18 Aralık 2012 Salı

885/DEMİRAĞLARLA ÖRMEK VE ÇORAP ÖRMEK!

            OSMAN TÜRKOĞUZ
         osmanturkoguz@gmail.com
         İzmir;18 Aralık 2012.
                      
                                      DEMİRAĞLARLA ÖRMEK
                                                    VE
                                         ÇOPAP ÖRMEK.      
         Geçmişe körü,körüne bağlı kalarak sağlanıp kalmak tedavisi çok zor olan bir ruh hastalığıdır.Çağa ve zamana ayak uyduramamak ve çocukken dinlemiş olduğu masalların ütopyasına bağlı kalmaktır bu hastalığın nedeni. Bir zamanlar; Öztürkçe kelimeleri beğenmeyen   bir Türk büyüğümüz,Örneğin kelimesinin Ermenice olduğu savı ile bu kelimenin şiddetle aleyhindeydi.bir gün;irticalen memleket meselelerini konuşurken,Mesela, Örneğin demiş bulunmuştu.Ulusumuzun sosyal ,tarihi ve hukuksal alanının tek seçisi SN.R.T Erdoğan Beyimiz, gün geçmiyor ki tarihin çöplüğünden paslanmış bir sosyal yapıyı ortaya koyarak düşünenlerimizi fıtık etmesin!
         Rahmetli Behçet Kemal Çağlar ile Faruk Nafiz Çamlıbel’in ortaklaşa yazmış olduğu Onuncu Yıl Marşımız Türkiye Cumhuriyetinin onur kaynağı olmuştu.”Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan!”SN.Tek seçicimiz bu Marşımıza ve özellikle de  ve bu marşımızın bu dizesine takmış:
         “Demir ağlarla örmişler,neyi örmüşler!”Asıl biz
Örüyoruz!”Buyurmuşlar.
         Evet;biz ve tüm aklı başında olan vatansever vatandaşlarımız da aynı fikirdeyiz:Siz,Sn. Atatürk’ten Korkanlar;çağa ve Atatürk Devrimlerine düşman olanlar,sizler Türkiye Cumhuriyetinin başına çorap örmektesiniz.Yasamanın,yürütmenin,Yargının,Hukukun ve Evrensel insan haklarının ve Türk silahlı Kuvvetlerinin başına ördüğünüz çoraplar gibi Türk ulusunun geleceğine de çorap örmektesiniz.Bu konuda sizinle aynı fikirde olduğumuzu saygı ile tüm uyuyanlarımıza da duyururum.

İzleyiciler

Blog Arşivi