYYAM;Gıyaseddin Eb’ul Fetih Ömer İbni İbrahim el-HAYYAM.18Mayıs 1048—04 Aralık 1131.Nişabur—İran.
            Şarap küpü önüne serdik seccademizi;/ Şarap yakutuyla adam ettik kendimizi;/ Umudumuz, meyhanede yeniden bulmak./ Camide, medresede yiten günlerimiz?!”
         İNANÇ VE BİLİM adlı yazımı okuyan bir arkadaş,”HAYYAM gibi Sarhoşlara mı kaldınız?!Buyurdu!”Rahmetli Ömer Hayyam’ı iyice tanıyor musunuz?Dediğimde de,”Şarapçı Allahsızın birisi?!”Buyurdular.”O BÜYÜK İNSAN ,TÜM DÜNYADA 1185 SENEDİR YAŞAMAKTADIR.O,aynı zamanda,Filozof,Matematikçi ve büyük bir Bilgindir.Üçüncü derecede bilinmeyen denklerde,bilinmeyen yerine x harfinin kullanışının da öncüsüdür.Günümüze ulaşan 18 adet kitabı da vardır.Akılla Sohbetini yazarak kitapları hakkında bilgi de vereceğim.Camiye giderek,Allah ve din ile halkını aldatarak soyması  mı,yoksa,adam gibi şarap üzerine şiirler yazması mı ahlaksızlıktır?!”

                     “AKILLA BİR SOHBET!”

         Akılla bir sohbetim oldu dün gece,

         Ey akıl dedim, bilgilerin anası!

         Sana sorularım var, cevap verir misin?

         Çok zordayım, yol gösterir misin?

         Dedim: Şu yaşamdan çok bıktım ne yapsam?

         Dedi:”Derdine yan, ama hep dayan.”

         Dedim: Anlatsana nedir yaşamak?

         Dedi:”Rüyalar âleminde kaybolmak.”

         Dedim: Ağalara Beylere hizmet de nedir?

         Dedi:”Biraz zevke karşılık cefa çekmektir.”

         Dedim: Zalimler de kim? Ne bunlar?

         Dedi:”Kurtla köpek, çakal bile var.”

         Dedim: Biraz açıklasan, bu hikmeti nefesi,

         Dedi:”Üç, Beş gönülsüz, Üç, Beş kötü niyetli.”

         Dedim: Deli gönlüm ne ahir uslanacak?

         Dedi:”Daha çok var, kulağın burkulacak.”

         Dedim: Güzel midir Hayyam’ın bu sözleri?

         Dedi:” Sözü güzel,beyan etmiş dertlerini…”

Ömer Hayyam'ın mezarı, Nişapur, İran.

Pek çok Rubai ünü sebebiyle Hayyam'ınkilerine karıştırılmıştır, bilinen kadarıyla Rubailerinin sayısı 158'dir. Fakat kendisine mal edilenler binin üzerindedir.

Ayrıca Ömer Hayyam için tarihteki ilk bilinen savaş karşıtı eylemci yakıştırması da yapılmaktadır.

Rubailerinin Türkçeye çevirisi farklı birçok çevirmen tarafından yapılmışsa da rubaileri Türk halkına sevdiren çeviri Sabahattin Eyüboğlu tarafından yapılmıştır.

Eserleri:


Hayyam'ın eserlerinden 18 tanesinin adı bilinmektedir, çeşitli bilim dallarında birçok eser yazmıştır.

 1. Ziyc-i Melikşahi. (Astronomi ve takvime dair, Melikşah'a ithaf edilmiştir)
 2. Kitabün fi'l Burhan ül Sıhhat-ı Turuk ül Hind. (Geometriye dair)
 3. Risaletün fi Berahin İl Cebr ve Mukabele. (Cebir ve denklemlere dair)
 4. Müşkilat'ül Hisab. (Aritmetiğe dair)
 5. İlm-i Külliyat (Genel prensiplere dair)
 6. Nevruzname (Takvim ve yılbaşı tespitine dair)
 7. Risaletün fil İhtiyal li Marifet. (Altın ve gümüşten yapılmış bir cisimde altın ve gümüş miktarının bilinmesine dair. Almanya Gotha kütüphanesinde bir nüshası mevcuttur.)
 8. Risaletün fi Şerhi ma Eşkele min Musaderat (Öklid'in bir probleminin çözülmesi metoduna dair, Hollanda Leiden kütüphanesinde bir nüshası vardır. F. Woepcke Fransızcaya çevirmiştir.)
 9. Risaletün fi Vücud (Felsefede ontoloji bahsine dair. Britanya kütüphanesinde bir nüshası mevcuttur.)
 10. Muhtasarun fi't Tabiiyat (Fizik İlmine dair)
 11. Risaletün fi'l Kevn vet Teklif (Felsefeye dair).
 12. Levazim'ül Emkine (Meskûn yerlerin iklimi ve hava değişikliklerine dair)
 13. Fil Cevap Selaseti Mesâil ve fi Keşfil Hicab (Üç meseleye cevap ve âlemde zıtlığın zorunlu olduğuna dair)
 14. Mizan'ül Hikem (Pırlantalı eşyaların taşlarını çıkarmadan kıymetini bulmanın yöntemine dair)
 15. Abdurrahman'el Neseviye Cevap (Hak Teâlâ'nın âlemleri yaratmasının ve insanları ibadetle yükümlü kılmasının hikmetine dair)
 16. Nizamülmülk (Arkadaşı olan vezirin biyografisi)
 17. Eş'arı bil Arabiyye (Arapça rubaileri)
 18. Fil Mutayat (İlim prensipleri).

İzleyiciler

Blog Arşivi