25 Mart 2016 Cuma

2083/HZ.MUHAMMET SÜNNETÇİ Mİ?


HALİFE ABDÜLAZİZİN SÜNNET ÜZERİNE FERMANI?“                                                                                     Arap tarikçisi Tabari’nin anlatımına göre:”Emevi Halifesi Ömer İbn’i Abdülaziz-Ölümü MS.720-Horasan’ın fethinden sonra; Emevi komutanı El-Cerrah ibn’i Abdullah’a—Ölümü MS.730---şöyle bir öneride bulunur:
 “Eğer, birisi arkanda namaz kılıyorsa, o’nu CİZYE’DEN muaf kıl!”
 “CİZYE; Müslüman egemenliğinde bulunan bir ülkede, Müslüman olmayanlardan alınan KELLE vergisinin adıdır!”
 Daha sonraları, birçok Türk Cizye ödememek için Müslüman olmuştur. Söz sahibi bir Arap; Emevi komutanı Abdullah’a şöyle bir öneri getirmiştir:
 “İnsanlar, sadece CİZYE ödememek için Müslüman oluyorlar! Kanıt olarak sünnetli olmalarını istemelisin!”Bu öneriyi çok beğenen Komutan El-Cerrah, Emevi Halifesine Bağdat’a bu konuda acele bir teklif sunar ve şamar gibi cevabını da hemen alır: Halife Abdülaziz:
 “Tanrı; Hz. Muhammed’i insanları İslam’a çağırması için gönderdi. O’NU sünnetçi olarak göndermedi! Sakın ha”!NİLGÜN, Sünnet, s.55-56.
 Müslüman olmak zorunda bırakılan Türkleri sünnet olmaktan kurtaran Emevi Halifesi Ömer İbn’i Abdülaziz’in fermanı, Abbasi Arap devletinin Halifesi tarafından yok sayıldı ve sünnet olmayan Müslümanlar öldürüldü.Ve Sünnet Müslümanlığın ilk şartı haline getirildi!”Osman Türkoğuz,”Sünnet,Tanrısal Hatayı mı Düzeltmek,Yoksa Vahşeti Yaygınlaştırmak mıdır?!”

İzleyiciler

Blog Arşivi